onsdag, oktober 28, 2009

Regeringen har lyckats....

...med att misslyckas. I en rykande färsk undersökning från Novus som gjordes mellan 22–27 oktober anser 54 procent att regeringen inte levt upp till vad den lovade 2006, att fler skulle komma i jobb och färre i utanförskap. Bara 30 procent av väljarna anser att regeringen lyckats. Under det senaste året har antalet arbetslösa ökat med 100 000. Sedan valet 2006 har utanförskapet vuxit med 70 000 människor. Med denna utgångspunkt levererar idag Mona Sahlin tydliga ambitioner och ett kristallklart budskap på DN opinion. Möjligheternas land kan vara Sverige i framtiden – men det förutsätter en ny politisk färdriktning.
Foto: Lena Dahlström, S-flicker

I sin artikel beskriver Monas Sahlin den hemläxan som Socialdemokraterna fick av väljarna i valet 2006, och att vi gjort läxan väl. Det är inte så konstigt att SvD:s undersökning visar att Mona Sahlin har varit den mest framträdande av våra företrädare, att Socialdemokraterna har ett nytt ledarskap går inte ta miste på, och det gör inte media heller. Under Mona Sahlins ledning togs initiativ till ett antal rådslag där medlemmar, medborgare, forskare, experter och företagare bjöds in för att stärka Socialdemokraternas politik. Förnyelsen och den vitamininjektionen som det arbetet gav Socialdemokraterna manifesteras nu på Jobbkongressen. Så här skriver Mona Sahlin om jobben:

"Vi måste ta tillvara potentialen hos industrin – men också hos den växande tjänstesektorn. Vi ska ta tillvara möjligheterna i de stora företagen – men också utvecklingskraften hos entreprenörerna, enmansföretagarna, de små och medelstora företagen. Vi ska ta tillvara de jobbmöjligheter för framtiden som finns i de nya kreativa näringarna, i besöks- och upplevelsenäringarna. Vi ska självklart ta tillvara den stora möjlighet som en välutbildad befolkning innebär. Och vi ska ta tillvara varje arbetad timme. Målet är full sysselsättning."

Förutom att Sahlin tydliggör skillnaderna mellan Socialdemokraternas jobbpolitik och den havererade borgerliga jobblinjen så beskriver hon även den ideologiska skillnaderna mellan att företräda och förvalta för de redan bäst beställda och i stället ge alla individer möjlighet att styra sin liv. Socialdemokratin är en frihetsrörelse – vars främsta uppdrag är att se till att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval. För att det ska vara möjligt måste den sociala rörligheten öka – genom att förbättra människors möjligheter att växa med kunskap och sätta stopp för alla former av diskriminering. Vår socialdemokratiska frihetsdröm förutsätter därför jämlikhet skriver Mona Sahlin. Idag öppnar Socialdemokraterna sin Jobbkongress, idag öppnar vi dörrarna för att skapa en politik som kan lyfta Sverige ur krisen och för att lägga grunden till en Rödgrön valseger 2010.

Gammelmedia på detta:
DN
, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:

Peter Andersson, Robert Noord, Westerholm, S-kongressbloggen
, Jytte, Högberg, Eva-Lena Jansson, Morian, Åsa Lindestam

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

CarlB sa...

Varmluft används när man ska få luftballonger att lyfta. Kommer det från en politiker blir det värre och inte ett enda jobb kommer att skapas av de rödgröna. Bara nya skatter, nya releringar och nya pekpinnar till medborgarna. ex föräldraförsäkringen.Det är väl den bästa kommentaren till Sahlins uttalande.
Tack för ordet

Krassman sa...

@CarlB
Även du resonerar med utgångspunkt i den borgerliga politiken alltså. Men du måste väl ändå hålla med om att det är skillnad på de två.

Att ha visioner och en politik för att lyfta Sverige ur krisen genom att satsa på jobben är bra mycket mer än vad den Moderata alliansen levererar. De levererar sänkta skatter på lånade pengar, något du kanske tycker är framtidens melodi.

Du får det att verka som om den Moderata alliansen inte skulle förmedla pekpinnar och nya lagar och regleringar. Har du följt utvecklingen i Sverige de senaste tre åren? Jag måste ju fråga.