måndag, juli 16, 2012

Vart finns frågan om kvalitén?

SvD har i dag publicerat en kartläggning gällande vår skattefinansierade handikappomsorg. Den visar att 70 procent av landets fristående gruppbostäder ägs av anonyma holdingbolag på Guernsey, Jersey eller Luxemburg. Bolag som enligt artikeln dammsuger Sverige på lönsamma verksamheter. Det är Socialstyrelsen som ger tillstånd till privata bolag som vill driva LSS-boenden, och precis som inom skolans område är det kommunerna som betalar ut ersättningen.  

Kartläggningen kan läggas till de övriga bränslet på bransan kring hur våra skattemedel används. I dessa fall används de för att bidra till vinster, som det inte ens betalas skatt på, vilket i sig är helt  oacceptabelt och måste stoppas. Att debatten om vinster inom vården pågår kan knappast någon ha missat, men jag upplever en svårighet i debatten om vården som handlar just om vinster och driftsform. Debatten blir oftast ensidig och kretsar kring de två ämnena och man glömmer att göra kopplingen mellan vinsterna och den frågan som jag tror är den viktigaste för vårdtagare och anhöriga, nämligen frågan om kvalitén.

Vinster som tas ur bolag som finansieras med våra betalda skatter bör återinvesteras i verksamheten, till en viss del. De flesta länderna i Europa har en tvingade lagstiftning på området, men inte Sverige. Driftsformen på vården tror jag inte är inte det avgörande för vårdtagare och anhöriga, men kopplingen mellan driftsformen och kvalitén måste bli tydligare. Att bara lägga fokus på vinster och driftsform i debatten tror jag inte bidrar till en nyanserad bild av frågan. Skall människovärdet ses som något mer än bara varor på en marknad så måste detta perspektiven lyftas.

Gammelmedia på detta:
SvD /

Nymedia på detta:
Kulturbloggen / Röda Berget / Mina tankar kring...... / Roggansblogg / Kommunisternas blogg /  Havets blogg /

 Krassman / In Your Face

tisdag, juli 03, 2012

Reduceringen av politiken

Almedalen pågår för fullt och i snabbare takt än att PR-byråerna hinner servera bjudmat på sina mingel publiceras en flod av opinionsundersökningar. Det handlar om vad vilka tycker om vad! Om vad vad tycker om vilka och vad vilka tycker att vem skall göra vad, och vem de nu skall göra det med. Allt blandas i en kompott som skall göra politiken och opinionsläget tydligt för väljarna, eller också INTE!

I floden av mätningar blir tyvärr inte bilden tydligare när tidningar mer eller mindre konsekvent väljer att blanda olika mätningars resultat. Eller ännu bättre blanda frågeställningarna så att äpplen jämförs med päron. SvD/Sifos mätning som publiceras i dag visar att 46 procent vill att Reinfeldt sitter kvar som regeringschef, medan 39 procent vill att Stefan Löfven tar över efter valet. Vilket snabbt ställs mot de mätningar som visar på motsatsen sett till stödet på partierna.


Personen är viktig för politiken, men det är inte samma sak. De steg som media tar för att valet 2014 skall likna presidentvalet i USA blir tydligare för varje månad som går. Göran Erikssons analys i dagens SvD är ytterligare ett. Personer och politik är inte det samma och att avskriva väljarna kompetens och reducerar sakpolitikens innehåll till att Fredrik Reinfeldt får hoppas att Löfven själv gör bort sig för att vinna valet 2014 känns olustigt.

Partierna vill att valet skall handla om sakpolitiken och har en svår balansgång att göra under en medial anstormning som ideligen lyfter personfrågor. Moderaterna och vi Socialdemokrater vill att valet 2014 skall handla om jobben och hur de nya jobben skapas. Hur media och deras beställda opinionsundersökningar kommer att förhålla sig till detta återstår att se. Olof Peterssons artikel "Sveriges lobbyister behöver etiska regler" i dagens DN väcker onekligen en del tankar.  

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:
Krassman / In Your Face