fredag, juli 22, 2011

Klöverkriget

I går presenterade Centerpartiet sina tre "kandidater" till ny partiordförande. När man hör de tre kandidaternas argument till varför de skall väljas till partiordförande så är är det likheterna och Centerns nuvarande politik som är det genomgående. Detta istället för nya politiska visioner och kontraster i ledarskapet. Jag kan även konstatera att namn som Lena Ek och Eskil Erlandsson nu är helt avpolletterade, något som jag tror är ett misstag. Deras erfarenheter och profiler hade nog behövts i detta Klöver-krig som dessa tre kandidater kommer att utkämpa.

Först ut att måla sin bild av ett tilltänkt ledarskap är Anna-Karin Hatt. Ser man till Anna-Karins text i dagen DN så är den ett mästerverk i plattityder, klichéer och floskler. Hatt kliver helt ogenerat in i rollen som den sanna profeten mot all världen orättvisor och sparkar konsekvent in den öppna dörren efter den andra. Centerpartiet skall återigen bli modernt allmänborgerligt parti som på Fälldins tid, bland annat genom att föra en stark socialliberal jämställdhetspolitik. Enligt Hatt så är Centerpartiet roll nu att bli den tydligast för­nyande kraften i regeringssamarbetet, en åsikt som SÄKERT delas av en majoritet av de borgerliga väljarna.

Hatt skriver att hon skall fördjupa förnyelsen av Centerpartiet. Jag kan tänka mig att väljarkåren till partiet, som i dag uppmäter mellan fyra och fem procent, bävar inför vad denna fördjupning kan komma att bestå av. Hatt deklarerar tydligt att det "nya Centerpartiet" som hon vill leda inte kommer att vara ett landsbygdsparti, eller ett parti för starka individualister i storstaden, utan i spänningsfältet däremellan. Jag tror personligen att Hatt kommer gå segrande ur klöverkriget. Grattis till partiordförande posten Anna-Karin Hatt och lycka till med att formera Centerpartiet till ett borgerligt parti, som låter precis som alla de andra.

Gammelmedia på detta:
DN / DN2 / SvD / DN3 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 /

Nymedia på detta:
Peter Andersson / Monica Green / Pelle Billing / Kent Persson / Roger Jönsson / (S)ebastians tankar / Peter Högberg / Röda Berget
/

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: