torsdag, oktober 27, 2011

Visioner för Järnvägen?

Jag brukar aldrig ses som en speciellt negativ person men jag behöver tyvärr ingen spåkula för att gissa mig till hur denna vinter kommer att se ut för SJ. En spåkula är inte heller något som inte SJ heller behöver för att giss sig till hur deras vinter kommer bli, de kommer nämligen få det hett om öronen. Efter årtusenden av eftersatt underhåll så framstår kommande satsningar från regeringen inte bara som otillräckliga, det framstår närmast som en förolämpning. Eller som Aftonbladet väljer att beskriva läget på våra järnvägar: -Supertågen står stilla, resegarantin är för dyr och måste ses över, och bolaget går med brakförlust.

Reinfelkdt har deklarerat att det är farligt att ha politiska visioner, så att regeringen kommer att presentera någon sådan för järnvägen är ju inte så troligt. I Socialdemokraternas budgetmotion för det kommande året så investerar man hela 11, 5 miljarder kronor för att utbyggd kapacitet i järnvägssystemet mellan 2012 – 2015. Det handlat primärt om att tidigarelägga kapacitetshöjande åtgärder på de mest kritiska avsnitten, vilket enligt Trafikverkets bedömning i många fall är synonymt med de hårt ansträngda persontrafikstråken i storstadsregionerna.

Ställt mot detta faktum så är det kanske inte konstigt att Reinfeldt säger att visoner är farligt, eftersom han själv inte har några. Men att som Reinfeldt sakna ambitioner och visioner är sannerligen ett fattigdomstecken för en statsminister, i alla fall för om han vill lösa vårt lands problem istället för att skapa nya.


Gammelmedia på detta: 
Aftonbladet / Aftonbladet2Aftonbladet3Expressen / DN / SvD /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

PeO på Fredag sa...

11,5 miljarder är i sammmanhanget en piss i Missisppi, tyvärr. För en intressant bakgrund om SJ kris och orsakerna till densamma läs http://www.magasinetfilter.se/artiklar/haverikommissionen.aspx

Lösningen på problemen ligger ca 20-30-40 år tillbaka i tiden och i ett Sverige som inte såg ut som idag.

Krassman sa...

PeO: Säkert så killen, men det kan fan inte förvärra förfallet som nu sker.