onsdag, februari 09, 2011

Vi ber om era kryss

I dagens NT så har undertecknad och Hanna Stymne Bratt följande artikel publicerad. Vi är båda kandidater till att väljas som kongressombud till partiets extrakongress och här levererar vi våra tankar och funderingar inför den stundande kongressen.

--------------------------------------------------------------------------

I slutet av mars kommer Socialdemokraterna att hålla sin extrakongress, på den väljs vår nya partiordförande. Till den här kongressen är ett antal Socialdemokrater från Norrtälje kommun nominerade till ombud.

Socialdemokraterna har gjort ett omfattande arbete och det är flera hundra sidor av synpunkter tusentals medlemmar i arbetarekommunerna runt om i landet som har kompletterat det material som valledningen fått in från partidistrikten. Ur materialet har valberedningen tagit fram kriterier på vår nya partiordförande, så här sammanfattas resultatet.

Vår nya partiordförande skall säkerställa att Socialdemokraterna fortsätter att vara den ledande politiska kraften i landet och att vinna kommande val. Han/hon skall samla hela partiet, stärka och utveckla partiorganisationen och bygga ett starkt lag. Vara tydligt förankrad i partiets värderingar, leda vår idédebatt och i samspel med medlemmarna utveckla partiets politik efter de förändringar som sker i samhället och omvärlden. Han/hon skall ha goda kunskaper och god förmåga att kommunicera och vara ledande i den politiska debatten.

För att komma ifråga som partiordförande måste man tidigare i tillräcklig omfattning ha prövats i sitt ledarskap inom partiet. Det är positivt med internationella erfarenheter och kontakter. Det är inte nödvändigt att partiordförande sitter i riksdagen under nuvarande mandatperiod. Man slår fast att vi behöver en partiordförande som kan bli Sveriges nästa statsminister och som också ska kunna leda partiet i flera kommande val.

Mycket i detta är viktigt, men vi tycker det blir som mest spännande mot slutet. När vi väljer partiordförande så måste vi välja långsiktigt. Den partiordförande som nu väljs 2011 skall också ska kunna vara partiordförande 2022. Vi tror och hoppas att valberedningen gör rätt i sin nominering av ny partiordförande, men det är kongressombuden som avgör frågan. Det är ombuden som beslutar en avgörande del i det som är vårt partis framtid.

Vi Socialdemokrater har alla möjligheter att göra rätt val på kongressen i slutet av mars. Detta trots alla stalltips, teorier, dolda agendor och borgerliga ledarskribenter. Men då krävs det att vi har kongressombud som tar ställning och kan påverka den kommande kongressen. Den frågan avgörs nu av er som nu skall välja ombud så tag gärna kontakt med kandidaterna och hör hur de resonerar inför den kommande kongressen, innan du sätter dina kryss.

Kristian Krassman (S)
Kandidat till extrakongressen

Hanna Stymne Bratt (S)
Kandidat till extrakongressen

3 kommentarer:

Maryam Yazdanfar sa...

Ja kryssade er! Och du, du var den enda snubben jag kryssade så be proud! Kram!

Krassman sa...

@Maryam
Ha ha ha, och du är ju den enda tjejen som jag kryssar =)

Peter Andersson sa...

hmm. Jaja. Har själv beklagat mig tidigare för Hanna att jag tyvärr inte kan kryssa vare sig henne eller vännen krassman eftersom de saknas på den valsedel jag ska använda. Men good luck och bra initiativ att vända er utåt. Så föredömligt!

självklart kram från mig också :-)