onsdag, april 30, 2008

Borgerlig bostadspolitik fångad på bild

Övriga kommentarer från min sida känns onödiga. Detta mästerverk av Robert Nyberg säger allt.


Krassman, In Your Face

Borgerligt bidrag kostar pengar och framtid

Inte helt oväntat så visar det sig nu att det nya borgerliga vårdnadsbidraget som införs i Stockholm från 1 juli kan bli dubbelt så dyrt för staden som majoriteten tänkt sig. I årets budget för Stockholm är 35 miljoner kronor avsatta för vårdnadsbidraget som skall gälla från 1 juli. Kostnaden på helår beräknas alltså till 70 miljoner kronor. Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att det kan komma att kosta skattebetalarna ännu mer, någonstans mellan 120 och 140 miljoner kronor per år. Som beräkningsgrund utgår man från att bara de familjer som idag inte har barnomsorg utnyttjar vårdnadsbidrag–inte att någon lämnar en förskoleplats för att istället vara hemma.

Inte bara att detta svek mot jobblinjen kostar pengar men det kostar även framtid. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden och deras löneutveckling kommer att drabbas när valet blir att stanna hemma med barnen istället för att arbeta. Vi kan konstatera att i det borgerliga Stockholm så väljer man att prioritera familjer som redan har det gott ställt och som har råd att stanna hemma med 3000 kr/månaden istället för att satsa på befintlig barnomsorg som har en utvecklad läroplan och pedagogik.

Bidraget är ett svek mot alla skattebetalare, jobbelinjen, förskolan och de med minst inkomster

Utredningstjänsten visar nämligen att kostnaderna för vårdnadsbidraget motsvarar mellan 370 och 425 nya tjänster inom barnomsorgen. Det "nya" arbetarpartiet lägger sitt förslag samtidigt som barngrupperna ökar i förskolan i Stockholm. 2007 var barngrupperna i förskolan över normen i nio av 14 stadsdelar så istället för att ta ett politiskt ansvar och skjuta till pengar så hoppas man att denna "nödutgång" skall fixa trycket på förskolan. Knappast ett sätt att ta ansvar för framtiden.

Krassman, In Your Face

tisdag, april 29, 2008

Så här kan ni stoppa ND i dörren

Fick ett mail idag från Ragnar Larsson som är rektor på Karlbergsskolan i Köping. Det är den skolan som fått kritik från JK när de avvisade Nationaldemokrater från sin högstadieskola med hänvining till att ND har en uppfattning som inte stämmer överens med skolans värdegrund. Jag skrev till honom för två dagar sedan och gav honom den policy som vi har sedan 2005 på vår största gymnasieskola i Norrtälje.

Den 14/3 i år så avvisade skolan ett gäng från NDU med hänvisningen till policyn och detta anmälde naturligtvis NDU till JK. Efter det att JK hade granskat policyn så avfärdades påståendet att skolan i sitt agerande skulle bryta mot yttrandefriheten. Jag skickade policyn till Ragnar Larsson och jag hoppas att han kan använda sig av en liknande för att kunna freda elever och lärare från partier som kränker och diskriminerar personer som inte faller inom deras påstådda normer och det dom kallar normal sexualitet. Här har ni hela policyn:

Policy rörande partier och organisationer på Rodengymnasiet

· Alla registrerade politiska partier har, i enlighet med skolverkets föreskrifter, under läsårets gång möjlighet att anordna aktiviteter såsom informationsbord, föreläsningar eller debatter för Rodengymnasiets elever efter förfrågan från partier eller efter inbjudan från Rodengymnasiet. Aktiviteten ska då främja undervisningen eller pedagogiken i elevernas utbildning. Innan partiet beträder Rodengymnasiets mark måste tillstånd ha givits av rodenrektorerna (Rorek).

· Organisationer, med politisk, religiös eller annan intressegrund har, i enlighet med skolverkets föreskrifter, under läsårets gång möjlighet att anordna aktiviteter såsom informationsbord, föreläsningar eller debatter för Rodengymnasiets elever efter förfrågan från organisationer eller efter inbjudan från Rodengymnasiet. Aktiviteten ska då främja undervisningen eller pedagogiken i elevernas utbildning. Innan organisationen beträder Rodengymnasiets lokaler måste tillstånd ha utlysts av rektorsgruppen.

· Rektorsgruppen vid Rodengymnasiet har rätt att avvisa en ansökan om aktivitet på skolan ifall skolledningen finner skäl till detta. Exempel på skäl att avslå en ansökan om aktivitet är om skolan bedömer att hot mot elevers eller lokalers säkerhet föreligger vid besöket, om delar av skolans elever eller personal känner sig kränkta eller om besöket anses irrelevant för pågående undervisning.

· Rodengymnasiet har rätt att avvisa och om det anses nödvändigt, polisanmäla överträdelser av denna policy och av skolans andra regler.

· Innan ljud-, och bildupptagning genomförs vid exempelvis debatter ska rektorsgruppen vid Rodengymnasiet godkänna detta.

· Rodengymnasiet ska arrangera aktiviteter där företrädesvis de politiska ungdomsförbunden ska kunna delta och möta eleverna, detta för att främja demokratiarbetet i den pedagogfiska undervisningen och på skolan i dess helhet. Datumen för dessa aktiviteter får skolan själv avgöra i samråd med dem som ska arrangera evenemanget, förslagsvis skolans lokala styrelse/styrelser.

Krassman, In Your Face

Medverkan till brott...dags att stämma biltillverkarna

Skivbolagsorganisationen Ifpi söker med ljus och lykta nya sätta att motverka fildelningen och nu gör de sig beredda på att stämma en svensk operatör för medverkan till fildelning. De har under en tid tittat på flera operatörers verksamhet, och enligt Lars Gustafsson (vd för svensk Ifpi) tänker man koncentrera sig på ett bolag (Bahnhof?) som han menar underlättar fildelningen på nätet. -Operatörerna tycker inte at de har någon skyldighet att hjälpa till när det gäller att stävja fildelningen, säger Lars Gustafsson på Ifpi.

Vilkt angivarsamhälle vill IFPI du har egentligen?

Om Lars Gustafsson är förvånad över operatörernas inställning till att de inte vill vara aktiva i att stävja fildelningen och agera Polis så kanske han bör fundera ett varv till på detta och vilken typ av samhälle han önskar. Lars kanske tycker tycker att all tjänster och varor som tillhandahålls av tillverkare och företag har skylldighet att motverka och stävja brott. I så fall kanske vi skall tvinga biltillverkare övervaka och sätta dit fortkörare eller att cykeltillverkarna skall jaga folk som cyklar utan hjälm eller lyse.

Krassman, In Your Face

tisdag, april 22, 2008

Dessa historielösa och vilsna själar

Norrtäljes Nazistiska wannabes har åter igen lyckats smutsa ner landet som de så vackert vill hedra och försvara. Den här gången så valde man i skydda av mörkret att hissa en Nazistflagga på kommunhuset i Norrtälje. Ett för mig mycket märkligt sätt att visa sin vördnad för Sverige, men å andra sidan så kanske man inte skall förvänta för mycket av dessa personer. I Norrtälje kommun så har vi den senaste tiden sett en ökning av Nazistiska grupper och deras aktiviteter och det finns en rad anledningar till detta. Den största orsaken till till detta är en inflyttning till kommunen av aktiva Nazister.

Nedsmutsat och vanärat av Nazister

Vi ser ett antal rörelser som försöker ge sken av en folkrörelse genom att klistra lappar på elskåp och lyktstoplar. Vi får hoppas att deras ambitioner kommer att grusas precis som valet 2006 då ND:s engagemang släcktes lika snabbt som det tändes. Men vi som står för ett samhälle där allas lika rätt och värde är grundläggande måste alla ta ställning mot dessa historielösa och vilsna själar.Krassman, In Your Face

måndag, april 21, 2008

Borgerlig valfrihet betyder valfrihet för vissa

När jag först hörde om detta trodde jag det knappt men nu är det ett faktum, i alla fall i Österåker. Den borgerliga majoriteten i Österåker inför en ny ordning i den borgerliga valfriheten. Här är det förskolorna som har rätt att välja bort/välja av de barn som står i kön för barnomsorgen. Denna "nya" valfrihet som borgerligheten presenterar betyder att både kommunala och enskilda förskolor fått rätt att göra ­avsteg från turordningen. Inte helt oväntat så var detta ett krav från de enskillt bidragsfinansierade verksamheterna (privata) för att fortsätta vara med i den gemensamma kön, och inte säger borgerligheten emot.

Valfrihet enligt Österåker modellen, snart i varje borgerlig kommun?

Nu har föräldras valfrihet att välja barnomsorg blivit reducerad till att det gäller under förutsättning att just den barnomsorgen du valt, valt just ditt/dina barn. Som sagt, en ny borgerlig valfrihet har sett dagens ljus. Vi får väl se när detta nya tänk kommer att genomföras inom äldreomsorg, sjukvård och de övriga samhällsfunktionerna. Usch och fy säger jag bara, den borgerliga välfärden är knappast något som är menat för alla.

Bra bloggar på detta: Monica, Anki, S-i media

Krassman, In Your Face

torsdag, april 17, 2008

Ett mästerverk signerat Rosa Russin

Min tidigare arbetskollega och ständiga partikollega Daniel Mathisen (aka. Rosa Russin) levererar på sin blogg ett mästerverk gällande Sören Wibes avhopp. Mathisens alster kanske inte ger honom Nobelpriset i litteratur men det är inte långt ifrån, i alla fall enligt undertecknad. Jag stannar där och låter er själva avgöra vilken kvalitét hans inlägg har.

Lång, smal och rosa, visst. Men koll på läget han har, den där Mathisen.

Krassman, In Your Face

onsdag, april 16, 2008

Politik kan vara ett helvete

Finansborgarrådet och gruppledaren för moderaterna i Stockholms stadshus Kristina Axén Olin avgår. - Jag älskar stockholmarna och Stockholm. Det här har varit ett tufft beslut. Men priset för mitt uppdrag är för högt. Just nu är detta det rätta för mig och min familj. Nu får jag den tid för oss som vi så väl behöver, skriver Kristina Axén Olin på moderaternas hemsida. Mikael Söderlund blir så länge tillförordnad gruppledare.

Synd, men politik är ett riktigt skit jobb ibland

Efter pausen som Axén Olin tog så har jag faktiskt hållit tummarna för att hon skall kunna komma tillbaka, men tyvärr så funkar det inte längre. Att jobba med politik kan verkligen vara ett helvetet för sig själv och sin familj. Inte helt oväntat så är det många av oss som har ett förtroendeuppdrag som har använt eller använder alkoholen som ett stöd och en tröst. Jag hoppas att hon nu får tid att hitta tillbaka till sitt liv och kanske kommer tillbaka till politiken igen.

Krassman, In Your Face

Medlemskap istället för utanförskap

Den EU-kritiske socialdemokraten Sören Wibe lämnar socialdemokraterna. Han skriver att Soialdemokraterna lovade att motarbeta att EU blir ett överstatligt projekt. Men Lavaldomen i Vaxholmsfallet visade sig vara ett exempel på att EU-projektet syftar till att förvandla de oberoende staterna i Europa till ett federalt Storeuropa, hävdar han. Jag delar inte Sörens syn alls på Lavaldomen. Det är den frågan som nu får Sören att ta steget ur partiet och jag tycker faktiskt att att Sören Wibe tar "nödutgången" från sitt engagemang genom att skylla på Lavalomen.

Wibe tar "nödutgången" från sitt engagemang

Frågan om EU:s utstationeringsdirektiv och Lex Brittania är frågor som är långt från avgjorda. Känns mer som att Sören Wibe tröttnat på att måla upp en bild av att det skulle vara bättre för Sverige och stå utanför EU, och jag förstår att han tröttnat på det. Lissabon fördraget har många förändringar som är till det bättre, men oxå saker som behöver förbättras.

Jag tänker inte se EU som roten till allt ont eller lösningen på alla problem men oavsett så tror jag att Sverige har en bättre framtid att vänta med ett medlemskap istället för ett utanförskap. Sören Wibe låter denna fråga avgöra bandet med det parti som han varit med i 25 år och jag tror oxå att Sören själv hade haft det bättre i ett medlemskap än ett utanförskap, oavsett om han tror att socialdemokratin är roten till allt ont eller lösningen på alla problem.

Andra bloggar om detta : Yazdanfar , Morian , Silverstrand

Krassman, In Your Face

tisdag, april 15, 2008

Nolltolerans mot dessa drägg

Jag var så spänd inför årets första derby, och vad händer? Ni som läst på In Your Face tidigare vet vad jag tyker om dessa snorungar som har så svårt för att bete sig som vuxna. Jag hoppas verkligen att AIK tar i med tuffa tag mor dessa drägg, dessa skitungar som drar så mycket skam över något så vakert som vårt AIK. Jag har tidigare undrat om vi skulle få se något derby utan bråk och stora polisinsatser under 2008. Jag kan väl erkänna att jag inte är förvånad att det sprack redan på första.

Ni värda guld men ni få skit av vissa som kallar sig era egna

Jag hoppas att dessa idioter som tror att "dom är AIK" får sitt straff och inte får se en arena, inte ens på vykort i framtiden. Jag hoppas verkligen att de tuffare reglerna som ligger på bordet för beslut kan börja gälla juni-08, men tyvärr så är det juni-09 som är planen. Jag får be någon klok riksdagsledamot ställa frågan till Beatrice Ask så kanske vi kan snabba på det hela. Jag orkar inte bevittna en säsong till med detta jävla trams.

Krassman, In Your Face

måndag, april 14, 2008

Seminariet i helgen

I helgen var undertecknad och lite andra lösa bloggare inbjudna till Nätrot '08. Ett seminarium som Socialdemokraterna i Riksdagen hade trixat ihop. Vi hade mycket celebert besök från USA i form av David Grossman, som driver ptvMedia. Han talade om valet där och om bloggutvecklingen i såväl USA som Sverige. Vi fick även vi se Socialdemokraternas nya reklamfilm och kommentarer om den kommer i ett kommande inlägg.

Andra vassa bloggare som var på seminariet var:
Josefin "Varför?" Deiving, Erik "På Uppstuds"Laakso, Rosemarie "Kulturbloggen" Södergren, Anders Löwdin, Johanna Graf och Björn "Alliansfritt Sverige" Fridén, Alexandra "HBT-sossen" Einerstam och Makan "Makan Amini bloggar"Amini.

Krassman, In Your Face

söndag, april 13, 2008

S backar, SD backar, Reinfeldt backar

I SvD/Sifos väljarbarometer för april så backar vi Socialdemokrater med 1,9% och skillnaden mellan blocken är nu bara (som media uttrycker det) 13,5 procentenheter. Värt att notera är att ordningen i Stockholm återställd, oppositionen har återtagit kommandot. De tre rödgröna partierna får 50,7 mot 45,7 för den borgerliga alliansen. Socialdemokraterna är största parti med 33,8 procent mot 29 procent för moderaterna. Vi firar lite extra idag eftersom vi ser att SD backar tillbaka till 2,9 % från förra månadens mätning. Sverigedemokraterna hade då ökat till 3,7% men det visar sig nu varit ett skämt.


Jag tycker oxå att det är bra att Reinfeldt efter alla påtryckningar nu återgått till den tidigare gällande praxisen att ta upp enskillda fall i möten med andra statsmakter. Det har varit en gammal praxis i så väl borgerliga och socialdemokratiska regeringar och det är bra att Reinfeldt insett att det inte passar sig att inte kunna ställa krav i kontakter med andra länder. Han har alltså backat från sin tidigare hållning, på ytterligare en fråga.

Bra bloggar på detta: Elisabeths blogg och Linnébloggen 2

Krassman, In Your Face

lördag, april 12, 2008

Mycket vill ha mer....

Den 1 juli 2006 höjdes inkomsttaket i föräldraförsäkringen, så att alla som tjänar upp till 33000 kronor i månaden får ut 80 procent av lönen, men det här räcker inte enligt moderatkvinnorna. De faller här in i samma resonemang som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp). Hon meddelade tidigare att taket borde slopas eftersom rika människor är trendsättare. Oxå ett härligt sätt att argumentera för att de som har de bra skall kunna få det ännu lite bättre. Jag förstår att Magdalena Andersson som är ordförande i moderatkvinnor tänker på barnen i första hand men blir ändå gamla borgerliga värderingar som blir signalen. Att de förträder de som redan har de gott stället blir ännu mer uppenbart. Om man nu skulle ta 1,5 miljader av statskassan för att ge barnen en ökad trygghet och kontakt med sina föräldrar så måste det finnas bättra saker att göra för pengarna?

Jag förstår att det är ett problem att höginkomsttagare inte känner att de omfattas av föräldraförsäkringen precis som Veronica Palm säger till SvD, men jag måste ändå tycka att det handlar om klassisk borgerlig politik och att mycket vill ha mer. Det kan ju oxå reflektera över det är lite olika bud inom den borgerliga alliansen när det gäller familjepolitiken. Kan ju inte glöma Mauds Olofsson lilla utspel om att man skulle inkomstbepröva barnbidraget, och det ligger ju precis i motsatt linje mot moderatkvinnors förslag.

Krassman, In Your Face

fredag, april 11, 2008

Gå med i Folkrörelsen mot SMR

Läs Per Gudmundsons suveräna artikel i SvD om Nazistorganisationen Svenska Motståndsrörelsen (SMR). Efter det kan ni gå med i Folkrörelsen mot SMR på Facebook, vi är snart 2000 personer som är medlemmar, och det är bara början.


Krassman, In Your Face

onsdag, april 09, 2008

Fyra av tio och In Your Face Åke

Fyra av tio svenskar vill att Sverige bojkottar OS-invigningen i Kina, visar en undersökning som Novus Opinion har gjort på uppdrag av TV 4 Nyheterna. Detta med bojkott är dock inget som OS-sponsorerna har några funderingar kring, kanske inte helt oväntat heller. Jag trodde väl inte heller att frågan om mänskliga rättigheter alltid ligger med i deras vågskål, men man kunde ju hoppas i alla fall. I tisdags satte oxå statsminister Fredrik Seinfeldt ner foten i debatten och sade att Sverige inte ska bojkotta OS på något sätt, vi får väl se om han inte tar tillbaka det oxå. Som så många gånger tidigare som man tagit tillbaka förslag och idéer så är väl det inte otänkbart.

Vår landsfader har talat, who gives....

Fler glada nyheter är ju att Socialdemokraterna i Trollhättan stoppar überhomofoben och pingstpastorn Åke Green från att tala på 1 maj. Åke var inbjuden att tala för den kristna nykterhetsorganisationen Blåbandsrörelsen. Den hade i sin tur inbjudits att delta i 1 maj firandet från socialdemokraterna. In Your Face hälsar vi glatt från In Your Face.

Krassman, In Your Face

tisdag, april 08, 2008

IOK skall tänka så det knakar

Nu har protesterna fått en egen rubrik oxå, i alla fall i Aftonbladet. Internationella olympiska kommittén kommer att diskutera om den pågående fackelstafetten ska avbrytas i förtid, säger Gunilla Lindberg, en av Internationella olympiska kommitténs vice ordförande. I dag reser OS-facklan till USA och San Francisco.

Kommer IOK att vilja stoppa, huvudet i sanden?

Den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu och skådespelaren Richard Gere delta i en demonstration i San Francisco till stöd för Tibet. En "frihetsfackla" ska levereras till Kinas konsulat. En talesman för Tibetanska föreningen i norra Kalifornien bedyrade att den uppmanar demonstranter att agera fredligt. Redan i måndags besteg tre protibetanska demonstranter Golden Gate-bron. ”En värld, en dröm” och ”Fritt Tibet 08”, stod att läsa på den jättebanderoll som demonstranterna hängde upp bron. IOK borde väl ta och fundera på en hel del andra saker oxå än detta med stafett eller inte. Vad sägs om ett uttalande mot Kinas agerande i Tibet kanske?

Krassman, In Your Face

Hellre höjd kvalitet än sänkt skatt

Inte helt oväntat så vill nio av tio svenskar vill hellre ha bättre vård, skola och omsorg än sänkt skatt. Deltagarna i undersökningen ställdes bland annat inför scenariot att den egna kommunen, eller det egna landstinget, skulle göra ett mycket bra ekonomiskt resultat kommande år. Vill man då helst få sänkt skatt, eller ökad kvalitet i olika verksamheter?

Den visade oxå att åtta av tio är öppna för att betala högre skatt än nu, om sjukvården blir bättre för alla. Undersökningen visar att 85 procent av alliansblockets väljare kan tänka sig att avstå sänkt skatt till förmån för ökad kvalitet inom sjukvården. 91 procent om det gäller pengar till äldreomsorgen, 89 procent om skolan och 76 procent om det gäller kvaliteten inom barnomsorgen. Inte helt oväntat visar det sig oxå att oppositionens väljare visar något högre vilja att avstå skattesänkningar till förmån för ökad kvalitet inom sjukvården (95 procent), äldreomsorgen (95), skolan (92) och barnomsorgen 85 procent.

Undersökningen är beställd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och gjordes i februari av företaget Synovate. Tydligen så har den orättvisa borgerliga poltiken som först inte lett till en minskad solidaritet. Orättvisa är inget som Sverige tjänar på, det budskapet är väl ganska tydligt vid det här laget.

Krassman, In Your Face

måndag, april 07, 2008

Facklan, ett brännande hett ämne...

Okej då, lite väl låg nivå på den rubriken kanske. OS-facklan skapar glädje och vrede på sin resa till Peking. Såg bilderna på burken igår och det är otroligt att denna fackla skyddas som om det vore ett statsbesök. Vi får väl se om det blir Clint Eastwood eller Kevin Costner som får göra rollen som livvakten som rädddade facklan, men sedan led av enorma samvetskval när han förstod att han oxå borde tagit ställning i frågan. Själva färden för facklan verkar bli mer och mer av ett spektakel kantat med trassel.

Om man leker med elden kan man bränna sig, det vet ju alla

Polisen i Paris avbröt OS-fackelstafetten med anledning av protesterna. Facklan släcktes och placerades på en buss. Detta dagen efter att Polisen i London grep över 30 personer för att ha försökt störa fackelstafetten. Jag tror knappast att dessa protester kommer att avta i styrka, snart så lyckas väl någon släcka denna symboliska handling, med en annan symbolisk handling. Visst kanske OS-elden är en symbol för fred, vänskap och framsteg men dock jag tror att de som vill släcka den gärna vill se dessa vackra ord förverkligas i nutid. Och inte används som en historiebeskrivning för att rättfärdigande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Krassman, In Your Face

fredag, april 04, 2008

Slut på sneseglandet landkrabbor

Detta med fåntrattar på sjön har nästan varit en följetong här på In Your Face. Men nu kanske det ändå är dags för farsan att sälja båten ändå. Jag kommer ju aldrig att framföra en båt enligt konsten regler. Det handlar om regeringens efterlängtade förslag till båtkörkort. Det blir tre klasser, uppdelat efter storlek och fart. Förarna måste dessutom vara minst 15 respektive 18 år och det är väl inte en dag försent.

Körkort på sjön är självklart men skall det behöva dröja till 2011?

Det kommer dessutom att ge sjöpolisen större möjligheter att kontrollera både båtar och förare, inklusive göra nykterhetskontroller. Innenehav av behörighetsbevis ska krävas från den 1 april 2011 och det faller på polisen och Kustbevakningen att se till att de nya reglerna efterlevs. Jag tycker dock att införa det från 2011 känns lite lamt. Allt annat har det ju varit så himmla bråttom med. Varför inte från 1:a juni 2009 som ett exempel.

Krassman, In Your Face

Helt rätt av vårdförbundet att varsla

Vårdförbundet hotar med att ta ut 3 500 medlemmar i konflikt om två veckor i missnöje med de lokala arbetsgivarnas lönesättning. Vi gör det för att vi ser att det i dagsläget inte är framgångsrikt att fortsätta förhandla. Vi har inte kommit överens om hur vi på ett bra sätt ska åstadkomma en värdeförflyttning för våra medlemmar, säger Vårdförbundets ordförande Anna Karin Eklund. – All verksamhet som Vårdförbundets medlemmar finns inom, alltifrån laboratorieverksamhet till vårdavdelningar och vårdcentraler kommer att ingå, säger Eklund.
Helt rätt Anna Karin, ni är värda mycket mer

Jag står helt och hållet bakom vårdförbundet i detta. När jag tidigare så på nyheterna och deras kartläggning om lönesättningen inom sjukvården så blev jag faktiskt chockad över hur dålig löneutveckling vården gett dess anställda. Lägg då till att alla politiker vet att dessa yrken måste få en höjd status och förbättrade villkor för att vi inte skall drabbas av en enorm vårdkris i framtiden. Trots detta så fattas inte de nödvändiga besluten lokalt som behövs. Jag var på Norrtälje sjukhus med min dotter igår och hon fick sina öron opererade. Den service, och dessa fantastiska läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är värda lång mycket bättre än det som är idag. Olle, Margot och alla ni andra är värda bättre, gör det ni måste.

Krassman, In Your Face

torsdag, april 03, 2008

Nej, han får inte sparken.......typ

Totto Littorin inledde på torsdagen samtal om chefsbyte för arbetsförmedlingen. Nuvarande generaldirektören Bo Bylund får dojan. Bo Bylunds förordnande som generaldirektör går ut först 2011, men Totto Littorin utgår ifrån att han inte vill vara kvar när en rekryteringsprocess drar i gång. Själv är jag förvånad att Littorin inte gjorde detta tidigare med all den kritik som man riktade mot arbetsförmedlingen under valet 2006. Att han tar steget nu kan peka på ett antal saker.

Tjena Bosse, vi behöver experimentera lite mer, du får dojan

Den borgerliga jobblinjen har inte levererat det som tänkts och Littorins alla quickfix lösningar för arbetsmarknaden har inte funkar som det var tänkt. Nu krävs det ännu mer experimenterande för att ge sken av att man klarar jobbfrågan till 2010 trots att konjunktur och verkligheten inte passar in i Per Schligmanns beskrivning. Inga stora reformer och förändringar har utlovats av Fredrik Seinfeldt och det kommer bli borgerligt fokus på att sänka skatter. Det skall bli mycket intressant och se vad som nu kommer att ske med jobblinjen och arbetsförmedlingen, allt kanske inte var så lätt som det verkade innan valdagen för de borgerliga.

Krassman, In Your Face

Våga ställa frågan

Idag så kommenterar Mona Sahlin medlemsutvecklingen inom Socialdemokraterna, och hon har helt rätt. - Fortsätter utvecklingen finns inte det här partiet om tio-femton år, sade hon, enligt Göteborgs-Posten när hon träffade fackförbundet Unionen i onsdags. Vi Sossar tappade 19 000 medlemmar förra året. Medlemsraset på 16 procent är det största på över tio år. Vid utgången av 2007 hade vi totalt 101 158 medlemmar, jämfört med 177 316 tio år tidigare. En riktig kräftgång med andra ord.

Mona har helt rätt, nu gör vi något åt det

Vi Socialdemokrater håller själva i lösningen på problemet. Ta bara hur dumt vårt medlemsystem har varit uppbyggt. Vi har ställt frågan om medlemskap redan när personer har sagt att de vill bli medlemmar. Resultatet av denna anadra fråga är att vi tappat en tredjedel av alla som redan sagt att de vill bli medlemmar. Nu blir det äntligen ändring. Man kommer även kunna betala via sms och andra bra grejer, men trots allt detta så finns det en sak som slår allt det där och det är att våga ställa frågan. Vänner, släktingar, kompisar på jobbet eller i fotbollsklubben. Vi måste våga ställa frågan. I Norrtälje har vi hindrat tappet av medlemmar genom att just ställa frågan, svårare än så behöver det inte vara. Speciellt inte med tanke på hur opinionen är.

Krassman, In Your Face

onsdag, april 02, 2008

Inför nolltolerans mot bollvåldet

Vice chefsåklagaren Per Lindqvist lämnar idag ett förslag till justitieminister Beatrice Ask om hårdare regler mot bollvåldet. Ett huvudförslag är att även polisen ska få ansöka om tillträdesförbud till arenor för stökiga fotbollsfans, något som bara klubbarna kan göra idag. Dessutom ska den åklagare som behandlar ärenden om tillträdesförbud snabbare kunna stänga av en person från att besöka en fotbollsarena än i dag. Ett annat bra förslag för att minska huliganismen är förbud mot att ta med sig pyrotekniska varor in på idrottsanläggningar, och ett förbud mot att obehörigen ta sig in på spelplanen eller kasta in föremål där.
Denna förbrödrande idrott, här är det derby i Solna

Straffet för den som bryter mot förbuden föreslås bli böter eller fängelse i högst sex månader. Lagändringarna är tänkta att börja gälla från den 1 juli-09. Jag hoppas att man kör denna linje fullt ut som ligger i förslaget men även att man ser på andra möjligheter. Problemet med stökiga så kallade "supporters" sker ju inte bara kring arenorna och det är helt oacceptabelt att det skall behövas massiva polisinsatser på vissa derbyn. Se till att få politiker, polis, fotbollsklubbar och riktiga supporters att jobba för nolltolerans mot bollvåldet.

Krassman, In Your Face

tisdag, april 01, 2008

En idrottare som tar ställning

Indiens lagkapten i fotboll, Bhaichung Bhutia, vägrar att bära OS-facklan i protest mot Kinas agerande i Tibet. Han har informerat Indiens olympiska kommitté att han inte tänker ställa upp i fackelstafetten i New Delhi den 17 april.- Jag sympatiserar med den tibetanska saken. Det här är mitt sätt att stå bakom folket i Tibet och deras kamp, säger Bhutia.- Det som händer i Tibet är inte rätt och det här är mitt sätt att visa solidaritet.

En kille som vågar ta ställning, även om han är med i en OS-trupp

Bra gjort Bhutia och jag tycker detta bara visar att alla bär ett ansvar och bör ställa sig frågan om att visa solidaritet med Kinas och Tibets förtryckta folk. Som jag skrivit tidigare, varje enskilld människa har ett ansvar. Ett ansvar att tänka tanken. Oavsett om man heter Holm och hoppar höjd eller om man heter Krassman och jobbar i Riksdagen. Vi behöver och skall inte ställa kraven att våra idrottare att göra si eller så, de kraven kan de ställa på sig själva. Precis som Bhaichung Bhutia gjort.
Krassman, In Your Face