torsdag, augusti 13, 2009

Hägglund försvarar omskärelse

Idag så svarade socialminister Göran Hägglund (KD) på en interpellation ställd av Centerpartiets Staffan Danielsson gällande omskärelse. Danielsson ställer en rad frågor i sin interpellation men summerar det hela i detta. "Överväger verkligen socialministern att ålägga landsting och läkare att utföra dessa operationer, eller avser han att i stället tillsätta en utredning för att i ett helhetsperspektiv utreda denna svåra fråga med beaktande av vad jag har anfört ovan om bland annat integritetsaspekterna?"

"Lite fakta som jag hämtat från Wikipedia"

Göran Hägglunds svar på interpellationen var väntad. Regeringen har inte någon avsikt att ändra lagen kring omskärelse på pojkar, eller för avsikt att tvinga landstingen att erbjuda ingreppen. Hägglund anser även att den utredning som nyligen gjorts räcker gott och väl. Hägglund tänker alltså inte att dra vapen mot rätten till omskärelse, men han meddelar att regeringen kommer att följa frågan noga. Som alla andra frågor med andra ord. Bästa kommentaren under interpellationsdebatten går oavkortat till Danielsson -Till sist, lite fakta som jag hämtat från Wikipedia. Det kanske inte var något fel på siffrorna han drog men hans uttalande kan ge sken av att att Wikipedia endast innehåller fakta, vilket kan vara farligt att torgföra.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet

Nymedia
på detta:
Peter Andersson, Politikerbloggen, Hannah Ström, Carina Hägg

Krassman, In Your Face

6 kommentarer:

Peter Andersson sa...

Tja. Bra inlägg, förstås.
Har passat på att fråga Staffan lite på hans blogg efter dagens debatt.
http://tinyurl.com/lvym99

Krassman sa...

@Peter
Tack killen, tog mig friheten att ställa två frågor till Staffan på hans blogg själv.

PeO med skinnbiten kvar sa...

Denna fixering vid förhudens vara eller inte vara och vem som skall betala (vi skattebetalare som vanligt!) börja kännas lite skum. Landstingens snåla resurser bör kanske kanaliseras nån annanstans än på medeltida religiösa riter. Eller är det ett sätt för S att fjäslka med marginaliserade väljargrupper?

Staffan Danielsson sa...

Hej Krassman i riksdagen!

Var det ändå inte lite ärligt att redovisa Wikipedia som en källa, än att bara påstå ungefär detsamma?

För att det stämmer rätt bra, det visade några kollationeringar.

Krassman sa...

@Staffan Danielsson
Jo det kanske det var, men att använda Wikipedia som "fakta" kan vara farligt. Hade du hänvisat till WHO så hade det varit mer trovärdigt.

lasse sa...

Danielson borde naturligtvis ha bemödat sig om att titta vad det var för referens till vad som sades på Wikipedia och refererat till den. De flesta torde väl numer veta att när det gäller politik och kontroversiell ämnen är Wikipedia inte sällan utsatt för attack från olika sidor som försöker blanda bort korten. Men i stort har Wikipedia fått betyg från olika håll att till stor del vara väl så bra och även bättre än traditionella uppslagsverk som även de innehåller felaktigheter och fördomar.

Referenser till någon sorts fakta och vetenskap gäller alltid före anekdotisk bevisföring vilket inte har det minsta värde och är att betrakta som löst prat. Som t.ex. SoS som griper siffran 2000 illegitima omskärelser direkt ur luften, detta har man inte en aning om. Man har på något sätt fått fram en siffra att det skulle födas 3000/år muslimska barn (de andra grupperna som omskär torde vara försumbara) här i landet under perioden de undersökte. Man kan även fråga sig hur de kom fram till denna slutsats.