lördag, juni 11, 2011

Stäng och bygg nytt

I dag så har SSU:s ordförande, Jytte Guteland, en debattartikel i DN gällande kärnkraften. Artikeln skickar en tydlig uppmaning till Socialdemokraterna och till IF Metall inför förbundets kommande kongress. "Den nya partiledningen måste be­känna färg och tydligt visa att den säger nej till kärnkraft. Tyskland och metallarbetarna i IG Metall har rätt. Kärn­kraften är inte framtid, den är dåtid och fungerar som stoppkloss för utvecklingen av förnyelsebara energialternativ", skriver Jytte.


Jag delar hennes uppfattning att Socialdemokraterna måste agera och att avvecklingen av kärnkraften måste övergå från att bara vara ord, till att bli handling. Frågan om kärnkraften förlamar just nu energidebatten och skall Sverige bli ett land som ligger i framkant när det gäller omställning och utveckling av förnyelsebar energi så måste frågan om kärnkraften vara eller icke, lösas först. Jag har tidigare skrivit om att man bör tillsätta en kärnkraftskommission för att genom blocköverskridande samtal med industrin, energibolagen och experter ta fram en hållbar syn på kärnkraften, som sträcker sig längre än en mandatperiod.

Tyskland har visat på handlingskraft och ambitioner, belackarna talar om höjda elpriser, utökad kolkraft, importerad kärnkraft från Frankrike och att det kommer att komma nya politiska beslut, och nya politiska företrädare. Jag känner så väl igen klagosången mot Tysklands uppvisade handlingskraft och deras ambitioner. Deras beslut om avveckling tvingar nämligen länder som Sverige att öppna den maskburk som kärnkraften fått blivit på grund av politiskpolio.

Mitt förslag är att tillsätta en kärnkraftskommission för den havererade energipolitiken för att på så sätt hitta lösningar på denna infekterade fråga. Mitt eget bidrag till en lösning är att fasa ut de sex eller sju äldsta och minsta reaktorerna och bygga ut sol, vind och vattenkraften. Men att även överväga att bygga en eller två nya reaktorer. För skall det bli någon progressivitet i denna fråga behöver vi nå en blocköverskridande lösning, och då måste alla parter få vara segrare. Financial Times skrev att en tysk avveckling kommer att starta en europeisk boom för teknik inom förnyelsebar energi och energibesparingar. Var Sverige kommer att befinna sig i denna boom återstår dock att se.

Gammelmedia på detta:
DN /

Nymedia på detta:
Havets blogg / Peter Swedenmark /

Krassman / In Your Face

11 kommentarer:

jeppen sa...

Varför ska vi "ligga i framkant" när det gäller omställning, när det vi redan har är bättre?

Det finns inga skäl att lägga ner kärnkraftverk om de inte är för gamla. Särskilt inte sålänge vi kan ersätta kolkraft nere på kontinenten genom export eller genom att driva elintensiv exportindustri.

Cosmoskitten sa...

Lås dig inte vid antalet nya reaktorer.

Det kan vara häftigt med gigantiska reaktorer, men ur kraftnätssynpunkt så är det mycket bättre med små.

Krassman sa...

@Jeppen:
ALLA kärnkrafteverk som vi har går på övertid Jeppen. Självklart så kommer tekniker som tillhör det förnyelsebara vara större exportindustri en förlegade tekniker.

Vi både exporterar och importerar till Sverige. Vi måste först och främst foksera på att lösa vår egen energiförsörjning innan vi storstilat löser hela kontonenetens problem. Energieffektivisering och utbyggnad är svaret.

@Cosmoskitten:
Nej jag låser mig inte vid några antal. Jag vill bara visa att vi måste framåt i frågan och att det stillestånd vi befoinner oss i är lika med tillbakagång.

jeppen sa...

Dina påståenden om "övertid" och "förlegat" är som argument helt meningslösa. Vår energiproduktion ska inte baseras på modetrender i politiska partier utan på seriösa överväganden om vad som är rationellast.

Det går inte att komma ifrån att det blir oerhört dyrt att lägga ner fungerande kärnkraft, liksom att varje nedlagt kärnkraftverk istället skulle kunna vara ett nedlagt kolkraftverk.

Vår egen elförsörjning är extremt bra löst sedan länge. Att byta en del mot vind vore en uppenbar försämring. Att byta en del mot sol vore inget mindre än vansinne. Effektiviseringar har vi alltid gjort och kommer alltid att göra, men ibland kostar det mer än det smakar.

Krassman sa...

@Jeppen:
Så du vill mena att de svenska reaktorerna inte nått sin maximala driftslängd och att kärnkraften skulle vara framtidens energi.

Jag och branschen själva vet att de reaktorer som är i drift kontinuerligt förlänger sin tid på jorden med att de nödvändigaste uppdateringarna görs. Branschen har redan meddelat att de inte kommer att bygga några nya reaktorer så länge kärnkraftsuppgörelsen hänger på ett mandat i riksdagen. Vad är det som gör att detta med att reaktorerna går på övertid är meningslöst argument enlig ditt resonemang?

Om man tycker att kärnkraft är framtiden eller inte beror på vilken energikälla man väljer att prioritera Jeppen. Hur kan mitt argument att kärnkraften inte är framtiden skulle vara ett meningslöst argument? Kan du förklara min två frågor så jag bättre förstår hur du menar, tack.

Vi har inga kolkraftverk i Sverige vad jag vet. Vad kostar det att stänga en reaktor i Sverige? Och hur har du räknat ut den kostnaden?

Vad har du för argument att ersätta el från kärnkraft med el från vind och sol skulle vara försämmring och vansinne. Det känns inte som att du är seriös i dina påståenden. Hur kan en viss typ av energi var sämre eller vansinnig? Jag trodde det var terrawatt ut som var det avgörande för energiförsöjningen.

Sverige har som mål (i dagsläget) att energianvändningen per kvm i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till 2050. Den planen kräver engagemang och strategier Jeppen, inte lösa antaganden och floskler.

jeppen sa...

Reaktorer behöver, precis som allt annat maskinellt/industriellt, driftsunderhåll. Javisst. Det betyder inte att en 10 år gammal bil "går på övertid".

Du skrev att kärnkraften var "förlegad". Jag kan lika gärna säga att vindkraften är det. Vad som är mest "modernt" och vad som är mest "förlegat" går att diskutera men är inte argument om verkliga egenskaper hos energikällorna, utan bara känslomässig/politisk signalering.

Vi har inga kolkraftverk i Sverige, men vi är en del av en europeisk energimix och vi är en del av den globala industrin. Stänger vi ner kärnkraft kunde vi istället tränga ut kolkraft nere på kontinenten.

Hur mycket det kostar att stänga ner ett befintligt kärnkraftverk? De producerar el för runt 10-15 öre/kWh. Differensen mot elpriset eller exempelvis ny vindkraft är minst 40 öre/kWh. Detta förlorar man om man stänger ner. Multiplicera med 70 TWh/år, så får du 28 miljarder per förkortat driftår för alla våra reaktorer. Dividera med tio så får du 2.8 miljarder per år och reaktor.

Varifrån ska de 28 miljarderna per år tas? Från skolan, vården eller omsorgen? (Och då har vi inte ens räknat med att mycket tung industri som mekanisk pappersmassa får flytta ut ur landet pga höjda elkostnader.)

Varför en viss typ av energi är sämre? Elektronerna är förstås likadana, men sol och vind är sämre för att de bara producerar ibland och de är sämre för att de är dyrare. När det gäller sol är den energin extremt mycket dyrare.

Krassman sa...

@Jeppen:
Materialutmattning och branschens egna experter delar inte din uppfattning. Att förlänga livscykeln på Sveriges reaktorer genom att kontinuerliga uppgraderingar att likna vid lappande och lagrande har gjort att vi har bland världens sämsta reaktorer när det kommer till driften. Detta måste brytas, och det gör det inte genom att fortsätta att hävda att den befintliga kärnkraften är guds gåva till mannen, vilket du ger sken av att tro.

Att kärnkraftens bärighet kommer att minska i takt med kostnaderna ökar för att klara nya regler för säkerhet mot attacker och katastrofer vet både du och jag. Att påstå att ett energislag som lämnar avfall för hundratals kommande generation att ta hand om är inte modernt, och det är dessutom inte bara känslomässiga argument. Vi måste sträva mot att producera energi som användas och är förnybar, och det är inte kärnkraften,.

Sverige behöver göra sin egen läxa när det kommer till klimatet, om vi inte satsar på det förnybara och dess tekniker så kommer andra länder att göra det, för att bli den vinnande delen i omställningen som andra länder kommer att göra. Att behålla reaktorer som är gamla och slitna, som inte pallar driften, som har en bristande säkerhetskultur, kommer inte att förbättra Sveriges chanser att bidra till klimatomställningen.

Vi skall stänga ner kärnkraften när alternativen finns, och de alternativen finns redan. Varför vill du inte genomföra den omställningen?

Att producerar 1/kWh kärnkraft kostar cirka 20 öre. Landbaserad vindkraft kostar 35-50 öre per kWh. Priset är det vi konsumenter betalar och då skall vi komma ihåg att den borgerliga regeringen höjt skatten mindre på termiskenergi än på andra energislag. Att hävda att avveckling av kärnkraften skulle medföra att skola, sjukvård och barnomsorg skulle drabbas är ju bara trams.

Vilka är det som får betala hutlösa överpriser på svensk kärnkraft idag? INGET säger att nybyggd kärnkraft kommer att bli billigare, och vad får dig att tro att de gamla reaktorerna kommer att bara gå och gå.

De svenska elpriserna har stigit med 80 procent de senaste tio åren vilket är näst mest i Europa. I frankrike har elpriset ökat med 8 procent under samma period. Tror du fortfarande att avvecklingen av kärnkraften är det största hotet mot vår energiintensiva industri? Jag tror inte det, och är villig att ersätta kärnkraften med annan energi. Att påstå att sol och vind är sämre för att producerar ibland och är dyrare är knappast bra argument.

Det skulle nämligen förutsätta att kärnkraften alltid fungerar och att priset på den elen alltid är den samma. Det skulle ju även förutsätta att den energin är förnybar, vilket den inte är.

jeppen sa...

Några enkla påpekanden:

* USA har en ungefär lika gammal park, och har mer än 90% tillgänglighet. Där hamnar Sverige troligen också, när uppgraderingsracet är klart.

* Uppgraderingarna är tämligen billiga och ditt påstående om 20 öre tillverkningskostnad (exklusive konstruktion) är på tok för högt. Landbaserad vind kostar däremot mer än några 50 öre (lite beroende på vilken ränta man ansätter).

* Det spelar ingen jätteroll hur kärnkraft står sig mot vind kostnadsmässigt, eftersom bara kärnkraft producerar el pålitligt, och moderna civilisationer är beroende av pålitlig el.

* Kostnad och intermittens är väl utmärkta skäl till att säga att sol och vind är dåligt?

* Klart höjd energikostnad påverkar vård-skola-omsorg. Att bara kalla det "trams" är inget argument.

* Priset på el spelar mindre roll än KOSTNADEN för el, särskilt som mycket av elproduktionen ägs av staten.

* Självmål av dig att påpeka att Frankrikes elpriser stått still, eftersom Frankrike är världens enda land som har en elförsörjning helt dominerad av kärnkraft.

* Nej, det finns inga alternativ till kärnkraft och fossiler. Det finns inte ett enda land som bygger sin elförsörjning på förnyelsebart om man undantar länder som haft tur med vattenkraftstillgångarna. Utan kärnkraft - klimatkatastrof.

* Bränslekostnaden spelar nästan ingen roll för kostnaden för kärnkraft.

* Kärnkraft är hårt straffskattat helt godtyckligt genom "effektskatten".

Krassman sa...

@Jeppen:
* Vad har USA och USA:s reaktorer med Sverige att göra? Har man i USA använt samma politik i Sverige och har man samma energi användning i USA som Sverige? Kom igen nu Jeppen, du kan ju inte men allvar med att det skulle vara ett argument eller ens en jämförelse.

* Vattenfall står för siffran om vad 1 kWh kärnkraft kostar att tillverka. priset på vindkraften kommer från Svens energi.

* Vad får dig att återigen säga att kärnkraften är pålitlig. Driften är ju bland de sämsta i världen. Man brukar räkna med att det blåser tillräckligt för att ett vindkraftverk ska producera el drygt 6.000 av årets 8.760 timmar, alltså ca 80 procent av tiden.

* Drift är inte ett argument närman skall ersätta kärnkrfat då det är möjligt och inte drabbar industrin.

* Vad är det som gjort att elpriset ökat med 80 procent det senaste 10 åren? Är det orsalken till att välfärden nu håller på att slitas isär, eller är det den borgerlis regeringens skattesäkningar.

* I framkrike kommer cirka 25 procent av elen från solceller och vindkraftverk. Betyder ditt resonameng att vårt elpris hade varit det samma om vi hade haft lika mycket kärnkraft och samma energimix i Sverige som i Frankrike? Är det vattenkraften som ligger bakom prisökningen på el i Sverige?

* Att det inte finns något land i dag som har helt förnyelsebar energi är inte ett argument till att man inte ska ha det. Varför är du emot omställningen?

* Bränslekostanaden spelar ingen roll för kärnkraften säger du. Det är inte bränslet i reaktorena som är dyrt, det vet alla. Vem har påstått att det är ett argument för avveckling?

* Jag talar om skatten på energi som konsumenterna betalar. Inget annat Jeppen. Inget annat.

jeppen sa...

@krassman:
* USAs reaktorer är ungefär lika gamla. Kan de kan vi. Har vi haft fel politik kan vi ändra på det (och det har vi redan gjort - reaktorerna har fått tämligen genomgripande renoveringar).

* Då har Vattenfall räknat med konstigheter, som godtyckliga skatter. Vem är Sven?

* Kärnkraften är pålitlig eftersom den levererar cirka 60-125% av sitt snitt. Vindkraften i Sverige levererar 20-360% av sitt snitt. Det senare är mycket svårare att hantera, givetvis.

* Det som gjort att elpriset ökat är framförallt el-ledningar till omvärlden, nedläggning av Barsebäck, renovering av reaktorer.

* Nähädu, 25% i Frankrike kommer inte alls från solceller och vindkraftverk. Det vore ju världssensation. Totalt nonsens.

* Jag är emot omställningen dels för att den inte går att göra, dels för att det är dumt att försöka ställa om från något som är bättre till något som är sämre.

* Just det skatten på energi som konsumenterna betalar. Där betalar förstås kärnkraft mycket mer än annat, eftersom kärnkraften har effektskatten.

Mårten sa...

Tror du har helt rätt om att debatten blivit för infekterad. När centern bytte fot polemiserades debatten ytterligare och det blev en höger-vänster fråga vilket var olyckligt. Kärnkraften är inte perfekt men den är bättre än kolkraft och många andra alternativ, speciellt för Sverige som inte har inhemskt kol.
Den kärnkraft och vattenkraft vi har är redan koldioxidneutral, det finns alltså ingen anledning att skynda på en nerläggning ur klimatsynpunk. Det vore vansinne att förhastat byta ut beprövad (klimatsmart) teknik mot helt nya alternativ som vi knappt vet fungerar. Samtidigt är det viktigt ur säkerhetssynpunk att fasa ut föråldrade kärnkraftverk och ersätta med nya effektivare och säkrare reaktormodeller.