onsdag, maj 04, 2011

Det är ingen nyhet!

I dag så uppmärksammas våra ungas första stapplande steg på arbetsmarknaden. Att döma av den politsika bilden som målas så har synen på våra unga inte nämnvärt förändrats de senaste millennierna när det kommer till detta. Att ta ungas introduktion och etablering på arbetsmarknaden seriöst och allvarligt är vissa politrixers blinda fläck. Att lappa och laga för varje årskull som lämnar skolan verkar mer eller mindre vara en naturlag.


Detta görs trots den vetskap som finns när det bara gäller feriearbeten. I dag så har Novus på uppdrag av en hamburgerkedja som subventioneras med miljontalskronor i skattepengar för att ha unga anställda presenterat en gammal slutsats. Det handlar om det faktum att den som inte har haft ett jobb tidigt, har mycket svårare att få ett jobb senare. Att unga som tar sitt första steg ut på arbetsmarknaden senare får problem i framtiden är INTE en nyhet, inte ens sett till forskningen.

Under 2009 så genomfördes ett gemensamt projekt mellan Göteborgs stad, Norrtälje, Piteå och Vallentuna kommun. Projektet heter KOMMUT och målet med projektet är att utveckla ett kommunalt utvärderingskoncept där ungas etablering med arbete och en egen försörjning beskrivs genom uppväxtförhållanden, utbildning, hälsa och familjesituation. Detta sätts sedan i relation till samhällets insatser och förutsättningarna i den egna kommunen.

Ett generellt mönster från KOMMUT gällande dessa städer och kommuner är att feriearbete har en positiv inverkan på ungdomars etableringsmöjligheter. Dessutom så har feriearbete särskilt stor betydelse för unga som inte avslutat gymnasieskolan. Många studier visar att tidiga erfarenheter av arbetslivet är positivt för ungas etablering på arbetsmarknaden. Ett sätt att få erfarenheter, ”få in en fot” och upprätta kontakter på arbetsmarknaden är att arbeta under ferierna.

Här är politikens ansvar avgörande och direkt när "gammal nyhet" som detta blir intressant för gammelmedia så börjar kampen om de politiska poängerna. Inte helt oväntat så tycker den sittande regeringen att en ungdomsarbetslösheten på är 27 procent inte är något större problem och menar att siffrorna är felaktiga eftersom att många av de unga studerar och vill ha ett, som Hillevi Engström (M) säger "extrajobb". Som att studierna då skulle vara deras ursprungliga jobb....

Faktum är alltså att många unga vill ha ett feriearbete, ett jobb att gå till vid ledighet och lov. Hur de borgerliga satsningarna och resonemanget ser ut vet vi. Det är upp till marknaden att sköta det och de unga som inte fixar framställs som slöa och inte tillräckligt engagerade. Inte helt oväntat så har Socialdemokraterna detta som en av de främsta arbetsmarknadspolitiska satsningarna, för hur viktigt ungas första etablering på arbetsmarknaden är, är nämligen inget nyhet för oss. Men på det resonemang som ansvarig minister, Hillevi Engström (M), har på ämnet så verkar det vara en nyhet, och inte heller verkar det vara ett problem.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / DN2 / SvD2 / Expressen /

Nymedia på detta:
(S)ebastians tankar / Krulli / Fattiglappen /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: