måndag, augusti 15, 2011

Cameron v/s Stoltenberg

Den gode Wolfgang Hansson levererar i dag mycket insiktsfulla rader i Aftonbladet om att polletten trillat ner hos David Cameron, eller i alla fall delvis och retoriskt. Han har nämligen gjort sina första uttalande som antyder att det finns andra orsaker, än hans först föreslagna, till den senaste tidens oroligheterna i England. Cameron har nu insett att det finns sociala problem som utgjort grunden för de utbrott som sker.


Tidigare så har förklaringen från Cameron varit mer eller mindre i stil med de uttalanden som finns att läsa på English Defend Leauges hemsida. Förklaringsmodellen har varit att upploppen är ren och skär kriminalitet och inget annat. Cameron har även meddelat att det finns en kultur av lathet, ansvarslöshet och själviskhet i samhället. Men pekade på att den inte bara finns i de fattiga lagren. Likheterna till Camerons plumpa och trubbiga uttalande och de anonyma kommenterar som jag får kring synen på det mångkulturella samhälle vi har i Sverige, och jag förespråkar, är slående.

Mina meningsmotståndare är duktig på att beskriva problem, men insikt kring orsaken, eller ännu hellre lösningar på problemet saknas totalt. Så sent som i dag så var det en "gammal Socialdemokrat" som hävdade att Socialdemokraterna feltolkat nutidens viktigaste fråga. Den frågan var nämligen "de socioekonomiska och kulturella konsekvenserna för Sverige i ljuset av den oreglerade massinvandringen av muslimska folkelement". Vad han menade som var oreglerad massinvandring av muslimer framgick tyvärr inte, i alla fall inte i den kommentaren.

Vad som får människor att bortse från socioekonomiska faktorer som finns i dessa sammanhang kan inte vara något annat än en medveten handling. Trots att Camron nu talat om att grunden till oroligheterna är sociala problem, så har han inte tagit tillbaka sitt förslag om att de skyldiga till upploppen ska fråntas sina statliga hyreslägenheter och eventuella bidrag. Han har dock förstått hur viktigt arbete är för integrationen är att unga kommer ut i arbete. Hur fler arbeten för unga skall skapas i dessa tungt sociala områden som nu drabbas av dessa upplopp framgick tyvärr inte, i alla fall inte i den kommentaren.

Att ledarskribenter på en nyliberal blaska som DN hävdar att "De flesta är överens om att det i Storbritannien framför allt handlar om kicksökande kriminella som tar varje chans att gå genom närmaste skyltfönster för att plocka på sig en ny tv", förvånar föga. De precis som David Cameron och personer som som landar i enkla förklaringsmodeller som att brott, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och dåliga ekonomiska förutsättningar är resultat av etnicitet, hudfärg, kultur eller religiös tillhörighet brukar ha svårt att våga se orsaker till ett problem, än problemet i sig. Vad tror ni om en debatt mellan David Cameron och Jens Stoltenberg på ämnet hur man skapar ett mer demokratiskt och öppet samhälle, för alla.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet
/ DN / DN2 / SvD / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Röda Lidköping / Svensson / Jinge / Kommunisternas blogg / Håkans Blogg / Ipse Cogita /


Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: