onsdag, oktober 03, 2007

In Your Face Odell

Urban Funered avgår som statssekreterare hos finansmarknadsminister Mats Odell. Skälet är den hårda kritiken mot investmentbanken Carnegie, där Funered tidigare haft en en nyckelroll. - De processer som pågår med försäljningen av de statliga företagen är för viktiga för att störas av en debatt kring min person. Om jag skulle fortsätta som statssekreterare riskerar den kritik som riktas mot Carnegie att spilla över på det viktiga projektet med att minska det statliga ägandet, säger Funered. I måndags meddelades också att Karin Forseke, ordförande för Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande, avgår från uppdraget. Också då var skälet kritiken mot Carnegie, där Forseke tidigare varit vd.
Odell får svårare och svårare att rea ut Sverige

Den borgerliga regeringens ideologiska motiv att sälja Vasakronan, Vin &Sprit och SBAB och aktieinne­haven i OMX (börsen), Nordea och Telia Sonera för mer och mer problem. SvD presenterade i juni en undersäkning som Sifo gjort där det visade sig att Svenska folkets motstånd mot att sälja ut statliga bolag hade förstärkts. Enligt enundersökning tyckte hälften av de tillfrågade att det är dåligt att sälja företagen som finns på regeringens lista. Knappt en tredjedel tycker det är bra. Frågan är hur siffrorna kommer se ut vid nästa mätning.

Krassman, In Your Face

7 kommentarer:

Claes Nordmark sa...

Som sagt, in Odells face!

Krassman sa...

Claes: Word killen. Hur känns det att bo i en Sossestyrd kommun då. Måste vara halt underbart, synd att den är Sveriges minsta bara.

Omdömet sa...

Odell har åter misslyckats att dra rätt slutsats i tid, och nu har andra gkort det åt honom. Forseke och statssekreteraren visar gott omdöme genom att lämna sina uppdrag. Odell har därmed missat möjligheten att framstå som ansvarstagande ledare, och står nu inför fullbordat faktum, som en fjant med neddragna byxor. Han är inte tillräckligt kompetent för uppgiften och en belastning för alliansen. Byt!

Krassman sa...

Omdömet: Du har helt rätt. Den borgerliga alliansen bör även byta linje när det gäller försäljningarna men där kanske du inte delar min uppfattning.

Jon Rutger Kvissla sa...

Ja vad skall man säga. Så går det när man sätter en kristdemokrat att styra över världsliga ting som pengar. Haha.

Mattias sa...

Nämn en enda principiell anledning till varför staten bör driva vinstrdrivande företag.

... dvs om det inte finns andra tungt vägande skäl som t.ex. folkhälsoskäl när det gäller systemet.

Krassman sa...

Mattias: Varför du formulerar "vinstdrivande" i din kommentar får mig att börja funder lite. Skulle du föredra att de inte var vinstdrivande så att pengarna inte kom landet till godo eller hur menar du?
Dock kan jag att du egentligen frågar varför stat eller kommun skall driva företag.

En anlednig är för att bryta ett monopol eller för att förändra en snedvriden konkurrens (banker). En annan anledning är för att bidra till en större del av forskning och R&D inom ett område.

Det handlar om att vi som förordar detta ser bolagen och företagen som ytterligare en företagsform som berikar och kompleterar marknaden. Detta eftersom det använder sitt överskott för att ge stat och kommun långsiktiga inkomster.