lördag, oktober 31, 2009

Henrik Schyffert på Jobbkongressen

Se och njut. Henrik Schyffert levererar som vanligt stående ovationer och gapskratt genom en strålande och träffsäkert set på Socialdemokraternas Jobbkongress.

Persson var bra men Carlsson bättre

Idag var första gången som Göran Persson talade efter att Mona Sahlin blev partiordförande för Socialdemokraterna för två och ett halvt år sedan. Han gav sitt fulla stöd till efterträdaren Mona Sahlin och uppmanade indirekt partikamraterna att sluta upp bakom henne. Göran Persson talade med fokus på klimatfrågan och meddelade att han åt ABF:s räkning skall ge sig ut på en turné i Sverige för att tala om just klimatfrågorna. "Ingvar hade det tufft. Jag hade det ännu tuffare. Mona har det ännu mycket värre" sade Persson. Störst applåder fick ändå Ingvar Carlsson. Ingvar hade tidigare sagt att han inte skulle vara så aktiv i denna valrörelse. Han lovade nu att ställa upp fullt ut eftersom han vill se Mona Sahlin som Sveriges statsminister.

Gammelmedia på detta:
SvD, Aftonbladet


Nymedia på detta:
Karin Berg, Haninge-posten


Bloggare på jobbkongressen:
Åsa Lindestam
Joakim Kellner kommunals kongressblogg
Röda Berget
Camilla Wedin
Dan Oskarsson
Jonas Morian
Eva Rundkvist Käringen mot strömmen
Åsa Westlund
Johanna Graf
Staffan Svärd
S-Buzz
Reza Javid Mohammedsvensson
Erik Laakso På uppstuds
John Johansson
Örebro läns delegationsblogg
Västmanlandsdelegationen
Lidmans legender
Anders Teljebäck
Gabriel Wikström
Åsa Eriksson
Tingeling
Peter Gustavsson
Lars Wiberg
Darina Agha
Markus Blomberg
Robert Noord
Thomas Bodström
Best of mankind
Fredriks kongressblogg
Fredrik Lundh Sammeli
Rödgrön
S i norr - kongressblogg
S debatt i Jämtlandslän
Mats Engström
Rosemari Södergren med Kulturbloggen
Peter Andersson med rätt att tycka
Johan Westerholm på Mitt i steget
Alexandra Einerstam HBT-sossen
Monica Green
Arvid Falk hela redaktionen på plats
Anders Löwdin på Lowdin.com
Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige
Mårten Wedebrand
Nathalie Sundesten Landin
Stefan Wikén Stefans konspirationer
Peter Högberg Högbers tankar
Viktor Tullgren
Fredrik Jansson tankar från roten
Karin Bergh
Haningeposten
Eva-Lena Jansson
AC Brockman
Fredrik Pettersson
Thomas Hartman
Anna Vikström
Alliansfritt Sverige


Krassman, In Your Face

Atomer - Uranet - Mellin och verkligheten

I Aftonbladet så skriver Lena Mellin idag mycket tänkvärt om den strålande kärnkraften. Hennes artikel berör Vattenfall och Industrikrafts initiativ när det gäller att bygga ett nytta kärnkraftverk. Mellin uttrycker i sin artikel att det här är en stor nyhet och en historisk överenskommelse, vilket det verkligen är. Men hon tar även upp det faktum att den Socialdemokratiska Jobbkongressen som pågår i Älvsjö i Stockholm inte tog upp frågan. Trots att man under gårdagen diskuterade just frågan om kärnkraften, vilket Mellin tycker är mycket märkligt.


Det kanske är märkligt, men hade verkligen Lena Mellin förväntat sig att Socialdemokraterna skulle ändra sig i frågan om kärnkraften? Trodde Lena Mellin att Socialdemokraternas kongressombud agerar utifrån politiken som den Moderata alliansen har i kärnkraftsfrågan när den skapar sin politik. Oavsett hur många nya reaktorer som planeras, vem som vill bygga dom, vart de skall ligga, hur mycket de kostar, vart uranet skall brytas och var slutförvaringen skall ske så kommer Socialdemokraterna att forma sin egen politik på området. Att kommentera aktuella händelser överlåter vi nämligen till våra talespersoner göra, de är våra styrstavar i härden. Detta är rykande färskt från den Socialdemokratiska Jobbkongressen om kärnkraften.

Partikongressen 1991 beslutade att kärnkraften ska fasas ut successivt, med hänsyn till
sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. För att inte äventyra elförsörjningen förutsätter den strategin att en prövning görs varje mandatperiod.

Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften 5 kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet på kort och lång sikt. Samtidigt ska vi ställa om till en hållbar energiförsörjning.

Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en
effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken, där en kontrollstation 2015 blir ett viktigt underlag. Sedan de borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är osäkerheten för industrin betydande. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.

Nymedia på detta:
JJ.n, Hellmans värld, Miljödemokraten, Hallén


Bloggare under Jobbkongressen:
Åsa Lindestam
Joakim Kellner kommunals kongressblogg
Röda Berget
Camilla Wedin
Dan Oskarsson
Jonas Morian
Eva Rundkvist Käringen mot strömmen
Åsa Westlund
Johanna Graf
Staffan Svärd
S-Buzz
Reza Javid Mohammedsvensson
Erik Laakso På uppstuds
John Johansson
Örebro läns delegationsblogg
Västmanlandsdelegationen
Lidmans legender
Anders Teljebäck
Gabriel Wikström
Åsa Eriksson
Tingeling
Peter Gustavsson
Lars Wiberg
Darina Agha
Markus Blomberg
Robert Noord
Thomas Bodström
Best of mankind
Fredriks kongressblogg
Fredrik Lundh Sammeli
Rödgrön
S i norr - kongressblogg
S debatt i Jämtlandslän
Mats Engström
Rosemari Södergren med Kulturbloggen
Peter Andersson med rätt att tycka
Johan Westerholm på Mitt i steget
Alexandra Einerstam HBT-sossen
Monica Green
Arvid Falk hela redaktionen på plats
Anders Löwdin på Lowdin.com
Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige
Mårten Wedebrand
Nathalie Sundesten Landin
Stefan Wikén Stefans konspirationer
Peter Högberg Högbers tankar
Viktor Tullgren
Fredrik Jansson tankar från roten
Karin Bergh
Haningeposten
Eva-Lena Jansson
AC Brockman
Fredrik Pettersson
Thomas Hartman
Anna Vikström
Alliansfritt Sverige

Bra läsning för övrigt:
Hartman om Jobbkongressens viktigaste bidrag till Socialdemokraterna


Krassman, In Your Face

fredag, oktober 30, 2009

Nattis för ökad valfrihet

Under industrins storhetstid så var barnomsorg på kvällar och nätter, så kallat nattis vanligt i bruks/industriorter. Det var en anpassning till skiftgången inom industrin där männen jobbade och en förutsättning för kvinnorna som då arbetade inom omsorgen. Det var en förutsättning för att då få ihop familjelivet för de som arbetade. Nu som då, var det svårt att få tiden att räcka till. Nu har den Socialdemokratiska Jobbkongressen beslutat om att nattis skall lagstiftas och att kommuner skall vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.


Nattis är en anpassning för det förändrade arbetslivet, en jämställdhetsfråga och en frihetsfråga. Valfriheten inom barnomsorgen har tidigare handlat om driftsformer. Det är dags att valfriheten även gäller föräldrarnas behov när det gäller tillgången till barnomsorgen. Den moderna familjen är inte intresserade av att bli bidragsberoende av Kristdemokraternas vårdnadsbidrag. De vill kunna jobba och göra karriär, inte gå hemma på bidrag. Partistyrelsen ville först att det skulle stå att det är viktigt att kommunerna erbjuder barnomsorg även under kvällar, nätter och helger. Men ombuden fick igenom att formuleringen istället innebär att kommunerna måste tillhandahålla barnomsorg under de här tiderna. Detta förslag kanske inte kommer att få sådan effekt som maxtaxan fick men det helt klart att det kommer att ge barnfamiljerna större chanser och möjligheter att klara familjelivet.

Gammelmedia på detta:
SvD
, DN, DN2, Aftonbladet, SvD2

Nymedia på detta:

Jinge
, Robert Noord, Peter Andersson, Gryningsräd, Veronica Palm, Karins värld


Krassman, In Your Face

Onyanserat skrapande på ytan

Det är inte så märkligt att jobben ligger i fokus under en Jobbkongress. Men de besluten som nu fattats på Socialdemokraternas Jobbkongress måste få möjligheten att förverkligas, om vi skall lyfta Sverige ur krisen. Utbildning, forskning, bättre villkor för småföretagare, sänkta arbetsgivaravgifter för de som anställer unga och starta eget bidrag för de under 25-år är några av ingredienserna i politiken för fler jobb. Men inte helt oväntat så kommer nu kritiken. En rad forskare kommenterar i SvD Socialdemokraternas förslag till en ny och starkare arbetslinje. Detta med ett historiskt perspektiv. Experterna har uttalat sig om fem områden:
Att läsa bara pärmen räcker inte långt...

Utbildning:
Här landar Anders Forslund, biträdande chef för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, i att resultatet av kunskapslyftet är oklart. Jämförelsen görs mellan kunskapslyftet och det förslag som finns till en kompetens försäkring. Detta förslag kring en kompetens försäkring är bara toppen av ett isberg. Satsningarna på vuxenutbildningen, utbyggnaden av högskolan och våra satsningar på yrkesutbildningar tas inte med, och nämns inte heller.

Investeringar i infrastruktur och bostäder:
Här håller Anders Forslund håller med om att den här typen av investeringar kan motverka konjunkturnedgångar om de sätts in vid rätt tidpunkt. Hans invändning mot att hålla hjulen snurrande och tidigarelägga stora infrastruktur projekt för att rädda jobben blir följande expertutlåtande - Men det känns inte som någon typisk sysselsättningspolitik. Något som jag hoppas är en felaktigt citat, eller så har SvD blandat ihop Forslunds synpunkt med ett uttalande från blondin Bella.

Bättre villkor för småföretagen:
Under denna punkt så yttrar sig Lars Calmfors, professor i nationalekonomi. Han menar att
– Det finns forskning som visar att småföretagen är viktiga för sysselsättningstillväxten, men han känner viss osäkerhet kring om inte småföretagens betydelse ofta överdrivs, säger Lars.Det kanske han har rätt i. Dock så tror jag att näringslivet inte delar han uppfattning till fullo och det tror jag inte heller fackföreningsrörelsen gör heller. Klart att entreprenörer och företagare behöver en liknande trygghet som anställda har. Det måste bli lättare att gå mellan att vara anställd och egen företager, och vice versa.

Forskning och utveckling:
Anders Forslund menar att han tänka sig väldigt många skäl att satsa på forskning och utveckling. Men de har inte i första hand att göra med sysselsättning överhuvudtaget. Det har Anders rätt i. Forskning och utveckling är till för att Sverige återigen skall sitta i förarsätet när det de kreativa näringarna och de nya gröna jobben. Satsningar på forskning och utveckling bidrar till att bibehålla konkurrenskraften och främja sysselsättningen långsiktigt. Sverige skall inte konkurrera med låga löner utan med kunskap och kompetens. Något som är nog så viktigt när konjunkturen vänder. Något som bör tas med i analysen kan tyckas.

Allas arbete behövs
Anders Forslund står igen för analysen.– Även om man vill tro att rehabilitering är bra, så finns det egentligen ingen forskning som visar vare sig bu eller bä när det gäller rehabilitering som medel. Men det finns väldigt starka skäl till att samordna myndigheternas olika insatser, säger Anders Forslund. Att varje arbetad timma som kan utföras är bra kan inte ifrågasättas, att alla vill kunna utföra ett arbete och bidra måste var ingångsvärdet i debatten. Arbetslinjen gäller och vi måste alla arbeta längre för att vi skall klara välfärden, det är ett faktum.

Summeringen blir i mina ögon att SvD:s tvås uppraggade forskare bara snuddar vid innehållet och att deras analyser inte på något sätt hanterar eller täcker den nya Socialdemokratiska jobbpolitiken som beslutats på Jobbkongressen. Socialdemokraterna har tagit historiska beslut när det gäller synen på företagandet och fokuseringen på sysselsättningen har aldrig varit större. Dessa ytliga analyser tycker jag är talande för den eventuella kritiken som de fattade besluten kommer att mötas med. Smalt, onyanserat och luddigt.

Gammelmedia på detta:
SvD
, DN, Aftonbladet


Nymedia på detta och på Jobbkongressen:

Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin ,
Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Johanna Graf , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Peter Andersson med rätt att tycka , Johan Westerholm på Mitt i steget , Alexandra Einerstam HBT-sossen , Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige


Krassman, In Your Face

Socialdemokraterna, det nya småföretagarpartiet

Socialdemokraterna har tagit en rad beslut som förändrar villkoren för de små och medelstora företagen. Villkoren för dgens entreprenörer måste förändras och Sverige skall lyftas ur krisen och snabbt klara vändningen av ekonomin, när den kommer.

Rubrikernas rubrik

Dagens utnämning av "rubrikernas rubrik" går oavkortat till X-pressen, trots att klockan ännu inte slagit elva. Rubriken som ni ser nedan från Socialdemokraternas Jobbkongress. Resultatet handlar om ny förtroendeundersökning från Expressen/Demo-skop gjort. Undersökningen visar att 45 procent av de tillfrågade säger att den Socialdemokratiska politiker som de har störst förtroende för Margot Wallström.


- Det är en annan sak att vara här dagligdags och ta alla debatter.Jag har aldrig gjort nån hemlighet var jag hör hemma politiskt. Jag konkurrerar inte med Mona Sahlin. Vi har en utmärkt partiledare och henne ger jag mitt stöd. Känner dessa underökningar och tycker att det påminner om spekulationerna som var mellan Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. Det är lika tramsigt, då som nu.

Gammelmedia på detta:
X-pressen

Bloggare från den Socialdemokratiska Jobbkongressen:

Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin ,
Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Johanna Graf , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Peter Andersson med rätt att tycka , Johan Westerholm på Mitt i steget , Alexandra Einerstam HBT-sossen , Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige


Krassman, In Your Face

Kärnkraft, så jävla modernt

Idag rapporteras det i gammelmedia att Vattenfall vill tillsammans med Industrikraft bygga minst en ny kärnreaktor. Vattenfall vill på morgonen inte kommentera uppgifterna om planerna på en ny kärnkraftsreaktor. Bolaget hänvisar till presskonferensen som ska hållas på förmiddagen.Denna strålande energikälla skall enligt uppskattningar kosta 40 och 60 miljarder kronor och skall tidigast kunna tas i bruk 2020.

Kärnkraft, så jävla modernt

Sverige som idag har ett energi överskott skall med andra ord nu sätta igång med att bygga nya kärnkraftsverk. Den anslagna vägen mot förnyelsebara energikällor kommer med detta initiativ att växlas ut på ett stickspår. Att tro att ambitionsnivån och kommande investeringar för att ersätta kärnkraften med förnyelsebara energikällor inte kommer att påverkas av detta är bara naivt. Den borgerliga regeringen har öppnat för byggandet av nya kärnkraftsverk och möjligheter till uranbrytning. En mörk dag för oss som tycker att Sverige borde bli den ledande nationen i omställningen till förnyelsebara energikällor, energi sparande och utveckling.

Gammelmedia:
Aftonbladet, DN, SvD, X-pressen, DN2

Krassman, In Your Face

torsdag, oktober 29, 2009

Apan och Björn Elmbrant

Har just läst artikeln av Björn Elmbrant på Dagens Arena. Sedan jag fick mina barn så har jag blivit gråtmild som bara den. Vi satt faktiskt igår kväll och hade ett samtal om detta hur nära vi fått till våra känslor, genom barnen. Vad som fick igång samtalet var filmen Apan av Jesper Ganslandt. Jag berättade om jag inte vet om jag vågar se den. Det visade sig att jag inte var ensam. Nåja, nu till saken. Denna gråtmildhet drabbade mig när jag läste Björn Elmbrants artikel om Mona Sahlin, Socialdemokratin och om Sverige som "möjligheternas land". Den fångade så bra den känslan som jag bär inom mig så mina tårar vattnades. Så här skriver Björn i ett stycke av artikeln:

"De politiska riktlinjer som Socialdemokraterna nu ska diskutera på jobbkongressen i Älvsjö rymmer fortfarande drömmen om en ökad rörlighet. Där högerregeringen vill ha lägre löner och fler lågkvalificerade jobb, storsatsar Socialdemokraterna på utbildning, kompetensutveckling och komvux. För kunskaper är grunden till tekniska innovationer och att de nya jobben ska bli välavlönade, att man inte som fattiga i USA ska behöva två jobb för att klara ekonomin."


Att vi inom Socialdemokratin har drömmen är ett faktum. Att Mona Sahlin har fått oss att inse att vi verkligen kan leverera den är ett annat faktum. Genom att fokusera på jobben kan vi klara välfärden och med detta skapa det Sverige som vi vill se, det Sverige där drömmar förverkligas. Inte bara för den rikaste 10% utan för alla. Drömmar skall förverkligas, oavsett inkomst. Vi Socialdemokrater kommer aldrig att välja skattesänkningar på lånade pengar före satsningar på välfärden. Avslutningsvis ger jag er Björns avslutning på artikeln, det är nämligen mellan dessa två alternativ valet kommer att stå mellan den 19/9 2010. "Det blir verkligen ingen lätt uppgift att vrida utvecklingen mot ökad social rörlighet. Men Socialdemokraterna har i vart fall satt upp ett mål, som gör skillnad mot de borgerliga. Att Sverige ska bli "möjligheternas land", som Mona Sahlin sa i sitt invigningstal till kongressen i går, förtjänar ett brett stöd".

Gammelmedia på detta:
Dagens Arena


Krassman, In Your Face

Mona Sahlin sätter jobben först

Det är frågan om jobben som kommer avgöra valet 2010. Arbetslöshetsalliansen har tappat trovärdigheten och initiativet i frågan. Klarar vi jobben, då klarar vi välfärden.

Gör om, gör rätt!

Enligt SvD råder det stor splittring inom Socialdemokraterna i integritetsfrågan under den pågående Jobbkongressen. Partiledningens linje sågas av den yngre generationen socialdemokrater. Den sågas även av undertecknad som efter påpekande av Karin Berg, gör att jag under protest får ansluta mig till gruppen medelålders socialdemokrater. Att vi är ett antal som vill få till en förändring är uppenbart och jag tror att det är viktigt att vi Socialdemokrater tar tid och möjlighet för att verkligen belysa denna fråga. Jag har inför jobbkongressen medverkat på en av de motioner som utpekas som orsaken till denna sprickbildning. Så här skriver vi i vår motion:

Vi vill att socialdemokratiska partiet sätter ner foten och verkar för ett moratorium, ett stopp för vidare ratificeringar eller godkännande av lagar som innebär intrång i oskyldigas privata sfär intill dess att samhället utvecklat eller återupprättat den process som erfordras för att säkerställa:

Transparens i den demokratiska processen

Respekt för de parlamentariska institutionerna

Medborgardialog och förankring samt legitimering av lagar genom folkbildning


Når det politiska ledarskapet detta kan vi fortsätta bygga ett stabilt samhälle och återremittera de omstridda lagrummen till riksdagens bord. Det handlar om att göra om och göra rätt. Misslyckas vi kan ingen lagstiftning i världen skapa långsiktig stabilitet och Hjalmar Brantings ord om att ”demokrati är den upplysta majoritetens beslut” kan komma att eka tomma vilket skulle vara ett nederlag för (S) och den svenska modellen av demokrati.

Partistyrelsen är tyvärr inte villiga att bifalla motionen men kongressen är heller inte över ännu.

Här presenterar vi vår motion:
Ann- Catrin Brockman, S-bloggare gör det tillsammans
Erik Laakso, Sossar mot storebror
Johan Westerholm, Ett första steg att göra om och göra rätt
Thomas Hartman, Dags för ett integritetsmoratorium
Ulllis Sandberg, Integritetskränkande politik – gör om gör rätt
Anders Widén, Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i

Kristian Krassman, Motionen är skriven och tärningen är kastad

Gammelmedia på detta:
SvD


Nymedia på detta:
Hartman, Peter Andersson
, Åsa Westlund

Krassman, In Your Face

(S)törst trovärdighet i jobbfrågan

I SvD idag kan vi ta del av en empiriskt studie som är baserad på en Skop-mätning. Frågan som Skop ställt är vem som är skickligast på att leda en regering. Den sittande statsministern eller oppositionsledaren. Helt oväntat så vinner den dominanta statschefen som idag styr en regering. En regering som består av fyra partier,där hans eget är helt tongivande och överlägset. Det samarbetet har pågått sedan 2005 då den nuvarande statsministern inledde samarbetet med de fyra övriga partierna. Den mer demokratiska oppositionsledaren som för mindre än ett år sedan presenterade ett rödgrönt samarbete får inte alls samma stöd i denna fråga. Hon tillträdde som partiets ordförande för två och ett halvt år sedan. Han tillträdde som partiledare för sex år sedan. Visst så kanske det är bara jag som tycker att denna mätning är att jämföra äpplen och päron, men vad vet jag.

Foto: Magnus Selander, S-Flicker

Är det fixeringen på person som kommer att avgöra valet 2010 så ligger Sverige illa till. Själv hoppas undertecknad, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin att det är jobben som avgör valet 2010. Med detta som bakgrund så kan man ju undra när denna typen av mätningar kommer få lika stort utrymme i media som den nu genomförda äpplen och päron-mätningen. Westander presenterade denna Sifo för ett antal dagar sedan och resultatet av den gav en notis i Di. Jag väntar fortfarande på att de stora tidningarna skall ge denna publicitet, i alla fall lika stor publicitet som dagens Skop mätning som kavlats ut via TT och tagit upp av samtliga större tidningar. Idag är det 323 dagar kvar till valet och Sverige behöver byta politik och behöver ett nytt ledarskap. Vi måste klara jobben och med detta klara välfärden. Det underskott som nu skapats under den borgerliga regeringens styre måste åtgärdas. Vi Socialdemokrater säger nej till nya skattesänkningar på lånade pengar, vi vill istället investera dessa pengar i våra kommuner och landsting och på så sätt rädda avgörande delar i vår gemensamma välfärd. Jag hoppas att det är den här typen av frågor som kommer att avgöra valet 2010, och inte vem man vill gå på fest med.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, Expressen

Nymedia på detta:

Mats Engström
, Kommunisternas blogg, JJ.n, Värmdö bloggen, Kent Persson, Göran Pettersson
, Jobbävningen, Krantz

Krassman, In Your Face

onsdag, oktober 28, 2009

Artikel om skolan i Norrtällje

Idag hade undertecknad och ett antal kamrater från utbildningsnämnden en artikel publicerad där vi skriver om Norrtälje kommuns anorektiska prestationer när det gäller skolan. Utgångspunkten är Lärarförbundets utmärkelse "Sveriges bästa skolkommun". Ni finner artikeln här och i text nedan.

Norrtälje kommun har kammat hem en mindre smickrande 289:e plats av totalt 290 i Lärarförbundets årliga utmärkelse ”Sveriges bästa skolkommun”. Till grund för denna utmärkelse, som i dagsläget känns långt från att hamna på en hylla i kommunhuset, finns en rad kriterier som Lärarförbundet använder, en del kopplade till skolans resurser och resultat, en del till arbetsmiljö och våra lärares villkor.

I den debatt som följt kring det usla resultat som kommunen återigen uppvisar, så tycker vi det är viktigt att belysa denna rapports alla delar och att politiken har ansvaret för resultatet.
Till grund för utmärkelsen ligger fjorton kriterier som är viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Undersökningen är baserad på statistik, huvudsakligen från offentliga källor. Underlagsmaterialet är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB. Därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar. De 14 kriterierna är dessa:

• resurser till undervisningen
• utbildade lärare
• lärartäthet
• friska lärare
• lärarlöner
• kommunen som avtalspart
• andel barn i förskola
• betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
• betygsresultat i årskurs 9 i förhållande till skolornas förutsättningar
• andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9
• andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till skolornas förutsättningar
• andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år
• andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
• övergång till högskolan

Två av kriterierna ges dubbel vikt i sammanräkningen: andel pedagogiskt utbildade lärare och lärartäthet. Lärarförbundet anser att dessa är de enskilt viktigaste faktorerna för skolframgång.
Vi kan i Norrtälje se några ljusglimtar, om ändå små. Det gäller fler med behörighet till högskolestudier, fler som fullföljer sin gymnasieutbildning och fler som blir godkända i grundskolan.

Men det räcker inte. Den borgerliga majoriteten ger bilden av det är en prestation och en framgång att lämna 290:e platsen till förmån för 289:e. För oss känns det som den nu uppnådda 289:e platsen mer eller mindre kan kvitta. Hade den borgerliga majoriteten haft samma ambition när det gäller att klättra på näringslivets listor som att klättra på Lärarförbundets så hade detta naturligtvis varit fullt möjligt utan att det kostar miljoner.

Att som kommun vara en bättre avtalspart än i dagsläget kräver inga stora uppoffringar. Det handlar om att respektera avtal, se personalen som en tillgång och resurs som behöver bra anställningsvillkor och karriärmöjligheter. Här kostar det mest ödmjukhet och respekt från den borgerliga majoriteten och inte pengar. Detta verkar dock vara något man inte har råd med.
Självklart påverkar resurserna och här anser vi att det handlar om att prioritera de tidiga insatserna. För oss, precis som för Lärarförbundet, är det uppenbart att det som satsas i dag inte är tillräckligt. 27 kommuner i landet satsar mindre på skolan än vad Norrtälje kommun gör, och av de 27 är det bara en som ligger bakom oss i listan.

Så visst handlar inte allt om pengar. Om den politiska viljan fanns hos den borgerliga majoriteten skulle ju närmare 27 platser kunna avanceras utan större problem. Men finns inte viljan, då finns inga möjligheter. Vi från oppositionen kommer i alla fall ha ambitionen att klättra både på näringslivets och Lärarförbundets listor om vi får mandatet av kommunens innevånare i valet 2010. Vi tror nämligen att en kommun som vill möta och forma framtiden behöver prioritera båda dessa frågor, och inte bara den ena.

Kristian Krassman (S)

Arbetslöshetsalliansen

Har precis lyssnat på Monas Sahlins tal på Jobbkongressen. Vi i den samlade panelen på rad 35 i kongresshallen ger talet betyget fem, av fem möjliga. Inledningen av Kongressen började med Maia Hirasawa. Efter det läste Eva Fröling en kort text och sedan äntrade Bounce scenen. Efter dansnumret kom Veronica Palm och Mikael Damberg upp på scen och hälsade hela kongressen välkommen till huvudstaden. Veronica och Micke levererade ett samtal som handlade om fördomar om Stockholmare och utmaningen som den borgerliga politiken skapar.

Mona började med att beskriva hur mycket hon har längtat efter denna stund, att äntligen få tala på denna kongress och hälsa alla välkomna. Det är 324 dagar kvar till valet och vi har 7 017 749 väljare att övertyga. Jobben var i total fokus i Monas tal, precis som det varit i hennes politiska arbetet sedan hon blev ordförande. Kritiken mot den borgerliga arbetslöshetsalliansen var inte att ta miste på. Den passiva regeringens hållning när det gäller krisens effekter har resulterat i ett jobbsvek. Den förda politiken kommer inte ge de som tar över samma förutsättningar som den borgerliga alliansen hade med stora överskott och sunda finanser när de tog över efter den förra Socialdemokratiska regeringen.

Mona beskrev vilka beslut hon vill se under kongressen, och vilka hon inte ville se. Hon vill inte se en förkortad arbetstid och hon vill inte se förslag om att "dela på jobben". Varje arbetet timma är viktig. Skall vi klara välfärden måste vi ha en stark jobblinje. Det handlade om att ge småföretagen och entreprenörer bättre villkor. Vi måste sats på de kreativa näringarna och de nya gröna jobben. Vår Socialdemokratiska idé är enkel och det handlar om att ge alla människor frihet och möjlighet att styra sina egna liv. Vi vill inte leva i ett klassamhälle, i ett europeiskt genomsnitts samhälle. Möjligheternas land ligger i norden, och kanske i Sverige. Ställ den drömmen mot det borgerliga Sverige, där man vill sänka skatten lite till. Dessutom skall inte kvinnor göras bidragsberoende av Kristdemokraterna, vårdnadsbidraget skall bort.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, Aftonbladet2

Nymedia på detta:
S-kongressbloggen, Alexandra, Westerholm, Laakso, Anki Furustrand, Åsa Westlund, Åsa Lindestam, Johanna Graf
, Peter Andersson, Svensson liv, Röda Berget, Ullis Sandberg, Roger Haddad

Krassman, In Your Face

En uppkoppling blir vad du gör den till.....

Att en uppkopplingen och ett socialt media kan påverka och ge inflytande, det vet vi. Det är dock helt avgörande hur man organiserar det. En blogg, eller en tweet kanske inte får politiker, journalister eller andra makthavare att lyssna, men är man många blir det skillnad. Det finns ett antal lysande exempel på detta och jag vill beröra ett som gjorts, och ett som jag hoppas komma skall. Det första är det som nu skett i Frankrike som DN skrivit om. gäller det tvivelaktiga utnämnandet av Jean Sarkozy, som har en pappa som är president, till styrelseordförande i ett offentligt bolag med miljardansvar.

Radiokanaler ringdes ned av arga lyssnare, dagstidningarnas mailbombades av protester från upprörda läsare. Men sedan tog sociala media vid, och vilken effekt det gav. En Sarkozykritisk politiker drog på nätet i gång en namninsamling som på ett par veckor fick ihop mer än 90.000 namn. Bloggare, twittrare tog debatten och grupper bildades på Facebook. Gruppen Banane République mobiliserade sms-inkallade ”flashmobs” som, mycket tv-mässigt, lyfte trikolorprydda bananer i protest mot att Frankrike blivit en bananrepublik. Resultatet av dessa insatser levererades i torsdags förra veckan, Jean Sarkozy meddelade att han backar ur.

En uppkoppling är makt, och ett annat lysande exempel på detta är det progressiva bloggnätverket NetRoots. Detta nätverk startades av Socialdemokraterna och har nu över 400 bloggare anslutna. Dessa bloggare är en politiskt kraft att räkna med och att förvalta. Under Socialdemokraternas Jobbkongress så är inte mindre än 30 bloggare är på plats och här nedan har ni hela listan. Samtliga bloggare kommer kärleksfullt att granska Jobbkongressen och politiken som ombuden kommer att skapa genom motioner och riktlinjer.

Eva Rundkvist
Åsa Westlund
Johanna Graf
Stefan Svärd
S-Buzz
Reza Javid
Erik Laakso
John Johansson
Örebro läns delegationsblogg
Västmanlandsdelegationen
Lidmans legender
Anders Teljebäck
Gabriel Wikström
Åsa Eriksson
Tingeling
Peter Gustavsson
Lars Wiberg
Darina Agha
Markus Blomberg
Robert Noord
Thomas Bodström
Best of mankind
Fredriks kongressblogg
Fredrik Lundh Sammeli
Rödgrön
S i norr - kongressblogg
S debatt i Jämtlandslän
Mats Engström
Rosemari Södergren
Peter Andersson
Johan Westerholm
Alexandra Einerstam
Monica Green
Arvid Falk
Anders Löwdin
Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige
Mårten Wedebrand
Nathalie Sundesten Landin
Stefan Wikén
Peter Högberg
Viktor Tullgren
Fredrik Jansson
Karin Bergh
Haningeposten
Eva-Lena Jansson
AC Brockman
Fredrik Pettersson
Thomas Hartman
Anna Vikström
Alliansfritt Sverige

Om nu dessa goda krafter får samma genomslag som den insatsen som vi sett i Frankrike kan man fundera på, men att det är upp till de som har uppkopplingen att göra jobbet och leverera idéerna är det inget tvivel om. Social media spelade en avgörande roll i valet i Norge och att använda den nya tekniken tillsammans med de traditionella kommer att spela en helt avgörande roll i valet 2010. Att vi Socialdemokrater prioriterar de social medierna råder det inga tvivel om, här har vi lika hög trovärdighet som i jobbfrågan.

Krassman, In Your Face

Inför Jobbkongressen

Eric Sundström berättar om sina förväntningar inför Jobbkongressen

Regeringen har lyckats....

...med att misslyckas. I en rykande färsk undersökning från Novus som gjordes mellan 22–27 oktober anser 54 procent att regeringen inte levt upp till vad den lovade 2006, att fler skulle komma i jobb och färre i utanförskap. Bara 30 procent av väljarna anser att regeringen lyckats. Under det senaste året har antalet arbetslösa ökat med 100 000. Sedan valet 2006 har utanförskapet vuxit med 70 000 människor. Med denna utgångspunkt levererar idag Mona Sahlin tydliga ambitioner och ett kristallklart budskap på DN opinion. Möjligheternas land kan vara Sverige i framtiden – men det förutsätter en ny politisk färdriktning.
Foto: Lena Dahlström, S-flicker

I sin artikel beskriver Monas Sahlin den hemläxan som Socialdemokraterna fick av väljarna i valet 2006, och att vi gjort läxan väl. Det är inte så konstigt att SvD:s undersökning visar att Mona Sahlin har varit den mest framträdande av våra företrädare, att Socialdemokraterna har ett nytt ledarskap går inte ta miste på, och det gör inte media heller. Under Mona Sahlins ledning togs initiativ till ett antal rådslag där medlemmar, medborgare, forskare, experter och företagare bjöds in för att stärka Socialdemokraternas politik. Förnyelsen och den vitamininjektionen som det arbetet gav Socialdemokraterna manifesteras nu på Jobbkongressen. Så här skriver Mona Sahlin om jobben:

"Vi måste ta tillvara potentialen hos industrin – men också hos den växande tjänstesektorn. Vi ska ta tillvara möjligheterna i de stora företagen – men också utvecklingskraften hos entreprenörerna, enmansföretagarna, de små och medelstora företagen. Vi ska ta tillvara de jobbmöjligheter för framtiden som finns i de nya kreativa näringarna, i besöks- och upplevelsenäringarna. Vi ska självklart ta tillvara den stora möjlighet som en välutbildad befolkning innebär. Och vi ska ta tillvara varje arbetad timme. Målet är full sysselsättning."

Förutom att Sahlin tydliggör skillnaderna mellan Socialdemokraternas jobbpolitik och den havererade borgerliga jobblinjen så beskriver hon även den ideologiska skillnaderna mellan att företräda och förvalta för de redan bäst beställda och i stället ge alla individer möjlighet att styra sin liv. Socialdemokratin är en frihetsrörelse – vars främsta uppdrag är att se till att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval. För att det ska vara möjligt måste den sociala rörligheten öka – genom att förbättra människors möjligheter att växa med kunskap och sätta stopp för alla former av diskriminering. Vår socialdemokratiska frihetsdröm förutsätter därför jämlikhet skriver Mona Sahlin. Idag öppnar Socialdemokraterna sin Jobbkongress, idag öppnar vi dörrarna för att skapa en politik som kan lyfta Sverige ur krisen och för att lägga grunden till en Rödgrön valseger 2010.

Gammelmedia på detta:
DN
, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:

Peter Andersson, Robert Noord, Westerholm, S-kongressbloggen
, Jytte, Högberg, Eva-Lena Jansson, Morian, Åsa Lindestam

Krassman, In Your Face

tisdag, oktober 27, 2009

Det handlar om jobb, jobb, jobbkongress

Nu har jag varit igång i tolv timmar och förberett inför Socialdemokraternas Jobbkongress. Det mesta är på banan, några sladdar som skall fixas och sedan skall allt vara klart. Naturligtvis får man räkna med lite strul men det hör liksom en kongress till. Även idag har det varit en intressant debatt kring vår kommande kongress, detta med orsak av Mona Sahlins uttalande om att hon tänker ta strid för att svenskarna ska jobba längre. Om var och en stannar kvar tre år längre i arbetslivet kan vi klara sjukvården, äldreomsorgen och pensionssystemet meddelar Mona inför sin första partikongress som partiledare. En helt avgörande för att vi skall klara en allt mer åldrande befolkningen i Sverige. Vi måste klar denna demografiska utmaning, och det tjänar landet inget till att blunda för frågan och det faktum att vi lever allt längre, och börjar jobba allt senare.


Vi kunde knappast haft vår Jobbkongress under bättre förutsättningar. Sifo undersökningen som Westander presenterade här om dagen visar att vi Socialdemokrater har ett klart övertag i jobbfrågan. På tre månader har andelen som tycker att Socialdemokraterna har den bästa politiken för jobben och arbetslösheten ökat med 10% till 35%. Idag presenterades även United minds/Aftonbladets
väljarbarometer som visar att vi Rödgröna drar ifrån i den Moderata alliansen och får 48% av sympatierna. Som sagt, vi går till kongress med medvind men vi skall inte bli allt för styva i korken. Det krävs hårt arbete och ett enormt engagemang från alla om vis skall vinna valet 2010. Det kommer bli en jämn kamp, men att vi Rödgröna vinner är jag säker på.

Gammelmedia på detta:
SvD
, Aftonbladet

Nymedia på detta:

Westerholm, Robert Noord, S-buzz, Annarkia, Åsa Westlund, Ett hjärta rött, Karins värld


Krassman, In Your Face

Det är bra att kunna byta åsikt...

..men någon ordning på sitt tyckande borde man ändå ha. Enligt min egen senaste Synovate (gissning alltså) så måste Folkpartiets partiledare Jan Björklund vara den största åsiktsbytaren inom den Moderata alliansen. Björklunds ny gymnasiereform som är hans största bidrag till politiken har återigen givits nya direktiv. De två ämnen som givit den största debatten kring reformen har varit kraven på elever som önskar gå ett yrkesprogram och om de måste ha godkänt i kärnämnena för att bli antagna. Här var Björklund på det klara med att detta inte skulle vara ett krav, på detta ändrade Björklund sig och förutsättningarna förändrades.


Nu är åsiktsbyte registrerat, nu gäller det dom lokala specialutformade programmen. De lokala inriktningarna på gymnasieskolan blir kvar, trots att skolminister Jan Björklund har riktat hård kritik mot så kallade ”hobbyutbildningar”. Inriktningarna byter nu namn och kommer i framtiden att granskas hårdare av staten. Återigen så har vi som är aktiva inom gymnasieskolan fått förändrade förutsättningar. Björklund som skapat sig ett namn i skolvärlden för sitt "ordning och reda" har själv svårt att lyckats formulera gymnasieskolan förutsättningar kan tyckas. Vi skall ju även komma ihåg att IV-programmet skulle tas bort. Detta visade sig även det vara en sanning med modifikation, de blir kvar men i en annan form. För att citera min egen förvaltning och lärare så kommer nu IV-programmet att struktureras, som man i dagsläget redan arbetar.

Jag har inte som vana att lovorda Mats Gerdau men jag är beredd att hålla med honom till fullo i sitt uttalande kring att de specialutformade programmen nu blir kvar. – De särskilda varianterna ger gymnasieskolorna möjligheter att göra avsteg från de nationella programmen. Vi som politiker får inte strypa den utvecklingskraft som uppstått och stoppa in elever i färdigstöpta hål, konstaterar Mats Gerdau (M) till DN. Jan Björklund kör på i sina tidigare hjulspår med att använda trubba kollektiva lösningar och inte välja att se till den enskilda individens möjligheter. Människans frigörelse genom lagstiftning, det är parollen för Jan Björklund och hans Folkpartiet.

Gammelmedia på detta:
DN


Nymedia på detta:
Dr Cais, Matematik hjälp, Pedagogikpolitik


Krassman, In Your Face

måndag, oktober 26, 2009

Media avgör

Att det är media som avgör vad de vill skriva har undertecknad samt många andra kommenterat idag, detta när det gäller SvD:s empiriska studie om Mona Sahlin. Vad som även bekräftar denna tes om att det är media som själva avgör vad som skall skrivas är den helt ointressanta nyheten att Moderaterna tappar trovärdighet i jobbpolitiken. Denna ges minimalt med utrymme, eftersom så mycket annat måste vara intressant.
OBS: Personen på bilden har inget med jobbpolitiken att göra

Hade det dock varit det omvända så hade det säkerligen varit stora rubriker om detta, framför allt eftersom Socialdemokraternas Jobbkongress börjar på onsdag. Fredrik Reinfeldt har ju dessutom meddelat att valet 2010 kommer att handla om jobben så visst borde denna undersökning ges större utrymme än detta. Det skall ju inte vara okänt att Moderaterna tappar i jobbfrågan, jag vill ju vinna den här matchen på ett ärligt sätt och att vi kör med öppna kort. Annars kommer bara Antonsson och Kent Persson säga att de inget visste, och tycka vi skall ha omval.

Undersökningen genomfördes den 19-22 oktober 2009. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultatet från juli 2009 inom parentes):

Socialdemokraterna: 35 procent (25)
Moderaterna: 28 procent (24)
Vänsterpartiet: 4 procent (2)
Folkpartiet: 2 procent (5)
Centerpartiet: 2 procent (3)
Miljöpartiet: 1 procent (2)
Kristdemokraterna: 0 procent (1)
Tveksam/vet ej: 28 procent (37)

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010. – Med en kanske tvåsiffrig arbetslöshet under ett valår blir jobbpolitiken den klart dominerande frågan. Den sida som lyckas vinna väljarnas förtroende när det gäller jobben vinner sannolikt också valet, säger Patrik Westander.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta: