fredag, november 06, 2009

Det som inte skulle bita sig fast, biter hårt

Anders Borg meddelade för första gången att fokus låg på att arbetslösheten inte fick bita sig fast den 3/7-2009. Något som bara kan ses som ett sent uppvaknande, men det är väl så att sent skall syndarna vakna. Den senaste AKU:n (arbetskraftsundersökningen) från SCB visar dock att det som inte skulle bita sig fast, biter hårt. Under tredje kvartalet var nästan var tredje arbetslös, cirka 125.000 personer, långtidsarbetslösa, det vill säga arbetslös mer än 26 veckor i sträck. Det är en ökning med 57.000 personer eller 83 procent på ett år. Vilka effekter Borgs medvetna satsning som att sänka skatten med 10 miljarder på lånade pengar har haft är oklart.

Så här sa Anders Borg på läget i juli månad: – Vi börjar känna fast mark under fötterna och en stabilisering av de offentliga finanserna kan vara på väg. Men det riskerar att bli en återhämtning som inte ger nya jobb och där arbetslösheten förblir hög. Det måste motverkas, både med aktiv arbetsmarknadspolitik och med lägre skatter på arbete och företagande. Det där med lägre skatt har jag allt snappat upp men men det där med aktiv arbetsmarknadspolitik lyser fortfarande med sin frånvaro.

Totalt uppgick antalet arbetslösa till 399 000 under kvartalet, en ökning med 119 000 jämfört med motsvarande period 2008. Drygt hälften av befolkningen i åldern 15-74 år, 3 630 000 personer, var ej i arbete. Det är en ökning med 84 000, enligt SCB. Vi får väl se om vi fortsättningsvis kommer att se borgerliga riksdagsledamöter som skriver upp utanförskapets siffror från 2006 för att hamna i bättre dager. Eller om vi får se fler som ställer sin nuvarande politik mot den som regerigen Persson ledde och friåret. Allt för att inte vilja mäta sig med Socialdemokraternas jobbpolitik som har högst förtroende i befolkningens ögon. Inte konstigt att de unga känner sig svikna, dagens bild av det ger Lena Mellin.

Gammelmedia på detta:
Nymedia på detta:
Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: