fredag, februari 02, 2007

Vetenskapens värld om det röda guldet

Kom hem igår i något hygglig tid. Tog tillfället att sätta mig i soffan och titta lite på TV och hamnade i ett avsnitt av Vetenskapens värld som var mycket intressant. Det handlande om användandet av GMO (Genmodifierade organismer) och jag måste säga att detta var första gången jag fick upp ögonen för vilken nytta detta kan användas, om man nu skall göra det.

Att använda sig av genmodifierade organismer är en känslig fråga och det finns många risker och etiska funderingar kopplade till när vi människor förändrar genetiska sammansättningen hos växter och djur. Detta avsnitt handlade om den Danske forskaren Carsten Meier och hans upptäckt för att använda genmodifierade växter till humanitära syften. Carsten har nämligen tagigt fram en variant av växten så att bladen växlar färg från grönt till djupt rött när rötterna kommer i kontakt med sprängämnen så om man besår en minerad åker så skulle de röda plantorna berätta var minor finns.

Röda plantor som växer ovanpå sprängämne, gröna i vanlig jord.

De flesta känner nog till vilket gigantiskt problem minor är i krigsdrabbade länder. Minorna finns kvar och skördar offer långt efter att striderna upphört. 2005 dödades över sjutusen människor av landminor i världen, i 54 olika länder. Man håller nu på att experimentera med tobaksplantor för att de har större blad och passar i torrare miljöer. Detta eftersom minor i störst utsträckning används i länder med mindre bördig mark, med andra ord så är det länder som redan har det svårt som drabbas i störst utsträckning. Vill ni läsa och se mer om Carsten så har ni en länk här.

Carsten Meier, fortsätt jobba för en bättre värld tycker In Your Face.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: