måndag, november 23, 2009

Sätt Littorin i utanförskapet

Inte konstigt att Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv nu kräver krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Den är nu uppe på 25,7 % (okt) och dessutom så visar siffror från SCB att vart tredje arbetslös nu räknas som långtidsarbetslös. Svenskt Näringslivs offensiv får formen av en ”bred dialog”, säger Urban Bäckström. Deras aktiviteter blir massor av möten med politiker och företagare, rapporter och seminarier. Det blir alltså lite annat än med mötena med Maud Olofssons (C). Bra, men frågan är om inte Bäckström och gänget skulle tagit tag i detta direkt när Fölster visade åt vilket håll konjunkturen pekade.

Vi kan även konstatera att arbetsmarknadsminister Littorin inte vill tillkännage sitt politiska ansvar. Under de senaste 30 månaderna har a-kassorna tvingats bygga om sina system för utbetalning 15 gånger. Allt enligt den Moderata alliansens direktiv. De arbetgivarintyg som tidigare skulle fyllas i när någon blev arbetslös var bökiga bara de. Har själv hjälpt otaliga personer i kontakt med sina arbetsgivare när den typen av intyg skulle skrivas. På den tiden var intyget på två sidor. I den Moderata alliansens kontroll samhälle med VAB-intyg och ökat regel-krångel för företagare så har nu arbetgivarintyget växt till 6-8 sidor som skall fyllas i.

Så vad har blivit resultatet av den Moderata alliansens fablesse att administrera sönder verksamheter som A-kassan. 80% av alla arbetsgivarintyg är felaktigt ifyllda vilket gjort att a-kassorna visar ett överskott på 10 miljarder, samtidigt som väntetiderna på utbetalningarna från a-kassorna gör att personer tar sms-lån för att hanka sig fram. Littorin är ju naturligtvis helt oförstående och skäller på a-kassorna. IAF pekar på hur mycket väntetiderna ökat när det gäller att få ersättning från de olika a-kassorna. Väntetiden för nya ersättningstagare med grundbelopp från arbetslöshetsförsäkringen har ökat med elva veckor från oktober 2008 till oktober 2009. Under oktober 2009 utbetalades det drygt 1,9 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 807 miljoner kronor (71 procent) jämfört med oktober 2008.

Trots att Littorin ligger bakom alla förändringar som nu skapat de förlängda väntetiderna så verkar det vara en handling med en tanke. Det är ju inte helt förvånande att nu Littorin lyfter sin gamla idé om att göra A-kassan obligatorisk Hade nu hans förslag blivit verklighet förra gången detta var på tal så kan man ju bara undra hur långa handläggningstiderna hade varit. Så här säger han till SvD - Hade vi haft en annan ordning då hade detta kunnat undvikas. Då hade vi själva haft kontrollen och makten och kunnat åtgärda det. Nu har vi inte det. Det tycker jag är tråkigt.

Jag tycker också det är tråkigt Littorin, men jag tycker du skall fråga alla som tvingas till att låna av vänner och familj, tvingas till socialbidrag eller sms-lån för att få ihop till räkningarna. Fråga om de tycker det är tråkigt. Tråkigt eftersom det är dina förändringar av a-kassornas rutiner och kraven på arbetsgivarna som är orsaken till det gällande läget. Om det nu var utanförskapet som den Moderata alliansen skulle motverka så kanske Reinfeldt skall ta och göra Littorin arbetslös och se hur lång tid det tar innan han får a-kassa, då kanske de båda fattar vad de skapat.

Gammelmedia på detta.

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: