måndag, november 30, 2009

Decentralisering mot centralisering

Från och med december 2010 vill den borgerliga regeringen flytta ansvaret för flyktingmottagandet till arbetsförmedlingen från kommunerna. Något som borgerligheten hoppas skall återupprätta deras havererade arbetslinje. I motsatt riktning från borgerlig centralisering går den rödgröna oppositionens decentralisering som idag presenterar sin organisation för att samla samhällets stödfunktioner. Systemet kallas ”En dörr in”, så här skriver Mona Sahlin, ­Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.

"Målet är att människor ska slippa bollas mellan myndigheter och därför skall Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunernas insatser samlas i en enda ­organisation på kommunnivå. Den som behöver ska tidigt få individuell hjälp och stöd, en individuellt utformad handlingsplan och de aktiva insatser som behövs. Människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan ha vitt skiftande bakgrund, vara långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller förtidspensionerad, ha funktionsnedsättning eller aldrig ha kommit in på arbetsmarknaden till följd av sociala problem eller bristande utbildning.

Åtgärderna måste anpassas efter varje människa. ”En dörr in” ska finnas i hela landet men kunna anpassas efter lokala förutsättningar och den regionala arbetsmarknaden. En ny modell kan byggas upp stegvis så att det nya arbetssättet kan prövas och utvärderas löpande i pilotprojekt runt om i landet."

Förtroendet för myndigheterna enligt SKI 2009

Att lägga stödfunktionen så nära individen som möjligt är helt rätt väg att gå. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) framkommer det tydligt att kommunen är bättre på service än staten till medborgarna. Det är till och med så att arbetsförmedlingen är den myndighet som har lägst förtroende av samtliga myndigheter i undersökningen som nyligen presenterades. Att som den borgerliga regeringen ha ambitionen att lägga ytterligare ansvar på statsliga myndigheter så som arbetsförmedlingen tror jag är fel. Självklart skall stödet utformas så nära individen som möjligt. Det är där kunskaperna för de lokala och regionala förutsättningarna finns.

Gammelmedia på detta:
SvD

Nymedia på detta:
Westerholm, Peter Andersson
, Alexandra, Krantz, Anders W Jonsson, S-buzz

Krassman, In Your Face

söndag, november 29, 2009

(S) i bloggosfären

Kan återigen konstatera att det hänt saker och ting på Knuff 50 listan, den aktuella topplistan över de bloggar andra bloggar uppmärksammar mest i den svenska bloggosfären just nu. Vi kan notera en viss rörelse bland de (S)-märkta bloggarna som är representerade på listan. Värda att uppmärksamma på listan är följande bloggar:

2. Peter Andersson (2)
3. Alliansfritt Sverige (3)
9. Mitt i steget (10)
15. Kulturbloggen (12)
20. Rödgrönt samarbete (27)
24. HBT-Sossen (24)
27. S-buzz (28)
31. In Your Face (34)
33. Erik Laakso| På uppstuds (31)
34. Claes Krantz (32)
44. Bodströmsamhället (48)
46. Veronica Palm (50)
50. Robert Noord (44)

Tidigare plats anges inom parentes


13 bloggar på topp 50 kan bara ge betyget MVG för oss Socialdemokrater inom bloggosfären. Jag skriver som tidigare, övriga partier är välkomna att ta upp kampen på topp 50 listan med oss Socialdemokrater, men jag väll även meddela att vi har fler som står strax utanför listan och vi kommer att fortsätta blogga i samma frenesi som tidigare.

Nymedia på detta:
S-buzz

Krassman, In Your Face

Är hela sjukhuset sjukt?

Läste artikeln om Astrid Lindgrens barnsjukhus och trots min trötthet så började funderingarna. Varför skriver SvD om detta just nu? Är det för att åklagaren snart kommer fatta beslut gällande åtal mot den dråpmisstänkta barnläkaren eller finns det andra orsaker? Handlar det om att ge sjukhuset stöd eller är det för att varna personer för att inte åka dit? Ringer och talar lite med Antonsson som trots sitt klena yttre och aviga inställning till det mesta har hög trovärdighet, i den här frågan. Han är på jobbet idag, jobbet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

I artikeln beskrivs sjukhuset som en mussla som mer eller mindre har slutit sig. Likt kollegorna till den dråpmisstänkta barnläkaren så sluts leden och den ofantliga offentligheten inom det offentliga bli obefintlig. – Personalen behöver arbetsro, man har varit besvärad av den starka mediala uppmärksamheten och är negativ till besök, säger presschefen Klas Östman på Astrid Lindgrens till SvD.

Personalen vittnar om otydligt ”diktatoriskt” ledarskap, ryktesspridning, hög stressnivå och ständig underbemanning nämns ofta. Påtaglig är också rädslan för att uttala sig offentligt. Jag känner igen formuleringarna, har själv använt dom på en av mina egna arbetsplatser tidigare och vad de innehåller för mig. För mig handlar det om att som anställd oroa sig mer över organisationen och arbetsplatsen än arbetsuppgifterna. För mig handlar det om att vada i ett knähögt hav av tappade sugar. För mig handlar det om en fort men fel mentalitet som får fäste i de anställda och en skenade personal omsättning.

I min värld kan dessa formuleringar och problem beskrivningar härledas till ledarskapet. Den känsla som artikeln vittnar om blir generell för hela sjukhuset men jag vägrar tro, och hoppas inte att alla anställda upplever det så här. Den senaste personalenkäten vittnar om att saker och ting inte står rätt till men den vittnar även om att allt i huset inte är sjukt. De problem som finns tror jag kommer att lösa sig först när man från sjukhusledningen, landstinget och myndigheter tar de beslut som måste tas. En intressant artikel på många sätt och den skapar hos mig fler frågetecken än vad jag hade tidigare kring Astrid Lindgrens barnsjukhus. Oavsett dess syfte så kommer det komma mer i media om det sjuka huset där den ofantliga offentligheten inom det offentliga blivit obefintlig.

Gammelmedia på detta:
SvD

Nymedia på detta:
Det klena yttre,
JJ.n

Krassman, In Your Face

lördag, november 28, 2009

Vår julskinka har rymt...Nu är julen här - och vi djurvänner ryser
Men denna lilla gris - med sin frånvaro lyser
Ack vad är väl strö och utrymme och respekt?
Äh korv och paj är bara blaj, en gris är väl inget värd

Vår julskinka har rymt - han lämnade alla uppdrag
Vår julskinka har rymt - vi hör endast han mobilsvar
Har ingen sett vår lilla kotlett, med rumpan blank av fett
Vår julskinka har rymt, det tycker vi är snyggt!

-Stängde du inte ugnsluckan Werner ?
-Selfverstendich Werner, han måste ha slingrat sig ut.
-Slingrat sig ut? Ett sånt svin
-Jaja, men lite svinn får man räkna med
-Lite svinn, det var väldigt roligt sagt Werner
-Tack ska du ha Werner
-Tack ska du ha

Våran gris han drog - har ni hört en sån fuling
Men han trodde nog - på ett liv efter filmen
Ja visst han sa Goodbye och stack till Hawaii
tillsammans med Piggham
Ja, fläsket brann så han försvann- en jävla gris var han !

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, DN2, Aftonbladet, X-pressen


Krassman, In Your Face

Skillnaden mellan näringslivet och SN

I en ny rapport anser arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv (SN) att en rödgrön valseger skulle vara starkt negativ för företag och tillväxt. Förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är rankade utifrån hur tillväxtfrämjande de är. Allt enligt den politiskt korrekta organisationen Svenskt Näringsliv, borgerligt politiskt korrekt alltså.

Vad är det då som gör att den rödgröna oppositionen får så uselt betyg av organisationen SN. Är det nya och krångligare regler för våra företagare? Är det höjda socialavgifter för våra företagare eller är det mer sämre förutsättningar och trygghet för våra entreprenörer att kunna verka? Svaret är nej, det är verkligen inte det som ger det dåliga betyget. Det farligaste är de planerade skattehöjningarna för att klara välfärden och statens finanser som de rödgröna föreslår som ger underbetyget från SN.

I sin rapport konstaterar SN att de rödgröna har flera förslag som skulle vara positiva för företagandet. S-förslaget om ett riskkapitalavdrag för investeringar i nystartade företag, och MP och V:s föreslagna sänkningar av arbetsgivaravgifterna för småföretag är sådana åtgärder. Men det hjälps inte eftersom man vill återinföra värnskatten och höja både nivåerna och taken i A-kassan vilket SN anser minskar drivkraften att arbeta och försvårar rekryteringar.

Det skall bli intressant och se om SN kommer att göra en rapport som lyfter fram deras syn på den havererade borgerliga arbetslinjen. Sist var det ju ungdomsarbetslösheten som SN kritiserade kraftigt. Det är ju även intressant att se om SN kommer att göra en undersökning hos sina egna medlemmar istället för att sitta på Storgatan 19och analysera lagda förslag. I mitten av oktober 2009 så genomförde organisationen Företagarna en Skop undersökning hos sina medlemsföretag.

Företagarna bad företagare/företagsledare att bedöma hur riksdagspartiernas näringslivsvänliga förslag skulle påverka det svenska företagsklimatet. För att undvika att företagarna svarat efter partihörighet fick de inte veta vilket förslag som kommer från vilket parti. Enligt den undersökningen så kom Miljöpartiet på första plats med det mest företagarvänliga förslaget. Över 60 procent av företagen anser att en sänkning av arbetsgivaravgiften med 10 procentenheter upp till en lönesumma på 2,5 miljoner kronor skulle förbättra det svenska företagarklimatet.

Vänsterpartiet har föreslagit att sjuklöneansvaret hos företag med färre än tio anställda ska tas bort. Förslaget faller
väl ut hos landets småföretagare – nästan hälften av dem uppger att företagsklimatet skulle gynnas väldigt mycket av en sådan reform. På tredje plats kom Centerpartiets förslag om att avskaffa turordningsreglerna för företag med fler än 50 anställda anser 44 procent av företagarna skulle gynna företagsklimatet väldigt mycket. Denna undersökning baserades på svar från 603 personer som var en svarsprocent om 92 procent. Bortfallet uppgick till 8 procent och bestod av företagare/företagsledare som inte ville medverka i undersökningen. Ett underlag som jag ser klart mer trovärdigt än
Signhild Arnegård Hansen rapport tillverkad på Storgatan.

Gammelmedia på detta:
DN, E24
, Newsdesk, DN2, SvD,SvD2

Nymedia på detta:
Westerholm, Schythe, Peter Andersson, Kent P

Krassman, In Your Face

fredag, november 27, 2009

Blocken blockerar

Enligt de senaste opinionsundersökningarna så kommer SD att komma in i riksdagen. Detta samtidigt som C och KD riskerar på att hamna utanför. Ökningen av SD röster kommer mestadels från M-väljare som gått över till SD och skulle trenden fortsätta som visas i mätningarna så skulle ett borgerligt parti halka ur riksdagen och SD komma in.

Mona Sahlin ställer nu ultimatum och kräver att det ska bildas en majoritetsregering efter valet om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och får en vågmästarställning. – Inget annat än en majoritets­regering är acceptabelt. Med de utmaningar som Sverige står inför de kommande åren vore det politisk katastrof med en minoritetsregering som är beroende av Sverigedemokraterna, säger Sahlin till DN.


Det faktum att Sverigedemokraterna bara kan bli vågmästare till en borgerligt regeringsalternativ bör väcka en del funderingar hos Maud Olofsson i Centern och Jan Björklund från Folkpartiet. Funderingar om de verkligen vill ge SD en nationell plattform för sin rasistiska förtryckande politik genom att de ställer sig neutrala till att styra Sverige med ett passivt stöd från SD. Den situationen är inte ny på något sätt, 1991–94 var den dåvarande borgerliga regeringen beroende av ett passivt stöd från Ny demokrati.

Fredrik Reinfeldt lyfter ett intressant argument mot en sådan här tänkbar lösning. Han menar att det skadar demokratin. – I flera länder har vi sett hur extremistpartier vuxit när det uppfattats som att alla andra sätter sig i samma båt och man tar bort konflikterna ur politiken, säger Reinfeldt. Frågan blir ju då om det är risken att SD skulle växa som man skall ta eller om man skall låta dom skaffa sig inflytande och göra en eventuell borgerlig regering passivt beroende av SD.

Det verkar på Reinfeldt resonemang att han fördrar det senare, vilket inte förvånar mig ett dugg. Han är bara intresserad av en sak, att behålla makten och få fortsätta vara statsminister i Sverige, detta oavsett vilka som stödjer hans regerings förslag eller inte. Skillnaderna i Mona Sahlins sätt att ta ansvar för Sverige och Fredrik Reinfeldts har aldrig varit tydligare. Det är intressant att notera att detta argument från Reinfeldt aldrig nämndes när det gäller den borgerliga flirtandet med Miljöpartiet.

Gammelmedia på detta:
DN
, SvD, Aftonbladet, DN2, X-pressen

Nymedia på detta:

Isterbuken
, Westerholm, Högberg, Jinge, GP, Högberg2, Svensson, Daniel, Godistanten, Peter Andersson


Krassman, In Your Face

torsdag, november 26, 2009

Fel beslut vid fel tidpunkt

Igår så talade vi om integrationspolitik på representantskapet för Socialdemokraterna i Norrtälje. Vi hade besök av Petra och Åsa från Norrtälje kommun som båda arbetar som introduktionssamordnare. De berättade om hur arbetet med att ta emot flyktingar i vår kommun fungerar och vilka insatser man gör för att ge alla goda förutsättningar för skola, arbete och ett bra liv i sitt nya land. Vi hade även besök av Veronica som arbetar på arbetsförmedlingen som berättade om hennes arbete mot just den här gruppen. Samtliga efterlyste ett större engagemang från politiken, och jag förstår dom. Bostadsfrågan, ersättnings regler, SFI verksamheten och arbetsmarknadspolitiken måste förbättras för att ge våra mottagna de bästa av förutsättningar. Under mötet så berättade våra gäster om den borgerliga regeringens beslut att flytta ansvaret för mottagningen från kommunerna till arbetsförmedlingen. Något som dom ser med oro på, en oro som är helt förstålig.

Redan idag har nyanlända invandrare som är arbetslösa rätt till insatser från arbetsförmedlingen. Det organiseras utifrån de förutsättningar som finns på respektive ort och arbetsmarknad. I Norrtälje har vi ett projekt som heter PIUS som visat stor framgång. I projektet varvas SFI-undervisning med praktik runt om på olika företag i kommunen. Om vi ser till andelen arbetslösa hos utrikes födda så har vi senaste året haft en ökning med 0,9%, att jämföra med snitt ökningen i länet på 2,2%. Andelen arbetslösa för gruppen är i kommunen 3,1% att jämföra med snittet i länet på 6,4%.

Jag tror att man kommer att mista mycket av det lokala politiska engagemanget i denna nyordning. Jag anser dessutom att ytterlig börda läggs på våra arbetsförmedlingar som i dagsläget redan har stora problem på grund av den enorma ökningen av arbetslösheten som skett. Jag har redan fått höra från det Moderat kommunalrådet i Norrtälje att arbetslösheten inte i första hand är en kommunalpolitisk angelägenhet, hur han nu kommer se på denna fråga kommer med all säkerhet bli den samma. Jag tror inte att detta kommer att leda till en återupprättad borgerlig arbetslinje, jag tror bara det kommer skapa större påfrestningar och problem inom arbetsmarknadspolitiken och integrationspolitiken. Dessutom så är kommunen bättre på service än staten till medborgarna, allt enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, Aftonbladet2

Nymedia på detta:
Peter Andersson, JJ.n, Haddad

Krassman, In Your Face

onsdag, november 25, 2009

Lögnen om Sahlin straffar TV4

Sedan 1997 har MedieAkademin mätt svenska folkets förtroende för samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare. Generellt backar nästan alla storföretag på rankningen, något som enligt Lennart Weibull, statsvetare vid Göteborgs universitet och en av de ansvariga för undersökningen, är direkt kopplat till finanskrisen.

Bilindustrin får inte helt oväntat en rejäl smäll i undersökningen. De senaste två åren har förtroendet för såväl Volvo som Saab minskat med nästan en tredjedel var. I dessa tider så kan vi konstatera att att Public service överglänser de privata alternativen. TV4:s lägsta notering genom tiderna kan enligt undertecknad härledas till incidenten den 7:e november då TV4 på bästa sändningstid ljög om förtroendet för Mona Sahlin. Undertecknad ringde in till nyhets redaktionen direkt och påtalade felaktigheten, men skadan var redan skedd. Förtroendet för TV4 har rasat med 6%.

Gammelmedia på detta:
SvD, Aftonbladet, SR

Nymedia på detta:
Ensam mamma söker inte, Simonsblogg


Krassman, In Your Face

Borgerliga kannibaler äter klöver

Idag har Centerpartiet förtroenderåd i Stockholm. Under evenemanget så valde Maud Olofsson att kommentera den interna kritiken kring partiets tappade fokus kring den egna politiken, och tappet i oppinionen. Kritikerna har delvis rätt, säger hon. – Vi har ansträngt oss för att få alliansen att fungera. Det finns andra partier som har partiprofilerat sig mer, jag har också samma bild. Personligen skulle jag vilja summera det till att borgerliga kannibaler nu äter klöver.

Allt eftersom Centerpartiet svängt höger, från blommande landsbyggd till trängseln på Stureplan och Malmskillnadsgatan så har även Folkpartiet svängt höger. Dessa båda partier har flyttat sig på den politiska skalan och i uppfattningen hos väljarna finns bara en vinnare, och det är Folkpartiet. Det finns inte längre ett borgerligt mittenalternativ för den stora gruppen av väljare som finns där. Det finns idag bara ett mitten-vänster alternativ på den skalan.

Maud Olofsson har varit under stark press den senaste tiden. Vattenfall, SAAB, vikande oppinionssiffror och frågan är om inte skandalerna kring den svenska grisuppfödningen även kommer sätta knorr på Mauds tillvaro. Maud Olofsson valde att berätta om vad partiet har levererat till den borgerliga regeringen. Hon lyfte fram satsningar på landets företag, inom klimat- och energiområdet och åtgärder för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten.

Hon glömde dock att nämna att Centerpartiet även givit regeringen beslut om nybyggd kärnkraft, uranbrytning och mer eller mindre lagt sig för Moderaterna.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, SvD

Nymedia på detta:
Ett hjärta rött, Ärlig Socialdemokrat, S-buzz, Ung vänster, Martin Moberg, Anki Furustrand

Krassman, In Your Face

Kommer alternativen ges utrymme?

Alla vet vi att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att det görs alldeles för lite. Vi står vid ett vägskäl, ny politik eller nytt klimat. Trots riskerna med att klimatmötet i Köpenhamn inte blir den framgången som vi alla hoppas på, och behöver, så skall goda initiativ ges utrymme när vi ser dom. Här är ett som jag välkomnar från Fortum och Skanska. Ett bostadshus med solpaneler på taket invigdes på måndagen på Kungsholmen i Stockholm. Solpaneler täcker 40 kvadratmeter av taket på huset Lindhagensterrassen. Det bidrar med 3 500 kWh el per år till husets gemensamma utrymmen och laddplatserna i garaget och utanför huset.

Nu till det sorgligaste med detta, varför får vi inte se fler initiativ av den här typen och varför läser jag om detta i en biltidning? För att alternativen skall få utrymme så måste dagens lösningar flyttas från ljuset och in i skuggan, annars kommer aldrig altenativen att få den plats i solen som de behöver för att växa. Det är synd att denna invigning bara ges plats i DN:s "allt om motor", den borde ges mycket större utrymme och en tydligare koppling till arbetet med klimat frågan. För det är precis detta som klimatfrågan handlar om. Marie Fossum, från Fortum, säger att de får möjlighet att testa flera av de lösningar som de tror kommer att bli alltmer vanliga framöver. Men då måste politiken och samhället ge den signalen också. Om inte det görs kommer alternativen aldrig att ses som "riktiga" alternativ och inte ges det utrymme som behövs. Då kommer nyheter som detta ständigt att förpassas till biltidningar och frågan om nybyggd kärnkraft kommer få de feta rubrikerna i media.

Gammelmedia på detta:

Krassman, In Your Face

Centerpartiet och ambitioner

Vi Socialdemokrater presenterade här om dagen vår val plan med den tydliga målsättningen och ambitionen att få 40% av rösterna i valet 2010. Ett av de fyra borgerliga skattesänkar partierna, Centerpartiet, skall idag presentera sin strategi inför valet 2010. Men redan nu så har delar av deras ambitioner och målsättningar. Fokus nästa år kommer att ligga på arbetslösheten, särskilt bland de unga och på frågor som handlar om miljö och klimat.


Efter förra valet där Centerpartiet gick framåt och blev landets tredje största parti med nära åtta procent av rösterna sattes målet högt: 16 procent i valet 2010! Tre år senare så har man nyu landat i något som kallas för verkligheten. – Vi är realister och vi måste ha rimliga mål. Vi har ambitionen att öka och att komma upp på 10-procentsnivå. Men målet att fördubblas - det är reviderat. Vi måste ha ett mål som vi orkar lyfta oss till, säger Anders Flanking som är de gröna liberalernas partisekreterare.

Centerpartiets målgrupper ser inte ut ha förändrats nämnvärt från valet 2006. De som skall lyfta partiet till tvåsiffrigt är kärnväljarna på landsbygden samt unga och tjänstemän i de större städerna. Vi får väl se hur väl Centerpartiet lyckas att kombinera en mobiliseringen hos Malmskillnadscentern och den traditionella folkrörelse centern. Kombinationen har ju så här lång fungerat väldigt bra, fyra av tio väljare har lämnat partiet.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, Aftonbladet2

Nymedia på detta:
Röda berget, Piprök, Yttrandefrihet

Krassman, In Your Face

Ofinansierade skattedrömmar från (C)

På bännpunkt i SvD så publicerar Centerpartiets skattegrupp sin senaste ofinansierade skattedröm för Sverige. Paketet innehåller sänkta skatter på närmare 38 miljarder kronor. Drömmarna från Centerpartiet innehåller en klok fundering som halverad moms på arbets- intensiva tjänster från 25 till 12 procent. Men drömmarna innehåller även mindre bra förslag så som sänkning av den statliga inkomstskatten med fem procentenheter och en förstärkning av jobbskatteavdraget.

Motivet för Centerpartiets skattegrupp verkat endast har varit att tänka fritt på vilka skatter som kan sänkas utan några ramar och med generella antaganden som att höga skatter är negativt för utbildning, företagande och arbete. Centerpartiet är nämligen övertygade om att alltför höga skatter långsiktigt leder till sämre välfärd, trots att välfärden är skattefinansierad. Vad Centerpartiet tycker är "allt för höga skatter" framgår inte av artikeln och inte heller framgår det hur denna skattesänkar orgie skall finansieras. Inte ett enda ord om finansiering av dessa skattesäkningar lyckas alltså skattegruppen presentera, det är alltså såhär Centerpartiet väljer att marknadsföra sin ekonomiska politik.

Om Centerpartiet nu tänker tillsätta en finansieringsgrupp för att balansera skattegruppens skattesänkar orgie får vi väl se. Idag så lånar den Borgerliga regeringen 10 miljarder kronor till det senaste steget i jobbskatteavdraget och statsskulden ökar stadigt. Riksgäldens
prognos visar att budgetunderskottet blir 198 mil­jarder kronor i år och 72 miljarder kronor 2010. Det innebär en ökning med 63 respektive 7 miljarder kronor från den senaste prognosen. Vilken grupp inom Centerpartiet som skall ta sig an uppgiften "ansvar för Sverige" är mer otydligt än någonsin.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN

Nymedia på detta:
Peter Andersson, Högberg, JJ.n, Roger Jönsson
, Westerholm, Alliansfritt

Krassman, In Your Face

tisdag, november 24, 2009

WOW vilket scoop

27-åriga Erika Johansson har mördats. En 33-årig man är på sannolika skäl anhållen för mordet. I Aftonbladet kan vi nu läsa att Erika hade födelsedagsfest och att de som närvarade på festen var personer som hon spelade World Of Warcraft med. Själva kopplingen till spelet får fullkomligen blåljus jornalisterna på Aftonbladet att tappa fattningen. Jag tycker att skriverierna och spekulationerna från Aftonbladet kring WOW saknar motstycke.

Inte ens X-pressen har ännu lyckats sänka analysförmågan så lågt. Detta kan vi läsa i Aftonbladet: "Nu har det internetbaserade rollspelet hamnat i mordutredningens fokus:
– Hon kände de övriga festdeltagarna genom ”World of warcraft”, säger kammaråklagare Christina Voigt" Samma kommentar från Voight blir i X-pressen ". Vi har förstått att flera av dem som var där hade dataspelet "World of Warcraft" som gemensamt intresse, säger åklagaren i målet, Christina Voigt." Skillnad, eller?

Enligt Aftonbladet så känner Erikas bror, som intervjuvas i tidningen, om polisens teori om kopplingen till datorspelet, men vet inte vilka hon spelade med eller om de hade någon kontakt i verkliga livet. Vad kopplingen till spelet är enligt polisen tycker jag inte riktigt framgår i artikeln, oavsett hur många gånger jag läser den. Det som har hänt Erika är fruktansvärt och det är en tragedi för hennes familj. Det kanske bara är jag men jag skulle ändå uppskatta om man kunde vänta något med kopplingen till spelet Word Of Wordcraft, och kanske hålla lite på insinuerandet och misstänkliggörandet att detta är en handling utfört av en person som triggats av spelet. Men det faktum att det finns hundratusentals som spelar WOW i Sverige är väl orsaken till att Aftonbladet skriver som de gör. Orsaken stavas "klirr" av ljudet i kassan av flera sålda lösnummer.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, X-pressen

Krassman, In Your Face

Kris för (S) och framgång för borgerligheten?

Kris för (S), så lyder rubriken i Aftonbladet. Visst så backar vi Socialdemokrater i denna mätning och hamnar på föga imponerande 29,7% men att opinionen inte ger oss sina sympatier verkar det dock vara flera som lider av. Jag konstaterar dock att vi Socialdemokrater har mycket att göra för att nå vår målsättning som är 40% av väljarnas röster. Den rödgröna oppositionen är dock som många gånger tidigare större än den Moderata alliansen som åter igen har ett parti utanför riksdagen. Skillnaden mellan blocken i mätningen är 4,6%

Centerpartiet som precis som Socialdemokraterna backar i ytterligare än mätning hamnar på 4,4%. Centerpartiet har tappat fyra av tio väljare sedan valet, de har även drabbats hårt av de senaste veckornas debatt om Vattenfall, säger Carl Melin på Unitedminds. Han tror också att partiet får betala för den höga arbetslösheten bland unga. – I valrörelsen gjorde Centerpartiet en stor affär av ungdomsarbetslösheten. Och med facit i hand kan man konstatera att det är ett av regeringens stora misslyckanden.

Återigen kan vi läsa om SD:s roll som vågmästare vilket jag har svårt att förstå. Enligt denna mätning så är SD inte vågmästare eftersom KD åkt ur riksdagen. SD har sagt att de aldrig skulle rösta för en regering ledd av Mona Sahlin så då undrar jag hur troligt det är med SD som vågmästare över huvudtaget. Vågmästare blir ju ett parti som vid omröstning har de avgörande rösterna, eftersom ingen av de andra parterna har majoritet och därmed kan bestämma vem som ska få den avgörande makten. När uttryckte SD en vilja att rösta för en regering där vi Socialdemokrater ingår undrar jag.

Gammalmedia på detta:

Aftonbladet, Aftonbladet2, SvD

Nymedia på detta:
Peter Andersson, Svensson, Kent P, Karamelltanten, Snällman, Simonsblogg

Krassman, In Your Face

måndag, november 23, 2009

Så vinner vi valet

Idag presenterar Socialdemokraterna sin valplan inför valet 2010. Till skillnad mot tidigare så gör det inget att man glömmer den här planen på bussen, det är nämligen det som är tanken. Minns när vi kom över Moderaternas valplan för Stockholm, tror det var i valrörelsen 2002. Det var en SSU:are som hade hittat den liggande, just på en buss.

För oss så är det här något helt nytt, precis som att bilda ett gemansamt regeringsalternativ med Vänsterapartiet och Miljöpartiet. I valplanen hittar du vår målsättning i valet 2010, facklig-politisk samverkan och övriga planerade samarbeten. Våra prioriterade metoder, områden och målgrupper. Politik skall ju inte vaar något hemligt, speciellt inte detta.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

Sätt Littorin i utanförskapet

Inte konstigt att Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv nu kräver krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Den är nu uppe på 25,7 % (okt) och dessutom så visar siffror från SCB att vart tredje arbetslös nu räknas som långtidsarbetslös. Svenskt Näringslivs offensiv får formen av en ”bred dialog”, säger Urban Bäckström. Deras aktiviteter blir massor av möten med politiker och företagare, rapporter och seminarier. Det blir alltså lite annat än med mötena med Maud Olofssons (C). Bra, men frågan är om inte Bäckström och gänget skulle tagit tag i detta direkt när Fölster visade åt vilket håll konjunkturen pekade.

Vi kan även konstatera att arbetsmarknadsminister Littorin inte vill tillkännage sitt politiska ansvar. Under de senaste 30 månaderna har a-kassorna tvingats bygga om sina system för utbetalning 15 gånger. Allt enligt den Moderata alliansens direktiv. De arbetgivarintyg som tidigare skulle fyllas i när någon blev arbetslös var bökiga bara de. Har själv hjälpt otaliga personer i kontakt med sina arbetsgivare när den typen av intyg skulle skrivas. På den tiden var intyget på två sidor. I den Moderata alliansens kontroll samhälle med VAB-intyg och ökat regel-krångel för företagare så har nu arbetgivarintyget växt till 6-8 sidor som skall fyllas i.

Så vad har blivit resultatet av den Moderata alliansens fablesse att administrera sönder verksamheter som A-kassan. 80% av alla arbetsgivarintyg är felaktigt ifyllda vilket gjort att a-kassorna visar ett överskott på 10 miljarder, samtidigt som väntetiderna på utbetalningarna från a-kassorna gör att personer tar sms-lån för att hanka sig fram. Littorin är ju naturligtvis helt oförstående och skäller på a-kassorna. IAF pekar på hur mycket väntetiderna ökat när det gäller att få ersättning från de olika a-kassorna. Väntetiden för nya ersättningstagare med grundbelopp från arbetslöshetsförsäkringen har ökat med elva veckor från oktober 2008 till oktober 2009. Under oktober 2009 utbetalades det drygt 1,9 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 807 miljoner kronor (71 procent) jämfört med oktober 2008.

Trots att Littorin ligger bakom alla förändringar som nu skapat de förlängda väntetiderna så verkar det vara en handling med en tanke. Det är ju inte helt förvånande att nu Littorin lyfter sin gamla idé om att göra A-kassan obligatorisk Hade nu hans förslag blivit verklighet förra gången detta var på tal så kan man ju bara undra hur långa handläggningstiderna hade varit. Så här säger han till SvD - Hade vi haft en annan ordning då hade detta kunnat undvikas. Då hade vi själva haft kontrollen och makten och kunnat åtgärda det. Nu har vi inte det. Det tycker jag är tråkigt.

Jag tycker också det är tråkigt Littorin, men jag tycker du skall fråga alla som tvingas till att låna av vänner och familj, tvingas till socialbidrag eller sms-lån för att få ihop till räkningarna. Fråga om de tycker det är tråkigt. Tråkigt eftersom det är dina förändringar av a-kassornas rutiner och kraven på arbetsgivarna som är orsaken till det gällande läget. Om det nu var utanförskapet som den Moderata alliansen skulle motverka så kanske Reinfeldt skall ta och göra Littorin arbetslös och se hur lång tid det tar innan han får a-kassa, då kanske de båda fattar vad de skapat.

Gammelmedia på detta.

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

lördag, november 21, 2009

Ljuset kommer riktas mot (C)

Folkpartiet håller taktpinnen i den Moderata alliansen när det gäller kärnkraften. Signalen som kommer från Folkpartiets landsmöte i Växjö går inte att misstolka. Kärnkraften är vår tro, Jan Björklund är vår härskare. Socialliberaler och motståndare till den strålande energikällan gör sig icke besvär. Folkpartiet har nu öppnat för att bygga fler än tio kärnkraftsreaktorer i Sverige. Oavsett om det är Vattenfall som under tvivelaktiga former investerar i Tysk kärnkraft eller om det är Björklund som lovar oss en strålande framtid så kan vi inte blunda för det faktum att för varje gång kärnkraften hamnar i fokus och sätts i ljuset som framtidens energiförsörjning, så hamna alternativen i skuggan.


Dessutom så riktas nu allt fler intressant blickar mot Centerpartiet och deras hållning i frågan. Centerpartiet som bytt sin politik för en levande landsbyggd till att försöka bli ett mer borgerliga alternativ än Moderaterna för storstadsväljaren. I februari enades de fyra borgerliga partierna i alliansen att de tio svenska reaktorerna ska kunna ersättas med nya när de har tjänat ut. Därmed backade Centerpartiet från sitt gamla krav på avveckling. Denna uppgörelse duger inte för Folkpartiet och nu skall det bli intressant och se hur Centerpartiet ställa sig till en expansiv utbyggnad av kärnkraften.

Skall Centerpartiet hävda redan ingångna överenskommelser inom Moderata alliansen eller gå med Folkpartiet i kravet om att kunna bygga fler än 10 reaktorer. Skall man bidra till den borgerliga kannibalismen om kärnkraftskramarna eller skall man gå sin egen väg? Frågan kan bli den som avgör Maud Olfssons öde och även hela Centerpartiets. Ett Centerparti som knappast befinner i mitten av politiken eller i opinionen, de befinner sig i botten av båda.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:

Ekonomisten, 100 steg till, Röda berget, Peter Andersson, JJ.n, Westerholm


Krassman, In Your Face

Bra beslut, men det skulle aldrig behövts

Intellektuellt funktionshindrade är välkomna tillbaka i Paralympics-familjen. Vintertävlingarna i Vancouver nästa år ligger för nära, men klartecken finns nu för sommartävlingarna i London 2012. Det betyder att gruppen med intellektuellt funktionshinder varit portade från tre olympiska spel. Gruppen har varit portade från Paralympics, där fysiskt funktionshindrade deltar, sedan Sydney 2000. Då uppdagades att det spanska basketlandslaget vann guld med hjälp av spelare utan utvecklingsstörning.

Då blev beslutet att kollektivt bestraffa alla med ett intellektuellt funktionshinder, något som knappast skulle accepteras i världen utanför idrotten, men inte innanför den. Vi känner alla till hur personer som dopar sig eller misstänks för könsbyte behandlas av kommittéer och o media efter avslöjanden. Man ser till personen och inte till kollektivet. Oavsett vilket argument man tyckte att man hade för beslutet 2000 i Sydney så var det fel, och det beslut som nu tagits skulle aldrig behövts. Men nu är det gjort, och det välkomnar jag verkligen.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD
, DN2

Krassman, In Your Face

Klart som fan det är komplicerat

Så jäkla nonchalant Carl Bildt. Inte konstigt att hans försvar blir att "det är komplicerat". Det stämmer till viss del eftersom det inte blivit enklare att vara arbetsgivare i Sverige sedan den Moderata alliansen tog över landet. Men på den här nivån, kom igen va! Vad är det som är så förbannat komplicerat. - Arbetsgivare har ansvar för att lämna kontrolluppgift till Skatteverket, innehålla preliminärskatt och betala in den samt att betala sociala avgifter för arbetstagaren, meddelar skatteverkets handläggare. Kan detta vara första gången för paret Bildt? De får väl helt enkelt ringa Maud Olofsson (C), hon har väl koll på detta med företagande.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Alliansfritt, Från min horisont, Görans tankar&bagateller
, Peter Andersson, Quero, SKP, Åsa Westlund

Krassman, In Your Face

fredag, november 20, 2009

Lisa Magnusson utmanar van-sinnet

Måste bara lyfta på hatten för Lisa Magnussons krönika i Aftonbladet från den 18/11. Hennes argumentation kring föräldraförsäkringen, som personer som Sanna Rayman verkar se som frihetens sista bastilj i vårt samhälle, jämnas helt med marken av Lisas råa och avskalade murbräcka till krönika. Fega liberaler som inte vågar utmana, konservativa som bara vill konservera och siffertrogna Demoskop:are flyr fältet när Magnusson avlossar sin slunga lastad med "nu jävlar räcker det".

Nej det är inte den sista bastiljen....

Magnusson menar att den av oss Socialdemokrater föreslagna tredelningen av försäkringen är en mesig halvmesyr, vilket gör mig stolt, för det tycker nämligen jag med. Lite mesigt är det att vi Socialdemokraterna först vill göra en tredelning för att på sikt sedan göra försäkringen individuell. Men jag köper ändå den strategin, med lite muttrande. Det gör dock inte Magnusson, så här skriver hon: "Föräldraledigheten skall delas rakt av, och så är det med den saken. Hälften hälften, alla skall med. Och nej, folk skall absolut inte få bestämma själva. Får de det så blir det aldrig någon ändring på saker och ting. I de fall som problemet är knaper ekonomi så kan väl staten gå in med ett extra bidrag, det tycker jag allt. Annars inte. Folk får skärpa till sig. Herregud, det är år 2009 nu, hur svårt skall det vara?"

Ja du Lisa, det är svårt. Men du väljer att utmana van-sinnet som idag gör att 21% av ledigheten idag tas ut av papporna. Vanan att det är mamman som skall stanna hemma den lägsta tiden. Vanan som gör att man skyller på ekonomin, när man kanske egentligen har råd. Vanan att inte vilja bråka om det om man inte kommer överens. 2005 konstaterade den förra regeringens utredare av försäkringen att var tredje pappa vill vara hemma mer – men fick inte för mamman. Det är inte bara kraven från jobbet eller lånen på villan som hindrar svenska män från att vara pappalediga, det är dessutom mammorna. Det faktum att föräldrar som delar mer lika på föräldraledigheten skiljer sig i mindre utsträckning understryker kopplingen på ett bra sätt (försäkringskassans statistik). Skall bli intressant och se vilken väg som Folkpartiet nu tar i frågan, blir det Birgitta Ohlssons sunda inställning eller blir det van-sinnet som skall segra hos dessa liberaler.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, DN, SvD, Expressen, DN2

Nymedia på detta:
Griskinds Patrik, Anything about..., Karin Bergh, Lisa Magnusson
, Peter Andersson

Krassman, In Your Face

Konserverad valfrihet

Idag så levererar Sanna Rayman ytterligare en artikel där hon beskriver att fördelningen av föräldraförsäkringen är den sista utposten av frihet som finns i vårt samhälle. I artikeln får Folkpartiets Birgitta Ohlsson svidande kritik för en artikel i newsmill. Där skriver hon och ett antal personer från liberala kvinnoförbundet att det är dags att dela föräldraförsäkringen. "Vi kan inte längre acceptera att den skattefinansierade föräldraförsäkringen tillåts konserverar gamla könsroller".

På dom bara Birgitta....

En liberal som förslår att något som är fritt skall kontrolleras får Sanna Rayman att se rött, lite tillspetsat. Rayman använder en Demoskop-mätning som DN gjort som visar att 84 procent av svenskarna anser att föräldrarna själva ska få bestämma över barnledigheten. Som man ropar får man svar kan tyckas. Varför vill inte 100% att föräldrarna skall få bestämma, är väl kanske det konstiga. Valfrihet gillar väl alla och valfrihet kan väl inte vara något skadligt, eller?

Frågeställningen kring föräldraförsäkringen i detta fall utgår från att föräldraförsäkringen idag är en fullkomlig frihet och att den inte är påverkad av maktstrukturer, traditioner och kultur. Om det nu vore så att det var ett fritt val mellan föräldrarna, hur kan det då komma sig att fördelningen av uttaget är så ojämnt, är det för att föräldrar tror att det är det bästa för barnen? Är det så att man kommer överens om att det är viktigare att mamman finns hos barnet mer än pappan.

Redan i slutet av 2005 så konstaterade Karl-Petter Thorwaldsson, som var ansvarig för den förra regeringens utredning kring föräldraförsäkringen, att papporna ville vara hemma mer med barnen. Var tredje pappa vill vara hemma mer – men fick inte för mamman. Det är inte bara kraven från jobbet eller lånen på villan som hindrar svenska män från att vara pappalediga, det är dessutom mammorna. Trots att det idag finns så stor valfrihet. Så här sade Thorwaldsson då det begav sig, alltså 2005 : För att få reda på vad som styr om papporna är föräldralediga eller inte tillfrågades olika forskare. Svaret var entydigt, det är mammans uppfattning som styr och inte pappans.

Om föräldrarna själva får förklara varför mamma är hemma med barnen säger båda att det är ekonomin som styr. – Men vid närmare studier visar det sig inte stämma. I själva verket är de här familjerna dåliga på jämställdhet över huvud taget. Det syns givetvis också i mamma- respektive pappaledigheten. Mannen är den stora förloraren i det ojämlika föräldraskapet, konstaterade Thorwaldsson redan då.

När Rayman talar om att det råder en valfrihet eftersom systemet tycker jag hon har fel, någon faktisk valfrihet finns det inte. Jag tycker att den föreslagna tre delningen, är en bra början. Låt papporna ta ett större ansvar, genom att öronmärka fler månader för pappan. Det är en bra början till att på sikt göra föräldraförsäkringen individuell.

De flesta barn har en pappa och en mamma, varför inte låta båda utgöra normen av vilka som skall vara hemma med barnet under den första tiden. Först då är vi på rätt väg för att skapa ett jämställt samhälle där normen inte avgör, inte ens avgör när påstådd valfrihet finns. När Sanna Rayman skriver om bibehållen valfrihet så skriver hon om att hon vill konservera den påstådda valfrihet som råder idag, en valfrihet som gör att papporna idag tar 21% av föräldraledigheten.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, DN2, Aftonbladet

Nymedia på detta:

JJ.n
, Alexandra, Rabiatfeminism, Pelle Billing
, Ansats

Krassman, In Your Face

torsdag, november 19, 2009

Helt rätt, AIK är större än SverigeAIK har för avsikt att spela i den ryska ishockeyligan (KHL) från och med nästa säsong. Klubben har bjudits in till KHL och man har accepterat inbjudan — om medlemmarna och Svenska ishockeyförbundet godkänner det. Det är rätta takterna det, våga utmana och våga tänk nytt. Eller våga tänk utan för boxplayet kanske man skall säga. Tyvärr så verkar inte alla supporters vara lika entusiastiska som undertecknad. Ett KHL spel behöver ju inte vara för tid och evighet heller.

Gammelmedia på detta:
DN, Aftonbladet, SvD
, SvD2

Krassman, In Your Face

Botemedel mot tidig utlösning

Ny undersökning från Sentio ger SD 7,2% av väljarsympatierna. I mätningen så backar vi Socialdemokrater med 4,4% vilket inte är någon glädjande signal men en signal som jag ändå kan finna något positivt i . Vi Socialdemokrater har svartbälte i att toppa vår valrörelse för tidigt, samtidigt som vi ser att allt fler bestämmer sig senare och senare vad dom skall rösta på. Vi Socialdemokrater skall hålla våra siffror uppe men vi måste samtidigt vara uthålliga så att vi klarar att hålla debatten igång in i sista minuten innan vallokalerna stänger den 19:e september 2010. Vi vet att valet kommer att bli jämt men det krävs även att vi agerar som att vi vet detta. Ett antal mätningar som visar att det kommer att bli jämt mellan blocken är en besk medicin, men jag tror att den kan motverkar symptomen av tidig utlösning.

Som många gånger tidigare när SD har samlat över 4% av sympatierna så beskriver TT det som att de nu är vågmästare, något som jag har svårt att acceptera, och gammelmedia att förstå. Det kan ju bero på att media mer eller mindre konsekvent väljer att bara kopiera TT:s meddelande och trycka på publicera och att det dröjer en dag eller så innan man reflekterar över hur verkligheten egentligen ser ut. Det kommer först en stund senare när de politiske kommentatorerna som Henrik Brors har vaknat till.

Det fungerar nämligen inte riktigt så enkelt som att SD skulle bli vågmästare eftersom inget av blocken får egen majoritet. SD har själva meddelat att de aldrig skulle rösta för en regering ledd av Mona Sahlin så då undrar jag hur troligt det är med SD som så kallade vågmästare. Vågmästare blir ju ett parti som vid omröstning har de avgörande rösterna, eftersom ingen av de andra parterna har majoritet och därmed kan bestämma vem som ska få den avgörande makten. Något som jag inte tror SD kommer få möjlighet till, oavsett om dom kommer in i riksdagen eller inte.

Min ständigt återkommande jämförelse som är hämtad från riksdagens hemsida får återigen se dagens ljus på bloggen. "I oktober 1978 röstade 39 ledamöter från Folkpartiet för att godkänna talmannens förslag medan 66 från Moderaterna och Vänsterpartiet kommunisterna röstade emot. 215 ledamöter från Socialdemokraterna och Centerpartiet avstod från att rösta. Talmannens förslag godkändes alltså, trots att så få ledamöter aktivt röstat för regeringen Ullsten"

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, DN2, SvD2, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Westerhom, Peter Andersson, Karlberg, Röda Malmö, Blådåren


Krassman, In Your Face

onsdag, november 18, 2009

från 0 till 8% på tre år

I mars 2006 så dök de första sms-lånet upp, i maj samma år hade kronofogden fått in det första betalningsföreläggandet som gällde sms-lån. 2006 så var det0% av kronofogdens alla betalningsförelägganden som handlade om sms-lån, tre å senare är det 8%. Det var tidigare någon sam sade att dessa lån är en motorväg till överskuldsatthet, men det stämmer inte. Det är en Autobahn. Idag ser vi en ny bransch på frammarsch, en bransch där affärsidén är att låna pengar till de som redan är överskuldsatta.

Mörk bild och nattsvarta tongångar på seminariet

Idag så hade vi seminarium i riksdagen om överskuldsatthet. I panelen som deltog fanns Ardalan Shekarabi som kandiderade till Europaparlamentet och är initiativtagare till skuldsatt.nu. Dessutom så medverkade Janne Åkerlund från kronofogdemyndigheten och Rickard Stenberg från riksorganisationen Insolvens. Initiativtagare till seminariet var den Socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva Sonidsson.

Den bilden som vår panel gav av överskuldsatthet, SMS-lånens effekter, myterna kring dessa lån, inkassobolagens metoder, försäljningen av förfallna skulder och vilken situation som de personer som råkar ut för detta befinner sig i. Antalet personer som i slutet av oktober 2008 hade en pågående löneutmätning var då över 103 000 personer, och den siffran inkluderar inte antalet överskuldsatta utan utmätningsbar inkomst.

Rickard, Janne och Ardalan pekade på en rad saker som måste åtgärdas när det gäller lagstiftningen kring denna Autobahn till överskuldsatthet som dessa lån är. Alla tre vittnade om den okunskap som finns på området och jag törs utan att sticka ut hakan säga att all vi som satt på seminariet kände oss träffade blev både skrämda och förbannade över hur verkligheten ser ut för alla dom som hamnat i detta helvete som kallas överskuldsatthet.

Janne Åkerlund som levererade mycket kloka synpunkter och tankar under seminariet myntade följande uttryck "En betalningsanmärkning idag är som att ha en elektronisk fotboja". Seminariet varade i över två timmar och efteråt så var det många tankar som for i huvudet. Detta var första gången dessa tre gubbar var hos oss, och det var inte sista. Här finns massor att göra, och det måste vi Socialdemokrater ta tag i.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, DN2, DN3, Aftonbladet, Aftonbladet2
, DN4

Krassman, In Your Face

tisdag, november 17, 2009

Opinionen mot opinionen

– Kan vi stoppa det, så ska vi stoppa det, sade tidigare Carina Larsson (M), ordförande i M-nämnden, på mötet förra tisdagen i Hököpinge. I ett brev på hemsidan talade kommunalråd Lars-Ingvar Ljungman (M) om att kommunens invånare blivit överkörda. Ljungman, har konsekvent hävdat att han har haft Vellingebornas stöd i sitt notoriska motstånd mot all form av invandring till kommunen.

Om det är valresultatet från 2006, snacket på byn eller möten som det som vi tittare fick bevittna på Agenda här om kvällen vet vi inte. Om det gjorts några lokala opinionsundersökningar kring flyktingmottagandet i kommunen vet jag inte men efter den senaste skandalerna på Skånsk mark så har nu en gjorts, och som av en händelse just i Vellinge.

Resultatet måste komma som en kalldusch för vardagsrasister och trångsynta politiker och Vellingebor, för dom är nämligen i kraftig minoritet. Sex av tio Vellingebor, 63 procent, är nämligen positiva till boendet för flyktingbarn i Hököpinge. Undersökning visar att endast 18 procent vill stoppa det, skriver Sydsvenskan. Opinionen mot opinionen har alltså fått opinionen att ändra sig.

Nu verkar Moderaterna centralt planlagt en straffkommendering för Ljungman som heter duga. På ett krismöte hos Moderaternas länsförbund i söndags kväll så fick nämligen Ljungman Moderaterna i Skånes uppdrag att se till att moderatstyrda kommuner i Skåne ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Ett uppdrag som han säkert kommer att ta på största allvar, eller också inte. Om man ser intervjun med Ljungman från Agenda där han säger att de har agerat efter det som de tycker är rätt och riktigt. När då reportern tar upp det att Vellinge är en av landets rikaste kommuner så svara Ljungman att: - Vi vill gärna behålla det.

Det skall bli intressant hur politiskt korrekt Ljugmans turné i Skåne blir och hur många centralt ditflugna rådgivare från Moderaterna som kommer att svärma kring denna tickande verbala bomb. Moderaterna riskerar att partiets södra extremiteter håller på att orsaka en ny "valstuge skadal" som 2002. Ett problem som man länge och väl känt till, men inte gjort något åt. Vi får väl se om detta kommer att fungera och att det ger någon verklig effekt. Att det kommer finnas ett par hundra "Janne Josefsson" under valrörelsen i Skåne och vända på stenar och kommunalråd är jag helt övertygad om.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Sydsvenskan, Aftonbladet1, Aftonbladet2, Xpressen

Nymedia på detta:
Peter Andersson, Röda Malmö, JJ.n, Valtersson, Queer as in fuck of, Alliansfritt
, Muslimska friskolan

Krassman, In Your Face Fet

måndag, november 16, 2009

Mauds Vattengate

Som jag tidigare misstänkte så var Maud Olofsson fullt medveten om Vattenfalls planer som smiddes. I fredags påstod näringsminister Maud Olofsson (C) följande ”Man är ansvarig för kärnkraftsolyckor i Tyskland och det är inte acceptabelt. Vi skulle inte ha godkänt ett sådant avtal om vi hade vetat det”. I media kom spekulationerna snabbt igång om Maud Olofsson och departementet var ovetande gällande detta avtal och Vattenfalls planer att sälja ut sitt nät.

Maud styr partiet med fast hand, ner mot 4% spärren

På bästa sändningstid så tvingas Centerpartiet partiledare tillika Sveriges näringsminister, Maud Olofsson (C), med en moloken uppsyn och mängder av stakningar att revidera sin tidigare utsaga. Nu så var det självklart - Det är viktig att vattenfall tar ansvar vid eventuell kärnkraftsolycka, det är alldeles självklart och den ordningen skulle vi behöva ha här i Sverige oxå. Men det är också viktigt att ha tydliga regler hur det här skall ske."

Konsekvenserna som detta skulle få för Vattenfall blev först kända för några veckor sedan menar Olofsson men hon hade redan förstått innebörden av avtalet, sedan ett antal månader tillbaka. Första felet tycker Maud är att Vattenfall köpte in sig i Tysk kärnkraft, ett avtal som tecknades när Maud själv var näringsminister. Hon har själv varit drivande att få svar från Vattenfall kring detta avtal vilket ger bilden av att Maud haft bättre förståelse för frågan än bolagets vd Lars G Josefssons. Alliansfritt påpekar dessutom under vems ledning som Vattenfall senast tagit beslut om att investera i kärnkraft och kolkraft.

I den senaste Sifo mätningen fortsatte Centerpartiets kräftgång. Att byta fot inom Centern till att försöka attrahera storstadsväljare har fallit helt platt. Den gröna profilen och kampen för företagarna och en levande landsbygd har bytts mot kärnkraftskramande, LAS-hetsande och höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen. Till detta kan vi nu lägga ett Vattengate, där Maud Olofsson uppenbart dolt sanningen. Stäppvandringen mot 4% och riksdagsspärren forsätter och frågan är hur länge de övriga 43 210 medlemmarna i Centerpartiet kommer att acceptera Mauds vanskötsel av detta en gång i tiden stolta och gröna folkrörelseparti.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman , In Your Face