lördag, mars 10, 2012

Varför inte 50%, eller ännu lägre?

Återigen slår företrädare för regeringen ifrån sig ansvaret kring ungdomsarbetslösheten. Den här gången är det Folkpartiets Jan Björklund som annser att det är upp till kommunerna, inte staten, att fixa jobben. Dessutom skall det göras genom att sänka lönerna för de unga. Sverige skall alltså klara den massiva ungdomsarbetslösheten genom att använda lönedumpning mot unga inom det offentliga. Förslaget känns lika fräscht, ansvartagande och framtidsinriktat som att öppna upp portarna och återigen börja mäta skallar på Rasbiologiskaninstitutet i Uppsala.

Att borgerliga politiker arbetar för att skapa låglöneyrken är inget nytt och vi har ser fler och fler utspel där man systematiskt vil skapa låglöne-grupper på arbetsmarknaden. Skattefria zoner i områden med hög arbetslöshet och ungdomslöner är två lysande exempel på detta, exempel som leder till att gruppen sätts på undantag. De är inte att ses som "vanlig" arbetskraft, de är undantagen. Det är vi som är vanliga arbetare som har rätt till hela lönen och rätt till samtliga av våra rättigheter, sen finns dom andra, dom som är B-laget.

Varför bara sänka lönen med 25% Björklund, varför inte med 50%. Eller varför inte med 75%, även det måste väl vara bättre i denna nobla tanke från Folkpartiet, det är bättre än att unga tvingas gå på Socialbidrag. Socialbidrag istället för den ickefungerande A-kassan som den borgerliga alliansen skapat. Vi Socialdemokrater kämpar för att svenska kollektivavtal skall gälla ALLA på svensk arbetsmarknad, Folkpartiet kämpar för att unga på den samma skall exkluderas. Nej, Jan Björklund och Folkpartiet har inte lösningarna på ungdomsarbetslösheten, popcorn-politiken från FP saknar helhet och ansvarstagande. Utspelets enda syfte är att få tillstånd en underbudspolitik kring ungdomslönerna med Centerpartiet för att locka väljare.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / DN / SvD /
Nymedia på detta:
Johan Westerholm / Martin Moberg / Görans tankar och bagateller /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: