onsdag, augusti 24, 2011

Vi vill utrota barnfattigdomen

I dagens NT så har undertecknad och Hanns Stymne Bratt en gemensam artikel publicerad på ämnet barnfattigdom. I vår egen kommun fanns år 2008 över 1000 barn som väkte upp under fattiga förhållanden, och sett till ökningen av hushåll med barn som får socialbidrag så kommer kanppast siffran att minska. Det är dags för politiken att fatta de beslut som krävs. Hela artikeln finner du här, och nedan i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------

Den rapport som Rädda Barnen tagit fram om barnfattigdomens utveckling ger oss två som är politiskt engagerade i vår kommun en tankeställare. Märkligt nog verkar inte alla politiker i vår kommun få detsamma av denna alarmerande rapport.

Rädda Barnen konstaterar att Sverige är rikare än någonsin. Trots det ökar klyftorna mellan fattigaste och rikaste barnen. Orsaken är att den ekonomiska familjepolitiken har blivit sämre på att jämna ut skillnader mellan rika och fattiga barnfamiljer. Vad som oroar oss är det index som Rädda Barnen använder. Hit räknas barn i familjer som antingen har låg inkomststandard eller socialbidrag. 2008 fanns i vår kommun 1025 barn som växte upp under fattiga förhållanden (en ökning med 51 barn från 2007).

Sett till utvecklingen i vår kommun, när det gäller antalet utbetalda socialbidrag, finns det all anledning att agera och ta de politiska beslut som krävs för att utrota barnfattigdomen. Siffrorna visar nämligen att familjer med barn och ensamstående kvinnor med barn är grupper där andelen socialbidragsutbetalningar har ökat den senaste tiden.

Av detta kan vi dra slutsatsen att passivitet kommer ge fler barn som lever under fattigdomsstrecket i vår kommun. Vi har ett gyllene läge, men som alltid krävs det ambitioner.
Att leva under knappa ekonomiska förhållanden påverkar alla delar av ett barns liv. Föräldrar prioriterar ofta barnen och drar ner på sin egen konsumtion för att barnen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva som andra barn, så även i vår kommun.

Rädda Barnen anser att en av de åtgärder som bör prioriteras är en avgiftsfri skola. Fler och fler föräldrar har svårt att skjuta till fruktpengar, pengar till ett teaterbesök och klassresor. Ett stopp mot avgifter inom skolan är ett av de konkreta förslag som även vi lämnat för att motverka ökningen av antalet barn som växer upp i fattiga förhållanden.

Göran Pettersson (M), ordförande i barn- och skolnämnden, meddelade från fullmäktiges talarstol att ett förbud mot avgifter i skolan skulle vara att detaljstyra skolans innehåll och att varje skola själv skall avgöra om och vilka avgifter de ska ha. Skolans verksamhet och innehåll är inte och ska inte vara beroende av kontanter från våra barn. Om ett förbud mot avgifter i skolan skulle innebära att barnen aldrig får lämna skolgården, aldrig får gå på teater eller museibesök är det något fel på resurstilldelningen och riktlinjerna för skolans verksamhet.

Att säga att avgifterna bara är någon engångsföreteelse och något som alla har råd med utan problem är faktiskt inget annat än ett hån och ett nekande av det faktum att det finns över tusen barn i vår kommun som växer upp i fattiga förhållanden. Vi har högre ambitioner än så, vi är fullt beslutna om att driva en politik som utrotar barnfattigdomen i vår kommun.

Hanna Stymne Bratt (S)
Kristian Krassman (S)

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / Expressen /

4 kommentarer:

Anna sa...

Vad som oroar oss är det index som Rädda Barnen använder. Hit räknas barn i familjer som antingen har låg inkomststandard eller socialbidrag. 2008 fanns i vår kommun 1025 barn som växte upp under fattiga förhållanden (en ökning med 51 barn från 2007).

Sett till utvecklingen i vår kommun, när det gäller antalet utbetalda socialbidrag, finns det all anledning att agera och ta de politiska beslut som krävs för att utrota barnfattigdomen. Siffrorna visar nämligen att familjer med barn och ensamstående kvinnor med barn är grupper där andelen socialbidragsutbetalningar har ökat den senaste tiden.


Är den här texten en satir? På vilket sätt blir det bättre för de berörda, om man avskaffar socialbidragen? Vad ska de då leva av?

Krassman sa...

@Anna: Nej det är verkligen inte någon satir i detta, du måste missförstått något i texten.

Vi menar att antalet barn som lever i fattigdom kommer öka i vår kommun, eftersom andelen hushåll som lever på Socialbidrag ökat.
Om skolan blir avgiftsfri så underlättar det naturligtvis för föräldrarn till dessa barn. på det sättet blir det bättre för de berörda.

Anonym sa...

Apropå fattiga barn: Läs författaren Kristian Lundbergs initierade och gripande artikel: http://hd.se/kultur/2011/01/16/fattiga-barn-och-tystnaden/

/Carina

Agnetha sa...

Mycket bra skrivet !

MVH Agnetha