torsdag, oktober 04, 2007

Att ta ungas frågor på allvar

Allt för många av våra unga mår dåligt. Samtidigt som det rapporteras att självmorden ökar bland unga kvinnor mellan 15 och 24 år så ökar även antalet aborter bland kvinnor mellan 20 och 24 år. Rapporter om unga kvinnors psykiska ohälsa har duggat tätt utan att det märkts i självmordsstatistiken men nu ser man alltså än förändring. Suicidforskaren Danuta Wasserman anser att vuxna inte tar ungas psykiska problem på tillräckligt stort allvar. -Det finns för liten medvetenhet om att även unga människor kan drabbas psykisk ohälsa och även unga människor kan ha stora psykologiska och psykosociala problem, säger hon.
Gör vi allt vi kan för at minska kraven på våra unga....

Jag tror att många vuxna är fullt medvetna om ungas situation, men att gör något åt det slutar ofta i förväntan att "någon annan" skall göra det. Har själv erfarenhet av en ung tjej som skär sig och eftersom jag själv inte finns i hennes direkta närhet så jag vet hur svårt detta är. Man vill inte komma med pekpinnar som gör att känslan av otillräcklighet som skapar detta blir värre. Alla dessa krav och prefabricerade bilder av hur våra unga skall tycka, känna och se ut måste vi ta strid mot. När det har gått så långt att socialen får det som ett ärende så har vi vuxna som finns runt personen misslyckats, för länge sedan.

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

Catarina sa...

ja, det är verkligen allvar. Och det kan vara en väldigt lång period, så lång att den kommer att påverka resten av livet påtagligt negativt om vi inte åtminstone kan visa att vi tar det på allvar. Att bli tagen på allvar är ett måste för att kunna ta tag i sin egen situation.

CHIC-HANDSOME sa...

great week,adventure this is adventure