fredag, oktober 23, 2009

Ansvar för Sverige, var god dröj

Jag är till nöd och tvungen att börjar mitt blogginlägg till mina borgerliga vänners förtret med orden , den borgerliga regeringen. Den borgerliga regeringen med Anders Borg i spetsen presenterade sin budget med det tragikomiska namnet "Jobba Sverige ur krisen". Då visade Borg bilden av att fallet i de offentliga finanserna hade dämpats. Fokus i denna budgeten var tillfälliga krisåtgärder för att dämpa krisens effekter. Den borgerliga regeringen som sett tecken på att högkonjunkturen ligger bakom knuten sköt till 8 miljarder kronor i tillfälliga åtgärder åt kommuner och landsting för 2010.

På DN-opinion kan vi idag läsa om effekterna av att fallet i de offentliga finanserna har dämpats och att det måste vara fokus på tillfälliga krisåtgärder, det som Moderata alliansen kallar för att ta ansvar för Sverige. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) beskriver i sin nya ekonomirapport att krisens effekter blir särskilt kännbara under 2011 med underskott på mellan 10 och 18 miljarder kronor. Tillfälliga krisåtgärder, stabilitet i offentliga finanser och Anders Borgs budget med skattesänkningar på lånade pengar känns lika trovärdig som mordmisstänkta Mats Alm och Kristibrud i dagsläget. Ja, ni får faktiskt ursäkta mig men den politiken som den Moderata alliansen kallar för att ta ansvar för Sverige är ju pinsam.

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen meddelar nu SKL:s arbetsutskott att de som seriösa arbetsgivare måste ställa frågan om de ska säga upp sjuksköterskeavtalet, eller om de bedömer att landstingen kan klara de ytterligare 2 procent som ligger i avtalet. Artikeln avslutas med följande rader: "Kommunerna och landstingen gör vad de kan för att komma ut ur krisen med fortsatt god service inom vård, skola och omsorg. Med en gemensam insikt om stundens allvar kan vi värna och utveckla välfärden". Jag kan inte uppfatta den avslutningen som en vädjan till att anställda inom sektorn inte skall kräva sin redan framförhandlade rättighet till löneökning. Hade Sveriges kommuner och Landsting fått långsiktiga satsningar för att klara verksamheterna istället för tillfälliga krisåtgärder hade denna artikel aldrig publicerats. Men nu har vi Anders Borg och en Moderat allians som tar ansvar för Sverige, på sitt lilla speciella sätt. 2010 är det val och då kan en annan framtid skapas för de som bär välfärden på sina axlar, även för dig Antonsson.

Gammelmedia på detta:
DN, DN2, SvD, Aftonbladet, X-pressen

Nymedia på detta:
Lars Ohly, Peter Andersson, För facket i tiden, Äntligen måndag, Kent Persson, Jöran Fagerlund, Utredarna, Ola Möller, Andreas Blogg

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: