fredag, oktober 28, 2011

Urvattnad spiksoppa

Aftonbladet fortsätter att granska den politiska elitens bostadsdrömmar. Efter att Jan Helin varit drevkarl kring Juholt och ett antal riksdagsledamöter så är det nu dags för att granska regeringens företrädare, ännu en gång. Personligen så känner jag att detta kring boendet har blivet en ganska tröttsam historia. Från det stora "scoopet" gällande Juholt så har rapporteringen från Aftonbladet kring de enskilda fallen varit återkommande recept på samma urvattnade spiksoppa.Nu är det Migrationsminister Tobias Billström som granskas kring sitt dubbla boende. Det som får mig att tända till i denna fråga är inte hur duktig Billström är som Moderat och skor sig på bostadsbidrag och ombildandet av hyresrätter, utan hur politiker och höga tjänstemän är exkluderade i lagstiftningen kring reglerna med dubbelt boende. Mycket olyckligt och något som knappast främjar våra folkvaldas ställning utan snarast eldar på det förakt som pyr i samhället. Så här regleras detta i §10 i Folkbokföringslagen.

En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av
1. Uppdrag som riksdagsledamot
2. Uppdrag som statsråd
3. Förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag av riksdagen,
4. Tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
5. Vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av missbrukare.

Billström agerade i detta med ombildandet och hans dubbla boende är inte på något sätt olagligt, utan något som säkert ses som ett föredöme inom borgerliga kretsar. Entreprenörskap och driftighet ses inte som en belastning i dessa kretsar, nästan oavsett innehåll. Det är nämligen Carl Bildt som lägger ribban på vad som är okej och inte. Inte heller är det ett problem för opinionen och stödet för Moderaterna. Att han tar möjligheten att skoa sig kan ju knappast ses som ett problem för personer som uppfattar barnfattigdomen i Sverige som något som i det närmaste är självförvållat.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 /  

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: