fredag, april 30, 2010

Från tre bloggare till en annan

Syftet med vårt politiska bloggande har alltid varit för att påverka, beröra och förändra. Vårt engagemang för att orera om och kring politiken och dess möjligheter att förändra vårt samhälle är vår belöning och vår last. Hur många gånger har man inte känt hur pulsen stiger när man hittat den ultimata rubriken, den perfekta formuleringen eller varför inte den välsignade knäppen på en politisk motståndares näsa.

Vi är politiska aktiva och det digitala samtalet med väljare och motståndare är vårt verktyg - ett verktyg som skall förvaltas. Bloggosfären ses av många i vårt samhälle med skepsis, och säkert med all rätta. Tar man sig an uppgiften att skänka sig själv rollen att vilja definiera vad som är relevant och vad som är sant så skall det vårdas.

Vi har alla tre blivit utvalda och utmanade av en annan bloggare, utmanade att vinna hennes röst. Det är ett uppdrag som är få förunnat och mycket hedrande. Vi har gemensamt över 10 års samlade erfarenheter och vi har konstaterat att denna utmaning var unik, den var nämligen på riktigt. Den var en möjlighet för oss att direkt kunna påverka en enskild individs val, och med detta kanske ett valresultat.

Vi vill med detta inlägg göra tre saker. Vi vill först och främst att detta inlägg skall vara en hommage till Cattis med bloggen Projekt på riktigt och hennes både personligen utelämnande och politiskt utmanande initiativ. Ett initiativ som vi inte sett tidigare och som vi välkomnar. Vi önskar även skicka en signal till andra politiska bloggare att uppmana till liknande initiativ som det Cattis tagit. Sist men inte minst vill vi uppmana andra politiska bloggare att ta sitt ansvar för kvalitén i det digitala opinionsbildandet, speciellt om man antagit utmaningar som den Cattis givit.

Kristian Krassman (S)
Bloggar på In Your Face

Fredrik Antonnson (M)
Bloggar på Tokmoderaten

Peter Soliander (KD)
Bloggar på Under den lugna korkeken

Med en röd storm i ryggen

Rubriken är hämtad från Tokmoderatens inlägg om dagens mätning från Synovate. Mätningen visar att det rödgröna försprånget i opinionen närmast har fördubblats. Siffrorna ger oss 8,1 procentenheters försprång mot de borgerliga regeringspartierna. I förra mätningen var övertaget 4,6 procent och samtliga partier inom de rödgröna ökar i denna mätning, endast Moderaterna visar på ett ökat stöd hos den borgerliga alliansen.

Återigen har KD hittat hem och hamnar utanför riksdagens fyraprocentsspärr. Visst kommer vi känna av stödet på 1:a maj som är arbetarrörelsens dag men det finns även en risk med detta. Vårkampanjen har precis inletts och de positiva siffrorna kan ha en demobiliserande effekt. Vi får absolut inte slå av på takten och tro att detta redan är klart.

Våra motståndare kommer att kämpa in i sista sekund och de har så oändligt mycket mer resurser och kapital att kunna använda till sin valrörelse än vad vi har. Vi har vår politik och den måste vi tala om ända tills vallokalerna stänger den 19:e september. Detta måste vi göra oavsett om vi fortsätter att leda i alla mätningar som publiceras fram till valdagen.

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / Expressen / Aftonbladet2

Nymedia på detta:
Tokmoderaten / Peter Andersson / Johan Westerholm / Röda Berget / Peter Högberg / Kent Persson /Karin Bergh /Veronica Palm /S-buzz / Svensson / Rasmus Lenefors / Kulturbloggen /
Rödgrönt /Martin Moberg / Peter Swdenmark /Mats Engström / Robert Noord / Roger Jönsson /Alltid rött alltid rätt / Bloggarna /

Krassman / In Your Face

torsdag, april 29, 2010

Skatten på trafikförsäkringen

Nu går vågorna höga i debatten efter det att den rödgröna oppositionen lämnat besked gällande bensinskatten. De föreslår en höjning på totalt 49 öre i två steg, först 29 öre och sedan 20 öre till. Enligt Motormännens beräkningar kostar förslaget 600 kronor för en bilist som kör 1 500 mil per år. De som använder bilen för att ta sig till jobbet skall kompenseras via reseavdraget i deklarationen. Naturskyddsföreningen meddelar att det är ett bra initiativ, men inte tillräckligt.

Aftonbladet har redan gjort en Sifo undersökning på ämnet och resultatet är som förväntat, läsarna rasar över tilltaget. Bara vart tionde tillfrågad tycker att initiativet är bra. Hur mycket det sedan kommer att påverka opinionen får vi se. Den borgerliga klimatpolitiken har varit ett generellt fiasko när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle och det enda positiva som jag tycker genomförts var miljöbilspremien.

Dessutom så har den borgerliga regeringen inför en skatt på trafikförsäkringen som alla fordonsägare snällt har fått betala till Reinfeldt. Sedan skatten på trafikförsäkringen infördes den 1:a juli 2007 så har första genomsnitts premien för en privatägd personbil ökat från 2200 kronor till 2900 kronor. Tanken var nämligen att trafikrelaterade kostnader för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning skulle betalas av trafikförsäkringssystemet, och inte av socialförsäkringssystemet. Nu har man dock slängt ursprungsplanen i sopkorgen, men skatten betalar vi fortfarande.

En kostnad som alltså överstiger detta rödgröna förslag för en bättre miljö. I förslaget finns även en extraskatt på övervinster från vatten- och kärnkraft som kraftbolagen får betala. En satsning på byte från traditionella bränslen till gas eller etanol tillsammans med ett stöd på 600 miljoner kronor till fler biogaspumpar. Vi får väl se om KD går till val på sänkt bensinskatt kanske, eller varför inte Centerpartiet som uppenbart tycker att detta med höjda miljöskatter är helt tokigt. Om du dock tror att framtiden innehåller viktigare saker än sänkt bensinpris så skall du rösta rödgrönt, för det gör nämligen vi.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / SvD2

Nymedia på detta:
Svensson / Rasmus Lenefors /Jinge /Alltid rött alltid rätt / Tokmoderaten / Mina Moderat karameller / Kent Persson /

Krassman / In Your Face

onsdag, april 28, 2010

Kommentarsgranskning eller inte

Läser på Aftonbladet.se att jag som bloggare inte kan hållas ansvariga för en kommentarer som gjorts av andra, trots att jag granskat och publicerat den. Detta uppger tidningen Medievärlden på nätet. Det är i alla fall kontentan av den friande domen mot den bloggande Sverigedemokraten Dragan Klaric i Helsingborgs tingsrätt, vilket är den första i sitt slag i Sverige.

Kommentarerna är att bedöma som förtal, anser tingsrätten. Men lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor omfattar inte förtalsbrott. Inte helt oväntat så fälldes Klaric för förtal för ett påstående som han har skrivit själv. Han påstod nämligen att en politisk motståndare till honom "greps av kravallpolis i Malmö nyligen, då denne utövade våld emot Sverigedemokraternas Erik Almqvist".

Jag tvingades till att börja med kommentargranskning här på In Your Face. Jag försökte så länge jag kunde att inte införa det men tyvärr. Rasister, Nazister och andra puckon (inte du PeO) gjorde situationen ohållbar. Funderar på om jag skulle släppa på tyglarna åter igen men har ännu inte landat i ett beslut ännu. Tycker nivån av spam har ökat markant på bloggen så jag får helt enkelt fundera ett tag till.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet
/ Medievärlden / Medievärlden2

Krassman /In Your Face

Sverige tjänar på rättvisa!

Förändringen av sjukförsäkringen och A-kassan genomfördes båda för att skapa utrymme för de borgerliga skattesänkningarna. Klyftorna i Sverige har ökat markant och de rikaste hushållen i de flottaste villorna är de största vinnarna på den borgerliga skattesänkarfesten. Många är de som fått stå tillbaka och gett avkall på sina möjligheter för ett rikare liv i det borgerliga Sverige.

Den rödgröna oppositionen kommer att presentera sin budget nästa vecka men redan idag kan vi lösa om det första steget tillbaka till en rättvisare politik för fler jobb. Hur många jobb som det borgerliga jobbskatteavdraget har givit vet ingen, trots att det varit den borgerliga alliansens främsta verktyg för att skapa nya jobb. Effekterna lyser med sin frånvaro och det utanförskapet som borgerligheten skulle utrota har ökat med 70 000 personer.

Den rödgröna oppositionen kommer att trappa ner jobbskatteavdraget för människor med högre inkomster och det är tänkt att det skall inledas vid en månadslön på 40 000 kronor och sedan fortsätta. Vid en månadslön på 80 000 kronor, alltså en årsinkomst på närmare en miljon, slopas jobbskatteavdraget helt. Sverige tjänar på rättvisa och skall alla ges möjligheter till ett rikare liv så är det en förutsättning att vi alla bidrar till vår gemensamma välfärd efter förmåga.

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:
Alltid rött alltid rätt / Edvin Alam aka The Gräsrot / Carin Jämtin / Kent Persson /

Krassman / In Your Face

Is the botten nådd?

Den borgerliga Mosa-Mona kampanjen rullar vidare i nästa fas. Här om veckan var det smutskastningen av Mona Sahlin som gjordes via ett falskt mail som skickades runt inom borgerliga kretsar. Nu är det borgerliga statsråd som tillskillnad från sin egna politik, att sänka skatterna på lånade pengar kallar de rödgrönas satsningar för Tobleronepolitik.

När de borgerliga motargumenten tryter så väljer helt enkelt två av den borgerliga regeringens statsråd att hänvisa till en affär som avhandlades för 15 år sedan. Visst kunde man misstänka att detta skulle bli en smutsig valrörelse men att dessa borgerliga gubbar inte har bättre omdömme än detta trodde jag faktiskt inte.

Självklart är det de borgerliga siffrorna i oppinionen som skall motverkas genom denna smutskastning av Mona Sahlin och misstänkliggörandet av den rödgröna politiken. De borgerliga strategerna är pressade och de spelar just nu på sin enda styrka. Förtroendet för Statsminister Reinfeldt. Den borgerliga alliansen vill att valet skall handla om vilka personer väljarna skall rösta på, istället för vilken politik man skall rösta på.

Jag tror att smutskastningen från dessa borgerliga gubbar kommer att påverka opinionen, till dessa gubbars nackdel. På frågan om vad väljarna tycker är viktigast tror jag nämligen att det kommer stå väldigt klart på valdagen, jag tror det kommer att vara politiken.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Expressen / Expressen2 / Aftonbladet2 /

Nymedia på detta:
Kulturbloggen / Under den lugna korkeken / Jinge / Martin Moberg / Johan Westerholm / Tokmoderaten / Thomas Hartman / Röda Berget / Ett hjärta rött / Jakop Dalunde /

Krassman / In Your Face

Vi sätter jobben först!!

Idag så har underteckand en artikel publicerad i dagens Norrtelje Tidning. Länk till artikeln hittar ni här, och nedan i sin helhet.

----------------------------------------------------------------------------

Valet den 19:e september är ett vägval för Sverige. De politiska alternativen som står mot varandra är tydliga. Den borgerliga alliansen står för en politik som kort kan beskrivas som mer av samma. Klyftan mellan pensionärer och de som arbetar skall bestå och lösningen på utanförskap, arbetslöshet, sjukvårdsköer, kvaliteten i skolan och klimat- och miljöfrågan är alltjämt nya skattesänkningar.

Nu krävs åtgärder för att skapa nya jobb. Vi socialdemokrater har presenterat en lista med konkreta åtgärder för att gå från passivitet till jobbskapande politik. Vi vill förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa genom att sänka skatten för de företag som anställer. Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för de soloföretagare som gör sin första anställning, något som vi vet skulle fungera mycket väl i vår kommun. Vi vill även införa ett riktat avdrag för alla som anställer arbetslösa ungdomar och införa ett kraftfullt första jobbet-avdrag för dem som anställer långtidsarbetslösa ungdomar.

Den borgerliga jobblinjen har havererat för länge sedan och de ”projekt” som Sven-Otto Littorin startat har gång efter annan omstrukturerats och förändrats. Resultaten av jobbgarantin, nystartsjobben, instegsjobben och den senaste kampanjen, ”lyftet”, lyser med sin frånvaro.
Samtidigt som effekterna uteblivit så satsar man nu ynka 100 miljoner på feriearbeten som valfläsk. Detta är inte på långa vägar tillräckliga satsningar i ett läge där, enligt Statistiska Centralbyrån, 26,8 procent av våra unga saknar arbete.

Vi vill investera i Sveriges unga. Alla vet att ett första jobb och en egen bostad är grunden för att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomar ska få stöd för att lättare hitta de utbildningar som ger störst chans till jobb. Vi föreslår ett brett ungdomslyft för att med jobb och utbildning i dag rusta de unga för morgondagens arbetsmarknad. Av de 100000 nya jobb-, praktik- och utbildningsmöjligheter vi föreslår riktar vi 26000 platser till unga.

Enligt arbetsförmedlingens siffror så har arbetslösheten i Norrtälje kommun ökat med 202 personer på ett år. Av de totalt 838 arbetslösa som vi hade i mars månad var hela 180 av dessa ungdomar mellan 18-24 år. Efter tolv år av borgerligt styre så behövs det politiska visioner och engagemang i Norrtälje kommun som tar ett långsiktigt ansvar för vår kommuns utveckling.

Vi Socialdemokrater sätter jobben först och de satsningar vi vill göra på skola, gymnasieskola, vuxenutbildning, bostadsbyggande och feriearbeten är alla exempel på investeringar som skapar ökade möjligheter för alla våra kommuninvånare, och det gör vår kommun stark.

Kristian Krassman (S)

tisdag, april 27, 2010

Seminarium på Stockholms Handelskammare

Är på ett seminarium som speciellt riktat till bloggare. Ämnet för kvällen är hur ditt bloggande kan påverka relationen till sin arbetsgivare eller dina förutsättningar för ett nytt arbete. De bloggare som är här är Opassande, Under den lugna korkeken, Kulturbloggen , Tokmoderaten , Jesper Svensson , Krohnikern Andreas och IMike. Handelskammarens undersökning visar att bakgrundskontroller ökat markant de senaste åren.

25 procent av de arbetsgivare som är med i undersökningen använder Google och söker på personer vid rekrytering och 12 procent undersökning om man har bloggar. 12 procent av arbetsgivarna i enkäten säger att det kan vara negativt att den arbetssökande har en blogg. Jesper berättar om sin blogg där han försöker skildra hur det är att jobba på skatteverket. - Tänk på vad du skriver, var en synpunkt som Jespers chef fällde. Hans bloggade utvecklades allt över tid och hans bloggade växte popularitet hos sina kollegor.

Emma berättar om sin blogg Opassande. För hennes kollegor och chefer så vara alla i början positivt inställda till hennes bloggande. Detta tills hon själv kände att trycket från hennes bloggs popularitet påverkade hennes arbete med priser och journalister som ringde. Hon hade då ett samtal med sin chef om detta vilket varit väldigt positivt. Emma jobbar med PR och media vilket naturligtvis är en viktig ingrediens i hennes fall.

Antonsson äntrade podiet i all sin prakt. Att hans blogg påverkar och stöter är inget nytt, men det gör det åt alla håll. Hans politiska engagemang har naturligtvis påverkats men dock inte hans arbete. Han har fått respons från sina chefer men det har varit tydligt, när det gäller just arbetsplatsen. Dock så uppskattas hans politiska anslag av kollegorna. Framgång inom sin egen politiska sfär lyser dock med sin frånvaro, än så länge.

Efter bloggarnas dragning så följde en intressant diskussion om vad som är okej och inte från arbetsgivaren och vad som är okej och inte från en bloggare. Emma uttryckte en tänkvärd sak. -Det är en tragisk reflex om ens arbetsgivare inte vill att man skall blogga om sin arbetsplats. Något att fundera på i kommande undersökningar för Stockholms Handelskammare.

Krassman /In Your Face

Jag kryssade Åsa Westlund!

Idag känns det extra bra att få skryta över att jag var en av de 40 432 personerna som kryssade Åsa Westlund i valet till Europaparlamentet 2009. Idag så röstade nämligen Europaparlamentets miljöutskott för det förslag som utformats av Åsa att stoppa den utan tvekan äckligaste uppfinningen genom tiderna, nämligen köttklistret.

Den Moderata Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt, som fick 85 405 kryss i valet genom sin kampanj att "stoppa matfusket" är självklart för ett köttklister. Återigen så blir det tydligt hur Moderaterna resonerar kring politikens ansvar för samhällets utveckling. Corazza Bildt var tydlig med att stoppa matfusket under valrörelsen, men när hon väl sitter där så vill inte hon som politiker fatta besluten, det skall nämligen du som konsument göra. Vilken jävla tur att det finns partier och människor som Åsa Westlund som vill att politiken skall göra en skillnad i människors liv. You go girl........

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet /DN / SvD / SvD2 / DN2 /

Nymedia på detta:
Thomas Hartman /Åsa Westlund /Röda Berget / Jöran Fagerlund

Krasswman / In Your Face

NU är det välfärdens tur!

Det var på Moderaternas partistämma i Gävle 2007 som Fredrik Reinfeldt sa de bevingade orden - Nu är det välfärdens tur. Ja, välfärd går före värnskatt. Vi vet alla hur det har gått med Moderaternas satsning på välfärden, 25 000 färre anställda inom välfärden så här långt och kommuner och landstings problem är långt från över. Vi kan konstatera att satsningarna som gjorts vart långt från tillräckliga och att Reinfeldts ord inte var allvarligt menade.

Idag så presenterar den rödgröna oppositionen ett första besked när det gäller satsningarna på välfärden. De tillför tolv miljarder kronor till kommuner och landsting de närmaste två åren för en satsning på vård, skola och omsorg. Vi ger långsiktiga och stabila besked, skriver Mona Sahlin, Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand i SvD.

De skriver bland annat följande: "
Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Trots stora behov i välfärden valde den borgerliga regeringen att inte tillföra en enda krona till välfärden i kommuner och landsting i sin budgetmotion. Det är tydligt att de borgerliga partierna prioriterar sänkta skatter för de med goda inkomster framför investeringar i välfärden".

Totalt så ger denna välfärdssatsning mellan 10000–15000 fler jobb i kommuner och landsting. Satsningar som generationsväxling i äldreomsorgen och traineeprogram i välfärden stärker kvaliteten i välfärden genom kompetenshöjning samtidigt som man ger unga en väg in i arbetslivet. "Vår satsning på välfärden möjliggör en tryggare vård och omsorg för äldre, mindre barngrupper i barnomsorgen och fler utbildade lärare kring barnen i skolan", skriver författarna till artikeln.

Nedmonteringen av svensk välfärd som har påbörjats måste upphöra, men det sker tyvärr tidigast den 19:e september i år. Vi står inför ett val om Sverige skall fortsätta på samma väg där skattesänkningar går före satsningar på fler jobb och höjd kvalité av vår gemensamma välfärd. Den rödgröna oppositionen har en politik för fler jobb, och för nya jobb. För att klara detta så måste den havererade och passiva borgerliga jobblinjen ersättas. Ersättas med en aktiv jobbpolitik som prioriterar jobbskapande åtgärder. Det är förts då vi i Sverige kommer att klara välfärden.

Jag noterar dessutom att United Minds konstaterar att den rödgröna oppositionen ökar sitt försprång i deras dagsfärska mätning.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvD / DN / Aftonbladet2

Nymedia på detta:
Peter Högberg / Johan Westerholm / Eva Jansson / Jinge / Röda Berget / Roger Berzell / S-buzz / Peter Andersson / Roger Haddad / Alltid rött alltid rätt / Rasmus Lenefors / Kent Persson / Mina Moderata karameller /


Krassman / In Your Face

måndag, april 26, 2010

Vilket samhälle vill du ha?

Klyftorna i samhället har ökar som effekt av den borgerliga politiken. Pensionärer skall betala högre skatt än de som arbetar. Sjukskrivna utförsäkras och flyttas till A-kassan. Arbetslösheten ligger på 9,3 procent och 34 procent av dessa är långtidsarbetslösa. 70 000 fler i utanförskap och 25 000 färre anställda inom välfärden.

Ungdomsarbetslösheten har passerat 25 procents markeringen och kommunernas kostnaderna för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) ökade i 95 procent av kommunerna under 2009. Mot denna bakgrund så kanske det inte är så konstigt att antalet hot mot anställda inom Försäkringskassan har fördubblats på ett år. Sverige har blivit kallare, och det är medvetna politiska beslut som ligger bakom effekterna.

Nedskärningen av arbetsmarknadsutbildningar, förändringen av A-kassan och den borgerliga sjukförsäkringen har alla gjorts för att skapa utrymme för skattesäkningar. Skattesäkningar som gjort att den rikaste 10 procenten fått lika mycket i skattesäkningar som 60 procent av befolkningen. Jag tror att Sverige tjänar på rättvisa och inför höstens val så måste du fråga dig vilket samhälle du vill ha. Mer av samma med ökade klyftor eller fler jobb, det är nämligen det höstens val handlar om.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Kommunisternas blogg / Allmänmedicin / Ett hjärta rött /

Krassman / In Your Face

Undantag som bekräftar regeln

Idag presenterar Westander PR sin senaste mätning kring jobben och arbetslösheten. Mätningen visar att Moderaterna för första gången på ett år har det största förtroendet i mätning. Själv så hävdar jag att detta är undantaget som bekräftar regeln när det gäller förtroendet för jobben. Mätningen visar även att Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna tappar i det lilla stöd som partierna haft för sin jobbpolitik.

Stödet för Kristdemokraterna är nu mer reducerat till 0 procent vilket bådar gott inför valrörelsen, mätningen visar även att Centerpartiet går kraftigt framåt och ökar sitt förtroendekapital i den frågan som är Centerpartiet hjärtefråga med 100 procentenheter. Det är nu 2 procent av de tillfrågade som tycker att Centerpartiet har den bästa jobbpolitiken, vilket är lika många som tycker att Vänsterpartiet har det.

Det är idag 145 dagar kvar till valet och den rödgröna oppositionen presenterar sin första gemensamma budget nästa vecka. Det är upp till oss att förmedla vår politik som vi har för fler jobb istället för ökade klyftor i Sverige. Den borgerliga alliansen kommer att göra allt de kan för att inte vilja tala den verklighet som den borgerliga regerings politik bidragit till. 100 000 fler arbetslösa, en ungdomsarbetslöshet på närmare 25 procent, skenade socialbidrag i kommunerna och ett ökat utanförskap på 70 000 personer. Klart att de vill tala om något annat, för det resultatet är ju inget att skryta med. Speciellt med tanke på att man gick till val på jobben 2006.

Gammelmedia på detta:
Expressen /SvD /Aftonbladet / DN /

Nymedia på detta:
Johan Westerholm / Kent Persson / Mina Moderata karameller / Martin Moberg / S-buzz / Viktor Tullgren

Läsvärt idag:
Peter Högberg skriver om alla rödgröna överenskommelser.


Krassman / In Your Face

söndag, april 25, 2010

Spännade Knuff-vecka

Ännu en vecka har gått och jag kastar ett vakande öga över Knuff listan. Alliansfritt Sverige dominerar listan som tidigare veckor och jag konstaterar att den tidigare silvermedaljören, Peter Andersson, nu får nöja sig med bronspengen. Skillnaden mellan de två främsta NetRoots bloggarna är idag 887 poäng, en ökning med 269. Vi även hälsa Jinge välkommen till NetRoots gänget. Veckans kliv gör Kulturbloggen med 5 platser och veckans ras står Rödgrönt samarbete för som förra veckan låg på plats 11 nu helt försvunnit från listan. Orsaken till detta bör dock utredas närmare, återkommer i detta. NetRoots i övrigt enligt nedan:

1. Alliansfritt Sverige (oför)
3. Peter Andersson (-1)
11. Mitt i steget (-6)
12. Kulturbloggen (+5)
16. Röda Berget (-3)
18. Peter Högberg (-4)
19. In Your Face (+2)
21. HBT-Sossen (-1)
24. S-buzz (-6)
27. Ett hjärta rött (-1)
31. Jinges Web&Fotoblogg (NY)
33. Claes Krantz (+1)
35. Storstad (oför)
36. Martin Moberg (+1)
42. Veronica Palm (oför)

Krassman / In Your Face

SD skakas av avhoppare

Läser i SvD att SD trots sin välpolerade yta fortsätter att ha interna problem.En av Sverigedemokraternas ledande profiler lämnar partiet. Avhoppet sker i protest mot att invandringspolitiken inte är tillräckligt tuff. Det är också en reaktion på toppstyrningen, en intern kritik som är utbredd menar SD-experter.

Kenneth Sandberg är en känd lokal profil och gjorde att SD blev det tredje största partiet i valet 2006 i Kävlinge. Nu lämnar Kenneth Sandberg, och merparten av de aktiva sverigedemokraterna i Kävlinge, partiet i protest. De anser att invandringspolitiken under Jimmie Åkessons ledning blivit alltför utslätad.

Det är tydligt att den polerade fasaden av att vara ett rumsrent parti fortfarande stöter på problem inom det främlingsfientliga och rasistiska partiet. Sandberg menar också att partiledningen toppstyr partiet, vilket knappast kan ses med någon förvåning.

Gammelmedia på detta:
SvD


Krassman / In Your Face

lördag, april 24, 2010

Statsmannen duckar som tidigare

Fredrik Reinfeldt har sedan dag ett som statsminister krävt att oppositionen skall svara på frågorna. Han som statsman har i debatter framstått som programledaren och gång efter gång krävt att oppositionen skall presentera en färdig politik, som han sedan skall ställa sin egen emot. Något som kan verka fränt i en debatt, men visar på ett uselt ansvarstagande som statsminister. Fredrik Reinfeldt har sedan länge klätt sig i rollen som den självgode statsmannen som tror att peta folk i magen är statsmannamässigt.


Idag kan vi läsa att Expressen avslöjar att Reinfeldt återigen kräver Mona Sahlin på svar. Den borgerliga desperationen att försöka sätta sig själv i opposition tar sig allt märkligare och märkligare uttryck. Det faktum att Reinfeldt fortfarande har Sveriges viktigaste fråga obesvarad möts med att säga pass, och skicka frågan vidare till oppositionen. Haveriet inom den borgerliga jobbpolitiken är total. Jag får en känsla av att Reinfeldt signalerar att hoppet för en borgerlig regeringen redan är ute och att det är lika bra att lämna de svåra frågorna till de som skall komma att avgöra dom, nämligen den rödgröna oppositionen.

Reinfeldt har nu uttalat ett krav till Mona Sahlin. - Vi kan inte fortsätta bedriva en valrörelse som bara handlar om regeringens politik, säger han. Strategin är tydlig från borgerligheten. Allt eftersom den rödgröna oppositionen presenterat gemensamma överenskommelser och ledningen i opinionen allt jämt fortsätter så är Reinfeldts "weapon of choice" att påmåla en bild av rödgrön regeringsoduglighet.

Detta trots att hans egen politik givit ökade klyftor, 100 000 fler arbetslösa, 25 000 förre inom välfärden, ungdomsarbetslöshet kring 25 procent, skenande socialbidrag och ett fett budgetunderskott i statsfinanserna. Om nu Reinfeldt är orolig över att han som väljare inte kommer ha besked över vad den rödgröna oppositionen kommer att gå till val på så kan han vara lugn. Han borde istället lyssna på sin partisekreterare, Per Schlingmann, som sagt att de rödgröna kommer att komma överens.

Gammelmedia på detta:
Expressen /


Nymedia på detta:
Mary tycker Reinfeldt reflekterar.... / Magnus Andersson / Monica Green /

Krassman / In Your Face

fredag, april 23, 2010

Dina småslantar hjälper inte

Ni har säkert sett dom, i tunnelbanan, på affärsgatan eller utanför någon butik, ni har alla sett tiggarna. Nej, jag menar inte den "lokal profilen" som halva stan kan förnamnet på eller killarna och tjejerna som säljer tidningen Situation- (fyll i med valfri storstad). Idag så uttalar sig Thomas Bodström över situationen och kräver åtgärder.


– För första gången ser jag nu ensamma barn sitta och tigga i Stockholm. I vissa fall är det fråga om människohandel, och då får ju de här barnen inte ens behålla pengarna som de har tiggt sig till, säger Bodström till Expressen. Men Bodström är tydlig med att han inte vill kriminalisera tiggeriet. – Nej, det handlar om att hjälpa dessa människor som i många fall är hemlösa. Det handlar om att de måste få vård, psykiatrisk vård, missbrukarvård, säger han.

Jag går ofta, närmast dagligen på Drottninggatan i Stockholm och jag börjar känna igen personerna som tigger. Han med kryckan, killen som sitter på knä eller den äldre kvinnan på sin solstol. Jag hoppas att Bodstöms kommande möte med rikskriminalen resulterar i något konkret som kan förändra situationen för dessa utnyttjade människor, dina och mina småslantar kommer nämligen inte göra det.

Gammelmedia på detta:
Expressen /

Nymedia på detta:
Bodströmsamhället / Bodströmsamhället2


Krassman / In Your Face

(C)mutsig valrörelse?

Westerholm ringde arg som en kommendörkapten, med rätta dessutom. Det visar sig att ett förfalskat mail med Mona Sahlins underskrift sprids inom borgerliga kretsar. Brevet innehåller tydligen tips från Sahlin på hur man ska få sin privatekonomi att gå ihop. Tipsen handlar bara om smutskasta Sahlin och vi kan konstatera att "mosa Mona kampanjen" nått ett nytt lågvattenmärke, något som jag inte trodde var möjligt.

En person som haft den mindre goda smaken och spridit detta mail är en viss Gunnar Fröroth på Diplomat PR. Jag har själv träffat Fröroth ett antal gånger och då har jag fått en väldigt professionell bild av honom och hans engagemang, men det var då det. Nu verkar Fröroths engagemang och kvalitén på hans insatser vara av en mer brunaktig karaktär. Gunnar Fröroth är inte bara delägare i PR-byrån Diplomar PR, han är dessutom styrelseledamot i Centerpartiets tankesmedja Fores.

Det har spekulerats fram och tillbaka om den här valrörelsen kommer att bli smutsig med tanke på det stora inslaget av sociala media och all den reklam som kommer att finnas. Ageranden som detta bidrar inte till en valrörelse där man fokuserar på det vägval som Sverige står inför den 19:e september. En del av er kanske reagerar som en Moderat jag känner och tycker att det här bara är ett skämt. Min fråga blir ju då om jag skall tycka att detta är okej och bidra till skratten med samma typ av skämt och kanske skall börjar sprida brev med Fredrik Reinfeldts signatur på?

Jag säger nej, men tydligen så verkar borgerliga politruker vara av en helt annan uppfattning.

Gammelmedia på detta:
Expressen /

Nymedia på detta:
Tvättstugan / Anybodys place / Ett hjärta rött / Peter Högberg / S-buzz /Martin Moberg /Mary gjuter olja på vågorna / Ulrika Falk /

Krassman / In Your Face

Det finns tre typer av väljare

Jag brukar ofta tala om just dessa tre typer av väljare när jag går på interna möten i min hemkommun eller när jag brukar tala på någon seminarium om sociala media. Det är nämligen en viktig sanning när det gäller vårt politiska arbete. Det kanske inte är någon vetenskaplig analys men det finns tre typer av väljare. De som röstar borgerligt, de som röstar rödgrönt och sen så finns det en grupp till. Väljarna som avgör valet, blockbytarna.

SvD publicerar idag en Sifo undersökning som visar att n ärmare var femte väljare kan tänka sig att byta block i valet. land de borgerliga sympatisörerna kan 19 procent tänka sig att kliva över blockgränsen. Tio procent av dem säger att de överväger att rösta på Socialdemokraterna medan nio procent lutar åt Miljöpartiet. Två procent funderar på ett byte till Vänsterpartiet.

I det rödgröna blocket är 18 procent villiga att byta block, framför allt är det Moderaterna som lockar. Bland de rödgröna sympatisörerna kan nio procent tänka sig Moderaterna, sex procent Folkpartiet, fem procent Centerpartiet och två procent Kristdemokraterna. Bland de borgerliga sympatisörerna är kvinnorna villigast att byta block medan det i den rödgröna gruppen är de mellan 30 och 49 år som är mest benägna till blockbyte.

Blockbytarna kommer att avgöra valet och jag är inte förvånad över mätningen i utfallet. Vi vet att vi rödgröna attraherar kvinnliga väljare lättare. Vi är störst bland första och andragångsväljarna men måste komma ut mer mot barnfamiljerna. För oss så handlar det om att vinna i villaområdena. Den 5/5 presenterats den rödgröna budgeten som vi går till val på. Den ligger som grund för valrörelsen och jag är övertygad om att det fokus på jobben som lägges kommer att ge resultat. Jag har skrivit det tidigare och jag skriver det igen. Valet den 19:e september handlar om fler jobb eller ökade klyftor.

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet /DN / SvD2

Nymedia på detta:
Röda Berget / Tokmoderaten / Jonas Sjöstedt / Peter Högberg / Jinge / Arkelsten / Johan Westerholm / Peter Andersson / Rasmus Lenefors / Alltid rött alltid rätt / Kent Persson /

Krassman, In Your Face

torsdag, april 22, 2010

Varför 10 där, när du får "Fem minuter" här?Idag kan vi läsa att Moderaterna skall göra sin reklam som en TV-show. – Det är betald reklamplats, säger Karl-Olov Larsson, vd för Axess Television. Det som är unikt är att det är tio minuter lång reklam. I Axess tv-tablå framgår det att Moderaternas program är valreklam och detta kommer också att signaleras med skyltar både före, under och efter programmet.

Men handen på hjärtat, varför skall folk sitta och lyssna på 10 minuter av borgerligt malande om att den skenande ungdomsarbetslösheten och ökande utanförskapet INTE har med politiken som präglat Sverige under de senats fyra åren att göra. Allvarligt, gör så här istället. Gå in på Socialdemokraternas YouTube-kanal och titta på det återkommande programmet "Fem minuter" som kommer att handla om en politik för fler jobb och minskade klyftor, som dessutom är kortare.

Gammelmedia på detta:
DN
/ DN2 / Expressen /

Nymedia på detta:
S-Buzz
/ Politikerbloggen / Så var det - Pär Henriksson / Eva Buskas / Johan Westerholm /

Krassman, In Your Face

Sverige tjänar på rättvisa

Joakim Molander uppmanar idag alla kamrater upp på barrikaderna. Bakom hans upprop ligger boken som på svenska heter Jämlikhetsanden (The Spirit Level) av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Bokens vetenskapligt baserade slutsatser visar att ingen tjänar på ojämlik fördelning – inte ens de som till synes har dragit samhällets vinstlott. Skälet är att ojämlika samhällen uppmuntrar en statushets som leder till stress, sociala problem och ohälsa.


Vidare skriver Molander följande: "Över 50 års forskning kommit till slutsatsen att skillnader i ohälsa mellan rika och fattiga kan förklaras med en enda variabel: ekonomisk ojämlikhet. Och inte bara det. Ekonomisk ojämlikhet är inte bara förklaringen till varför fattiga mår sämre än rika inom ett samhälle. Det är också orsaken till att fattiga människor i ojämlika samhällen mår sämre än fattiga människor i jämlika samhällen."

Anders Borg har gång efter annan glidit på svaret när det gäller klyftorna i Sverige som ökat som en effekt av den borgerliga kalla politiken som nu förts de senate fyra åren. Fördelningen mellan de som har jobb och de utan, mellan män och kvinnor och mellan sjuk och frisk talar ett tydligt språk. De som redan har skall mer få och de som är utan skall inget ha.

Molander tar även upp en annan rapport i sin artikel från statsvetarna Peter Strandbrink och Linda Åkerström. Deras rapport visar att våra medborgare inte är så politiskt passiva och upptagna av sina egna liv (och konsumtion) som det hävdas i medier och politisk debatt. Vi ser fram emot att dessa medborgare går till vallokalen den 19:e september och byter regering i Sverige så att vi återigen kan påbörja arbetet med att minska klyftorna i Sverige, eftersom Sverige tjänar på rättvisa.

Gammelmedia på detta:
SvD

Krassman, In Your Face

Ny soppa på gamla spikar

Moderaternas stora kraftsamling i Göteborg dominerades i media av en fråga, det interna valmyglet. Vi har fått se pressad Reinfeldt, en desperat Wennerholm, en tagen H G Wessberg och en ursinnig Ulf Adelsohn. Nu börjar nästa varv av spekulationer och avslöjanden i media. Enligt TV4 ska ett fusklarm i samband med provvalet 2001 inte ha utretts ordentligt.

En lokal moderat i Umeå slog larm om att partikollegor hade kapat identiteter från ett antal personer, skrivit in dem som medlemmar i Moderaterna och sedan använt deras namn för att rösta på sig själva. Ett varningsbrevgick bland annat till dåvarande partiledaren Bo Lundgren, nuvarande justitieminister Beatrice Ask och biståndsminister Gunilla Carlsson.
Bensin på brasan Ulf....mycket skickligt gjort

En internutredning tillsattes, som konstaterade att inga stora fel hade begåtts. En grupp lokala Moderater ville gå vidare men den dåvarande partisekreteraren, Sven-Otto Littorin, gav beskedet att det var dags att se framåt och inte skada partiet. Vad som bör nämnas i sammanhanget är att detta är en gammal spik som man nu kokar ny soppa på.

Aftonbladet rapporterade om detta fuskande redan 2002, och missnöjet med internutredning. Att ämnet nu kommer upp igen är föga förvånande. Media har fått vittring och så länge det finns indicier som visar att man inte gjort sin hemläxan kommer grävandet att fortsätta. Jag tror dessutom att uttalanden som det från herr Adelsohn fungerar som bensin på brasan och inte direkt förbättrar medias syn på frågan, the hunt is on.

Hungrig hund, jagar inte bättre

De fyra senaste åren har präglats av en politik som syftat till att sätta press på de som inte har, eller kan arbeta. Borgerliga politiker brukar kalla det för "ökade drivkrafter", vanliga människor kallar det för piskan. Ersättningen för sjuka och arbetslösa har minskats för att ge utrymme för skattesänkningar för de som redan arbetar. Politiken har ökat klyftorna i samhället och alla jobb som detta skulle skapa lyser med sin frånvaro.

En avhandling från Umeå universitet visar att sänkt a-kassa inte är någon bra metod att snabbt få arbetslösa att söka jobb. Regeringens metod att öka motivationen genom att sätta ekonomisk press på arbetslösa får bakläxa. Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt avhandlingen. Genom att studera situationen för dem som blev arbetslösa vid den ekonomiska krisen i början av 1990-talet kan man också visa att arbetsmarknadspolitiska program har positiva effekter på lång sikt.

Den borgerliga regeringen har alltså inte bara givit arbetslösa sämre förutsättningar att hitta ett nytt jobb, man har dessutom skurit ner 70 procent av arbetsmarknadsutbildningarna och minskat vuxenutbildningen. När den borgerliga jobblinjen torgförs så är det fört och främst jobbskatteavdraget som lyfts fram, men hur många jobb det givit är mindre känt. Sven-Otto Littorin brottas med resultaten från nystarts och instegs jobben, för att då inte glömma det totala fiaskot med "lyftet". Kort och gott, betyget för den borgerliga arbetslinjen som skulle sänka trösklar och närmast utrota utanförskapet för ett IG.

Den 19:e september är det val, då står fler jobb mot ökade klyftor.

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:
Badlands Hyena / Claes Krantz /Roger Jönsson / Johan Westerholm / Alltid rött alltid rätt / Martin Moberg / HBT-Sossen / Storstad

Krassman, In Your Face

onsdag, april 21, 2010

Finlands sak blir vår

Det 1315 på bloggen tillägnas frågan om kärnkraften. I kväll blev det nämligen klart att Sverige kan få ett nytt finskt kärnkraftverk bara tre mil från gränsen. Ett planerat kärnkraftverk i Simo skulle hamna en halvtimmes resa med bil från Haparanda. I den här delen av Norrbotten så verkar det dock vara lite upp-och nervända världen när det gäller partiernas engagemang i frågan kring kärnkraften.


Carin Kerttu (C) tycker att det är oroväckande tyst bland Haparandas politiker, också bland sina egna partikamrater. Själv har hon engagerat sig starkt emot det planerade kärnkraftsbygget och arrangerade en demonstration mot anläggningen den 24 januari förra året. Carin kanske kan bjuda sin partiledare, Maud Olofsson, till nästa tillställning som hon planerar. Skulle ju vara intressant att se hennes svar på en sådan inbjudan.

Mera positiv är Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht (S). Han ser 60-miljarderssatsningen i Simo blir positiv för hela området: - Bygget av ett kärnkraftverk kommer att ge en tillväxt i hela regionen och skapa nya arbetstillfällen också över gränsen, säger han. Jag ser det som positivt om man beslutar att bygga det. Jag kan inte låta bli att känna lite Barsebäck vibbar i frågan och jag tvivlar på att Bucht skulle ha samma positiva hållning om Maud Olofsson ville smälla upp ett par reaktorer strax utanför Haparanda. Uppenbart är i alla fall att återigen blir Finlands sak vår.

Gammelmedia på detta:
DN / Ny Teknik


Krassman, In Your Face

Dessa rubriker!

Novus väljarbarometer för april har just publicerats och den ger som som vanligt de rödgröna ledningen, om ändå något minskad. Tillsammans får de rödgröna 50 procent av väljarna. Ställt mot alliansens 44,2 procent av väljarnas sympatier. Noterar även att SD:s glansdagar i opinionen verkar vara över. Sverigedemokraterna skulle inte komma in i riksdagen om det vore val i dag. Partiet backar till 3,6 procent, vilket är den lägsta siffran sedan juni 2009.

Vänsterpartiet får en mycket låg notering i mätningen och backar med 1,5 procentenheter till 4,5 procent. Ser man till Novus mätningar får man gå tillbaka till mars 2008 för att hitta Vänsterpartiet på en så låg nivå. Något som med all säkerhet kommer att vända under maj månad då både 1:a maj brukar lyfta (S) och (V). Dessutom så kommer den rödgröna oppositionen presenterar sitt budgetalternativ den 5:e maj.

Men precis som den tidigare mätningen från Sifo under veckan så är förändringen jämfört med föregående månad inte statistiskt säkerställd för något parti. Visst blir det då intressant med alla dessa svarta rubriker om att alliansen ökar och att oppositionen tappar, när inget alls är säkerställt. Andelen osäkra uppges i mätningen vara 12,9 procent.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

Cattis, därför skall du rösta på mitt parti

För någon vecka sedans hände det, jag blev utmanad på bloggen. Inte den typen av utmaning som jag vanligtvis får av borgerliga språkrör eller rasister som tror att Sverige blir ett bättre land för att man ökar klyftorna i samhället och väljer se skillnaderna hos oss människor istället för likheterna. Nej det här var något helt annat, det här var på riktigt.

Bloggaren Cattis a.k.a Urban Cat med bloggen Projekt På riktigt ville att jag skulle anta hennes utmaning. Utmaningen var att jag skulle med ett inlägg berätta varför hon skulle rösta på mitt parti. Självklart antog jag utmaningen och här följer nu mitt svar till Cattis. I mina drömmar har denna utmaning startat en lavin av utmaningar på samma ämne men jag kan tyvärr konstatera att verkligheten inte ännu hunnit ifatt mina drömmar. Dessutom vill jag påminna de som inte svarat på utmaningen att göra det, dessa är:

Niklas Frykman (Niklas Frykman) Fp
Hultins tankegång (Erik Hultin) C
aronmodig.se (Aron Modig) Kd
Strötankar och sentenser (Jimmy Sand) Mp
Tomas Melin - If I cant dance to it, its n...Mp
Syrrans granne Pp
Alltid Rött Alltid Rätt V
Lasses blogg - Lasse Strömberg funderar om... V

Cattis, du skall rösta på mitt parti därför att….

Min inledning kan kännas som något överdådig men jag tror det är viktigt att ge en bild av den ideologi, vilken syn på samhället och vilken uppgift vi Socialdemokrater tycker att politiken har för att ge dig svaret till varför jag tycker du skall rösta på Socialdemokraterna.

Vi är ett parti som sedan 1889 kämpat för att alla människor skall kunna få ett rikare liv. Från vårt partiprogram finns följande stycke:

”Varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka
det egna samhället. Frihet handlar både om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden och om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid.”

För att vi alla skall kunna utvecklas som individer så måste det skapas reella möjligheter för detta. Här ser vi att politiken har en viktig uppgift att fylla. Vi tror inte att marknaden enskilt kan ge alla människa samma förutsättningar. Talang och förmåga är inget som avgörs av plånboken, och ju fler som får förutsättningar att lyckas, ju starkare bygger vi vårt samhälle.

I ditt egna inlägg ”Utopiska drömmar” från den 18:e april så skriver du om att leva i den kriminella världen. En värld som bestod av: "Fuck U, jag gör som jag vill & skiter i ert jävla samhälle, jag skiter fullständigt i andra människor" lever efter "ensam är stark & gör du avkall på mina krav, skyll dej själv!" Ett samhälle som politiken knappast vill bli sammankopplad med, men jag ser kopplingar.

Det finns tillfällen då politiken och samhället sviker. Det kan bero på system och organisation, att människor faller mellan stolar har jag sett otaliga exempel på. Men det kan även handla om medvetna handlingar från politiken. Vill du ha ett samhälle där även den som hamnat mellan stolarna skall få chansen att lyckas så skall du rösta på ett parti som tycker att politiken har en roll och en uppgift att fylla i människors liv och skapa möjligheter för alla. Då skall du rösta på mitt parti den 19: september.

Jag tycker att alla människor skall få samma möjligheter att förverkliga deras innersta drömmar. Då tror jag samhället måste vara berett att ge alla den möjligheten, trots att vi alla föds olika. Tror du som jag skall du rösta på mitt parti den 19:e spetmber. Vill även du ha ett samhälle där den som har allt, delar med sig av sina tillgångar och även förstår vad solidaritet betyder och innebär. Då skall du rösta på ett parti som tycker att samhällets resurser skall fördelas efter behov, och att alla skall bidra efter förmåga. Då skall du rösta på mitt parti den 19:e september.

Tror du som jag att vårt samhälle blir bättre och starkare om alla får möjligheter att lyckas så skall du rösta på mitt parti den 19:e september. Vi gör alla val som präglar och påverkar vår egen framtid, vi gör även val som påverkar andras liv och deras framtid. Den 19:e september så gör du ett sådant val och det gör jag med. Jag kommer att göra mitt val, och det valet är på en politik för ökad rättvisa. En politik där de som fått betala med möjligheter till ett rikare liv till förmån för de med redan större inkomster och möjligheter skall ges nya chanser och möjligheter. Jag hoppas att du håller med mig, och röstar på Socialdemokraterna den 19:e spetmber.

Från hela mitt hjärta, tack för utmaningen.
Kristian Krassman

De som svarat på utmaning är i dagsläget:
Tokmoderaten : Ett virituelt valtal
Peter Soilander : Då kom hon på att det var menigslöst att dö
HBT-Sossen : Varför skall jag rösta på ditt parti
Hanna Wagenius : Varför Centerpartiet för Cattis?

Resan till "Möjligheternas land" är påbörjad

Idag så inleds Mona Sahlins bussturné. Starten gick från Sveavägen 68 med ett uppbåda av jornalister från både gamla och nya media. De Netrootsbloggare som kommer att bevaka turnén är följande: Martin Moberg från Ronneby, Claes Krantz från Göteborg, Johan Westerholm med bloggen Mitt i steget, Rosemari Södergren som driver Kulturbloggen, Alexandra Einerstam som driver HBT-sossen, Peter Andersson med rätt att tycka, Aurora Gullberg och Peter Johansson från Röda berget samt Johan Ulvenlöv från S-Buzz.


Idag lanseras även sajten möjligheternasland.se. Här kommer Socialdemokraterna presentera politiken för fler jobb och det vi vill göra för att skapa möjligheternas land. På sajten kommer vi presenterar en lång rad med berättelser från olika människor där de beskriver vad ett rikare liv betyder för dom. Berättelser från Sverige som handlar om att ge människor möjligheter att skapa och påverka sitt eget liv. Valet den 19:e september handlar om fler jobb eller ökade klyftor. Mer av samma, eller en ny poltik för nya möjligheter.

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet / DN

Nymedia på detta:
Ulrika Falk / Peter Andersson / HBT-Sossen / Kulturbloggen / Johan Westerholm / S-Buzz / Martin Moberg / Aurora Gullberg / Eva Buskas / Karin Bergh / Peter Högberg / Veronica Palm /

Krassman, In Your Face

tisdag, april 20, 2010

Klar skillnad på ledarskapet

Oj oj oj vilket drag det blev på debatten idag då. Den Borgerliga kadern har fullkomligt fått nippran över de rödgrönas förslag att vid en valseger i höstens val hålla en folkomröstning om Förbifart Stockholm. Nu ser vi verkligen skillnaden på det politiska ledarskapet som finns inom den borgerliga alliansen och den rödgröna oppositionen.

Inom alliansen så bestämmer "Fursten Fredrik" och han blåmoderater. Hans ord är lag och de övriga borgerliga små blå har bara att ställa upp på furstens förmaningar och prioriteringar. Moderaterna bestämmer och det är Reinfeldt som exekverar besluten som fattas. De små får nöja sig med smulorna som faller från furstens tallrik när det gäller politiska prioriteringar. Ett litet vårdnadsbidrag dit, ett litet RUT-avdrag dit, och kanske en miljöbilspremie till Maud.

Att Miljöpartiet är emot förbifarten är inget nytt, att Socialdemokraterna är för den samma är inte heller det någon nyhet. Även att Vänsterpartiet varit kritiska till förbifarten är ingen nyhet under solen. Mona Sahlins ledarskap står i en stark kontrast till skillnad med det ledarskap som Reinfeldt anammar inom alliansen. Inom de rödgröna ses alla partier som fullvärdig parter i ett samarbete. Det handlar inom om att två små skall ge sig för en som är större. Samarbetet är tre egna partier och det är även tre partier som går till val med sina egna frågor.

Ställ detta mot de små borgerliga partiernas verklighet inom alliansen. Är de tre fristående krafter som får utveckla sin politik och driva sina frågor, och där man inte är överens hitta konstruktiva lösningar. Ta bara kärnkraften som en fråga, där var Centerpartiet tvungna att sälja sig helt för de övriga borgerliga, allt för makten. Inte helt oväntat så uttalar sig Reinfeldt på det enda sätt han kan. "Oförmågan att samarbeta på riktigt och att sluta överenskommelser sätts före Stockholmsregionens och Sveriges viktiga framtidsinvesteringar", meddelar fursten.

Märkligt att Fredrik Reinfeldt som är partiledare för ett parti som inte vill att politiken skall fatta alla beslut utan att det skall vara upp till den enskilde tycker att en folkomröstning är något negativt. Låt Stockholmarna få avgöra!

Gammelmedia på detta:
DN / DN2 / DN3 /SvD / Aftonbladet / Expressen / DN4

Nymedia på detta:
Tokmoderaten / Kent Persson / Martin Moberg /Back Nilsson /Yvonne Ruwaida /Bromma Socialdemokrater / Maria Wallhager /Kulturbloggen /


Krassman, In Your Face