tisdag, juni 07, 2011

Att stoppa "avgifter" strider mot kommunallagen

Det är i alla fall svaret man får om man frågar Norrtälje kommun. Den 24/1 2011 så lämnade jag in en motion till fullmäktige där jag yrkade att Norrtälje kommun skulle införa en avgiftsfri skola. Enligt skollagen, så väl den nya som den gamla, så står det att det får förekomma "enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna". Detta är något som skolinspektionen tittat närmare på tidigare och landat i ett antal riktlinjer för hur stora kostnader som kan ses som acceptabla.

Eftersom jag har högra ambitioner med politiken än luddiga formuleringar så yrkade jag helt enkelt att man i kommunen skulle införa en helt kostnadsfri skola. Här om veckan kom då svaret från den berörda barn och -skolnämnden som nu föreslogs till kommunstyrelsen. Inte helt oväntat så föreslår man att motionen skall avslås, och det är nu det riktigt intressanta kommer. Motionen skall avslås med hänvisning att en hårdare tolkning av texten i skollagen skulle bryta mot kommunallagens krav om lika behandling. Ja, ni läste rätt. Det skulle, enligt förvaltningschefen som vars svar den borgerliga majoriteten tog som sitt eget, strida mot kommunallegans princip om lika behandling.

Varningssirenen i mitt huvud blåste till larm, detta kunde ju inte bara vara möjligt, och visst var det så. Jag vet inte om det är renokunskap från förvaltningschefen eller om han har fått direktiv från den Moderata riksdagsledamoten som är ordförande, Göran Pettersson, att med all till buds stående och icke stående medel stoppa motionen. Förvarningschefen som tidigare varit rektor för en friskola tror jag är fullt medveten om att kommunallagen gäller verksamhet där kommunen är huvudman, och inte går att applicera när någon annan är huvudman. Det hörs liksom på namnet kan man tycka.

Jag har kontaktat jurister på Sveriges kommuner och Landsting, Skolverket och Skolinspektionen, och alla ställer sig undrade till att detta skulle strida mot kommunallagens andemening att kommunen måste behandla alla sina "medlemmar" lika inom de verksamheter som man är huvudman. Skall bli spännande och se hur den borgerliga majoriteten nu kommer agera på kommunstyrelsen, som är redan ikväll. Känns bra att Håkan Juholt tar upp detta i samband med att Rädda Barnens rapport kring den ökande barnfattigdomen. Att tro att dessa "obetydliga avgifter" skulle vara obetydliga är en signal som vittnar om okunskap och ignorans. Att hävda att det strider mot kommunallagen att förbjuda skolor att ta ut dom är arrogans.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / DN / SvD / Länk
Länk
Nymedia på detta:Jinge / Fattiglappen / Kaj Raving - Nybro / Olas tankar / Anybody´s place / F! / Min politiska sida / Den ohälsosamme ekonomisten / Kommunisternas blogg / Edvin Ala(m) / Martin Moberg / Johan Westerholm / Havets blogg / LO bloggen / Glada och friska ben / Cayennes vardag / Peter Högberg / Veronica Palm /
Alliansfritt Sverige /

Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Anonym sa...

Och snart blir det förbjudet att ta sina barn till evenemang på fritiden. Det är ju orättvist mot andra.