tisdag, oktober 12, 2010

Borgerlig lip service

Oppositionen kritik mot den borgerliga budgeten som Anders Borg presenterat låter inte vänta på sig. Förutom de uttalanden som nu kommer från Thmas Östros (S), Ulla Andersson (V) och Mikaela Valtersson (Mp) så läser jag via Clas Krantz om Sture Nordhs träffsäkra analys av Borgs försiktighetsprincip som nu förs in absurdum, så här säger Nordh:

- Regeringen Reinfelt lever i samma tro som regeringen Persson 2006, att den ekonomiska återhämtningen ska radera ut långtidsarbetslösheten. När ska vi få en insikt om att kampen mot utanförskapet är mycket dyrt, men att alternativet är ännu dyrare?

Anders Borg vill som alltid hålla hårt i plånboken och visa på ansvarstagande, när offentliga satsningar står mot skattesäkningar. Men frågan är om denna försiktighet att hålla hårt i plånboken och att inte vilja driva en aktiv jobbpolitik har övergått helt i snålhet. De åtgärder som föreslås räcker ju inte ens enligt Borgs egna kalkyler för att ens komma i närheten av fullsysselsättning. Att då hänvisa till att detta är målet förblir inget annat än borgerliga lip service, som vi hört så många gånger tidigare.

Även Wanja Lundby-Wedin är tydlig i sin kritik. - Regeringen satsar 13 miljarder under 2011, men statsfinanserna ger utrymme för en dubbelt så stor satsning. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi är lågt såväl 2011 som 2012. Enligt regeringens prognos uppgår arbetslösheten till hela 8,0 % år 2011, och sjunker endast med cirka en halv procentenhet mellan 2011 och till 2012 (7,4 %). Regeringen pressar ut arbetsutbudet men vårdar det inte så att fler kan matchas till jobb, säger hon i ett pressmeddelande.

Gammelmedia på detta:
DN / Expressen / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Claes Krantz / Alliansfritt Sverige / Veronica Palm / Martin Moberg /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: