fredag, juli 31, 2009

Åter ett bakslag för katolska kyrkan

Läser att katolska kyrkan återigen fått ett bakslag. Ett bakslag i arbetet mot preventivmedel, aborträtt och sexualitet. Italiens läkemedelsverk gav nämligen igår klartecken för abortpillret Mifegyne. Detta är ett antihormon som hämmar effekten av progesteron, ett hormon som är nödvändigt för att graviditeten ska kunna fortsätta. Mifegyne kan därför orsaka abort. Beslutet togs efter två års övervägande och trots starka påtryckningar från katolska kyrkan att säga nej. Biskop Elio Sgreccia hotade med att de som förespråkar medlet riskerar att bannlysas av kyrkan.


I Sverige har abortpiller använts sedan 1992. Detta är inte ett dagen efter-piller, utan detta framkallar en kemisk abort, som alternativ till ett kirurgiskt ingrepp. Dagen efter-piller har funnits tillgängliga i Italien sedan 2000 men den katosla kyrkan gör naturligtvis sin vana trogen. Inte helt oväntat så går detta på tvärs med Silvio Berlusconis högerregering som styr i Italien. - Man fattar ett beslut som om det handlade om en febernedsättande medicin och inte ett medel att kväva ett liv, även om det är i ett tidigt skede, sade biträdande inrikesministern Alfredo Mantovano. Frågan är väl då varför den sittande regeringen inte gör mer väsen om denna sak, men det kanske är så att man inte vill skapa debatt i onödan. Silvio Berlusconi har väl tillräckligt att hantera som det är ändå på grund av sin person.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:
The nexus om crisis, Snällman


Krassman, In Your Face

onsdag, juli 29, 2009

Spiken i kistan för Centerpartiets korståg

Idag så levererar Per Bardh en mycket läsvärd artikel på SvD opinion. "Den grundläggande orsaken till ungdomsarbetslösheten är efterfrågekrisen som medför bristande efterfrågan på arbetskraft. Regeringens avsaknad av omfattande krispolitik gör skadan ännu större. Per Bardh skriver att LAS borde förstärkas för att ge de unga ett tryggare och starkare koppling till arbetsmarknaden. Per skriver följande "Andelen unga med tidsbegränsade anställningar har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Idag har varannan ungdom en tidsbegränsad anställning. LAS har blivit så svag att arbetsgivare obehindrat kan anställa ungdomar på visstidsanställningar."


Jag har vid ett flertalet tillfällen skrivit om Centerpartiet och deras iver att attackera de ungas rättigheter på arbetsmarkanden, med förevändningen att detta skulle ge fler arbeten. Vi känner igen den borgerliga retoriken från ett antal andra områden. A-kassan skulle reformeras för att skapa fler i arbete. Sjukförsäkringen skulle ändras för att få fler i jobb, vi känner alla till hur dåligt detta har fungerat. Per Bardh tycker jag sätter spiken i kistan för Centerpartiets korståg mot LAS. Så här skriver han: Ungdomsarbetslösheten måste tas på allvar. Det framgår med önskvärd tydlighet att frågan inte kan förminskas till en diskussion om en lagtextparagraf. Den grundläggande orsaken till ungdomsarbetslösheten är konjunkturell. Det är brist på efterfrågan i världsekonomin som gör att efterfrågan på arbetskraft är svag. Det drabbar ungdomarna hårdast. Jag hoppas verkligen att den Moderata regeringen tar mod till sig och läser Bardhs artikel.

Gammelmedia på detta:
SvD,

Nymedia på detta:
JJ:n, Germania, Norha4you


Krassman, In Your Face

tisdag, juli 28, 2009

Sarkozys kollaps kartlaggd

Kollapsen som Frankrikes president Nicolas Sarkozy drabbades av här om dagen är nu kartlagad, av han vänner. Allt är nämligen frun, Carla Brunis fel. Detta finns i Aftonbladet att läsa "Det var Bruni som presenterade honom för personliga tränaren Julie Imperiali. Hon lärde Sarkozy att äta mer kontrollerat med målet att tappa två byxstorlekar. Chokladen och oststavarna byttes mot långa jogging- och cykelturer. Och förutom det tidskrävande jobbet att leda ett helt land följer även Sarkozy med hustrun på teaterföreställningar och filmpremiärer landet över".


Något som nu alltså orsakat kollapsen, enligt vännerna. Om Sarkozys liv innan relationen med Carla Bruni kan varit en orsak har inte kommenterats, av hans vänner alltså. Om Carla eller den personliga tränaren tvingat Sarkozy till träningen under vapenhot framgår inte heller. Även om "vännernas" samlade intelligens inte framgår av inlägget så kanske detta kan ses talande för deras analys. Personligen tycker jag att Sarkozy borde byta vänner istället för att nu byta livsstil, och jag tror att Carla Bruni håller med mig om detta.

Gammelmedia på detta:
SvD, Aftonbladet, DN


Krassman, In Your Face

söndag, juli 26, 2009

Samhället kan inte och skall inte blunda

Det har varit en mer eller mindre massiv kritik kring SKL:s initiativ att gå ut med rekommendationen att samtliga landsting skall erbjuda omskärelse på pojkar. Lagen om omskärelse på pojkar sedan 2001 och efter att nu läst alla fördelar och nackdelar som detta innebär så står jag helt bakom beslutet och tycker till och med att SKL skulle tagit mod till sig och gjort detta tidigare. Omskärelse på pojkar är ett övergrepp, det är inget snack om den saken. Men paradoxen ligger i att lagstiftningen är till för att skydda barnen. Chefsläkaren i Stockholm, Pelle Larsson, tycker jag formulerar på ett bra sätt vad det handlar om. - Befolkningens bästa är viktigare än de etiska aspekterna i frågan om de icke-medicinska omskärningarna, säger han. Han är även kritisk till att flera andra landsting inte vill erbjuda ingreppet.

Förra året omskars 825 pojkar inom vården i Stockholms län. Samtidigt gör Socialstyrelsen en uppskattning att 3.000 pojkar omskärs årligen. Slutsatsen är att 2.000 ingrepp utförs av personer som vare sig är läkare eller har myndighetens tillstånd, ofta i miljöer som inte är sterila och där risken för komplikationer är stor. Och det är just detta som det handlar om. Om Stockholm precis som andra landsting vägrade att utföra omskärningar skulle de olagliga ingreppen öka drastiskt enligt - Det är ställt utom allt tvivel, säger Pelle Larsson.

Det är det här frågan handlar om, att kunna erbjuda ett alternativ som minimerar riskerna för komplikationer och onödigt lidande vid omskärelser. Det handlar inte om att legalisera könsstrypning, det handlar inte om legalisera ett övergrepp mot barn. Det handlar om att hantera en verklighet som finns idag i vårt samhälle. En verklighet som säger att 2000 pojkar varje år omskärs under förhållanden som ger ökade risker för deras liv och hälsa. I den bästa av världar så skulle vi inte behöva ta ställning till detta övergrepp och omskärelse skulle inte finnas. Nu finns det, och det måste hanteras.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Mattias Andersson, Oskuldens död, Andreas blogg, JJ.n


Krassman, In Your Face

lördag, juli 25, 2009

Detta skulle gjorts redan 2005

Efter att hela dagen funderat över mitt tidigare inlägg om omskärelse på pojkar så är det nu dags att landa i ett ställningstagande. Vi kan börja med att konstatera att omskärelse av pojkar har varit lagligt i Sverige sedan år 2001. Under dagen har jag talat med ett par riksdagsledamöter, läst svar på interpellationer från riksdagen, artiklar, rapporter och bloggar. Jag började i avskyvärda bilder där små barn omskärs, till att sluta i en rapport om komplikationer från omskärelser från USA. Resultatet är att jag nu har landat i att stå bakom denna rekommendation som nu går ut från Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

SKL:s uppmaning skulle gjorts tidigare

Vi kan inte blunda för att 2/3 av de cirka 3000 omskärelser som görs idag i Sverige är gjorde "olagligt" i hemmet. Lagstiftningen från 2001 är till för att minska lidandet för barnen som blir i dessa ingrepp. Vi kan ha mycket moraliska och etiska betänkligheter på detta men det är ett faktum att omskärelse förekommer och att det sker i Sverige under former som mer är kända som köksbordskirurgi. Redan 2005 konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering att lagen om omskärelse av pojkar inte fungerade. Orsaken var att många pojkar i Sverige blir omskurna av personer utan behörighet och söker hjälp hos sjukvården för komplikationer. Att lagen sedan 2001 gjort att balansen uppskattningsvis är att 1/3 av omskärelserna görs under rätt former måste se som en framgång. Men det är långt från acceptabelt. Så här åtta timmar efter mitt första inlägg tycker jag att det är dåligt att SKL inte gått ut med denna rekommendation tidigare. Detta eftersom att Socialstyrelsen redan 2005 ansåg att lagen inte haft avsedd effekt som skydd mot att pojkar kommer till skada i omskärelseverksamheten som helhet.

Det finns även en stor skillnad på omskärelse och könsstympning som kan vara värt att ta upp i sammanhanget. Detta gäller även i lagen. När det gäller kvinnor så är ordet omskärelse ersatt med ordet könsstympning, detta eftersom det är olika uppsåt som ligger till grund för ingreppet. Den ändringen i lagen gjordes 1999 och innebär att den som begått brottet utomlands kan dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol även om gärningen inte var straffbar i det land där den begicks. Då ändrades även straffsatsen. För normalbrottet är fängelse i högst fyra år i stället för tidigare två. För det grova brottet är minimistraffet nu två år i stället för ett som tidigare.

Några länkar till det som berör omskärelse på pojkar
Lagen från 2001 om omskärelse av pojkar
DN från 2005 om Socialstyrelsen rapport
Studie om omskärelse i USA från 1997

Socialstyrelsens rapport från 2005 om effekter av lagen


Gammelmedia på detta:

DN, SR, Aftonbladet, SvD, Aftonbladet2, Dagen, SvD2

Nymedia på detta:

Lisa Olsson, Ipse Cogita, Jinge, Revolution-Evolution, Ex Oriente Lux, Peo, Black sheets, Ingemar, Mad World, Maria Jinx Larsson

Krassman, In Your Face

Landstingen avgör, både på gott och ont

Från den 1 oktober uppmanas landstingen att erbjuda omskärelse av pojkar. Men flera landsting och läkare vägrar utföra ingreppet visar DN:s kartläggning. Så här säger bland annat Gunnar Göthberg, som är ordförande för Svensk barnkirurgisk förening och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. – Det är ett stympande ingrepp utan medicinsk grund. Det är att jämställa med kvinnlig könsstympning. Inte mindre än två av tre barnkirurger är emot att erbjuda omskärelse på andra grunder än rent medicins­ka, visar en enkät som Svensk barnkirurgisk förening låtit genomföra bland sina medlemmar.

Inte okej. Men om det görs olagligt skall vi då bara blunda?

Enligt Socialstyrelsen genomförs 3.000 omskärelser i Sverige varje år, av dessa antas 2.000 utföras av personer som vare sig är läkare eller har myndighetens tillstånd. De illegala operationerna är riskabla. I många fall genomförs de i miljöer som inte är sterila och där risken för komplikationer är stor. Av Sveriges 21 landsting och vårdregioner vägrar i dag 12 att utföra icke medicinska omskärelser. Hur många landsting som kommer ompröva sin inställning efter att det nu blir lagligt att erbjuda omskärelse är inte helt klart. Uppsala, Östergötland, Örebro och Gotlands kommun har redan bestämt att inte göra det.

Om detta beslut att uppmana landstingen är rätt beslut för att komma åt de "olagliga" omskärelserna vet jag inte. Har man inte en läkarkår som ställer upp att göra ingreppen så blir situationen likande som om 2/3 av alla präster inte skulle vilja viga samkönade. Själva poängen med lagstiftningen är god, men får ingen effekt. Idag är det upp till landstingen att själva bestämma om man skall erbjuda sprututbytesprogram för intravenösa missbrukare, trots detta så finns det bara i Malmö, och har så gjort i 2o års tid. Lagstiftning som skall ha effekt måste ha en förankring hos alla berörda, annars blir det en lag i luften (slag i luften).

Om inte politiker vill att narkomaner skall få rena sprutor, så blir det inget, även om medborgarna tycker det. Om Sveriges folkvalda riksdagsledamöter vill tillåta omskärelse av pojkar så måste även läkarkåren och landstingspolitiker vilja detta, annars blir det inget. Visst kan inställningen förändras men drar man en parallell mellan dessa två landstingsfrågor och de präster som vägrar gifta samkönande så misstänker jag att grupperna som de berör kan vara lika konservativa i sin hållning. Rent spontant så håller jag med Robsten i detta med omskärelse på pojkar. Omskärelse utan medicinsk grund skall betalas av den som vill ha ingreppet utfört och det skall enbart vara tillåtet på den som är myndig och givit sitt samtycke till ingreppet. Men löser det själva problemet som lagstiftningen är till för att lösa, nej tyvärr tror jag inte det. Omskärelse på minderåriga och omyndiga är inte okej. Men det sker ändå, skall vi blunda för det eller skall vi göra vad vi kan för att det upphör? Och vad är då detta?

Gammelmedia på detta:
DN
, SvD, Aftonbladet, Aftonbladet2, Dagen, SvD2, DN2, DN3, DN4

Nymedia på detta:

JJ:n, Guero, Zac's åsikter, Revo-Evo, Kulturvänstern, Pezter
, P.E.O, Ex Orinte Lux, Lidingö Paul

Krassman, In Your Face

torsdag, juli 23, 2009

Fölster gissade på 9,8 procent 2010

Den 9 juni så berättade Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv att han såg en del positiva tecken i världsekonomin. Han berättade då att BNP skulle sjunka med 4,8 procent i år och att arbetslösheten väntas bli 8,2 procent i år och 9,8 procent nästa år. Idag så är 503 000 personer, 9,8 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa enligt SCB. Motsvarande månad i förra året var 8,1 procent. Den Moderata alliansen gick 2006 till val på att att ta tag i utanförskapet. Moderaterna och de borgerliga skulle "sänka trösklarna" och ge människor arbete efter år av passivitet på grund av Socialdemokratiskt styre. Nu skulle jobben komma med "jobbskapande åtgärder" och qick fixes. Det sovande folket behövde bara motiveras, sedan skulle marknaden sköta resten.

Bra gissat Stefan, synd att det var fel år bara

Det skulle ta två år innan vi såg effekten av den borgerliga politiken sade finansminister Anders Borg (M). Sänkt och förändrad A-kassa och sänkt sjukförsäkring skulle göra susen. Nu har tre år gått och arbetslösheten har gått från strax över 4 till strax under 10 procent. Av våra ungdomar befinner sig nu närmare 30 procent i arbetslöshet och den borgerliga jobbgarantin för unga tycks endast garantera jobb för de anställda på arbetsförmedlingen. Finansminister Borg konstaterade under Almedalen på Gotland att nu är huvudfrågan hur man ska undvika att arbetslösheten biter sig fast efter krisen och att det nu krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Frågan blir ju då vad det är för politik som man fört sedan valsegern 2006. Men det svaret har vi ju också fått, den politiken var för att sänka skatterna, sänka skatterna för de som redan har det bra. Men gav det några jobb, nej det gjorde inte det. Hur låter det då nu. Jo, nu skall skatterna sänkas så att jobben skall komma. Samma politik, i lågkonjunktur som i högkonjunktur. Men å andra sidan så är det ju faktiskt en konservativ regering som styr Sverige oxå.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Di,

Nymedia på detta:
Monica Green, Morian, Pelle Billing
, Roger Jönsson, Jobbävningen

Krassman, In Your Face

Världsrekord i abortmotstånd

En het och i mina ögon absurd abortdiskussion har tagit fart i Ohio, USA. Sexbarnspappan, sammalunda vice ordföranden i Shelby County Rotary Club, den tidigare Navy SEALS militären och nuvarande ledamoten i representanthuset i Ohio för republikanerna, John Adams har lagt fram ett förslag som ska hindra en kvinna från att göra abort – om inte skriftligt medgivande finns från pappan. Förslaget från Adams innehåller flera vidriga detaljer som man kan räkna med från den kristna högern och antiabort fanatiker.

Can't say that i agree John, not för fem öre that is

I de fall där pappan är okänd skulle den nya lagen tvinga kvinnan att redovisa en lista med namnen på de potentiella fäderna, för att faderskap ska kunna uteslutas eller fastställas. Det skall även bli olagligt för kvinnan att ljuga om vem fadern är, samt straffbart för läkare att utföra en abort utan pappans medgivande. De tidigare dagarnas debatt kring abortregister i Sverige känns ljusår bort, men ändå i nutiden. Visst bör en blivande fader få säga sitt, men det är inte det som Johan Adams vill se i sin lagstiftning. Jag tänker nog skriva ett par rader till Mr. Adams om hans inställning till detta, har ni lust till det själva så finns han kontaktuppgifter här.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet

Nymedia på detta:
Alesias blogg, Ipse Cogita, Trollhare
, Rapport från en annan planet, Fri och funderande, I min värld, Fade, Tobias lilla värld, Inte som alla andra, Och bilen går bra?

Krassman, In Your Face

Den här ledaren har jag betalat skatt för

Idag firar SvD:s ledarsida högtidsdagen som Skattebetalarnas förening infört och kallar för "skattefridagen". Skattefridagen är ett förenklat sätt att visa hur mycket av en genomsnittlig löntagares pengar som går till skatt. Allt en snittlöntagare tjänat fram tills idag har enligt kalkylen gått till skatteinbetalningar. Med en sällan skådad blåögd retorik lovordar SvD idag de borgerliga skattesänkningarna och att de medfört att skattekvoten sänkts från 60 procent till 55,6 procent.

"Så har Alliansens skattesänkningar påverkat den genomsnittlige löntagaren. Så konkret är skillnaden för polisen, sjuksköterskan och metallarbetaren, mellan Alliansens politik och Socialdemokraternas"

Vad SvD väljer att inte skriva är Riksgäldens senaste prognos som visar att budgetunderskottet blir 198 mil­jarder kronor i år och 72 miljarder kronor 2010. Det faktum att den borgerliga regeringen lånar pengar för att sänka skatterna för de med högst inkomster är inget som bekymrar SvD:s ledare. Sedan så är besparingarna inom polisen, problemen inom sjukvården och att närmare 25% av alla metallarbetare i Sverige idag är arbetslösa är inte heller av intresse. Det faktum att Sverige står inför större problem än att skattefridagen inte infaller ytterligare ett par dagar tidigare reflekterar inte författarna av detta lågvattenmärke över.

Istället så varnar man för oppositionen och kommande skattehöjningar och att Lars Ohly vill flytta denna nya högtidsdag långt in i augusti. Detta vill SvD:s ledare att vi skall fundera över idag. Själv skall jag fundera på om vi inte skall damma av det borgerliga förslaget att dra in presstödet. I år ligger presstödet 530 miljoner kronor och eftersom SvD är den största mottagaren av presstöd så kanske vi kan flytta dagen lite ytterligare. För den här ledaren som SvD levererar idag har vi alla varit med och betalat skatt för, något som jag gärna skulle vilja slippa.

Gammelmedia på detta:
SvD

Nymedia på detta:
Westerholm
, Mario, Peter Andersson, Andrines vapensmedja, Mona For President

Krassman, In Your Face

onsdag, juli 22, 2009

Gud hör bön, morallagen utreds

Jag har tidigare skrivit om turerna kring Litauens kontroversiell morallag. Lagen, som ska träda i kraft i mars 2010, förbjuder spridande av information till fördel för homosexualitet, detta med motiveringen att homosexualitet kan vara skadlig för den mentala hälsan och för minderårigas fysiska, intellektuella och moraliska utveckling. Denna styggelse till lagstiftning har naturligtvis fått massiv kritik från flera håll, dels från internationella människorättsorganisationer samt försvarare av HBT-rättigheter.

Vi kommer att följa "översynen" Dalia, gör allt du kan !

Nu så meddelas det att Litauens president, Dalia Grybauskaite, ska göra en översyn av den kontroversiella lagen. En översyn är ju alltid något men det är viktigt att protesterna fortsätter så att omvärlden inte tappar den här frågan. Vi skall inte behöva se den här typen av lagstiftning fattas i Europa eller någon annanstans för den delen. Alla människors lika värde bör vara en självklarhet i varje samhälle, men tyvärr så finns det gott om politiska och religiösa krafter som inte delar denna självklarhet. Vi får helt enkelt följa frågan och hoppas att Litauen tänker efter före, före mars 2010.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN

Nymedia på detta:
Trollhare, Lindrig huliganism


Krassman, In Your Face

Rubrikernas rubrik

Det är väl tänkt att det är rubrikerna som skall sälja i gammelmedia, och även i nymedia för den delen. Men gång efter annan så händer det ju att man ställer sig lite tveksam till vissa rubriker. Ta den som ni ser här nedan som ett exempel.


Man skulle ju kunna tro att de kvinnorna som nu fått fängelse av Södertörns tingsrätt får det för att de golvat SD:s pressekreterare Martin Kinnunen. Både på rubriken och ingressen, men så är det liksom inte riktigt. Kvinnorna fick fängelse för grov misshandel av Martin Kinnunens sambo, men frias för misshandeln av Kinnunen. Detta eftersom tingsrätten inte tycker det är bevisat att kvinnorna genomfört den. Det måste alltså vara de två andra personerna som setts överöst paret med sparkar och slag. Där fick sig martyrskapet en knäck alltså. Oavsett så måste det sägas att misshandeln som uppenbart har politiska motiv är helt oförsvarbar och hör inte hemma i vårt eller något annat land i världen.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, DN, SvD

Krassman, In Your Face

Någon som är förvånad?

Att Moderaternas politik är för de redan rika och männen är inget nytt, det har den alltid varit. Vi Socialdemokrater har sedan den första Moderata regeringens budget sett hur den har missgynnat kvinnor och låginkomsttagare. Idag så presenterar Ulla Andersson (V) och Lars Ohly (V) en ny analys från Riksdagens utredningstjänst om inkomstklyftorna mellan kvinnor och män. Resultatet är minst sagt anmärkningsvärt, men frågan är om någon är förvånad?


Sedan 2006 har den genomsnittliga inkomstskillnaden ökat med 12 800 kronor per år mellan könen. 57 procent av de samlade skattesänkningarna som den Moderata regeringen genomfört har gått till männen och bara 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som har tjänat mest på regeringens politik består till 76 procent av män. De har fått 23 procent av skattesänkningarna. Resultatet av den borgerliga politiken blir tydlig under rådande lågkonjunktur. Enligt RUT (Riksdagens utredningstjänst) har andelen i befolkningen som lever i relativ fattigdom ökat från 9 till 11 procent. Andelen kvinnor i denna grupp har ökat från 54 till 55 procent. Här måste det dock blivit ett fel i artikeln, det står nämligen att det ökat från 55 till 54 procent, vilket jag förstår inte är någon ökning. Nåja, den ökade fattigdomen bland kvinnor motsvarar enligt beräkningar cirka 130 000 fler fattiga kvinnor efter tre år med borgerlig regering.

Att en Moderat regering skulle adressera klyftorna mellan könen i sin politik och fokusera på jämställdheten var det väl knappast någon som trodde. Men att den genomförda politiken skulle ge sådan effekt, på sådan kort tid förvånar även mig. Den passiviteten som den Moderata regeringen uppvisat i sina senaste budgetar när det gäller att motverka lågkonjunkturens effekter blir ett hårt slag mot den ekonomiska jämställdheten mellan könen. Kvinnor är oftare visstidsanställda, deltidsarbetslösa, föräldralediga, hemma med sjuka barn, ensamstående med barn eller långtidssjukskrivna än män som grupp. Kvinnorna är förlorarna i det Moderata Sverige, men är det någon som är förvånad?

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Jinge, Sander, JJ.n, Kirkegaard, Emilia, Monica Green, Sjöstedt

Krassman, In Your Face

tisdag, juli 21, 2009

Inte helt enkelt, men helt enkelt är det fel

Det är EU-gemensamma regler som gör att iranska och Nordkoreanska medborgare inte ska ges undervisning som gör att de kan bidra till utvecklingen av respektive lands kärnvapenssystem. Säpo kanske gör sitt jobb som meddelat detta till lärosäten som anses undervisa i "känsliga ämnesområden". Men att exkluderar studenter som är behöriga enligt de krav som ställs för respektive utbildningar är inget annat än märkligt och diskriminerande. Något som både DO (Diskrimineringsombudsmannen) och Högskoleverket konstaterar.

Svår fråga, men kanske ändå inte ....

Om regimen i Iran eller Nordkorea misstänks för att skicka "studenter" till Sverige för att skaffa sig utbildning för att kunna utveckla sitt kärnvapensystem vet jag inte, men jag misstänker att förbjuda studenter av en viss nationalitet studera reaktorfysik och kärnteknik i Sverige inte stoppar något kärnvapensystem. Jag vill inte heller att det skall stå "designed in Sweden" på någon atombomb men att hindra kunskap på grund av nationaliteten som är stämplad i ett pass ser jag knappast som rätt lösning. No offense, men den första bomben byggdes tack vare en Dansk (Niels Bohr), en Italienare (Enrico Fermi), en Tysk-Amerikan (Hans Bethe) och en Amerikan (Robert Oppenheimer). Men vad vet jag, övertala mig om nyttan med detta så får vi se.

Gammelmedia på detta:
SvD, Aftonbladet
, DN, P3

Nymedia på detta:
Divage, Norha4you, Kierkegaard, Hitleresque, Muslimska friskolan

Krassman, In Your Face

måndag, juli 20, 2009

Denna strålande kärnkraft......

Under eftermiddagen idag inträffade en driftstörning på Oskarshamn 1. Detta i samband med att man genomförde ett prov av turbinventiler. "helt i enlighet med anläggningens konfiguration stoppades därmed driften med automatik", skriver OKG som ansvarar för prylarna i ett pressmeddelande. Felsökning har inletts och hur länge reaktorn kommer att vara avstängd är oklart. Senast jag skrev om kärnkraften var den 8/7 och då gällde det säkerhetskulturen på Ringhals.

Något har gått paj, men man jobbar på det...

Vi skall inte heller glömma Vattefalls kärnkraftverk i Tyskland som idag drar på sig ordentligt med kritik, från självaste förbundskanslern Angela Markel. I en tv-intervju säger hon sig vara "mycket, mycket missnöjd" med den svenska energijättens sätt att hantera problemen med kärnkraftverket Krümmel. Det blir alltså ännu ett tillfälle för mig att skriva att det är dags att lämna den borgerliga hållningen och kärnkrafts kramandet. Ersätt kärnkraften med renare, säkrare och förnyelsebar energi.

Gammelmedia på detta:
SvD
, DN, Aftonbladet
, DN2, SvD2, Aftonbladet2

Krassman, In Your Face

Ställ in semestern Borg, om du har någon

Det värsta är fortfarande på väg. Så kommenterade Lawrence Summers, Barack Obamas ekonomiska rådgivare det ekonomiska läget för 10 dagar sedan. Trots alla "nu ser vi en ljusning-seminarium" som ordnades under Almedalen så visar de nya siffrorna från Arbetsförmedlingen att ljusningen dröjer. Visst så har både Anders Borg (M) och Sven-Otto Littorin (M) sagt att varsel inte är uppsägningar, vilket dom har rätt i. Men vi skall dock inte låta oss tro att det inte finns ett samband.


Finansminister Anders Borg (M) har ju så sent som under Almedalen konstaterat det som de flesta gjorde för länge sedan. Att huvudfrågan är hur man ska undvika att arbetslösheten biter sig fast efter krisen och att det nu krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Så Anders Borg (M) och den Moderata regeringen, det är dags att börja jobba på den där arbetsmarknadspolitiken och ta tag idet ökande utanförskapet. I slutet av förra veckan var 245.992 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 3.769 personer jämfört med veckan före och 105.042 fler än motsvarande vecka i fjol.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, DN2, DN3


Nymedia på detta:
Jobbävningen, Peter Andersson, Roger Jönsson


Krassman, In Your Face

Könsrollsstereotyp konservatism

Idag skriver Marcus Ridung på DN opinion om sin föräldraledighet. Han hade ingen avsikt att göra sitt föräldraskap till en fråga om jämställdhet, men det blev ändå en debattartikel i DN. Orsaken till detta är hans erfarenheter från föräldrasajter och föräldrabloggar. Han skriver att efter hans besök på dessa det blev uppenbart att han klivit in på ett område där stereotypa könsroller cementeras och uppfattningen där är att kvinnor ska vara hemma medan mannen jobbar.

Marcus efterlyser i sin artikel vart kritiken finns, kritiken över att män tar ut cirka 20 procent av föräldraledighet och att 60 procent av männen inte tar ut någon föräldraledighet alls under barnets första år (2007). Detta är Marcus upplevelser, men jag delar hans erfarenheter. Efter att själv besökt ett antal föräldraforum och bloggar så undrar även jag varför inte dessa platser används bättre i jämställdhetsdebatten. Att bloggar och sajter är en viktig del i det politiska opinionsbildade vet vi idag, men på detta område så verkar det inte ske så mycket. Läs gärna Marcus Ridungs artikel och besök dessa sajter som Allt om barn och Vi föräldrar. Läs några bloggar och ni kanske kommer fram till ett annat resultat än vad Marcus Ridung och jag själv gör, eller så gör ni det inte. Vill vi ha ett jämställt samhälle så ligger det även på oss att agera, om inte så kommer nämligen andra att göra det.

Gammelmedia på detta:
DN, DN2

Nymadia på detta:
Åsa mitt i världen, Västgötskan, Lisa Olsson
, Världen enligt J, Genusnytt

Krassman, In Your Face

söndag, juli 19, 2009

Att ta med mindre salt än andra

Både SD och Piratpartiet får över fyra procent av väljarstödet i en ny opinionsundersökning som publiceras i Aftonbladet idag. Själv ser jag resultatet som ett av de tyngsta på länge. SD, Piratpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger samtliga kring slutspelsstrecket på fyra procent och skulle lyckan vara framme och någon av de två sistnämnda missar slutspelet blir det svårt att få till en ny borgerlig regering, rent moraliskt alltså.Det är alltså frågan om SD (eller PP) skulle vara tänkbara för ett borgerligt samarbete, den frågan som Reinfeldt fortfarande inte svarat på. Vi får väl hoppas att Fredrik Reinfeldt som ständigt ställer oppositionen till svars för att lämna besked på alla frågor som debatteras, även ställer sig denna fråga när han han ser sig själv i spegeln. Vad som får mig att ta denna undersökning med en mindre nya salt än andra är att United Minds gjort undersökningen på webben. Mellan den 24/6 - 17/7 så ställdes frågan "Vilket parti skulle du rösta på idag om det vore riksdagsval" till 1914 personer . Resultatet i blockloppet blir samma siffror, om något omvända. Sveriges framtid noteras på 48,1 % medan Sveriges dåtid noteras på 41,8%.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, DN, SvD, X-pressen

Nymedia på detta:
Morian, Fredrik Lundh, Lasse Eriksson, Kjellberg, Peter Andersson, Arvid Falk, KP(M), Bent, Göran P, Varför inte?
, Hultins tankegångar

Krassman, In Your Face

Låt inte KD och ett dåligt äpple förstöra kakan

Regeringens utredare, Anders Milton, presenterade den 15/6 sin idépromemoria gällande förebyggande av oönskade graviditeter. Den har alltså legat en stund, men nu så har promemorian fått publicitet. Rapporten innehåller många bra förslag när det gäller det förebyggande arbetet kring oönskade graviditeter. Det gäller skolans arbete där man tar upp tillgänglighet, användning och attityder gällande preventivmedel. Bra initiativ eftersom internationellt sett svenska ungdomar använder kondom i mindre utsträckning än i andra europeiska länder. Promemorian förslår även att alla hormonella preventivmedel subventioneras för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år i hela landet. Här lyfter man även fram hur bra detta fungerat i Norge. Där införde man subventioner på lejonparten av hormonella preventivmedel 2002.

Ja till det mesta, men nej till "skrämsel register"

Vad som däremot givit det största mediala intresset är det integritetskränkande och fullkomligt ologiska förslaget att införa ett nationellt abortregister, med kvinnornas identitet. Uppgifter om abort finns i dag i varje enskilds journal och informationen är bara tillgänglig för den sjukvårdspersonal som vårdar patienten. Hur man skulle använda dessa uppgifter i ett förbyggande syfte är för mig en gåta. Förklaringen som finns i rapporten känns knappast som någon nyhet, där står nämligen följande:

"Abortstatistik där personidentiteten inkluderas skulle dessutom innebära att det förebyggande arbetet avseende oönskade graviditeter skulle kunna förbättras eftersom socioekonomiska och kulturella skillnader skulle kunna uppmärksammas."

När det gäller sjukvården i Sverige så tror jag att kunskapen kring vilka kostnader som finns och vart aborter utförs är väl kända. Att hänvisa till att socioeknomiska och kulturella skillnader skulle kunna uppmärksammas med detta register ser jag tyvärr som rent nonsens. Det måste ju varje landsting redan idag ha kontroll på. Inte helt oväntat så jublar KD över den här delen i promemorian. – Register väcker alltid lite olustkänslor, men jag tycker absolut att idén är värd att pröva. Vi har länge undrat varför vi inte klarar av att förebygga aborter, och får vi reda på lite mer om orsakerna kanske vi kan rikta arbetet på ett klokare sätt, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) till SvD. Så här långt så säger de övriga i Moderata alliansen nej till detta "skrämsel register" av integritetsskäl, och vi får väl hoppas att det håller i sig den här gången. För övrigt så skall det bli intressant att se om den Moderata regeringen nu tar fram de 80 miljoner kronor per år som merparten av förslagen i promemorian kommer att kosta. Vi har ju inte ens råd att ge alla vaccin mot Svininfluensan så man kan ju undra.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Dagen, Aftonbladet, X-pressen

Nymedia på detta:

Westerholm, Rum 101, Mitt fönster , Moderatgodis, JJ:n, Norha4you, Common Sense, Svensk historia, Svensson, Elisabeth, Lenas blogg, Iniskogen, Anders åsikter, Hartman, Alliansfritt, Veronica Palm, Kjellberg,

Nymedia på annat:
Westerholm, Peter Andersson, Alliansfritt, Dalunde, Skriet från vildmarken
, Karlberg

Krassman, In Your Face

lördag, juli 18, 2009

Det är skillnad i politiken

Sveriges folkhälsominister, Maria Larsson (KD) har tidigare meddelat att landstingen inte kommer att få några extra pengar för att klara av vaccineringen mot Svininfluensan. Med andra ord, inget oväntat från den Moderata regeringen. Det kan komma att betyda att varje svensk som vill vaccinera sig kan behöva betala upp till 300 kronor. Nynäshamn med Ilija Batljan (S) i spetsen har lovat att kommunens invånare kommer att kunna vaccinera sig gratis mot influensan, oavsett Stockholms läns landstings beslut.


Inga andra kommuner har så här långt utlovat gratis vaccinering och man kan verkligen se skillnaderna i resonemanget när det gäller borgerliga politiker och Socialdemokratiska. - Jag förstår inte varför kommunen ska ta på sig den här kostnaden före landstinget, säger Tyresös kommunalråd Berit Assarsson (M). Men Berit, om landstinget vägrar eftersom att de inte kommer att få några pengar från den borgerliga regeringen då? Då har Anders Lago (S) från Södertälje en klart mer sympatisk hållning än sin Moderata kollega från Tyresö. – Men om det blir så att det kommer att kosta att vaccinera sig så får vi diskutera hur vi ska göra. Självklart ska alla invånare i Södertälje ha den möjligheten, säger Lago till SvD.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet,

Nymedia på detta:
KP


Krassman, In Your Face

fredag, juli 17, 2009

(S) visar handlingskraft

Socialdemokraterna i Nynäshamn för politik som verkligen gör skillnad för människor. Under Almedalen så var ett antal Socialdemokrater från Nynäshamn på plats för att visa att det går att göra något år ungdomsarbetslösheten. De har nämligen lovat att ordna sommarjobb åt alla unga som vill ha det. Detta till skillnad från merparten av övriga politiker runt om i landet som står och rycker på axlarna istället.

Nu så tar Socialdemokraterna i Nynäshamn nästa steg. – Tillgång till grundläggande smittskydd och nödvändigt hälso- och sjukvård får inte vara beroende av plånbokens tjocklek, säger Ilija Batljan (S) till SvD.se. Regeringen har sedan tidigare sagt att man inte kommer att skjuta till pengar till landstingen och en dos vaccin väntas kommer därför att kosta en patient 100-150 kronor, då kavlar Ilija och de andra Socialdemokraterna i Nynäshamn upp ärmarna och tar sitt ansvar.

Socialdemokraterna kräver att de kommande vaccinationerna mot influensan A/H1N1 blir avgiftsfria för alla Annars kommer massvaccinationen att misslyckas. Det är viktigt att se till att alla får behandlingen, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott. Jag har tidigare motionerat om att Norrtälje kommun borde vaccinera alla barn och unga mot TBE eftersom vi är en av de värst drabbade kommunerna i landet. Svaret från den borgerliga majoriteten var väl inte helt oväntat, det blev avslag.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet,
SvD2, DN2

Nymedia på detta:
Röda Malmö
, Morgan Johansson, KP, Tommys tankar
, Peter Andersson

Krassman, In Your Face

Priset för bästa analys till Ulf Bjereld

Riksdagsspärren ligger på 4 procent för att ett parti ska få några mandat på riksnivå. Men om ett parti når över 12 procent i en valkrets ger det också rätt till en plats i riksdagen. Runt om i gammelmedia kan vi nu läsa om Synovates undersökning som enligt siffrorna pekar på att SD står 8000 röster från en riksdagsplats. Enligt Henrik Brors så har inget parti har ännu tagit sig in i riksdagen den vägen, men Sverigedemokraterna ligger nära att klara det i valet nästa år.


Då blir naturligtvis frågan hur nära är dom egentligen? Jag lyssnade på P3 för en liten stund sedan och då intervjuades professorn i statsvetenskap, Ulf Bjereld, som helt klart ger lite mer nyans till Synovates undersökning. Synovates undersökning visar att SD har sitt största stöd i valkretsen Skåne läns södra, med 8,1 procent. En klar ökning från valet 2006 då de fick 5,3 procent, vilket motsvarade 11 272 röster. Vad som alltså krävs för att SD skall lyckas få en riksdagsplats är mer eller mindre en 50 procentig ökning av antalet röster.

Frågan blir ju då hur trovärdigt det är att SD får ihop 25 000 röster i valet 2010. Är det alltså SD som för första gången i Sveriges historia som skall lyckas med att ta en riksdagsplats genom att uppnå 12 procent av rösterna i en valkrets, i think not och det gör inte Ulf Bjereld heller. Antalet som intervjuvas från den berörda valkretsen i Skåne är strax över 500 personer, vilket gör att graden av sannolikhet för en ökning med över 50 procent i det är närmaste obefintlig. Dessutom så är underlaget till undersökningen inte 12000 personer som det rapporteras om utan närmare 15 000 personer.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet, GP, Sydsvenskan

Nymedia på detta:

Wadström, Peters blogg, Åsikter om allt, Queer as i fuck of, Toker, Kierkegaard


Krassman, In Your Face

torsdag, juli 16, 2009

Ty så talar galenskapen

Jan-Anders Ekelund och Berit Simonsson från Frimodig kyrka får stå för kostymen när det gäller maskeraden för mänsklig dumhet. "Vi riskerar därför att gå en framtid till mötes, där Svenska kyrkan alltmer isoleras och marginaliseras i förhållande till andra kyrkor". Så skriver Jan-Anders och Berit från Frimodig kyrka. Varför gör de då detta? Det är för att vi inte gör skillnad på könen när det gäller äktenskapet.

Jag kan tänka mig att det måste kännas hemskt att bli isolerad, och nu vara bli förknippad men en kyrka som inte gör skillnad på äktenskapet på grund av könet som de älskande har. Livet är orättvist kan tyckas men Jan-Anders och Berit behöver verkligen ta sig en funderare på vad vad som är viktigast i livet och i religionen.

Gammelmedia på detta:
SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:
JJ:n, Kierkegaard


Krassman, In Your Face

Nej till Isländskt medlemskap

Så länge Island fortsätter med sin valjakt så kommer jag förespråka ett nej. Just nu bedriver Island valjakt med utökade kvoter, och vi var många som hoppas att den nya regeringen skulle återkalla beslutet om utökade kvoter som fattades under början på 2009. Island drog sig ur ett internationellt uppskov gällande valjakten 2006 som man då tillämpat i 16 år. De ny kvoterna var en sexfaldig ökning av de tidigare man haft. Jag hoppas verkligen att man kommer kräva ett stopp för valjakten nu när Island tagit beslut om att söka medlemskap i EU. Jag förutsätter att Sverige kommer att ställa detta krav redan under förhandlingarna mellan Island och EU-kommissionen, och jag kommer göra allt jag kan för att politiken skall få denna fråga på dagordningen.


Vi kan ju redan nu se att det kommer att finnas ett Isländskt motstånd när det gäller ett medlemskap i EU. En nackdel är att Island inte skulle få speciellt stort inflytande i EU:s politiska system. Dessutom finns det ett starkt motstånd mot EU:s fiskeregler i Island.- En stor fråga är hur det kommer att gå med rättigheterna att fiska kring och runt Island om landet blir medlem i EU, säger Christian Ketels, doktor i nationalekonomi vid Harvard Business School och Handelshögskolan. Som sagt, fisket finns redan på agendan, nu är det upp till den sittande regeringen på Island om valjakten även skall vara det. Socialdemokraterna och Vänstern-De gröna på Island, som tidigare var i opposition, motsatte sig då valjakten. Det har alltså funnits ambitioner att riva upp beslutet om de utökade kvoterna men ännu har inget hänt. Ynkligt är vad det är Island, ynkligt.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet, DN2, Aftonbladet2

Nymedia på detta:
In Your Face, In Your Face2, Islandsbloggen,


Krassman, In Your Face

Problem för kyrkan eller är kyrkan problemet?

Två engelska präster skriver till Anders Wejryd och beklagar sig över Svenska kyrkans beslut om homovigslar i svenska kyrkor. ”Att Svenska kyrkan välsignar homosexuella är problematiskt. Det som nu föreslås framstår som en fundamental omdefiniering av den kristna äktenskapsdoktrinen och av den elementära kristna antropologin." Som ett brev på posten så vittnas det nu om oro i de kyrkliga leden. "Brevet är en förvarning om att vi kan vara på väg att bli isolerade. Hur vi hanterar äktenskapsfrågan påverkar så mycket annat än vad vi ska kalla samkönade pars kyrkbröllop”, skriver Växjö stifts biskop Sven Thidevall i ett pressmeddelande. Om det nu är detta som vi riskerar genom att genomföra könsneutrala äktenskap så må det vara hänt, vi är dock i gott sällskap av andra.


Det finns fem länder i Europa som legaliserat samkönade äktenskap: Sverige, Norge, Belgien, Holland och Spanien. I hela världen tillåts samkönade äktenskap i åtta länder. Jag tycker vi skall ha kyrka som väljer att förändras i takt med människan istället för att förändra och styra människan i handling och tanke. Jag vet inte om den Engelska kyrkan vädrar morgon luft med fler besökare, och fler som väljer att vara en aktiv del av deras kyrka. Det skall jag ta reda på men jag tvivlar att de upplevs som framtidsinriktade, något som detta stockkonservativa brev i alla falla torde borga för. Tycker frågan som är rubriken på inlägget borde besvaras av de två engelska prästerna, och alla andra för den delen inom kyrkan som är emot könsneutrala äktenskap. Vi kan ju även konstatera att Den engelska kyrkan även ogillar att Manchesters katedral har avbildats i Playstation 3-spelet Resistance: Fall of Man och kräver nu en ursäkt från Sony.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Dagen, Dagen2, SvD2

Nymedia på detta:
Så att säga, Guero, The Nexus of the crisis, Frimodig kyrka


Krassman, In Your Face

tisdag, juli 14, 2009

Alla människors lika värde, eller också inte

Att man skall behöva bevittna den typen av beslut som Litauens parlament idag fattat är för mig en gåta. Att det i Europa år 2009 kan fattas beslut som innebär att det från och med mars nästa år, kommer att bli förbjudet att tala positivt om homosexualitet i litauiska skolor och andra offentliga sammanhang där barn kan höra, tex i media. Förslaget har haft en del turer fram och tillbaka men idag så fattade alltså majoriteten i Litauens parlament som består av den kristna högern för lagen. Lagen skall som det heter "skyddar unga mot skadliga effekter av offentligt tillgänglig information. Förslaget har naturligtvis varit ivrigt påhejat av Påven.

Tolerans och människors lika värde är inget för den kristna högern som vanligt

Eduardes Platoves från Litauiska Gay-förbundet är kritisk. Lagen kommer att institutionalisera homofobi i Litauen, säger han. – Politikerna säger att de vill skydda viktiga moraliska värden, men det de egentligen vill är att driva en häxjakt mot oss homosexuella uppger Eduardes till TT. Jag kan inte annat än hålla med Eduardes och konstatera att den 14:e juli är en svart dag för Europa när det gäller alla människors lika värde och tolerans.

Gammelmedia på detta:
SR
, DN, SvD, Aftonbladet,
SvD2, DN2, DN3, SvD2, SvD3

Krassman, In Your Face

fredag, juli 10, 2009

Tragiskt facit, bullshit !

Nu rapporteras det att tjurrusandet i Pamplona har fått ett tragiskt facit, ur människors perspektiv alltså. En man dödats och tre skadats under fredagens tjurrusande under San Fermin-festivalen i Pamplona. Det är i stunder som dessa som jag verkligen får avsmak för vissa traditioner som människan har för sig. Tjurrusning är en Spansk tradition men det vallfärdar tjurrusningsturister från världen över, närmast uteslutande män naturligtvis. Män som knappast känner någon dragning till traditionen utan snarare är adrenalin junkies. Ni som ser några kvinnor som medverkar i denna video kan ju meddela mig detta, jag lyckas inte se någon. De siffror jag hittat visar att totalt 15 personer dödats sedan 1910 i tjurrusningar och det tydligaste motiven är uppenbart att manifestera personligt mod och mänsklig dumhet.

Klicka här för att se filmen från dumheterna.

Det tragiska facit tjurarna drabbas av kring tjurrusning och tjurfäktning i totala siffror har jag dock hittat. 2007 genomfördes dock 2157 tjurfäktningar i Spanien vilket betyder att drygt 12 000 spanska tjurar varje år plågas till döds i denna tradition. Men Spanien är inte det enda landet där tjurfäktning förekommer. Även i Frankrike och en del latinamerikanska länder, t ex Mexiko, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Panama och Bolivia förkommer detta. Jag tycker traditioner bör bevaras i många fall, men i det här så hittar jag faktiskt inte ett enda argument. Jag tycker att både tjurrusningarna och tjurfäktningen är ett mänskligt lågvattenmärke och bör förbjudas.

Gammelmedia på detta:
SvD, Aftonbladet, GP,

Nymedia på detta:

Susanna Haby, Ferie på Gran Canaria, Skogen drottning, Defekten, Säfflemannen


Krassman, In Your Face