fredag, mars 23, 2007

Moderata alliansen fimpar feriejobben

Trots goda tider och låg arbetslöshet finns det grupper av människor som är utan jobb. Det är speciellt svårt för våra unga att komma in på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa ungdomar har ökat kraftigt den senaste tiden. Därför är det viktigt att feriearbeten finns kvar för den mest utsatta gruppen av unga som riskerar att hamna i utanförskap. Tidiga insatser och förebyggande arbete är väl investerade pengar.

Moderata alliansen. Politik mot ökade klyftor, yeah right.....!!!!!

Under valrörelsen reste Reinfeldt land och rike runt, lade sitt huvud på sidan och blinkade med sina oskyldiga ögon och talade om utanförskapet. Den Moderata alliansen har nu stoppat den statliga medfinansieringen av feriearbeten på 100 miljoner till förmån för skattesänkningar. Detta istället för att prioritera arbetet mot ungas utanförskap. Vi kan konstatera att ytterligare ett beslut från den Moderata alliansen har tagits för ökade klyftor och ökat utanförskap i landet Falukorv.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: