lördag, november 21, 2009

Ljuset kommer riktas mot (C)

Folkpartiet håller taktpinnen i den Moderata alliansen när det gäller kärnkraften. Signalen som kommer från Folkpartiets landsmöte i Växjö går inte att misstolka. Kärnkraften är vår tro, Jan Björklund är vår härskare. Socialliberaler och motståndare till den strålande energikällan gör sig icke besvär. Folkpartiet har nu öppnat för att bygga fler än tio kärnkraftsreaktorer i Sverige. Oavsett om det är Vattenfall som under tvivelaktiga former investerar i Tysk kärnkraft eller om det är Björklund som lovar oss en strålande framtid så kan vi inte blunda för det faktum att för varje gång kärnkraften hamnar i fokus och sätts i ljuset som framtidens energiförsörjning, så hamna alternativen i skuggan.


Dessutom så riktas nu allt fler intressant blickar mot Centerpartiet och deras hållning i frågan. Centerpartiet som bytt sin politik för en levande landsbyggd till att försöka bli ett mer borgerliga alternativ än Moderaterna för storstadsväljaren. I februari enades de fyra borgerliga partierna i alliansen att de tio svenska reaktorerna ska kunna ersättas med nya när de har tjänat ut. Därmed backade Centerpartiet från sitt gamla krav på avveckling. Denna uppgörelse duger inte för Folkpartiet och nu skall det bli intressant och se hur Centerpartiet ställa sig till en expansiv utbyggnad av kärnkraften.

Skall Centerpartiet hävda redan ingångna överenskommelser inom Moderata alliansen eller gå med Folkpartiet i kravet om att kunna bygga fler än 10 reaktorer. Skall man bidra till den borgerliga kannibalismen om kärnkraftskramarna eller skall man gå sin egen väg? Frågan kan bli den som avgör Maud Olfssons öde och även hela Centerpartiets. Ett Centerparti som knappast befinner i mitten av politiken eller i opinionen, de befinner sig i botten av båda.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:

Ekonomisten, 100 steg till, Röda berget, Peter Andersson, JJ.n, Westerholm


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: