måndag, november 16, 2009

Familjepolitiken

Den här artikeln hade jag idag publicerad i Norrtelje Tidning. Artikeln i sin helhet hittar ni nedan och länk till den finner ni här.

Svensk familjepolitik måste moderniseras

Vi socialdemokrater beslutade vid vår Jobbkongress i Älvsjö om den politik som ligger till grund för den kommande valrörelsen 2010. Vi har reformerat stora delar av vår politik och återupprättat den socialdemokratiska jobbpolitiken med ett tydligt fokus på aktiva åtgärder för arbetslösa, massiva utbildningssatsningar och förbättrade villkor för entreprenörer och småföretagare. Allt detta för att lyfta Sverige ur krisen och minimera lågkonjunkturens effekter.

Vad som glädjer mig enormt är den nya familjepolitiken som vi socialdemokrater format under Jobbkongressen. Den familjepolitik som förs i dag i Sverige måste moderniseras, den måste utformas efter de villkor som dagens familjer lever under. Barnfamiljer är väldigt olika, nu mer än någonsin. Mer än var femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den med sina biologiska föräldrar. Sverige är fullt av bonusbarn, varannanveckaspappor, regnbågsfamiljer, ensamstående föräldrar och barn med syskon i andra familjer.

Vi föreslår bland annat en tredelad föräldraförsäkring: en tredjedel för vardera vårdnadshavaren och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut. Detta ska ske genom att ytterligare månader knyts till respektive vårdnadshavare inom ramen för dagens försäkring. Självklart ska genomförandet ske med respekt för enskilda familjers planeringsförutsättningar.

Vi vill även att flexibiliteten skall öka. Vi föreslår därför att man skall kunna ta ut föräldrapenning ända upp till barnen fyllt 16 år. Vi förslår dessutom att kommuner skall erbjuda det som brukar kallas för nattis. Det innebär att kommuner måste erbjuda barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Det är en jämställdhetsfråga och en anpassning till verklighetens arbetsmarknad. Vi föreslår även att båda föräldrarna ska få möjlighet att vara hemma tillsammans med barnet den första månaden. Vi slår även fast att barnbidraget skall delas. Barnbidraget skall följa barnet så att situationen för barnet blir så jämställd som möjligt för barnets bästa, hos både mamman och pappan.

Den socialdemokratiska familjepolitiken har tagit ett kliv framåt, ett kliv in i framtiden. Men det är inte slut där. Det finns mycket mer som måste göras. Barnfattigdomen har ökat i Sverige från åtta procent 2006 till tolv procent 2009. För barn till ensamstående är ökningen än mer markant: från femton till tjugosju procent.

Detta är helt oacceptabelt. Vi vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen och införa en särskild föräldrapenning för ensamstående föräldrar som blir sjuka och inte kan ta hand om sitt barn. Med beslut som dessa vill vi socialdemokrater modernisera familjepolitiken och vi hoppas och tror att detta är välkommet hos dagens barnfamiljer.

Kristian Krassman (S)

1 kommentar:

Unknown sa...

jag är imot att låsa föräldrar försäkringen mot mamma å pappan. då alla familjer inte har den ekonomiska förutsättningen till att den som har högsta lönen i familjen är hemma med barnen. jag kan gå till mej själv när det gäller det. det är upp till varje familj att bestämma om vem som sak vara hemma. staten å regeringen ska ängna sin tid till det som verkligen behövs att göra.
kram laila haapa