onsdag, januari 21, 2009

Att kalla saker vi dess rätta namn

Kan inte mostå att regera på detta som jag precis såg på SvD. Homosexuella ska kunna ingå äktenskap från och med den 1 maj i år. Det är innebörden i Moderaternas, Centerns och Folkpartiets motion som presenterades i dag. I riksdagen är endast kristdemokraterna emot könsneutrala äktenskap och du kan man ju verkligen undra över ordvalet att Alliansen är eniga.

Alliansen eniga alltså, det var som tusan.....!?

Men allt detta kunde beslutats mycket tidigare. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade i höstas in en motion om införande av en könsneutral äktenskapslagstiftning. M, FP och C ville inte stödja den rödgröna motionen, utan valde att göra en egen, där Kd lämnas utanför. Det är nämligen så att utan stöd från KD saknar de borgerliga partierna majoritet i riksdagens civilutskott och i samband med att frågan behandlas i utskottet får ordföranden i utskottet Carina Moberg (s) utslagsröst. Vi beklagar att regeringen inte kunnat enas i frågan och att det fördröjt beslutet. Den här frågan förtjänar en snabb och bred lösning, säger Carina Moberg (S), LiseLott Olsson (V), och Jan Lindholm (MP) i ett gemensamt uttalande.

Gammelmedia på detta:
DN, Newsmill, Dagen, The Aftonbladet

Nymedia på detta:
Alexandra, Röda Berget, Viktor

Krassman, In Your Face

7 kommentarer:

Joakim sa...

Jösses vilket jävla skitsnack. Du skiter i att homosexuella får samma rätt som alla andra. Nej du ska gnälla över en stucken gris istället över aliansen. Patetiskt. Typisk gråsosse.

Krassman sa...

Jokim: Eller hur, vad har du för problem med att om man tagit vår motion hade detta redan varit verklighet. Jag är glad att det nu ÄNTLIGEN sker. Du är ju inte riktigt riktig du.

Anonym sa...

Krassman

Du tycks vara dåligt informerad om hur riksdagsarbetet fungerar. De motioner som partier lämna på hösten behandlas i princip alltid våren efter. Ditt uttalande att riksdagen redan skulle kunna ha sagt ja till en könsneutral äktenskapslag är alltså fel. Det har aldrig varit behandling av förslaget i riksdagens civilutskott (det utskott som har ansvar för familjepolitiken) av s-v-mp-motionen från i höstas.

Och i s-v-mp-motionen föreslår man en könsneutral äktenskapslag från 1 januari 2010 medan m-c-fp-motionen föreslår en könsneutral äktenskapslag från 1 maj 2009. Det blir alltså snabbare en jämlik äktenskapslag med m-c-fp-motionen.

Besynnerligt att din främsta reaktion inte tycks vara att det är bra vi har bred enighet i riksdagen om en könsneutral äktenskapslag och att det nu blir verklighet om några månader. Istället vinklar du det till småaktig partipolitik. Det kanske säger något om hur genuint ditt engagemang är för HBT-rättigheter. Men det vet du ju bäst själv.

Bengt Held

Krassman sa...

Bengt Held: Det har funnits en majoritet för detta sedan länge. När den borgerliga majoriteten tillträddde så var utredningen klar sedan länge. Den blev färdig i slutet av mars 2007 och det har dröjt fram tills nu för regeringen att vågra ta tag i frågan. Här har du åren då partierna tog ställning för könsneutral äktenskapsbalk och du kan ju noptera årtalet som står för Moderaterna.

Socialdemokraterna: 2005
Vänsterpartiet: före 2005
Miljöpartiet: före 2005
Centern: före 2005
Folkpartiet: före 2005
Moderaterna: oktober 2007

Vi har lagt motion om detta 2006-2007 och 2008. Motionen som lades av i höstas av oss kunde ha hanterats av de tre borgerliga partierna så snabbt det hade önskat och det finns igen gällande rutin för vänta med inlämnade motioner. Till saken hör dessutom att den motion som dessa tre nu presenterat inte kunnat presenteras tidigare eftersom det är gjort i ett lagrum i regeringsformen och innebär att motionstiden först måste gått ut. Detta eftersom den borgerliga regeringen inte kunnde komma överens. Den skall dessutom godkännas av talmannen eftersom de använder detta lagrum istället för att som vi i oppositionen lägga en motion under AMT.

Jag skall väl ärlighetens namn även säga att det finns gott om motioner från mycket tidigare år från FP och S som handlar om just detta, men då har det inte funnits en majoritet för det. Faktum kvarstår dock att det nu varit en prestigefråga för dessa tre borgerliga partier att lägga ett eget förslag istället för att ta det som redan fanns med S,V och MP. Men så är det när man skall göra småaktig partipolitik på allt.
Och så är det med mitt engagemang för HBT-rättigheter och så är det med dina kunskaper om hur riksdagsarbetet fungerar. In Your Face Bengt Held.

Anonym sa...

Krassman

Nu var det ju du själv som hänvisade till motionen från i höstas och sa att riksdagen hade kunnat säga ja till den vilket alltå är fel. Du nämnde i ditt första meddelande inget om några tidigare motioner.

Det är sant att s-v-mp även lämnade en motion hösten 2007 som den borgerliga majoriteten röstade nej till våren 2008 (med hänvisning till att regeringen planerade göra det vilket den tyvärr dock inte gjorde eftersom den inte blev enig) men motionen yrkade bara på att man skulle säga till regeringen att lämna ett förslag till en könsneutral äktenskapslag, det var alltså inte något konkret förslag. Och vi hade inte fått någon könsneutral äktenskapslag av den voteringen eftersom man måste ha ett konkret förslag givetvis för att det ska bli en ny lag.

Visst har alliansregeringen misslyckats när man inte kunde lämna en gemensam proposition, man har också delvis fördröjt arbetet men notera också att sossarna hade möjlighet att införa en könsneutral äktenskapslag 1994-2006 vilket man inte gjorde. Som du själv skriver så sa inte s ja till reformen förränn 2005 trots att debatten i riksdagen om en könsneutral äktenskapslag startade redan 1998.

In your face, Kristian Krassman.

Men främst borde du liksom Alexandra (HBT-sossen) kunna fokusera på att vi nu får en könsneutral äktenskapslag. Att inte bara reducera debatten till partipolitik när vi i sak har en bred enighet i riksdagen.

Bengt Held

Krassman sa...

Bengt Held: De tidigare motionerna hade jag inte nämnt med du känner ju mycket väl till dessa oxå. Och sedan så tror jag inte att du läste min förra kommentar ordentligt. Den borgerliga regeringen kunde tagit motionen samma dag som den lämnades in. Till och med Thomas Bodström hann skriva en motion om detta, se nedan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa könsneutrala äktenskap.

Motivering
HBT-personers rättigheter handlar om den mest grundläggande av alla människorättsfrågor; alla människors lika värde. År 2005 tillsattes en utredning med uppgift att se över ett antal frågeställningar som rör äktenskap och registrerat partnerskap. Bland annat frågorna om par med samma kön bör kunna ingå äktenskap samt om framtida former för äktenskapets ingående.

I mars 2007 låg utredningen klar och dess slutsatser och förslag presenterades för regeringen i ett betänkande (SOU 2007:17). Utredningen konstaterade att den traditionella betydelsen av äktenskapet som en heterosexuell relation inte kan vara avgörande för om äktenskap ska öppnas också för par med samma kön och menade att par med samma kön ska få möjlighet att ingå äktenskap. Sedan dess har den borgerliga regeringen förhalat frågan med att införa könsneutrala äktenskap. Det är tydligt att Kristdemokratiska normer för hur ett äktenskap ska vara styr regeringens senfärdighet.

Jag menar att regeringen nu måste ta beslut om att införa könsneutrala äktenskap.

Stockholm den 29 september 2008
Thomas Bodström (s)

Sedan Bengt, så har jag aldrig sagt att S på något sätt varit de snabbast partiet i denna fråga, så vad nu för rättfärdigande du får genom att ta upp det förstår jag faktiskt inte men det är säkert jätte logiskt i ditt huvud.

Och visst är det bra att vi har en bred enighet om detta, men som sagt. Den kunde kommit tidigare men det kanske inte är så viktigt för dig när det innförs? Jag kan även applådera att även moderaterna är för detta, synd att det dröjde ända till 2007 bara. De skulle gjort som ditt parti fp och tagit ställning mycket tidigare.

Anonym sa...

"Den borgerliga regeringen kunde tagit motionen samma dag som den lämnades in."

Alltså du jobbar ju vad jag vet i riksdagen som anställd. Du måste väl veta att även om regeringen gjort så skulle men sedan presenterat en lagrådsremiss, sedan proposition, ärendet skulle behandlats i civiltuskotet etc. Det tar tid.

Dessutom så hade vi fått vänta med en könsneutral äktenskapslag till 1 januari 2010 om regeringen hade kopierat s-v-mp-motionen. Nu får vi en könsneutral äktenskapslag redan 1 maj 2009.

Om vi nu kan konstatera att både tidigare s-regeringen och den nuvarande borgerliga regeringen hade kunnat hantera det snabbare om man kollar helheten så kan vi väl nu se framåt istället. Äntligen får vi en jämlik äktenskapslag. Låt oss glädjas åt det.

Bengt Held