torsdag, januari 12, 2012

Öppet mail till Moderater i SoU

Moderaterna i Socialutskottet har slutit upp bakom Göran Hägglund och KD och lämnat sitt eget partis uppfattning om att sterilisering vid könsbyte skall avskaffas. På grund av detta har undertecknad skickat följande "öppna mail" till ledamöter och ersättare för Moderaterna i utskottet.
--------------------------------------------------------------------------

Hej där.
Du sitter ju som ledamot/suppleant för Moderaterna i SoU och jag har ett par frågor till dig. Jag har nyligen nått av nyheten att efter förhandlingar så kommer inte utskottet att ta initiativ till att  slopa tvångssterilisering vid könsbyte. På er partistämman i Örebro den 20-23 oktober 2011 fattade ditt parti om att yrka bifall till alla fyra att-satser på motion 109. Dessa var följande:
* Att ta ställning för att Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall (1972:119) skyndsamt ska moderniseras.
* Att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara steriliserad slopas.
* Att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara ogift slopas.
* Att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte skall vara svensk medborgare slopas till förmån för att även utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i minst ett år kan beviljas behandling.


Mot bakgrund av ovanstående så önskar jag få svar av dig på nedanstående frågor.

- Fredrik Reinfeldt har sagt att detta är ett mörkt kapitel i svensk historia, delar du hans uppfattning?
- Annser du att beslutet att nu utreda frågan lever upp till kravet om slopande av sterilisering?
- Vilka lagstiftningssvårigheter är det som uppdagats som er kongress inte uppfattat?
- Anser du att Moderaterna fortfarande står bakom sitt bifall till motion 109?

O.B.S
Skyndsamt svar kommer att belönas med en Trisslott (eller liknande).

Med vänlig hälsning
Kristian Krassman
---------------------------------------------------------------------------
Har ni liknande frågor finner ni mailadresserna till Moderaternas i SoU här:
mats.gerdau@riksdagen.se
margareta.b.kjellin@riksdagen.se
helena.bouveng@riksdagen.se
isabella.jernbeck@riksdagen.se
henrik.ripa@riksdagen.se
metin.ataseven@riksdagen.se
ellen.juntti@riksdagen.se
lotta.finstorp@riksdagen.se
katarina.brannstrom@riksdagen.se


Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Expressen / Aftonbladet / Dagen / RFSU /

Nymedia på detta:
Beelzebjörn / Happy Happy fatgirl / Zettermark /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: