fredag, september 23, 2011

Sverige håller på att gå sönder

"Min vision är att det ska bli lättare att leva i Sverige. Barn ska kunna ha en trygg uppväxt med närvarande vuxna och utan droger. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällsliv och arbetsliv. Och när man bli äldre ska man kunna fortsätta att vara den person man varit tidigare". Så skriver alla utsattas favoritminister, barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), på regeringens hemsida. Jag tycker att passar sig att läsa dessa rader innan vi kliver in i dagens rapport från Stadsmissionen.Maria Larsson har nämligen, som i frågan gällande fosterhemsbarnens uteblivna ersättning, all anledning att  istället för vackra ord, eller ceremonier, leverera lite handling. Ordet nollvsision har i sedan Maria Larsson tillträtt drabbats av något av en infaltion. Hon är nu skapare av nollvision av självmord för unga och nollvision för att barn vräks. Utvecklingen på båda dessa områden lämnar en hel del mer att önska. Maria Larsson har utlovat både lag ändringar, införande av nya metoder och en nationell hemlöshetssamordnare. Bilden som Stadsmissionen levererar visar något annat än stadsrådet Larssons.

Nästan var femte svensk kommun uppger i Stadsmissionens årliga granskning av hemlöshet att antalet barnfamiljer som riskerar att förlora sitt boende ökar. På nationell nivå togs det senaste politiska initiativet för att bryta den växande hemlösheten 2007 då regeringen sjösatte en nationell strategi. Resultaten är nedslående. Den nationella insats mot hemlöshet, som bland annat innebar att inga barn ska vräkas, slutade gälla år 2009. Sedan dess finns inga politiska initiativ mot hemlöshet på nationell nivå enligt Stockholms Stadsmission. Sverige håller på att gå sönder på många områden, och Maria Larsson har mycket ansvar på sina axlar.


Gammelmedia på detta:
SvD / DN / DN2 / SvD2 / DN3 / Aftonbladet / Aftonbladet2 /
 
Nymedia på detta:
En mamma i kris / Röda Malmö / Johan Westerholm / Alliansfritt Sverige /
 
Krassman / In Your Face

1 kommentar:

anybody sa...

När det gäller personer med funktionsnedsättning menar Maria Larsson förmodligen bara personer med fysiska handikapp eftersom det just nu pågår en utrensning av de psykiskt handikappade/funktionshindrade från systemet med personlig assistans.

Detta sker genom nya bedömningsdirektiv inom Försäkringskassan som stödjer sig på en prejudicerande dom, RÅ2009 ref 57, som bedömer behovet hos en fysiskt handikappad man som kan arbeta 30%.

I och med detta döms de utvecklingsstörda/psykiskt handikappade till samma utanförskap, samma isolering och samma diskriminering som FN:s Internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns till för att motverka.

Sverige undertecknade denna konvention 2008 och gör nu sitt bästa för att bryta mot den.

Om du är intresserad så kan du läsa länkarna på mitt blogginlägg .. http://anybodys-place.blogspot.com/2011/09/till-svd-dn-expressen-och-aftonbladet.html