onsdag, mars 21, 2012

Kärnkraft, Sveriges nya exportvara!

Den uråldriga kärntekniken har igen visat sin främsta akilleshäl, människorna bakom tekniken. Det har visat sig att kvarglömt gammaltskräp har hittats som täppt till delar av Ringhals sprinklersystem. Dessutom har liknande fel påträffats i Oskarshamn 1 och Forsmark. Trots att sprinklersystemen regelbundet kontrollerats hade skräpet i Ringhals legat där i 30 år! Återigen så måste nu samtliga svenska kärnkraftverk se över sina säkerhetstester.
I dagsläget står två reaktorer avstängda och en tredje går på reducerad effekt, av Sveriges totalt tio reaktorer. Kärnkraftens förespråkare har mycket att leva upp till om man skall fortsätta försvara denna obsoleta kraftkälla. Vilken effekt detta med sprinklersystemet kommer ha får vi vänta och se, men med tanke på att vi redan har ett antal reaktorer som inte lever upp till kravet att leverera energi så borde beslut om avveckling inte ligga allt för långt bort.

Kärnkraft är inte framtidens energikälla ur ett antal aspekter. Skall Sverige konkurrera med en global marknad på energiområdet så tror inte jag att kärnkraften är blivande svensk exportvara. Kvalitetsmässigt verkar vi vara bättre på att exportera vapen till andra länder än att leverera energi till de egna befolkningen. Om de pengar som i dag satsades på kärnkraften istället användes för att utveckla de förnyelsebara alternativen skulle en rejäl grund läggas för nya arbetstillfällen inom grön energi.   

Jag vet inte vad som krävs för att kärnkraftskramarna skall släppa taget om sina bränslestavar och se på sin energikälla med ögon som riktar sig mot framtiden för ett liten nation på en global marknad. Kärnkraften kommer finns med många år framöver i vår energiproduktion, men modern kommer den aldrig mer att bli och att låsa sig vid gamla lösningar kan knappast ses som framtidsinriktat. Värt att notera är att DN och SvD väljer att publicera nyheten under avsnitten ekonomi och näringsliv, jag anser att frågan är av allmänintresse än denna snäva bedömning.

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / SR /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

10 kommentarer:

Jonny sa...

Du behöver läsa på om nästa generations reaktorer som laddas en gång för alla, använder avfall från våra nuvarande reaktorer och som ger energi i tusentals år utan att bryta ny uran ...

Krassman sa...

Jonny: När kommer en generation IV reaktor byggas i Sverige tror du, eller har du något datum på när en generation 3+ av modell AP1000 kommer att byggas i landet?

Kärnkraftens framtid i Sverige ligger inte i drömmar om bättre reaktorer med mindre antalet ventiler och rörliga delar som driva av Torium.

Vi måste utgå från det nuvarande läget i frågan för att hitta dess lösningar. Personligen så tycker jag att du kanske kunde börja med att beskriva vem som skall betala byggandet av dina nya reaktorer.

Exempelvis har väl kostnaderna för bygget av finska Olkiluoto 3 ökat från planerade 3 miljarder euro till närmare 6, och det är fortfarande en EPR alltså en generations III reaktor.

Lars Flemström sa...

Vad vinner du på nedlåtande slängar mot dem, som inte tycker som du?

Jonny sa...

Jag skulle gissa på om ca 20 år om den politiska viljan finns.

Kineser och Indier kommer att vara före oss.

Dvs när vi börjar avveckla de nuvarande pga ålder så kan vi ersätta en del av dem med denna nya teknik. Att inte utnyttja allt gammalt högaktivt avfall vore ett enormt slöseri. Att gräva ner det är ekonomiskt och miljömässigt katastrofalt. Det avfall vi har har till största delen kvar sitt energiinnehåll och skulle ge oss el i ett par tusen år. Som restprodukt får vi betydligt mindre avfall att ta hand om i slutändan.

Denna teknik ger oss den respit vi behöver för att få en fungerande kommersiell fusionsteknologi som ligger ännu längre fram i tiden.

Krassman sa...

@Lars Flemström: Förhoppningsvis en annan ingång, som jag är intersserad av att få till, men vem vet? Svårt att föra debatt i det skrivna ordet och en "tydlighet" i tonen kanske kan rensa luften och på så sätt debatten. Det var inte meningen att trapa dig på någon tå om jag gjorde det.

@Jonny: Okej, cirka 20 år. Men i dagsläget verkar inte den politiska viljan att finnas, speciellt inte om den är kopplad till kostnaderna.

Mitt förslag på en lösning av den låsta frågan är att avveckla ett antal reaktorer, som uppenbart inte håller måttet (typ 4-5), mot att bygga en eller två nya. Vad tror du om det?

Jonny sa...

Kärnkraft ÄR framtidens energikälla i form av först en ny generation reaktorer och på sikt fusionskraft.

Det finns inget som kan konkurrera när det gäller att generera stora mängder energi.

Nästa generations fissionsreaktorer löser vårt nuvarande avfallsproblem och de ger oss mycket energi över en mycket lång tidsrymd. Det är lämpligt att bygga fler mindre verk för att inte få en så känslig infrastruktur som vi har nu.

Vi måste bygga ut elnätets infrastruktur för detta.

Som komplement ska vi ta givetvis tillvara alla former av kommersiellt försvarbara energikällor som vi har. På sikt kan solenergi bli en vettig investering i form av anläggningar i framförallt Nordafrika. Vi har vind och vågenergi som kan ge bra tillskott men allt måste ske utan kraftiga subventioner.

De resurser vi har i form av orörda älvar borde tas tillvara. De kan ersätta ett par gamla reaktorer.

Vi ska definitivt inte bygga reaktorer på gammal teknik, vi bör avvakta generation 4.

Lars Flemström sa...

Jag är tveksam till påståendet att vi har reaktorer som inte håller måttet. Med tillgänglighet menas inte att en kraftkälla går med full effekt hela tiden, utan att de kan göra det med relativt kort varsel.

Tycker inte att vi ska ha alltför bråttom att bygga nya reaktorer. I så fall kommer vi (våra efterkommande) om 30 - 40 år att stå med ett antal omoderna reaktorer. Det är bättre att sprida ut nybyggnationen i tiden.

Det här är som med mp och järnvägarna. Dom har ett konstigt resonemang att anläggningskostnaden ökar, ju längre man väntar. I själva verket handlar det om räntan på anläggninskapitalet, som inte kan betalas, om man har för bråttom.

Bottniabanan, som inte har någon bra förlängning genom södra Norrland. Hallandsåstunneln, som började byggas innan alternativa sträckningar hade utretts. Samtliga "höghastighetsjärnvägar", som mp och lokala särintressen försöker driva igenom bygger på 1980-talets tänkande.

Vi har givit flera nobelpris för nya upptäckter inom kärnfysik. Det är klart, att det måste utnyttjas men utvecklingsarbetet måste få ta sin tid. Världen kan inte helt sluta bygga nya reaktorer under tiden, men alla bör inte vara av samma "generation".

Och sedan något om "föråldrat tänkande". Jag är en gammal man, och jag skäms inte för att jag har gamla kunskaper.

Men det är inte med gammal kunskap, som vi ska bygga framtidens energi. Jag är däremot övertygad om att vi får säkrare kärnkraft med ny kunskap, som kompletteras med gammal kunskap, speciellt när det gäller säkerheten.

Med gammal teknik, som en sista säkerhetsbarriär, hade det inte blivit några nämnvärda radioaktiva utsläpp vid Fukushima.

Människor har byggt bevattningsanläggningar, som varit oberoende av elektricitet, under tusentals år. Redan romarna kunde konsten att bygga akvedukter som inte skadas av jordbävningar.
Med samma teknik hade man väl kunnat bygga ett pålitligt nödkylsystem?

ATPMIX sa...

Klarar Löfven att hålla ihop partiet?
http://www.atpmix.se/2012/03/22/klarar-lofven-att-halla-vansterfalangen-i-schack/

Lars Flemström sa...

Har sett en film från japansk TV, som är en rekonstruktion av händelseförloppet i Fukushima 1. Filmen styrker mina tidigare åsikter att man gjort sig beroende av elektricitet, att det handlar om fixering vid modern teknik.

En annan sak, som framgick med all önskvärd tydlighet, är att man har ett mycket lågt säkerhetstänkande i Japan, vilket även bekräftas av en medlem i en svensk expertdelegation. Jag minns artiklar i den svenska pressen under 1950-talet, om harakiri-kulturen i Japan. Det förekom då fortfarande att chefer för olycksdrabbade verksamheter skulle begå harakiri (rituellt självmord) i stället för att analysera orsaker och förhindra en upprepning. Olyckor uppfattades alltså som något gudabestämt.

En sak som var särskilt anmärkningsvärd är att en hjälpkondenser, som kopplas in automatiskt vid störningar, stängs av automatiskt vid strömavbrott, och måste öppnas på nytt, manuellt. Vilket personalen inte kände till! Normalt säkerhetstänkande säger tvärtom att alla säkerhetsanordningar ska gå igång automatiskt vid strömavbrott - och förbli inkopplade, om de gått igång tidigare. Så har bromsarna på svenska eltåg varit konstruerade sedan 1920-talet. Det är alltså urkopplingen som ska ske manuellt, OM OCH SEDAN personal har konstaterat att de utan fara kan kopplas ifrån.

Hjälpkondensorn i sig fungerar utan elektricitet, och hade förhindrat skador på reaktorn om det förblivit inkopplad.

Fukushima har givit oss så mycket nya kunskaper om kärnkraftens risker, och hur de kan elimineras, så att erfarenheterna snarare är ett argument för än mot kärnkraften.

Har det aldrig funnits någon anti-kärnkraftsrörelse i Japan? Kritiska ögon behövs...

Daniel sa...

Det du missar i kärnkraftsfrågan är att det är i dagsläget det enda bevisat fungerande sättet för mänskligheten att tillgodose sitt behov av prisvärd energi.

Fossil energi är en form av energi som kommer vara borta om kanske 30-40 år och kommer inte gå att betala av en normalt arbetande person om kanske 10 år. Tycker du att bensin kostar mycket idag när det svänger mellan 14 och 16 kronor? Om tio år kommer du se tillbaka på den tiden och säga "allt var bättre förr".

Och just bensin för att köra sin egen bil är ju det allraminsta av våra bekymmer. Vi behöver fossil energi till att storskaligt producera mat till sju miljarder människor, vi behöver det till plast, medicin, frakta grönsaker från Spanien hit, flyga till Thailand i februari för att undkomma "den svenska vintern"... och så vidare!

Det som oftast tjatas om är att kärnkraft är så farligt. Ja, händer det nåt är det farligt. Men väger man risken med att några tusen dör var 20:e år pga ett trasigt kärnkraftverk mot att fem-sex miljarder människor dör av svält eller för att dom kroppsligt arbetar ihjäl sig eftersom det inte finns maskiner som gör deras jobb då väljer jag att ta kärnkraft.

Kärnkraft ger oss andrum efter att vi dumt nog förbrukat all billig energi utan att ha en "backup plan", och det är bara idiotiskt att moralisera över att vi var dumma nog att låta det hända, det har hänt, move on and plan accordingly.

Sen finns ju massor med "miljömuppar" som tycker allt är dåligt, dvs bensinbil, kolkraft, kärnkraft... men elbil, solceller, vindkraft... det tycker man är schysst.

Hur mycket fossil energi behöver du för att bygga tillräckligt med elbilar, solceller och vindkraft? Det är inte alla miljöförespråkare som tänker så men FÖRBRYLLANDE många vill bara ha en ändring, men ingen sådan som nämnvärt påverkar ens möjlighet att kolla på Facebook med sin iPhone och ta sig till ställen långt bort för att "koppla av".