måndag, september 23, 2013

Räcker Perssons målsättning för Alliansen?

Socialdemokraternas tidigare partiordförande, Göran Persson, införde målet att Sverige skulle ha 80 % sysselsättning. I ett tidigare inlägg tog jag upp arbetslösheten och fick en kommentarer från riksdagsledamoten Bino Drummund (M). Han skrev följande ”Och ändå är Göran Perssons mål för sysselsättningsgrad på 80 % uppnått, av en borgerlig majoritet dessutom. Helt otroligt, eller hur Kristian? S var aldrig i närheten.”

Alliansen med Reinfeldt i spetsen skrotade sysselsättningsmålet. Arbetslösheten är nu 7,3 procent och väntas i år hamna på 8,2 procent. När Reinfeldt tillträdde i oktober-06 så var arbetslösheten 6,6 procent, så förstår jag varför Per Gudmundson på SvD och Drummond vill tala om sysselsättningsgraden igen. Att tala om en havererad arbetslinje är otacksamt, så valet blir naturligt och enkelt för dom.

Men det finns ett allvarligt problem att likt Gudmundson och Drummond väljer att blanda begreppen. I siffran över antalet sysselsatta ingår inte mindre än 11 arbetsmarknadspolitisk åtgärder. Dessa är onekligen avgörande för att arbetslösa skall kunna komma in på arbetsmarknaden, never the less, det är i dag 131 953 personer som ingår i åtgärder som befinner sig i statistiken. Åtgärder som är viktiga och avgörande, men det är ett annat mått än det som definierar politikens verkliga utmaning, nämligen arbetslösheten.

Kristian Krassman, S

Gammelmedia på detta
SvD

Nymedia på detta:
Marknadsliberalen
 

onsdag, september 18, 2013

Att låna till skattesäkningar

Den borgerliga alliansen har med moderaterna i spetsen gjort ett nummer av att man tar ansvar för Sverige. Det jag kan minnas som bäst liknande någon form av ansvar från regeringen var när man pausade det femte jobbskatteavdraget. Det avser man nu att genomföra i höstens budget som presenterades idag, på lånade pengar.

På lånade pengar undrar ni kanske, jo så här hänger det ihop. Konjunkturinstitutet prognos som presenterades i augusti visar att den offentliga sektorns sparande går med underskott fram till 2015, och har med detta gått med underskott i sju års tid. Indikatorerna i de av riksdagen beslutade budgetreglerna visar att man med denna skattesänkning bryter mot det uppsatta regelverket.  regelverket för landets budgetöverskott, och experterna är överens om detta.

 ”Rådet konstaterar att överskottsmålet inte uppnås. För att upprätthålla trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket bör regeringen presentera en tydlig plan för hur överskottsmålet ska kunna nås under den konjunkturcykel som är relevant för måluppfyllelsen.” / Finanspolitiska rådet

”..enligt Konjunkturinstitutets bedömning finns det inget långsiktigt reformutrymme. Ofinansierade åtgärder i höstens budget kräver därför motsvarande besparingsåtgärder framöver.” / Konjunkturinstitutet

” ...då de offentliga finanserna redan i nuläget inte når upp till överskottsmålet.” / Ekonomistyrningsverket

Det är långsiktigt ansvarstagande över ekonomin som gjort att Sverige har en av de starkaste ekonomierna i världen. Att nu den borgerliga alliansens frångår de budgetregler som man tidigare ställt sig bakom är allvarligt. Vad som är ännu mer allvarligt är att det görs för skattesänkningar. Detta istället för satsningar på jobb, skola och omsorg. Om mindre än ett år är det val, och det är tur att det är du som bestämmer vilken väg Sverige skall välja.

Kristian Krassman, S

Gamnelmedia på detta:
SVD1 / SVD2 / SVD3 / DN / DN2 / DN3 / DN4 / AB1 /AB2 / AB3 / DN5 / DN6 / SR1 / SR2 / SVD4 /

Nymedia på detta:Bilden av min kommun...kan bli bättre

Norrtälje kommun bedriver ett arbete med att utveckla ett varumärke för kommunen. I detta arbete så har man nu genomfört en undersökning för att ta reda på vilken bild andra har av Norrtälje. 834 personer mellan 18-64 år bosatta i hela landet (inte Norrtälje kommun) har deltagit i onlineintervjuerna.

Jag har bott i denna kommun hela mitt 41-åriga liv och undersökningen visar att, hur skall jag skriva det, att kommunen har stor utvecklingspotential. Har saxat en del ur undersökningen och här är några talande exempel på bilden som svenskarna har av Norrtälje kommun, en bild som jag tyvärr delar i stora stycken. En bild som onekligen kan bli bättre.

* Knappt 40 procent känner till och 57 procent har hört talas om Norrtälje.
* 27 procent av de svarande har inga egna associationer till Norrtälje.
* 22 procent av de tillfrågade som hört talas om eller känner till Norrtälje har en mycket eller ganska positiv bild av Norrtälje.
* 16 procent tycker att Norrtälje kommun möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö.
* Sex procent anser att Norrtälje kommun är öppen för det som upplevs nytt.

Här har politiken en riktig utmaning och jag tycker kommunens näringslivschef  summerar det bra när han blir intervjuad av Norrtelje Tidning. – Det finns hos många en väldig längtan bakåt i tiden och man ser förändring och utveckling som något dåligt, säger han. Är det bara en slump att tidningen har kvar den gamla stavningen förresten?

I dagsläget klarar man inte det egna uppsatta målet när det gäller inflyttning. Skolorna i kommunen hamnar återkommande i slutet av rankingar. Vi har en smal arbetsmarknad och har svårt att attrahera akademiker. Det byggs minst. Den eftergymnasiala utbildningsnivån är lägst i länet och politiken tar inte klimatfrågan på allvar. Norrtälje kommun ses onekligen som "kusinen från landet" av många, och ansvaret att göra något åt det äger politiken. Tur att man är politiskt aktiv......

Kristian Krassman, S 

måndag, september 16, 2013

13 000 jobb, really?


Alliansen med moderaterna i spetsen trycker på pausknappen och genomför det tidigare planerade femte jobbskatteavdraget. Samma gamla slitna argument som tidigare återanvänds och detta femte avdrag skall ge 13 000 nya jobb. Sett till de tidigare och hur många jobb de gett så är dessa nya jobb en siffra som vi bör ta med en nypa salt, för att underdriva.

Inte ens nationens främsta ekonomer och forskare på området kan peka på hur många jobb som de fyra tidigare avdragen gett. Lyssnar man på hjärnorna bakom Alliansens politik så låter det annorlunda. Reinfeldt meddelar under pågående presskonferens följande: – De flesta bedömare är ense om att det här är den kanske mest jobbskapande åtgärden. Jag skulle aldrig kalla honom för lögnare, men jag vet att han inte talar sanning.

Landet har en av Europas bästa ekonomier, trots detta så rasar resultaten i skolorna, larmen inom sjukvården avlöser varandra, det råder massarbetslöshet och bland våra unga är arbetslösheten är skyhög. Med nästa veckas budgetförslag har regeringen Reinfeldt kommit upp i årliga skattesänkningar på 140 miljarder kronor netto sedan 2007. Lägg till de som genomförs av den borgerliga majoriteten i kommunen så har ni förklaringen till varför det ser ut som det gör.

Valet 2014 kommer handla om två saker, satsningar på jobb och skola eller skattesänkningar. Vilken tur att det är du som bestämmer!

Kristian Krassman, S

Gammelmedia på detta: 
SVD / DN / Aftonbladet / SR /

Nymedia på detta: