måndag, oktober 31, 2011

EFTERLYSNING: Tankar om vargen

Söker man på regeringens hemsida på ”vargjakt ” finner man den senaste inlägget, ett pressmeddelande från den 27:e januari 2010. Dagen efter skulle den dåvarande miljöministern Andreas Carlgren och Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren skulle redovisa vidtagna åtgärder för en livskraftig vargstam i Sverige. Man skulle även tala om planerade åtgärder för tillskott av nya friska vargar samt utvärderingsläget gällande 2010 års vargjakt. Carlgren är nu avpolletterad och den politiska frågan om vargen befinner sig i dvala.

Frågan om den framtida vargjakten och en livskraftig vargstam i Sverige befinner sig tillbaka till en tidigare passerad ruta. Man har nu infört ett tillfälligt uppehåll för licensjakten vilken skall ersättas med utökad skyddsjakt. Naturvårdsverket skall redovisa hur den skall utformas till regeringen senast den 15 november 2011. Det förtroendekapital som funnits hos jägare, boende och rovdjursvänner är skadat och skyttegravarna mellan de olika parterna grävs allt djupare, så länge politiken är tyst.

Nuvarande miljöminister, Lena Ek (C), har naturligtvis ett och annat att stå i dessa dagar men det skall bli intressant att se hur, och när hon tar tag i den något infekterade frågan om vargens vara i den svenska faunan. Jag har inga direkta lösningar, men jag vet att politiken återigen måste visa sina ambitioner och inleda nya samtal med de parter som berörs. Detta innan frågan avgörs av de som befinner sig i skyttegravarna på var sin sida.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Aftonbladet2 / DN2 / SvD2 / Jakt & Jägare /

Krassman / In Your Face

söndag, oktober 30, 2011

Drevet, i folkets tjänst?

Eva Franchell har på Aftonbladets ledare tagit mod till sig att förklara drivkrafterna bakom ett antal av de drev vi bevittnat genom tiderna. Franchell hävdar att ett drev mer eller mindre är en folkrörelse där media är opinionens och folket förlängda arm. Medias reaktion, eller medialogik, är inte en konspiration utan en reaktion på det vred som finns hos folket och detta gör att media inte skall ses som drevkarlar utan som folkets megafon mot orättvisorna, allt enligt Franchell själv.

 

(Bilden visar tydligt "folket" till häst som driver drevet)

Motivet till ledaren hämtar Franchell från en beskrivning som Ann-Marie Lindgren på Arbetarrörelsens Tankesmedja gjort. Franchell anser att Lindgren beskriver att alla journalister är ute efter att fälla det byte det har vittring på. Att alla journalister omfattas i denna beskrivning av Lindgren tycker jag vittnar om en övertolkning, men att de som driver ett drev framåt har som ambition att leverera ett byte i någon form anser jag är ett avgörande inslag i varje drev. Franchell menar dock att det inte är journalisterna som fäller bytet, utan folket själva.

Hennes resonemang kring "dreven" är intressant, men bara för att ordet sant är en del i ordet intressant så betyder det inte med automatik att det har med varandra att göra. Storyn om Juholts boende var enligt Franchell "journalistiskt glasklar". Detta till trots måste hon nu alltså förklara för opinionen, att så var fallet och att drevet gick på det bränsle om opinionens vrede utgjorde. Sett mot hennes eget försvarstal så är bilden som Franchell målar, att media agerar i folkets tjänst, och inte aktieägarnas intresse, rent löjeväckande.

Franchells önsketänkande kring Carl Bildt och hans världsomfattande entreprenörskap känns som en tafatt nyansering mot drevet mot Juholt och hennes ord om att "om medierna fått styra hade Carl Bildt fått löpa gatlopp för länge sedan" bidrar inte till att stärka hennes case. Enligt henne handlade aldrig­ drevet mot Juholt om regler, utan om moral och det är omoralen som gör läsare, radiolyssnare och tv-tittare så förbannade och dessutom gör att folket köper Aftonbladet.

Franchells resonemang att folks vrede driver ett medialt drev kan säkerhet leda till ett Nobelpris för hennes räkning, om hon kan leda resonemanget i bevis. Beviset skulle nämligen avgöra en av de största frågorna som människan stått inför. Frågan om vad som kom först, hönan eller ägget. För egen del tycker jag hennes ledare bevisar att Aftonbladets scoop mer handlade om att göra en höna av en fjäder. Skall man leda i bevisa att bränslet i medias agerande är folks vrede och inte blodvittring så kanske man skall välja något som utvärderats, inte minst för sin egen trovärdighetens skull.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet


Nymedia på detta:
Jinge / Sideriska siktet II / Alltid rött alltid rätt / Rolf Eriksson / Röda Berget /

Krassman / In Your Face

fredag, oktober 28, 2011

Urvattnad spiksoppa

Aftonbladet fortsätter att granska den politiska elitens bostadsdrömmar. Efter att Jan Helin varit drevkarl kring Juholt och ett antal riksdagsledamöter så är det nu dags för att granska regeringens företrädare, ännu en gång. Personligen så känner jag att detta kring boendet har blivet en ganska tröttsam historia. Från det stora "scoopet" gällande Juholt så har rapporteringen från Aftonbladet kring de enskilda fallen varit återkommande recept på samma urvattnade spiksoppa.Nu är det Migrationsminister Tobias Billström som granskas kring sitt dubbla boende. Det som får mig att tända till i denna fråga är inte hur duktig Billström är som Moderat och skor sig på bostadsbidrag och ombildandet av hyresrätter, utan hur politiker och höga tjänstemän är exkluderade i lagstiftningen kring reglerna med dubbelt boende. Mycket olyckligt och något som knappast främjar våra folkvaldas ställning utan snarast eldar på det förakt som pyr i samhället. Så här regleras detta i §10 i Folkbokföringslagen.

En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av
1. Uppdrag som riksdagsledamot
2. Uppdrag som statsråd
3. Förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag av riksdagen,
4. Tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
5. Vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av missbrukare.

Billström agerade i detta med ombildandet och hans dubbla boende är inte på något sätt olagligt, utan något som säkert ses som ett föredöme inom borgerliga kretsar. Entreprenörskap och driftighet ses inte som en belastning i dessa kretsar, nästan oavsett innehåll. Det är nämligen Carl Bildt som lägger ribban på vad som är okej och inte. Inte heller är det ett problem för opinionen och stödet för Moderaterna. Att han tar möjligheten att skoa sig kan ju knappast ses som ett problem för personer som uppfattar barnfattigdomen i Sverige som något som i det närmaste är självförvållat.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 /  

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

torsdag, oktober 27, 2011

Visioner för Järnvägen?

Jag brukar aldrig ses som en speciellt negativ person men jag behöver tyvärr ingen spåkula för att gissa mig till hur denna vinter kommer att se ut för SJ. En spåkula är inte heller något som inte SJ heller behöver för att giss sig till hur deras vinter kommer bli, de kommer nämligen få det hett om öronen. Efter årtusenden av eftersatt underhåll så framstår kommande satsningar från regeringen inte bara som otillräckliga, det framstår närmast som en förolämpning. Eller som Aftonbladet väljer att beskriva läget på våra järnvägar: -Supertågen står stilla, resegarantin är för dyr och måste ses över, och bolaget går med brakförlust.

Reinfelkdt har deklarerat att det är farligt att ha politiska visioner, så att regeringen kommer att presentera någon sådan för järnvägen är ju inte så troligt. I Socialdemokraternas budgetmotion för det kommande året så investerar man hela 11, 5 miljarder kronor för att utbyggd kapacitet i järnvägssystemet mellan 2012 – 2015. Det handlat primärt om att tidigarelägga kapacitetshöjande åtgärder på de mest kritiska avsnitten, vilket enligt Trafikverkets bedömning i många fall är synonymt med de hårt ansträngda persontrafikstråken i storstadsregionerna.

Ställt mot detta faktum så är det kanske inte konstigt att Reinfeldt säger att visoner är farligt, eftersom han själv inte har några. Men att som Reinfeldt sakna ambitioner och visioner är sannerligen ett fattigdomstecken för en statsminister, i alla fall för om han vill lösa vårt lands problem istället för att skapa nya.


Gammelmedia på detta: 
Aftonbladet / Aftonbladet2Aftonbladet3Expressen / DN / SvD /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

tisdag, oktober 25, 2011

Moderaterna uppfann hjulet!

Nu när Moderaternas utvärderar sin senaste "get-togehter" i Örebro misstänker jag att betyget inte kommer bli det bästa. Moderaterna kom säkert fram till massa klokheter, om man frågar dom, men den dominerande bilden utgörs nu av kontinuerliga klavertramp. Först ut var Reinfeldt som under sitt tal varnade för att ha visioner. I Reinfeldt och hans talskrivares huvud kanske det låter som en helt sunt. Men när man beskylls för att ha slut på idéer så sågar han lugnt och metodiskt partiets mantra om att ständigt förnya sig, i lagom höjd med fotknölarna.


Sedan har vi Reinfeldt och hans definition av särintressen. Efter hans inledningstal i Örebro fick han svara på vad som var särintressen. Reinfeldt torgförde att LO och Svenskt Näringsliv som typiska särintressen och att han var fullt beredd att ta kritik för detta. Kritiken kom från en rasande Urban Bäckström och någon dag senare så fick Anders Borg tala sig varm om fackföreningsrörelsen och hans vilja till att initiera trepartssamtal med fack, arbetsgivare och regeringen för att hitta en arbetslinje med större trovärdighet än sänkt restaurangmoms.

Sist men inte minst så har vi Moderaternas vilja att göra upp med sin politiska historia. En del av Moderaternas ställningstaganden genom tiderna lämnar en hel del mer att önska. Inte så att man helt enkelt tar avstånd från tidigare uppfattningar, man försöker helt enkelt att skriva om den samma. I det nya idéprogrammet hävdar man att Moderaterna var emot apartheid under slutet av 1900-talet, att det gamla Högerpartiet var arkitekterna bakom den svenska välfärdsmodellen och att högern gav oss rösträtten och jämställdheten. Om Moderaterna även uppfann hjulet är ännu okänt.


Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / SvD / SvD2 / DN / SvD3 /

Nymedia på detta:
Röda Berget / Martin Moberg / Ockulta ögat / Jinge / Carls konsumentblogg / Jonas Sjöstedt / Tokmoderaten / Svensson / Lasses blogg / Mer vänster i Uppsala / Badlands Hyena / Min politiska sida / Storstad / (S)ebastians tankar / Zac´s åsikter på ett fat / Peter Högberg / Helene Björklund / Halmdockan / Andrines vapensmedja / Anna Starbrink / Peter Andersson / Alltid rött alltid rätt / Det perfekta livetPeter Högberg2Alliansfritt Sverige / Alliansfritt Sverige2 /

Krassman / In Your Face

söndag, oktober 23, 2011

Moderaterna lämnar walk over

Åter en tuff vecka har gått för Håkan Juholt och oss Socialdemokrater. Drevets fas kring avslöjanden och scoop är passerat, nu handlar det om att publicera resultatet av medias insatser översatt till väljarnas opinionssiffror. Inte helt oväntat så rasar vi Socialdemokrater till 25,5 procent, men trots alla svarta rubriker så visar SvD/Sifos extra väljarbarometer att ingen av förändringarna den här veckan jämfört med förra är statistiskt signifikanta. Oavsett siffrorna så är trenden är negativ och förr Juholt och oss andra återstår bara hårt arbete.

SvD/Sifo konstaterar att inget av resultaten i denna mätning är statistiskt säker jämfört med föregående men däremot så konstaterar men att de som lämnar Socialdemokraterna, främst går till Moderaterna! Om nu väljare som sympatiserat med oss, väljer att lämna oss och gå till Moderaterna efter det gatlopp som Juholt fått utstå så kanske deras stöd inte är värt att gråta allt för mycket över. Det kommer att ta tid att vända debatten åter till politiken, men ju snabbare den vändningen kommer, ju bättre för Sverige.

För de politiska alternativen som presenterats skiljer sig kraftigt åt, och de erbjuder två olika typer av framtid för Sverige. Vi har en högre ambitioner än att låta marknaden styra och politiken sitt på läktaren och titta på. Valet 2014 kommer att avgöras på den presenterade politiken och vi Socialdemokrater har ambitioner att vinna valet på egna meriter, inte på andras misslyckanden. Moderaternas strategi verkar dock vara den sist nämnda. Valet kommer avgöras på de politiska ambitionerna, och på den här punkten lämnar Reinfeldt klara besked, Moderaterna lämnar walk over.

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet / DN / ExpressenSvD2 /

Nymedia på detta:
Kent Persson / Thomas Böhlmark / Röda Malmö / Peter Andersson / Kulturbloggen / Homo Politicus / Håkans Blogg / Svensson / Tokmoderaten / SSV / Zac´s åsikter på ett fat / Halmdockan / Johan Westerholm / Anybody´s place / Norha for you / Kenneth G Forslund /

Krassman / In Your Face

lördag, oktober 22, 2011

Nu skall särintressena bjudas in

Moderaternas arbetslinje har stora problem och nu är de goda råden svindyra. Deras påstådda främsta insats för att minska arbetslösheten, jobbskatteavdraget, är lagt på is. Arbetslinjen för att bygga Sverige stark och ta politiskt ansvar för framtiden är nu reducerat till att sänka resurangmomsen. Partiet är slut på idéer och fokus ligger på att hålla fasaden uppe. Det sensate utspelet från Moderaternas att nu bjuda in "särintresssen" vittnar om att det är dags för Moderaterna att rädda det som räddas kan.

Det har nämligen gått upp ett ljus för Moderaterna, vi klarar inte att hålla arbetslinjen själva, och då kan vi inte fortsätta kalla arbetsmarknadensparter för särintressen. Anders Borg tar nu initiativ till ett samarbete med LO, TCO och Saco för att få bukt med arbetslösheten. Han vill ha trepartssamarbete mellan facken, arbetsgivarna och staten. Det är inte annat än tragiskt, men på sätt och vis är det rätt komiskt att man nu ger sken av ha förståelse för politiskens ansvar när det gäller jobben.

De goda råden är svindyra och Borg slängar nu in jästen efter degen. Arbetsgivarna har under lång tid pyrt av missnöje över den borgerliga arrogansen och här om dagen kallade Fredrik Reinfeldt LO och Svenskt Näringsliv för typiska särintressen. Nu är det dags för Borg att rädda Reinfeldts arroganta hantering av arbetsmarknadens parter, men den stora frågan är ju om näringsliv och fack vill bli sammanblandade med ett ledarskap som kallar dom typiska särintressen. Hade man från början haft en arbetlinje med ambitioner skulle arbetsmarknadensparter setts som mer än bara remissinstanser och särintressen.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvD / DN /

Nymedia på detta:
Röda Berget / Martin Moberg / Anders Ljungberg / Roggansblogg / Jinge / Signerat Kjellberg /

Krassman / In Your Face


tisdag, oktober 18, 2011

Vilket värde har Mellins bevis?


I dag levererar Lena Mellin "bevis" för att Håkan Juholt är en slarvpelle. I dag så är beviset den presskonferens Håkan höll fredagen den 8/10, för Lena Mellin mer känd som superpudeln. Det som är grunden i den bevisbörda som nu Mellin tar fram är den ”layer cake” som nu byggs för att gör att drevet till en självuppfyllande profetia. Man staplar helt enkelt frågorna på varandra, lyfter valda delar i varje fråga, vinklar beskrivningen för att passa, och vips så har man skapat bevis för den bild som man önskar sätta.

Frågorna som använt för att måla, den av Mellin och andra, önskvärda bilden har avhandlat allt från Juholts invit till de fackliga överläggningar om pensionssystemet, insatsen i Libyen, den interna debatten om skuggbudgeten och frågan om prövotid för medborgarskap. Alla med en gemensam nämnare efter medias strukuruppbyggand att passa in i drevet, sakfrågan är sekundär, men att Juholt och Socialdemokraterna ändrat uppfattning är primär.

Nu skall motivet till sitt drev mot Juholt räddas. Att nu Mellin hävdar att Juholts skuld är bevisad, när hans källa är Aftonbladet, gör inte drevet och dess syfte mer trovärdigt. Vilket bevis är det när det var Aftonbladet som initialt förkunnade att reglerna för riksdagsledamöternas boende var tydliga, och inte Håkan Juholt. Han hade läst detta i Aftonbladet, och det som står i tidningen kan man ju lita på.....

Skall bli intressant och se om Mellin och media kommer bygga en liknande "layer cake" när det skall skapas ett drev mot Fredrik Reinfeldt och hans parti. För hur många gånger har inte han ändrat sig, under galgen? Här är i alla fall ett axplock till Mellin och hennes vänner inom drevet.
Reinfeldt ändrar sig om folkmord
Reinfeldt ändrar sig om Schenström
Reinfeldt ändrar sig om enskilda fall
Reinfeldt backar om vab-dagar
Reinfeldt backar om fosterhemsbarnen
Reinfeldt backar om sjukförsäkringen
Reinfeldt backar om FAS 3
Reinfeldt backar om ränteavdragen

Gammelmedia på detta
Aftonbladet / Läs gärna Bo M Malmbergs analys av drevet på Newsmill / DN / DN2 / SvD / Expressen /

Nymedia på detta:
Martin Moberg / Marios blogg / Ipse Cogita / Mediernas värsta mardröm / Johan Westerholm / Mattias Jansson /

Krassman / In Your Face

måndag, oktober 17, 2011

En jargong, ett sätt man pratar på!?

Genom Viktor Tullgren tar jag del av en transkription (talat språk uttryckt i text) från radioprogrammet Medierna i P1 från den 15/10:e där man intervjuvar Jan Helin från Aftonbladet. Frågan gäller naturligtvis Aftonbladets superskoop gällande Håkan Juholt och han påstådda bluffande med traktamente för sin lägenhet. Juholt har själv tagit upp att forskare, journalister och samhällsvetare kommer att studera denna historia i årtionden framöver. Syftade drevet till att få fram sanningen i hans agerande, eller syftade till att få hans avgång?


Efterspelet för Håkan Juholt har bara börjat, men så även för de media som varit aktiva i arbetet med att driva drevet. I dag så har Johanne Hildebrant en intressant kolumn som tangerar detta ämne. Hon skriver bland annat: "även om Cirkus Juholt har orsakat en enorm politikerbevakning görs i vanliga fall inte särskilt många djuplodande reportage med kontext från den sfären". Det som Johanne pekar på i sin kolumn är mycket tänkvärt och frågan blir slutligen vilken typ av journalistik vi kommer få se från kvälls-och dagspress, hennes egna ord blir en bra avslutning, och start på tankarna.

"Journalistik är framför allt att ta reda på vad som händer och förklara varför det sker. Så om inte medierna kan ge sina tittare och läsare ett faktaunderlag att utgå från så att de själva kan skapa sig en bild av något som händer, vem ska då göra det?"

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet / Jan Helin / SvD2 / DN / Medierna i P1 /

Nymedia på detta:
Robin HoodMartin Moberg / Peter Andersson / Jämlikhetsanden / Tokmoderaten /Anna Ardin / Roger Jönsson /

Krassman / In Your Face

söndag, oktober 16, 2011

Knuffen för vecka 41

En svart vecka har passerat för oss Socialdemokrater men trots det allvarliga läget så syns ett och annat ljus i den mörka tunneln. Politiken är det avgörande och efterspelet kring drevet mot Håkan Juholt är i sin linda. Det har varit hög trafik bland våra progressiva bloggare, vilket med all säkerhet kommer att synas på kommande listor.  

Den gångna veckans utveckling på Knuff-listan bjuder dock på små förändringar. Röda Berget är återigen herre på täppan efter att förra veckan blivit petad från toppen av Martin Moberg. Veckans klättrare är Alexandra och Åsa Einerstam på bloggen HBT-Sossen, som kliver härlig 12 platser uppåt på listan. Veckans ras gör Annika Högberg på bloggen Min politiska sida som tappar 11 platser. Övriga NetRoots-bloggare på listan enligt nedan:  


1. Röda Berget (+1)
2. Martin Moberg (-1)
4. Mitt i steget (oför)
5. Peter Högberg (+1)
6. Alliansfritt Sverige (-1)
7. Peter Andersson (oför)
10.
(S)ebastians tankar (oför)
11. Jinges Web&Fotoblogg
(oför)
14. Roger Jönsson (-1)
15.
In Your Face (oför)
20. HBT-Sossen (+12)
21. Storstad (-4)
24. Svensson (-2)
35. Annarkia (-4)
36. Jonas Sjöstedt (+5)
37. Ulf Bjereld (+2)
42. Ett hjärta RÖTT (+1)
43. Magnihasa (-5)
44. Min politiska sida (-11) 

Krassman / In Your Face

Inget oväntat och inget nytt

Det känns som att vi nu är inne i nästa steg i den mediala beviskedjan mot Håkan Juholt. Nu är den sociala bevisbördan mot Juholt som skall läggas fram, nu är det mätningarna som dominerar. Sifo har på uppdrag av SvD ställt frågor om synen på S-ledaren till 1 000 personer och inte ens två av tio väljare ser Juholt som en tillgång för partiet. 61 procent svarar tvärtom att han ”mest är en belastning”, samtidigt som fyra av tio väljare tycker att han borde avgå. Bland LO-medlemmar tycker 43 procent att Juholt bör avgå och i gruppen arbetare är siffran ännu högre med 46 procent. Att trotsa denna folkliga opinion måste ju vara vansinne, eller?Drevet mot Håkan Juholt är inne på sin nionde dag och att denna fråga som i grunden skakat partiet skulle ge en hård dom från opinionen är det INGEN som ifrågasatt. Att medlemmar och sympatisörer runt om i landet är besvikna är för mig en självklarhet. Man vill ha förtroende för sin ledare och man vill inte att det valda ledarskapet skall kläs i tjära och fjädrar i media, besviken över att nu så blev fallet är med andra ord en självklarhet. Precis som att Socialdemokraterna hade sina sämsta siffror någonsin under den turbulenta sista perioden innan Mona Sahlin avgick så kommer siffrorna återigen att sjunka. Den uppåtgående trenden som valet av Håkan Juholt och utformningen av politiken givit oss kommer att avta för att sedan sjunka.

Men det finns, precis som jag skrivit tidigare, ingen quickfix på detta allvarliga läge. Det finns bara hårt arbete. Mikael Persson och Anders Sundell från den Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har skrivit om vilken effekt politiska skandaler har över tid vilket skänker mig hopp och skänker mig förtroende över att Håkan Juholt valt att göra det rätta, valt att ta fighten. Enligt forskarna så kommer vi troligtvis inte se någon långvarig minskning i stödet för Socialdemokraterna till följd av Juholtaffären, om den här politiska skandalen följer samma mönster som tidigare politiska skandaler. Det som möjligtvis skiljer denna skandal mot andra är medias eget agerande.

Jag vill påstå att ingen av de aktivt drivande medierna i drevet genomförde den kritiska källgranskning på uppgifterna från riksdagsförvaltningen, mot bakgrund av de satta rubrikerna om att Håkan Juholt bluffat och fifflat. Håkan Juholt har öppet redovisat sitt boende och de som fortsättningsvis hävdar att vår partiordförande har haft som motiv att sko sig har i dagsläget hela bevisbördan som sitt ansvar, eller så har de helt enkelt en annan agenda än att se en fortsättning på den trenden som Socialdemokraterna haft sedan Juholt tillträdde. Samma agenda som de anonyma S-toppar och S-källor haft som bidragit till drevet.

Medias uppgift är att granska makten, men det är inte dess uppgift att avsätta den samma, något som de inblandade i drevet bör fundera över. Den fråga som alla vi andra bör ställa som stått vid sidan av och sett detta spektakel är vad som varit drivkraften i detta drev? Har det varit att förmedla sanningen eller har det varit att få Håkan Juholt att lämna sitt uppdrag?

Gammelmedia på detta:
Expressen / Expressen2 / Expressen3 / DN / DN2 / DN3 / DN4 / SvD / SvD2 / SvD3 / Aftonbladet / Aftonbladet2

Nymedia på detta:
Ett hjärta RÖTT / Det progressiva USA / Zac´s åsikter på ett fat / Johan Westerhom / RADIKALEN / Martin Moberg / Kent Persson / Jonas Sjöstedt / Peter Högberg / Tokmoderaten / Roger Jönsson /

Krassman / In Your Face

fredag, oktober 14, 2011

På den sjunde dagen

De senaste sju dagarna har varit de mörkaste på väldigt länge för mig som Socialdemokrat och för mitt parti. Aftonbladets påstådda skoop över Håkan Juholts dubbla boende har skakat partiet i grunden och skadat det förtroendekapital som Juholt byggt upp allt sedan han tillträdde som partiordförande. Förra fredagen kallade Juholt till pressträff efter Aftonbladets "avslöjande". Media fick vittring på en skadad och skakad partiordförande, köpte Aftonbladets källgranskning och drevet var ett faktum. Samtliga media rusade i Aftonbladets ledband och arbetet med nya vinklingar och nya skoop har dominerat den totala mediabilden i sju dagar, men på den sjunde dagen hände något.

På den sjunde dagen, som media beskrev som Juholts ödesdag, förändrades tonen. De nattsvarta rubrikerna som utpekade en bluffare och fifflare har fått konkurrens. Nu ser vi rubriker som "Journalisterna hugger på allt", "Riksdagen ändrade regletext i efterhand", "Ljusning för Juholt" och "Är det tillåtet att vara S-ledare". En berörd Juholt sade under dagens pressträff att han nu börjar arbetet med att börja återbygga det förtroende som nu skadats. Han sade även att forskare, journalister och samhällsvetare kommer att studera denna historia i årtionden framöver. Med tanke på de nya rubrikerna som nu dyker upp så vittnar dessa om en begynnande mediaetisk debatt, och den välkommnar jag.

Vi Socialdemokrater har i dagsläget landets mest granskade partiledare och i det tusentalet reseräkningar som Juholt gjort så kan det finns felaktigheter, som måste korrigeras. Om 1095 dagar ser jag fram emot att vi går till val med en statsministerkandidat som heter Håkan Juholt och att han, under de återstående dagar som finns kvar visar att förtroende är något som man förtjänar, och att han förtjänar väljarnas förtroende. På den sjunde dagen lades förundersökningen ned mot Håkan Juholt, på den sjunde dagen började arbetet för en valseger den 14:e september 2014. För Sverige behöver mer social demokrati, inte mindre.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / DN2 / Aftonbladet / Expressen / Expressen2 / Expressen3 / Expressen4 / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbaldet4 / Aftonbladet5 / DN3 / DN4 / DN5 / SvD2 / SvD3 / SvD4 / SvD5 /

Nymedia på detta:
Viktor Tullgren / Every Kinda People / Röda Malmö / Peter Andersson / Johan Westerholm / Thomas Böhlmark / Joakim Hörsing / Krulli / Jinge / Svensson / Begrundat och plitat / Lasses blogg / Henrik Ekengren Oscarsson / Annarkia / Alex / Ann Helena Rudberg / Peter Högberg / Martin Moberg / Röda Berget /

Krassman / In Your Face

Vi vill alla ha en quickfix

I dag levererar Daniel Suhonen, chefredaktör för den socialdemokratiska tidskriften Tiden, sina tankar kring gatloppet mot Håkan Juholt. Suhonen målar en bild av den storm som Håkan Juholt står mitt i, en bild som har fler offer än Juholt och fler krafter som driver den framåt. Precis som Juholt själv sagt så är kritiken mot hans agerande befogad, men att hans förtroende som Socialdemokratisk ledare helt skulle vara förbrukat för all framtid anser jag kräver mer eftertanke än den sociala bevisbörda som nu lyfts fram. Suhonen skriver följande i SvD:

”Att rikta kritik mot dessa orimliga löneskillnader och känna aversion mot påståenden – återigen – om att ledande socialdemokrater skor sig eller myglar på medborgarnas bekostnad är inte bara mänskligt utan riktigt. Men när nu detta drev drar upp i tornadostyrka och kraven på Juholts avgång känns formulerade som i förväg, kombinerat med att en rad ”högt uppsatta socialdemokrater” anonymt riktar anklagelser mot sin partiledare luktar hela historien en ”set up” för att få Håkan Juholt avsatt och ersatt”.

Suhonen låter konspirationsteorierna flöda och fallar till föga för pajkastning om höger/vänster, men han tar även upp mer hårda fakta. Fakta som ett antal Socialdemokratiska bloggare noterat kring riksdagsförvaltningens agerande, något som media äntligen noterat. Förvaltningens hantering av ett outtalat regelverk – som första gången någonsin blev satt i text när förvaltningen ”råkade” uppdatera sin hemsida, efter det att drevet mot Juholt passerat storm till orkan på barometern. De tydliga reglerna, som aldrig tidigare uttalats utan bara varit underförstådda.

Intressant är även att man konsekvent väljer att lyfta fram frågan om Libyen, den interna debatten om skuggbudgeten, frågan om prövotid för medborgarskap och SVT:s vilja att koppla samman SD med den övriga oppositionen i en debatt på Agenda. Alla dessa ägg läggs nu i samma korg, korgen om Juholts ledarskap och hans moraliska ställningstaganden. Ett bra arbetssätt, om syftet är att ingen skall se skogen för all träden. Signalen som skickas är att alla frågor i allra högsta grad är aktuella och levande, men det finns en lösning, det finns en quickfix och det är Juholts avgång.

Även jag vill ha en quickfix på den situation som uppstått inom mitt älskade parti. Röster höjs att Juholts moraliska kompass är trasig efter alla aktiva år och det är tid att lämna. Jag ser inte hans avgång som en quickfix. Det är inte en quickfix i sakfrågan kring ledarskap, moral och slarv, eller en quickfix för den drivkraft som göra att media en ensklida driver på drevet med sin egen lilla piska. Oavsett avgång eller inte så finns ingen quickfix på detta, hur mycket vi än vill ha det, det finns bara hårt arbete för oss Socialdemokrater.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / Aftonbladet5 / SvD / SvD2 / SvD3 / SvD4 / DN / DN2 / DN3 / DN4 / DN5DN6Expressen / Expressen2 / Expressen3 / Expressen4 / Expressen5 /

Nymedia på detta:
SvenssonMartin Moberg / Roger Jönsson / Viktor Tullgren / Röda Berget / Jämlikhetsanden / Johanna Graf / Jinge / Johan Westerholm / Anybody´s place / Stefan Bergmark / SSV / Min politiska sida / Lasses blogg / Badlands Hyena / Jinge2 / Din morsa / Prärietankar / Fredman på kvarnberget / Ett hjärta RÖTT / Fredrik och hans Sollentuna / Magnihasa / Kulturbloggen /

Krassman / In Your Face

onsdag, oktober 12, 2011

Att följa regler när inga finns

Har just läst en intressant artikel i Sydsvenskan gällande riksdagsledamöters lägenheter. Som ledamot i behov av övernattningslägenhet i den kungliga huvudstaden kan man välja mellan två alternativ. Antingen bor man i en lägenhet som riksdagen äger. Eller så skaffar man en egen bostad och får ersättning för utgifterna av riksdagen. De flesta ledamöterna väljer att använda någon av riksdagens lägenheter som är gratis för ledamöterna, men det finns bestämda regler för dessa:

• Ingen annan än riksdagsledamoten får bo i lägenheten.
• Endast familjemedlemmar får tillfälligt sova över i lägenheten.
• Den som sover över måste betala en avgift för varje natt.

Regler som säkert varje riksdagsledamot följer till punkt och pricka. Intressant är dock att det inte finns några motsvarande regler för Håkan Juholt och de övriga 30 ledamöterna som har skaffat en egen lägenhet. Inget säger att man inte får ha någon annan boende där, inte heller att riksdagsledamoten måste dela sina kostnader med sin eventuella sambo. Marianne Bjernbäck som är enhetschef på riksdagens ledamotsservice har dock ett svar på detta, dock inte kristallklart kan tyckas. – Däremot är det underförstått att vi bara betalar ut ledamotens kostnad, säger hon till Sydsvenskan.

Juholt har betalat tillbaka pengarna. Men även om han inte gjort det, hade riksdagen inte kunnat kräva någon återbetalning av honom. – Vi har helt enkelt inte någon grund att göra det, säger Bjernbäck avslutningsvis. Denna historia, sett mot den här bakgrunden, som byggts av media verkar stå på ennågot lös grund. Men vad vet jag, jag är ju inte som journalist och regler är väl till för att följas, även om de inte är uttalade eller finns på papper. Men det kan ju vara svårt att veta att man bryter mot dessa "regler", när man gör som man gjort från början. Eller vad tror du som läsar denna blogg, har du svårt att följa outtalde regler?

Gammelmedia på detta: 
Sydsvenskan / Aftonbladet / SvD / DN / DN2 / SvD2 / DN3 / BLT /

Nymedia på detta:

Martin MobergLasses blogg / Annarkia / Robin Hood / SSV / Magnihasa / Röda Malmö / Victor Tullgren / Röda Berget / Martin Moberg2 / Peter Högberg /

Krassman / In Your Face

Om 1097 dagar är det val

Dagens debatt är på allvar, till skillnad mot söndagens trams i Agenda. I söndags tog nämligen SVT på sig rollen att definiera vilka partier som utgör vad i oppositionen. Att SD tillhör det dom själva kallar Sverigeblocket och i 98% av fallen röstar med den borgerliga alliansen vet alla, alla utom möjligtvis SVT som tycktes vilja sätta bilden av att SD tillhör de övriga partierna i oppositionen.

Jag kan ju bara tänka mig hur borgarna hade reagerat om SVT menat att Jimmie Åkesson skulle stått axel mot axel med Fredrik Reinfeldt. Jag kan även tänka mig vad SVT hade svarat om borgarna inte hade accepterat sin nya allians kollega. SVT hade utan att knota ändrat sitt tramsiga upplägg och frågan som nu används för medvetet blanda ihop sak och person hade aldrig blivit en fråga. Hade borgarna vart kritiska till detta så hade frågan handlat om det som den faktiskt handlat om. Den hade handlat om SVT:s upplägg, som faktiskt har en aning av uppsåt inom sig att sätta en annan bild av oppositionen än den faktiska.

De senaste fem dagarna har varit Håkan Juholts, Socialdemokraternas och våra väljares sämsta på länge. I dag så skall Juholt äntligen få tala politik och återigen belysa skillnaderna mellan de politiska alternativen. De två alternativen som debatteras handlar om två helt skilda sätt att se på politiken. Borgarna tycker det är att visa på ansvar för Sverige, när politiken gör så lite som möjligt och marknaden så mycket som möjligt. Socialdemokraternas syn på politiken är att den har ett ansvar i sig att investera i en tryggare framtid med fler i arbete och genom sociala investeringar utrota den ökande barnfattigdomen i landet. Ansvaret skall inte ligga hos marknaden, det skall ligga hos politiken.

Men vad gör då media, jo de har nu fullt fokus på att person och politik är samma sak.Väljarna flyr enligt media eftersom Juholts förtroende skadats. Hur stark kopplingen är mellan att vända Socialdemokraternas politik ryggen fram tills valet om 1097 dagar på grund av Juholts egna misstag med hyran är det dock ingen som vet, minst av alla kanske media själva. Trots detta är det medias fulla fokus och våta dröm och man kan bara undra varför. Valet om 1097 dagar kommer vara ett vägval för Sverige, jag vet att det kommer att avgöras av politik, inte av person.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvD / SvD2 / DN / DN2 / Expressen / Expressen2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Thomas Böhlmark / Svensson / Tokmoderaten / Ockulta ögat / Jinge / Martin Moberg / DUHWLOL / Ulf Bjereld / Peter Högberg / Röda Berget /

Krassman / In Your Face

söndag, oktober 09, 2011

Knuffen för vecka 40

En nya söndag och en ny lista över våra progressiva-bloggares utveckling på Knuff listan skall publiceras. Det har varit en aktiv vecka bland våra bloggare och fokus har naturligtvis varit på Socialdemokraternas skuggbudget, en skuggbudget som skakar Moderaterna så kraftigt så man beslutat sig för att man nu skall driva en kampanj mot den. Det är alltså det som Moderaterna kallar att ta ansvar för Sverige, inte att presentera en poltik för fler jobb och minskad barnfattigdom, utan en kampanj mot en skuggbudget.

Jag kan konstatera att vi har en ny bloggare på första plats på listan, ett stort grattis till Martin Moberg som kliver upp från silver till guld. I övrigt så är veckans klättrare på listan Lena Sommestad, som från att tidigare vecka tappat 14 platser nu klättrar 15!?. Veckans ras, om ändå litet gör Ilse-Mari på Ett hjärta RÖTT som tappar två platser. Övriga NetRoots-bloggare på listan enligt nedan:

1. Martin Moberg (+1)
2. Röda Berget (-1)
4. Mitt i steget (oför)
5. Alliansfritt Sverige (oför)
6. Peter Högberg (oför) 
7. Peter Andersson (+1)
10.
(S)ebastians tankar (oför)
11. Jinges Web&Fotoblogg
(oför)
13. Roger Jönsson (oför)
15.
In Your Face (oför)
17.
Storstad (+1)

22. Svensson (-1)
27. Lena Sommestad (+15) 
30. Jämlikhetsanden (-1) 
31. Annarkia (-1)
32. HBT-Sossen (oför)
33. Min politiska sida (oför)
38. Magnihasa (oför)
39. Ulf Bjereld (oför)41. Jonas Sjöstedt (-1)
Krassman / In Your Face