tisdag, oktober 19, 2010

Många hörs, vem skall man lyssna på?

Aftonbladet har låtit Sifo fråga 1000 svenskar om de tycker att Sverige ska ta hem de svenska trupperna från Afghanistan eller ska de vara kvar? 47 procent svarade ja och 36 procent svarade nej på den frågan, och jag tror att den trenden vi ser i opponionen kommer att stärkas. Afghanistan är en fråga som berör och därför är ingångarna och slutsatserna man kan dra lika många. Den stora frågan blir då vilka man skall låta sig lyssna på, låt mig ta tre olika alternativ.

Fredrik Malm (FP)
Hade igår en artikel publicerad i Aftonbladet. Han konstaterar, så som jag uppfattar det, att eftersom Iran, Kina, Pakistan och tidigare Sojet inte skapat trygghet och säkerhet i Afghanistan och inte ens tar tag i sina egna problem så skall svanska trupperna vara kvar utan att ett datum för exit fastställs. Malm menar att truppernas närvaro inte får ställas mot de humanitära insatserna som till exempel Svenska Afghanistankommitténs. Malm skriver dessutom att vissa kräver att Sverige ska lämna Afghanistan, oavsett konsekvenser. Om han vill att svenska trupper skall stanna , oavsett konsekvenser framgår dock ej.

Hans Linde (V)
Linde hade förra veckan en artikel i Aftonbladet, men drar inte samma slutsats som Malm. Han menar att utvecklingen i Afghanistan går åt fel håll och att de militära insatserna är fel väg att gå. Under de nio år som Sverige har trupp i Afghanistan har aldrig så många civila dödats. Talibanerna har flyttat fram sina positioner och kan genomföra attacker i allt större delar av Afghanistan trots att antalet utländska soldater samtidigt kraftigt ökat i antal. Linde menar att det är hög tid att detta faktum får konsekvenser och att omvärlden byter strategi för Afghanistan.

Sedan har vi försvarsminister Sten Tolgfors (M). Han uppger till media att de som spekulerar i den svenska närvaron i Afghanistan riskerar att öka Talibanernas attacker mot våra trupper. Ett uttalande som verkligen får mig att fundera. USA har meddelat att de påbörjar sitt tillbakadragande av trupper 2011 och skall vara ute 2014, Danmark lika så. Samtliga av G8-länderna har deklarerat sin exit och fler länder är på väg att göra det.

Bilden jag fått av det rådande läget är att våra truppers ursprungliga uppdrag att skapa stabilitet och fokucera på uppbyggnaden av området misslyckats. Något som jag anser Tolgfors glömmer när han talar om debatten i Sverige kan medföra ökade risker för våra trupper. Det försämrade läget vi ser nu i Afghanistan har en rad orsaker som knappast svenska politiker och svenska trupper ligger bakom. Att i nuläget komma med den här typen av uttalanden får mig att fundera en del över hans motiv. Vill han rädda våra trupper eller sitt eget arsel är en av funderingarna.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / DN / DN2 / SvD / SvD2 / Expressen / Expressen2 / Expressen3 / Aftonbladet5 /

Nymedia på detta:
Josefin Strömberg / Jinge / Lasses blogg / Röda Berget /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: