onsdag, september 18, 2013

Bilden av min kommun...kan bli bättre

Norrtälje kommun bedriver ett arbete med att utveckla ett varumärke för kommunen. I detta arbete så har man nu genomfört en undersökning för att ta reda på vilken bild andra har av Norrtälje. 834 personer mellan 18-64 år bosatta i hela landet (inte Norrtälje kommun) har deltagit i onlineintervjuerna.

Jag har bott i denna kommun hela mitt 41-åriga liv och undersökningen visar att, hur skall jag skriva det, att kommunen har stor utvecklingspotential. Har saxat en del ur undersökningen och här är några talande exempel på bilden som svenskarna har av Norrtälje kommun, en bild som jag tyvärr delar i stora stycken. En bild som onekligen kan bli bättre.

* Knappt 40 procent känner till och 57 procent har hört talas om Norrtälje.
* 27 procent av de svarande har inga egna associationer till Norrtälje.
* 22 procent av de tillfrågade som hört talas om eller känner till Norrtälje har en mycket eller ganska positiv bild av Norrtälje.
* 16 procent tycker att Norrtälje kommun möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö.
* Sex procent anser att Norrtälje kommun är öppen för det som upplevs nytt.

Här har politiken en riktig utmaning och jag tycker kommunens näringslivschef  summerar det bra när han blir intervjuad av Norrtelje Tidning. – Det finns hos många en väldig längtan bakåt i tiden och man ser förändring och utveckling som något dåligt, säger han. Är det bara en slump att tidningen har kvar den gamla stavningen förresten?

I dagsläget klarar man inte det egna uppsatta målet när det gäller inflyttning. Skolorna i kommunen hamnar återkommande i slutet av rankingar. Vi har en smal arbetsmarknad och har svårt att attrahera akademiker. Det byggs minst. Den eftergymnasiala utbildningsnivån är lägst i länet och politiken tar inte klimatfrågan på allvar. Norrtälje kommun ses onekligen som "kusinen från landet" av många, och ansvaret att göra något åt det äger politiken. Tur att man är politiskt aktiv......

Kristian Krassman, S 

Inga kommentarer: