måndag, maj 30, 2011

Politiskpolio eller progressivitet

Tyskland tar med dagens beslut täten när det gäller kärnkraftens framtid. Ett beslut som skall göra att den stora nationen skall ha avvecklat kärnkraften till 2022. Under dagen förväntas det hållas en presskonferens där man presenterar hur kärnkraften, som i dag står för 23 procent av Tysklands energiförsörjning, skall avvecklas. Efter kärnkraftsolyckan vid Fukushima i mars, backade Merkel från ett beslut förra året om att förlänga livslängden för landets 17 kärnkraftverk. Dessutom stoppades de sju äldsta reaktorerna tillfälligt.


Tysklands Miljöminister har meddelat att de reaktorer som stängdes direkt efter kärnkraftskatastrofen i Japan inte kommer att återstartas. Jag kan konstatera att de kritiska rösterna som höjs, är samma röster som alltid. Industrin varnar för el-brist och ökade priser vid en påskyndad avveckling samt att produktionen av olja och kolkraft kommer öka. Oro som skall tas på allvar, men inte låta styra utvecklingen. Tyskland är bland se främsta länderna i Europa när det kommer till förnyelsebar energiproduktion. 10,6 procent av den totala energiförbrukning kommer från förnyelsebar energi, och 16 procent av elförbrukningen (2008). Målet är att förnyelsebart skall ligga på 30 procent 2020, sett till landets forutsättningar så kan jag konstatera att ambitionerna finns.


Tillskillnad från Sverige så har man inte tillåtit politiken poliosmitta frågan och man har kontinuerligt valt att pröva sig fram. Att gå från förlängning till tidigarelagd avveckling kan man naturligtvis ha synpunkter på men att på något sätt hävda att den svenska modellen, att inte ta i frågan, skulle vara att föredra är inget annat än idioti. Inte helt oväntat så tar Sveriges miljöminister problematiken som ingång i sina synpunkter på det nu visade handlingskraften från tyskarna. - Att fokusera så starkt på vilket årtal kärnkraften ska avvecklas gör att man riskerar att missa det väsentliga: det vill säga hur vi ska klara den dubbla utmaningen att både minska beroendet av kärnkraft och av klimatutsläpp.

Carlgrens egna analyser för att få tillstånd en framtidsinriktat politik för energifrågan lyser som alltid tidigare, med sin frånvaro. Vi behöver en blocköverskridande politik för kärnkraftens framtid och här måste nu regeringen och oppositionen agera. Mitt förslag, som jag berört tidigare, är att tillsätta en kärnkraftskommission för den havererade energipolitiken för att på så sätt hitta lösningar på denna infekterade fråga. Mitt eget bidrag till en lösning är att fasa ut de sex eller sju äldsta och minsta reaktorerna och bygga ut sol, vind och vattenkraften. Men att även överväga att bygga en eller två nya reaktorer. För skall det bli någon progressivitet i denna fråga behöver vi nå en blocköverskridande lösning, och då måste alla parter få var sin seger, för att vinna slaget om framtidens energiförsörjning.

Gammelmedia på detta:
DN /DN2 / SvD / Aftonbladet / Expressen / SvD2 / Aftonbladet2 / SvD3 / DN3 /

Nymedia på detta:
Thomas Böhlmark / Svensson / Brännbergs blandningar / Cornucopia? / Daniel Åberg / Konservativa tankar / Gubben vid Rämen / Veiken´s blog / Ape reft of his tail / Politik och poesi / Röda Malmö / GP / Gester...med ord / Örfilar & gladsparkar / Martin Moberg / Olas tankar / Ekologistas.se / Mats Berglunds blogg / Alexander Johansen / EFRKH / Logiskt resonemang / Marknadsliberalen / Jinge / Överklassen i fokus / Holmqvist / Miljöfara /

Krassman/ In Your Face

2 kommentarer:

Cosmoskitten sa...

Efter katastrofen i Japan, så kommer haverifilter att installeras på alla kärnkraftverk. (Om inte, så är det ett grovt misslyckande, politiskt sett)

"Filtered containment venting systems"
http://www.oecd-nea.org/nsd/docs/1988/csni88-156.pdf

Emellertid, så finns det en rad olika varianter, och ett antal viktiga detaljer när det haverifilter. I Sverige så gjordes ett omfattande utvecklings och utredningsarbete (inklusive experiment) innan man valde utformningen.

På världsnivå, så finns det en stor kollektiv nytta av en forskningssatsning inom detta område.

Krassman sa...

@Cosmoskitten:
Varje satsad krona från stat eller konsument på den här energikällan skickar den utvecklingen av hållbar energi på ett stickspår. Kärnkraft är inte framtiden, och det är dags att du oxå inser det.