tisdag, april 13, 2010

Om att ha gjort läxan

Vi Socialdemokrater fick en tydlig hemläxa av väljarna 2006. Väljarna valde bort Socialdemokraterna på valdagen 2006 för att man hade brutit en över 100 årig tradition. Vi talade nämligen inte om jobben. Väljarna ville även se ett nytt ledarskap för Socialdemokraterna och en förnyad politik. Vi går till val på ett rödgrönt regeringsalternativ tillsammans med Miljöpartiet och vänsterpartiet, med en politik för fler jobb och minskade klyftor.


Idag presenterar Mona Sahlin fyra nya mål för att göras Sverige till ett möjligheternas land. Hon skriver följande: "För att nå målet om full sysselsättning sätter vi nu upp ett delmål om 80 procents sysselsättning i åldrarna 20–64 år. Vi vill fortsätta att bygga ut högskolan och vårt nya mål är att hälften i varje årskull ska ha påbörjat högre studier före 25 års ålder. Med höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar vill vi minska antalet barn i familjer som har socialbidrag med 50 000 till år 2015."

De politiska kontrasterna inför höstens val är kristallklara. Den borgerliga regeringen presenterar på torsdag sin "valbudget" och vi kan förvänta oss mer av samma för de kommande åren. Reinfeldt har gjort klart att pensionärer skall betala mer skatt än de som arbetar. Finansminister Anders Borg har med närmast en kirurgisk precision gjort att de skattesänkningar som skulle vara för "vanligt folk" i störts utsträckning tillfallit den rikaste tredjedelen av befolkningen. Förändringen av sjukförsäkringen och A-kassan har finansierat skattesänkningar för de som har jobb och subventioner för att få hemmet städat. Skillnaderna är tydliga i den svenska politiken.

Gammelmedia på detta:
DN , SvD , Expressen , SVT

Nymedia på detta:
Ulrika Falk , Peter Andersson , Röda Berget , Rasmus Lenefors , Claes Krantz , Eva Buskas på Aftonbladet , Peter Högberg , S-buzz , Back Nilsson , Tokmoderaten , Storstad , Johan Westerholm
, Jöran Fagerlund

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: