måndag, september 14, 2009

Den som är satt i studieskuld är icke fri

Regeringen kommer höja studiemedlen från 1/1-2010. Merparten av satsningen görs dock på studielånet. Själva förslaget innebär att en student som har fullt studiemedel (studielån och studiebidrag) får 350 kronor mer varje månad efter nyår. Året därpå vill regeringen även höja fribeloppet. Det är naturligtvis helt rätt att höja studiemedlen och fribasbeloppen för våra studenter. Dock ser jag att en tidigare använd princip fått stryka på foten när det gäller fördelningen mellan bidrag och lån. En förändring som naturlitvis inte är oväntad från den borgerliga regeringen. Höjningen av studiebidraget är en tiondel, och höjningen av studielånet är resterande nio tiondelar.

Kommer dessa brev att minska? Jag misstänker det i alla fall

2006 höjde den Socialdemokratiska regeringen studimedlen med 300 kronor/mån. Då fördelades pengarna genom att höja bidraget med 1/3 och studielånet med 2/3. Den borgerliga regeringen beslut kan därför ses som mycket ojämn fördelning. I dag finns cirka 1,4 miljoner personer och totalt är låntagarna skyldiga svenska staten cirka 180 miljarder kronor. Det skall bli intressant och se om lågkonjunkturen gör att fler nu väljer att låna mer. Erfarenheterna från CSN är dessa, men trenden att allt färre studerande väljer att studera med studielån höll fortfarande i sig så sent som i januari 2009. Den som är satt i studieskuld är inte fri och i Stockholmsregionen är den genomsnittliga studieskulderna (per den 1 januari -09) 140 986. Vi får väl se om den presenterade höjningen av studiemedlen ger den Moderata alliansen studenternas gunst i valet 2010. Trots sin ojämna fördelning vilket bidrar till ökad andel skuldsättning hos våra unga.

Gammelmedia på detta:
X-pressen, Aftonbladet, SvD, DN

Nymedia på detta:
Utredarna, Arvid Falk, Alexandra, Svart på vitt, Monica Green, Bloggarna, Edvin Ala(M), Snällman, Annie Johansson, Alliansfritt

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: