torsdag, november 26, 2009

Fel beslut vid fel tidpunkt

Igår så talade vi om integrationspolitik på representantskapet för Socialdemokraterna i Norrtälje. Vi hade besök av Petra och Åsa från Norrtälje kommun som båda arbetar som introduktionssamordnare. De berättade om hur arbetet med att ta emot flyktingar i vår kommun fungerar och vilka insatser man gör för att ge alla goda förutsättningar för skola, arbete och ett bra liv i sitt nya land. Vi hade även besök av Veronica som arbetar på arbetsförmedlingen som berättade om hennes arbete mot just den här gruppen. Samtliga efterlyste ett större engagemang från politiken, och jag förstår dom. Bostadsfrågan, ersättnings regler, SFI verksamheten och arbetsmarknadspolitiken måste förbättras för att ge våra mottagna de bästa av förutsättningar. Under mötet så berättade våra gäster om den borgerliga regeringens beslut att flytta ansvaret för mottagningen från kommunerna till arbetsförmedlingen. Något som dom ser med oro på, en oro som är helt förstålig.

Redan idag har nyanlända invandrare som är arbetslösa rätt till insatser från arbetsförmedlingen. Det organiseras utifrån de förutsättningar som finns på respektive ort och arbetsmarknad. I Norrtälje har vi ett projekt som heter PIUS som visat stor framgång. I projektet varvas SFI-undervisning med praktik runt om på olika företag i kommunen. Om vi ser till andelen arbetslösa hos utrikes födda så har vi senaste året haft en ökning med 0,9%, att jämföra med snitt ökningen i länet på 2,2%. Andelen arbetslösa för gruppen är i kommunen 3,1% att jämföra med snittet i länet på 6,4%.

Jag tror att man kommer att mista mycket av det lokala politiska engagemanget i denna nyordning. Jag anser dessutom att ytterlig börda läggs på våra arbetsförmedlingar som i dagsläget redan har stora problem på grund av den enorma ökningen av arbetslösheten som skett. Jag har redan fått höra från det Moderat kommunalrådet i Norrtälje att arbetslösheten inte i första hand är en kommunalpolitisk angelägenhet, hur han nu kommer se på denna fråga kommer med all säkerhet bli den samma. Jag tror inte att detta kommer att leda till en återupprättad borgerlig arbetslinje, jag tror bara det kommer skapa större påfrestningar och problem inom arbetsmarknadspolitiken och integrationspolitiken. Dessutom så är kommunen bättre på service än staten till medborgarna, allt enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, Aftonbladet2

Nymedia på detta:
Peter Andersson, JJ.n, Haddad

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: