söndag, juni 26, 2011

Clownnäsa till Materialmännen

Sveriges enda kompletta Bygg- & Möbelvaruhus, kallar de sig själva lite ödmjukt. Komplett galna verkar även det ingå i företaget som redan i namnet anspelar på en förlegad syn på jämställdhet Skall Materialmännen ha någon framtid som sträcker sig längre än 2011 så måste man nog anpassa sig till den rådande verkligheten, och framtiden. Orsaken till detta är att 21-åriga Erik Sätervik, fick sparken för att han klädde sig i kortbyxor på jobbet. Hans kvinnliga kollegor slapp långbyxor, men inte Erik, för han var man.

Policys på olika företag är oftat enkelt att förklara och försvara. Vissa är reglerade enligt lag och policys kan spänna från droger, jämställdhet, relationer mellan anställda till kundrelationer. Men sen så finns det de som är av mer tvivelaktig karraktär. Med värmens intåg kom även en ny klädpolicy till personalen på Materialmännen i Eksjö. ”Det är långbyxor som gäller. Kvinnor kan dock bära kortbyxor/ kjol som går över knän”, stod det. När det gäller att upprätthålla denna policy som ger en känsla av 1900-talets början, verkar inte företaget sky några som helst medel.

Erik fortsatte att bära sina piratbyxor, som han tidigare fått av sin arbetsgivare. Då fick han en muntlig tillsägelse – byt om eller kom inte tillbaka till jobbet. När Erik inte lyssnade fick han en skriftlig varning. Dagen därpå ytterligare en och vid middagstid blev han uppsagd. Om nu detta fruktansvärda brott som Erik utfört skulle vara saklig grund för uppsägning tvivlar jag på. Jag misstänker, eller hoppas för arbetsgivarens räkning, att det finns mer till denna historia än att Erik endast skall ha trotsat detta bygg och möbelvaruhus viktigaste policy.

Klädpolicys går även de att försvara i många fall. Det kan gälla säkerhet och hälsa, till att omfatta själva själen för ett företag eller ett yrke. Men att som Materialmännen i Eksjö avskeda en person, och dra på sig en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen för att upprätthålla sin policy verkar föga förankrat i verkligheten. Materialmännen meddelar på sin hemsida att de välkomnar DO:s utredning av fallet. Vill nu MaterialMännens skicka en tydligare signal genom klädseln, tycker jag att räcker med att ledningen sätter på sig en clownnäsa.


Gammelmedia på detta:Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: