måndag, november 09, 2009

Passivitet hjälper inte arbetslösa ungdomar

Idag så är det budgetfullmäktige i Norrtälje och vi från oppositionen i utbildningsnämnden passar på att presentera vår budget i NT dagen till ära. Hela artikeln hittar ni nedan och länk till den finns här.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i torsdags förra veckan sina öppna jämförelser över gymnasieskolan. Norrtälje kommun har klättrar några placeringar i några kategorier, men det är en klen tröst. Precis som förra året ligger Norrtälje kommun bland de sämsta 25 procenten av alla landets kommuner. Samtidigt konstaterar SKL att Norrtälje kommun ligger bland de bästa 25 procenten i landet när det gäller antal elever som får arbete efter gymnasiet, men det finns dock skäl för oro.

Arbetslösheten i Norrtälje kommun har fördubblats det senaste året. Norrtälje kommun hade i september i år 5,4 procents ungdomsarbetslöshet, att jämföra med 3,4 procent året innan. Vi uppvisar i dagsläget en högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet i Stockholms län.

Vi måste vara på offensiven för att skapa förutsättningar för dem som i dagsläget inte har ett jobb att gå till. Vi måste även förbättra förutsättningarna för dem som skall möta arbetsmarknaden. Vi hjälper inte dem som drabbats av krisens effekter och dem som står långt från arbetsmarknaden genom passivt förvaltande eller defensivt agerande.

Vi från oppositionen satsar fem miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten i utbildningsnämndens budget för 2010 och 2011. Dessa satsningar gör vi för en stärkt arbetslinje, för att motverka lågkonjunkturens effekter och för att stärka våra ungas chanser på arbetsmarknaden.

• Vi måste ge vuxna som behöver komplettera sin tidigare utbildning bättre möjligheter.
Alla vet att vidareutbildning är den absolut snabbaste och mest utvecklande investeringen man kan göra för att öka den enskilda individens anställningsbarhet och dennes attraktivitet på arbetsmarknaden. På vuxenutbildningen satsar vi från oppositionen två miljoner kronor extra.

• Vi vill öka insatserna inom SFI och Pius-projektet.
Detta för att ge fler med utländsk bakgrund ökade möjligheter till arbete. Det gör vi genom att även starta upp dessa projekt i de norra kommundelarna som ett komplement till verksamheten i Norrtälje. På detta satsar vi från oppositionen en miljon kronor extra.

• Vi vill öka resurserna för våra elever som är i behov av särskilt stöd.
En omorganisation har gjorts sedan en tid tillbaka och vi ser att resultatet inte lever upp till föräldrars, elevers, pedagogers och våra egna förväntningar. På detta satsar vi från oppositionen en miljon kronor extra.

• Vi vill öka anställningsbarheten för våra elever som går omvårdnadsprogrammet.
Utbildningen är en viktig del för att klara den demografiska utmaningen vi står inför i vår kommun. Vår kommun är stor till ytan och för att underlätta en etablering på arbetsmarknaden skjuter vi till medel för att erbjuda körkortsutbildning för dessa elever. Vi från oppositionen satsar 500 000 kronor extra på detta.

• Vi vill öka de internationella kontakterna inom gymnasieskolan.
De internationella kontakterna främjar elevernas utveckling och är en bra introduktion till en allt mer globaliserad utbildnings- och arbetsmarknad. På detta satsar vi från oppositionen 500 000 kronor extra.

Vi från oppositionen i utbildningsnämnden vet att de kommande åren betyder stora ekonomiska utmaningar. Vi är övertygade om att vi måste investera i dessa tider för att snabbt kunna dra fördelarna som kommer när konjunkturen vänder. Vi från oppositionen tror det är bästa att gasa när man kommer till en uppförsbacke, inte bromsa som den borgerliga majoriteten verkar tro.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: