måndag, november 30, 2009

Decentralisering mot centralisering

Från och med december 2010 vill den borgerliga regeringen flytta ansvaret för flyktingmottagandet till arbetsförmedlingen från kommunerna. Något som borgerligheten hoppas skall återupprätta deras havererade arbetslinje. I motsatt riktning från borgerlig centralisering går den rödgröna oppositionens decentralisering som idag presenterar sin organisation för att samla samhällets stödfunktioner. Systemet kallas ”En dörr in”, så här skriver Mona Sahlin, ­Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.

"Målet är att människor ska slippa bollas mellan myndigheter och därför skall Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunernas insatser samlas i en enda ­organisation på kommunnivå. Den som behöver ska tidigt få individuell hjälp och stöd, en individuellt utformad handlingsplan och de aktiva insatser som behövs. Människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan ha vitt skiftande bakgrund, vara långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller förtidspensionerad, ha funktionsnedsättning eller aldrig ha kommit in på arbetsmarknaden till följd av sociala problem eller bristande utbildning.

Åtgärderna måste anpassas efter varje människa. ”En dörr in” ska finnas i hela landet men kunna anpassas efter lokala förutsättningar och den regionala arbetsmarknaden. En ny modell kan byggas upp stegvis så att det nya arbetssättet kan prövas och utvärderas löpande i pilotprojekt runt om i landet."

Förtroendet för myndigheterna enligt SKI 2009

Att lägga stödfunktionen så nära individen som möjligt är helt rätt väg att gå. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) framkommer det tydligt att kommunen är bättre på service än staten till medborgarna. Det är till och med så att arbetsförmedlingen är den myndighet som har lägst förtroende av samtliga myndigheter i undersökningen som nyligen presenterades. Att som den borgerliga regeringen ha ambitionen att lägga ytterligare ansvar på statsliga myndigheter så som arbetsförmedlingen tror jag är fel. Självklart skall stödet utformas så nära individen som möjligt. Det är där kunskaperna för de lokala och regionala förutsättningarna finns.

Gammelmedia på detta:
SvD

Nymedia på detta:
Westerholm, Peter Andersson
, Alexandra, Krantz, Anders W Jonsson, S-buzz

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: