onsdag, oktober 05, 2011

Hur många kvinnor får Nobelpriset i år?

Jag skrev en statusuppdatering på Facebook som startade en intressant diskussion. Min kommentar gällde det faktum att av sex presenterade pristagare för året var samtliga gubbar och ingen kvinna. Självklart uppmärksammades att jag ställde gubbar mot kvinnor och inte mot gummor, men förutom det så verkar detta vara en fråga som väcker en hel del engagemang och känslor.

Jag vet inte om det inte finns prominenta kvinnliga forskare på de områden som Nobelkommittén dammsuger efter olika genombrott och skapande av teorier, men jag misstänker det. För mig är det uppenbart att den balans som råder inom forskarvärlden inte är den mest jämställda. Det är naturligtvis inte Nobelkommitténs fel, men är man den mest tongivande organisationen på området tycker jag att kommittén har ett ansvar, ett ansvar att ta i frågan kring kvinnors roll och plats inom forskningen.

Årets presentationer av pristagare har just inletts och det skall bli intressant och se hur många kvinnor som får ett Nobelpris i år, inom forskningens områden. Sett till historien så är det 17 kvinnor och 600 män som tilldelats pris i någon av diciplinerna som är kopplade till forskning, alltså freds och litteraturpriset exkluderat. Jag kommer skriva till Nobelstiftelsen om detta och ställa frågan om "thick value" och deras eget ansvar, och jag kommer återkomma med mitt svar från dom på detta.

Det skall även bli intressant att se om stiftelsen i sig självt anser att de har ett ansvar att lyfta genusaspekten inom forskningen, eller om man bara skall fortsätta att acceptera den rådande situationen och bekräfta bilden av forskaren som skapar och gör det omöjliga möjligt. Forskaren som är en man i övre medelåldern omgiven av män och kanske ett och annat kvinnligt alibi, 17 stycken från 1901 för att vara exakt.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / DN / SvD / Expressen / SvD2 / DN2 / DN3 / Expressen2 /

Krassman / In Your Face

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nobelstiftelsens uppgift är att följa Alfred Nobels testamente, vilket dikterar att den person som förtjänar priset mest ska erhålla det. Oavsett kön. Om stiftelsen skulle välja pristagare efter någonting annat än prestation enbart så vore detta emot Nobels önskan. "Problemet" ligger i forskarkulturen och har ingenting med nobelstiftelsen att göra.

Krassman sa...

@Anonym: Men om Nobelstiftelsen avser att dess verksamhet, som görs i Nobels anda, så verkar det ändå som att det skall återspelglas i vilken tid den är verksam.

Att Nobelstiftelsen skulle slaviskt följa Alfred Nobels testamente för att styra sin verksamhet är dock öppet för en stor portion av tolkningar och en beskrivning som jag inte tror är en korrekt.

Till exempel så skapadaes Nobel Foundation Rights Association 1999 för att stötta Nobel Media AB,
Nobel Museum AB och
Nobel Peace Center Foundation. Tror du att det står i Alfred Nobels testamente?

Även jag förstår att probelemet ligger inom forskarkulturen, men vilken roll har då Nobelstiftelsen inom just den forskarkulturen? Det frågan jag ställer, och som jag vill att stiftelsen skall svara på. Att som du påstå att stiftelsen inte har något med forskarskulturen att göra stämmer inte.

Vi kan ta Nobelförsamlingen på Karolinsak institutet, som beslutar om pristagare i fysik och medecin, som ett exempel på detta: Styrelsen har 50 professorer, 44 män och 6 kvinnor. Tror du inte att resutatet av dessa arbete hade varit annorlunda om det hade varit hälften kvinnor? Jag tror det.

Anonym sa...

@Krassman: Att priset ska utdelas oberoende på kön är ett av testamentets mest centrala paragrafer och bör, till skillnad från vissa andra delar av testamentet, inte påverkas av tiden.

För att vara realistisk så finns det för tillfället fler framstående manliga forskare än kvinnliga. Att kvinnor skulle ges större chans att vinna bara för att de är kvinnor låter för mig inte jämställt.

Även om Nobelförsamlingen på Karolinska institutet består av 44 män och 6 kvinnor så kan detta vara rättvist, då det finns så pass mycket färre kvinnor som är duktiga forskare. Detta har börjat ändras nu, och allt fler kvinnor utbildar sig till olika sorters forskare.

Det kommer dock ta ett tag för detta att visa sig eftersom man i regel får Nobelpriset mot slutet av sin karriär.

Problemet är att få kvinnor historiskt sett har utbildat sig för att bedriva naturvetenskaplig forskning, och det är självklart att detta har en stor inverkan på vilket kön som är mest dominant inom forskarvärlden.

Krassman sa...

@Anonym:
Jag har inte läst testamentet men ser ändå att stiftelsen gör vad de kan för att följa med utvecklingen som sker i världen. Skall stiftelsen ha någon som helst relevans i framtiden så tror jag att även de är intresserade av att ha "thick value" som ledord i sitt arbete.

Att det inte finns tillräckligt månka kvinnliga forskare är problemet, och frågan jag ställer är vilket ansvar stiftelsen har i detta. Jag tror de kan göra massor för att underlätta en större jämlikhet mellan könen inom forskningens område, om man nu vill det. Att proaktivt arbeta för detta kan inte vara någpot som strifder mot Nobels testamente, att kvotera priser skulle säkert dock vara det.

Visst kan det vara så att det finns fler manliga fotrskaree än kvinnliga, men vad är det som gör det när det är flest kvinnor som läser högre studier? Att ifrågasätta den skeva bilden av forskningen borde även ligga i Nobelstiftelsen intresse, precis som det ligger i deras intresse att följa med omvärldens utveckling.

Visst KAN 6 av 44 personer fungera utmärkt ur ett jämställtperspektiv, men jag tror inte det. Jag tror att jämställdhet i beslut uppnås bäst när det finns en god balans mellan könen. Forskningen är en manligt dominerad värld, det enda sättat att motverka detta är att få fler kvinnor aktiva inom området, om man vill det. Vill man inte det kan man bara nöja sig med att konstatera det rådande läget och inte göra något alls.