torsdag, september 29, 2011

Skall hon göra om Mauds misstag?

Dagens besked efter regringsombildningen ger en del frågetecken kring Annie Lööfs val av ministerpost. Hon blir näringminister i den nya regeringen och Lena Ek ersätter Andreas Carlgren som miljöminister. Det faktum att energifrågan lämnas över till Anna-Karin Hatt är ett tydligt tecken på att Lööf skall hållas borta från frågan. Detta så att den nyblivna partiledaren skall slippa svekdebatten om kärnkraften internt. När det sedan kommer till Lööf enegagemang i frågor kring näringsliv blir det riktigt intressant, så här långt kan jag konstatera att hennes föreslagna politik på området liknar partivännen Beng Fredrick Federleys salladsbar.

Centerpartiet som år ut och år in försöker framstå som företagarnas främsta företrädare har trots ihärdigheten uppvisat en smårtsamt dåligt resultat. I mätning efter mätning som redovisas när det gäller politik för fler jobb eller politik för nöjda företagare så kammar Centerpartiet hem dasspappret gång på gång. Vad nu Lööf med hennes antifackliga hållning kommer att tillföra för sitt parti blir intressant att se. Uppenabart är i alla fall att om hon kopierar Maud Olofssons strategi att ömsom skälla, krama och klappa företagare på huvudet så kommer Centerpartiet återigen kamma hem dasspappret.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvD / DN / DN2 / DN3 / DN4 / DN5 / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Peter Andersson / Jinge / Kent Persson / Tokmoderaten / Johan Westerholm / Peter Högberg /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: