måndag, augusti 03, 2009

Lågkonjunkturen i säkerhetskulturen

Då är det åter dags för lite säkerhets-hets. Ni som läst min blogg tidigare vet att jag inte är att se som någon direkt supporter till denna "strålande" energikälla generellt, och inte blir det bättre när jag följer säkerhetsarbetet som görs på reaktorerna. I mitten av juli var det Ringhals som Strålskyddsmyndigheten (SSM) beslutade skulle underkasta sig särskilda villkor, och senast det skedde i Sverige så var det Forsmark 2006. Nu är det åter dags för Forsmark att hamna i rullarna.

If you're looking for trouble. You are looking at the right place.

SSM har under våren
gjort en inspektion av hur Forsmarks Kraftgrupp AB har arbetat med utredning av händelser och hur den i sin tur ska leda till bättre erfarenheter kring säkerheten. Som av en händelse är myndigheten inte nöjd med resultatet. Bland annat skriver de i föreläggandet "att praxis för säkerhetsgranskning av händelser inte fullt ut lever upp till vare sig interna krav eller gällande myndighetskrav." En av anmärkningarna är att det inte finns en beskrivning över hur sådana utredningar ska göras. Inte heller framgår det av kraftverkets kvalitetssystem hur de åtgärder som vidtas efter en incident har fungerat.

SSM påpekar även att det saknas anvarsbeskrivning för de som jobbar med att utreda incidenter. Det fick man kritik för redan 2001, men ännu har man inte tagit fram några beskrivningar. Enligt SSM utgör säkerhetsgranskningen en väsentlig del av försvaret för att hindra att brister i säkerheten återkommer. Forsmarks Kraftgrupp AB har nu året på sig att åtgärda bristerna, vi får väl se om de hinner den här gången. Som sagt, jag blir inte imponerad i alla fall. Det som dock är imponerade är SSM:s tålamod, mitt är slut för länge sedan.

Gammelmedia på detta:
SvD
, DN, Aftonbladet, Unt


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: