torsdag, augusti 18, 2011

Av ren courtesy till DN

I dag så levererar det nyinrättade borgerliga kommunikationsdepartementet (läs DN) ett alster signerat Erik Helmerson. Ett alster som med säkerhet kommer ersätta hans tjänstledigt från TT Spektra och säkra en anställning på departementet. I detta alster deklarerar Helmerson att Socialdemokraternas Håkan Juholt är full beredd att med Sverigedemokraterna som stödparti störta regeringen, i alla fall i sak.

Helmerson kan nämligen inte se att det är någon skillnad i sak, i hans påstående och Juholts faktiska uttalande kring att Reinfeldt och Borg nu överger den viktigaste reformen i den borgerliga arbetslinjen. Så här sa Juholt: ”Det är ju alldeles uppenbart att det här handlar inte om ekonomi utan om stämningen och läget här i riksdagen. På så här sätt förhindrar ju också regeringen en regeringskris". Enligt Helmerson är det ingen skillnad i sak på detta och att Juholt skulle säga ”Vi socialdemokrater är fullt beredda att med Sverigedemokraterna som stödparti störta regeringen”.

Av ren courtesy till DN och deras eventuellt kommande anställning av Helmerson så har jag tittat lite närmare på detta. Att ”i sak” se skillnad på två påståenden kan vara svårt, vilket Helmerson antyder, men i det här fallet så är det faktiskt inte det. I det här fallet handlar det om att man måste ha en del grundläggande kunskap om det svenska statsskicket och följt den senaste tidens politiska utvecklingen noggrant.

• Ett stödparti är per definition ett parti som stöttar den sittande regeringen, och inte ett parti som röstar med ett annat parti i en enskild fråga. Det är att stötta ett parti, inte att vara ett stödparti. Stor skillnad, men kanske inte för Helmerson.

• Man kan ge stöd en fråga ”i sak”, men ha andra motiv. SD kommer att presentera sin egen budget och har sina egna motiv till att inte stötta de föreslagna reformerna från regeringen. Något som Helmerson inte tar upp, samt att skillnaden i fallet består av vilket motiv och uppsåt som föreligger.

• Den ekonomiska aspekten som Juholts verkliga citat handlar om har Helmerson helt utelämnat. Det faktum att Konjunkturinstitutet meddelat att nationens finanser med redan föreslagna reformer på 30 miljarder från Regeringen, även med nuvarande svagare tillväxtprognos, pekar på ett litet överskott. Det gör att Helmersons citat frångår sakfrågan och blir mer allmänt hållen, vilket den alltså inte är.

• Det är ett faktum att Socialdemokraterna aldrig sökt stöd från SD i riksdagen, i någon fråga. Att då ”i sak” mena att Socialdemokraterna ”är fullt beredda” för stöd från SD antyder på samarbete mellan partierna, vilket alltså inte förekommer och inte har förekommit. Socialdemokraterna är INTE ansvariga för SD:s politiska ställningstaganden, i någon fråga. Vilket Helmerson antyder med sitt citat.

• Precis som Helmerson skriver i sin artikel så är regeringen en minoritetsregering. Det är upp till den att lägga förslag som vinner majoritet i Sveriges riksdag. Enligt principen att man har ansvar för sina egna förslag så är det i detta fall regeringen som misslyckats med att finna majoritet, och skulle vid omröstning själva vara orsak till att regeringens förslag faller.

Jag hoppas att DN och Erik Helmerson uppskattar mitt engagemang och inte ser detta inlägg som att jag skulle göra mig lustig över någons okunskap och en persons uppenbart redan satta agenda. Jag försöker hjälpa DN och Helmerson gör att bra arbete ännu mycket bättre, och är inte ute efter att skriva en enskild journalist på näsan för ett osympatiska inlägg. Även om det nu inte är någon skillnad i sak, men det är skillnad i motiv och uppsåt.

Gammelmedia på detta:
DN

Nymedia på detta:
Alltid rött alltid rätt / Peter Högberg / Jämlikhetsanden / LO Bloggen / Min politiska sida / Martin Moberg / Johan Westerholm / Essbeck /

Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Britta Sethson sa...

frågan är: Vad säger Svenska Journalistförbundet?