söndag, augusti 02, 2009

Mindre skolk, trots Björklund

Sveriges Radio skriver om att siffror från Skolinspektionen visar att antalet anmälningar om elever som inte kommer till skolan under en längre tid minskar. Det rör både den kommunala skolan och friskolan och handlar om en stadig minskning sedan ett par år tillbaka. Man kan se nästan en halvering fram till mitten av juli i år jämfört med samma period förra året. Från drygt hundra anmälningar till 55. Nu kan man ju undra om minskningen har kommit av att utbildningsminister Jan Björklunds tuffare tag och att han tidigare konstaterat att Sverige har den högsta frånvaron i världen, samt föreslagit att polis skall kunna hämta skolkare till skolan. Är det detta som gjort att eleverna nu åter går till skolan? Nej, naturligtvis inte. Det handlar om att se verkligheten som finns kring detta problem för att kunna lösa det.

Är detta resultatet av "tuffare tag", knappast det Jan Banan

Som ett exempel lyfts arbetet med "hemmasittarna" i Sundbybergs kommun fram. Det är elever som inte bara skolkar då och då utan inte kommer till skolan alls under en längre tid. Många gånger med komplicerade problem i bakgrunden, som psykiska besvär, svåra situationer hemma eller mobbning. – Då handlar det väldigt mycket om att ta ett litet steg i taget. Ett delmål i taget. Det kan handla om att pojken eller flickan ska komma upp på morgonen, det blir det första steget, det andra är att komma halvvägs till skolan och så vidare, säger Jan-Olof Bodén som ingår i detta arbete. Hans avslutning i artiklen på SR hemsida tycker jag är ett talande exempel på att vi politiker måste våga att fokosera vårt arbete och samhällets resureser på allt mer tidiga insatser och förebyggande arbete. – Och samhället förlorar massor på att missa de här eleverna. Det är kanske framtida behandlingshemskostnader som kostar skjortan för socialtjänsten men det handlar framförallt om den här eleven som får otroligt dåliga utsikter att komma in på arbetsmarknaden och att klara sig i livet framöver, säger Jan-Olof Bodén.

Gammelmedia på detta:
SR.se


Krassman, In Your Face

4 kommentarer:

Jenny sa...

Socialdemokraterna skulle väl kunna gå till val på, att varje familj som röstar på socialdemokraterna får en (ja, varför bara 1 ?)specialtilldelad socialarbetare som arbetar långsiktigt på att barnen skall lämna sängen på morgonen.

Och varför bara barnen? Varför bör inte föräldrarna ges samma service?

Socialdemokratiska politiker måste, precis som du skriver, ingripa mycket mer aktivt i väljarnas hem och familj.

Den somaliska familjen i Rinkeby (där fem barn omkom i en brand) gavs ju "tre specialtilldelade socialsekreterare med fokus på barn- och ungdom, familjevård och ekonomi".

Det borde väl vara standard för alla familjer!?

Tänk inte minst på hur kolossalt många socialarbetare som skulle krävas, på det sättet skulle socialdemokraterna dramatiskt kunna minska arbetslösheten.

Rösta på socialdemokraterna för en obegränsad tillväxt av den sociala sektorn!

Nils(s)on sa...

"Jenny" (eller som det mot stor sannolikhet antagligen är - en manlig Sverigedemokrat eller Moderat)...har du läst Kristians inlägg?
Målet är ju att i längden SPARA resurser och mänskligt lidande (framgår tydligt i inlägget).

"Jenny" - spara oss från liknande sjuka kommentarer helt utan substans!

Jenny sa...

Jösses vilka fördomar Nils(S)on har och vilket ohyggligt kvinnoförakt det tydligen finns inom socialdemokraterna!

Skulle bara män, moderater eller sverigedemokrater (!) kunna formulera sig i skrift?!

Nils(S)on bör nog inte använda kvnnorna i den nuvarande parti- och LO-ledningen som måttstock.

Nils(s)on sa...

Tack för den kommentaren "Jenny" - bekräftar ju bara mitt antagande!
...och när man kan lyckas få till med en vansinning tolkning - att jag skulle uttrycka
"kvinnoförakt" - då är man helt ute och snurrar!!!
...och vilka som kan formulera sig så i skrift - det kan ju var och en få dra sina egna slutsatser kring!
(Våga skriv vem du är i stället - om du kan stå för dina ord! En uppmaning som gäller alla fega anonyma tyckare!)