torsdag, mars 01, 2012

Regeringströttheten syns i opinionen

Dagen till ära publicerar Novus en mätning som visar att den borgerliga regeringströttheten nu nått väljar opinionen. Enligt mätningen så har nu Socialdemokraterna återigen initiativet i den politiska debatten, efter att i månader harvat med personfrågor. I november dominerade Moderaterna i majoriteten av de viktigaste frågorna, men nu har S tagit kommando över de fyra, enligt väljarna, viktigaste frågorna.


Samtidigt har intresset för Anders Borgs paradgren, landets ekonomi, sjunkit bland väljarna. I november rankades den på fjärde plats, nu en femteplats. Moderaternas fokus på landets finanser lämnar en lucka i övriga frågor som Socialdemokraterna nu har chans att fylla som ett mer intressant alternativ. Moderaterna drev mycket framgångsrikt arbetslinjen under två val, men mätningen visar att det krävs att man som parti är ständigt aktiv i dessa frågor för bibehållet förtroende hos allmänheten, skriver Novus VD i sin analys.

Att den borgerliga arbetslinjen består till största delen av sänkt resturangmoms och det biter inte på i massiv ungdomsarbetslöshet och permanentande av långtidsarbetslösheten. Det imponerar inte heller på på opinionen att försöka likna FAS 3 vid aktiv arbetsmarknadspolitik. Visst så kanske vi ser fler sommar jobb än förra året, men det är ingen lösning på en ungdomsarbetslöshet på närmaste 25 procent.

Problemen för Centerpartiet och Krisdemokraterna håller i sig, mätningen visar tydligt att de inte har trovärdigheten som de själva påstår sig ha inom sina respektive kärnfrågor. En mätning är en mätning och det politsika arbete för oss har precis haft sina första vårdagar. Nu krävs hårt arbete, så väl politiskt som organisatoriskt för att nu bibehålla det fenomen som infunnit sig, att den politiska debatten faktiskt handlar om vilken politik som är den bästa för sverige och inte personfrågor.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / SvD2 / Aftonbladet / Expressen / DN2 / DN3 /

Nymedia på detta:
Alltid rött alltid rätt / Kommunisternas blogg / Thomas Böhlmark / Olsson betalar /

Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Arne Källström sa...

Tidigare så var det väldigt mycket i media om hur överlägsen Reinfeldt och Borg var när det gällde trovärdighet, regeringsduglighet och popularitet m.m. I dag börjar det vända och då tystnar media totalt,inga stora rubriker kanske en liten notis på en undanskymd plats. Det är så genomskinligt och tydligt att det är regeringen styr i media.