torsdag, april 15, 2010

"Det mesta är redan känt"

Sitter och lyssnar på Anders Borg som presenterar sin sista budget, i alla fall enligt opinionsmätningarna. Brandlarmet har tystnat och frågan är om inte den incidenten hade det största nyhetsvärdet i själva budgetpresentationen. För att citera Anders Borg själv, "det mesta är redan känt"

Intressant är att man nu inför nystartsjobb för de över 55. Redan den under Almedalen 2009 så konstaterade Borg att fokus nu låg på att arbetslösheten inte skulle få bita sig fast. Trots detta sena uppvaknande så kan vi konstatera att de reformer som tagits fram för fler jobb har varit mer eller mindre fiasko betonade och saknat resultat. Bra initiativ Borg, men du skulle gjort det redan 2009.

Borg hävdar att regeringen felaktigt anklagats för att öka klyftorna medvetet. Uppenbart är att alliansen nu alla till buds stående medel måste motverka den verkligheten som den borgerliga politiken skapat. Borg talar mycket om framtiden och de kommande åren när det gäller satsningar på välfärden. Den gamla borgerliga devisen som Reinfeldt slog fast under Moderaternas partistämma i Gävle oktober 2007 - Nu är det välfärdens tur, välfärd går före värnskatt.

Borg talar om att Sverige har den minsta inkomstspridningen i Europa, min frågan är om inte utgångsläget har en avgörande faktor för vart man hamnar. Borg slår även fast att Sverige är det enda landet i Europa som kan tala om skattesänkningar. Satsningar när det gäller den massiva ungdomsarbetslösheten lyser med sin frånvaro och försvarar fortsättningsvis att oppositionens plan att bara sänka arbetsgivaravgiften för de nya jobb som skapas är fel.

Borg säger att den borgerliga arbetslinjen överträffar oppositionens, men säger samtidigt att mer behöver göras i framtiden. 100 000 fler arbetslösa, 25 procent av alla ungdomar är utan jobb och utanförskapet har ökat med 70 000. Det är verkligheten som Borg slåss mot.

Nymedia på detta:
DN / Aftonbladet / SvD / Expressen

Gammelmedia på detta:
Röda Berget / S-Buzz / Johan Westerholm / Peter Högberg / Mats Engström / Kent Persson / Alliansfritt Sverige / Rödgrön / Johanna Graf / HBT-Sossen / Peter Andersson /
Ulrika Falk / Maryam Yazdanfar / Martin Moberg / Tokmoderaten /Eva-Lena Jansson /Robert Noord / Mina Moderata karameller /

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: